\ 

Nederlog

 

29 December 2009

 

Mexicaanse medische onzin (zwijntjesgriep)1. Dit gaat niet over Marcus Bakker: Eigenlijk wilde ik over Marcus Bakker die enkele dagen geleden overleed en de CPN schrijven, maar ik ben nog steeds weinig fit en vrolijk dus stel dat maar uit, bij gebrek aan voldoende puf. Iets deed ik wel en ik heb wel een tweetal links in dit verband die enige achtergrond leveren

Het eerste bestaat uit bestanden waarin ik revolutionaire leden van mijn generatie bezing; het tweede uit een analyse van de CPN.

2. Zwijntjesgriep: Wat mijn titel betreft: Dit stukje gaat over meer medische onzin dan in het kennelijk feitelijk geruineerde Nederlandse huisartsenwezen of rond ME, maar betreft wel weer een Amsterdams MEdicus waardoor ik nogal wat te lijden heb gehad.

Die Amsterdamse MEdicus is prof.dr. Coutinho, eertijds en wellicht nog steeds hoofd van de Amsterdamse GGD, tot wie ik me in 2002 wendde met een verzoek om enige hulp om te kunnen promoveren, als erkende invalide, zoon en kleinzoon van een geridderde Amsterdamse verzetsheld, en met 10-en afgestudeerd man, die mij in reactie liet weten dat

"Als u hulp nodig heeft gaat u maar naar het Leger des Heils".

Hijzelf liet dat door één van zijn loyale uitvoerders doen, en wenste mij nooit te spreken, zelfs niet per telefoon, en prof.dr. Molenaar, die hem een fraaie brief had geschreven over mij, niet te antwoorden.

Ik had namelijk ook de euvele moed gehad mij te verzetten tegen de Amsterdamse drugsmafia, en het uitvoerend orgaan daarvan dat een flink deel van de gemeente Amsterdam feitelijk is, en vandaar.

Ook bevond ik in dezelfde tijd dat prof.dr. Coutinho tientallen junken verwendde op gemeentelijke kosten met gratis heroine, valse tanden, nieuwe woningen, nieuwe kleren en wat al niet om deze verdienstelijke medemensen - ja, zelfs uit Duitsland! - maar te kunnen reintegreren in Onze Nederlandse Rechtsstaat en ook dat zijn persoonlijk assistente Charlotte Bruinsma heet(te) van wie ik mocht zeggen dat zij inderdaad de zus van Klaas was.

Zo een man heeft dus de regie mogen voeren in Nederland over de zogenaamde griepepidemie, natuurlijk in nauwe samenwerking met dr. Osterhaus, beroeps-TV-medicus ook, die weliswaar belangen in de betrokken bedrijven heeft, maar daar mag u ook niets kwaads van denken, zomin als van dr. Coutinho, de nobele Amsterdamse junkenhelper.

Hoe zit het dus met de Mexicaanse zwijntjesgriep, waar de Nederlandse bevolking massaal ingezwijnd lijkt?

Ik ontleen de volgende gegevens en tekst aan de column van Frits Abrahams van vandaag in de NRC:

In Trouw zijn onlangs [huisarts - MM] Hans van der Linde uit Capelle aan den IJssel over de tweede prik [tegen De Epidemie die zelfs nooit begon - MM]: "Er is voor honderden miljoenen euro's over de balk gegooid. Er zijn voor iedere Nederlander griepsvaccins ingekocht, louter op gromd van de theorie dat het virus wel eens gevaarlijk zou kunnen zijn. Maar in het verleden is dat ook nooit gebeurd, ook niet bij SARS en vogelgriep."

Voor de huisartsen was het wel profijtelijk geweest, rekende hij voor. De gemiddelde praktijk verdiende netto al gauw een mille of tien aan de injecties.

Begrijpt u? De zieke en de ziekte bestaan ten behoeve van het onderhoud van de medicus, de medische industrie, kortweg de medische hulpverleners en al hun collega's, en u mag - nee: moet - maar blij zijn dat u tesamen met tienduizenden anderen in maoistische massale prikcampagnes ingeënt bent.

Waar was het goed voor? Voor de medische welstand. Honi soit qui mal y pense, nietwaar?


P.S. Of ik geloof dat het allemaal oplichterij was? Wel, die huisarts Van der Linde heeft een punt: "in het verleden is dat [massale inenten] ook nooit gebeurd, ook niet bij SARS en vogelgriep." Goed dan: oplichterij of incompetentie.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail