\ 

Nederlog

 

22 December 2009

 

GW - Ik kan bijna een geheel universum vullen...


-GW-


Ik kan bijna een geheel universum vullen met mijn onwetendheid.
       - MM


Iedereen kan dit, iedereen doet dit, en het is welbeschouwd een groot wonder dat de twee vuistenvol grijswitte blubber tussen uw en mijn oren dit kunnen.

En het probleem is niet zozeer die onwetendheid op zich, die voor iedereen geldt en zal blijven gelden, eenvoudig vanwege het gigantische verschil tussen wat kenbaar en wat gekend is, als de gebruikelijke onwetendheid over deze onwetendheid: de zeer grote meerderheid is aangeleerd alles dat is te reduceren tot de vooroordelen en aannames die gebruiksrecht hebben in hun eigen sociale omgeving.

Zoals ik in het lemma ignorance in mijn Philosophical Dictionary schreef:

If one knows one does not know, or knows one does not know everything there is to know about something, or knows that one does not know certainly and definitely and with full precision, one can use one's knowledge of one's ignorance to get more and better knowledge.

If one does not know one does not know, or does not wish to know one does not know, or pretends to know where one only believes, one's ignorance is easily dressed up as faith or ideology, and is often used as a political or religious power to produce more ignorance that is dressed up as faith or ideology.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail