\ 

Nederlog

 

15 December 2009

 

Meer overzicht: New/nieuw in 2009Ik had me eigenlijk voorgenomen vandaag wat links te verstrekken die mijn klimaatskeptische opstelling ondersteunen (nou ja: vooruit: zie Dyson en zie Lomborg, allebei leerzame links naar andere sites) maar kwam ertoe het bestand New on site bij te werken.

Omdat ik hetzelf leerzaam en informatief vind, zowel over mijzelf als over de site als over de onderwerpen die ik behandelde in 2009 en zelf belangrijk genoeg vonden om eruit te lichten voor New on site volgt het hieronder, met een kort commentaar aan het eind.


New in 2009 on this site

This file lists the most important new files and changes on the site in 2009. In every main frame of the site there are New-in.... files for that section of the site. What follows is general. Here is a link to the most important new entries in 2008: New on site in 2008.

English news
Dutch news


In English:


In Dutch / Nederlands:


Kort commentaar:

Ik hoop dat u het bovenstaande - of een deel ervan - leuk en leerzaam vindt, en zo nee dan heb ik toch mijn best gedaan en weet ik van helemaal niemand die vergeleekbaar schreef in Nederland, of daarbuiten.

Uiteraard zijn er meer intelligente mensen en meer goede sites, maar ik weet van geen site als de mijne.

Mocht u dat wel doen, dan houd ik mij aanbevolen - en merk op dat wat meetelt (afgezien van mijn invaliditeit, armoede, de pijn en moeheid waarmee ik gewoonlijk schrijf, en alles wat daarmee samenhangt:

  • veelheid van onderwerpen
  • grondigheid van argumentatie
  • originaliteit van standpunten
  • bewijsbaar gelijk over veel onderwerpen
  • eigen ideeŽn en waarden
  • leesbaarheid
  • hoeveelheid
  • afwezigheid van poses

en zo nog het een en ander. Over ieder punt zou ik behoorlijk veel kunnen opmerken, maar ik doe dat hier en nu alleen over mijn bewijsbaar gelijk over veel onderwerpen en geef een kort en heel onvolledig lijstje

U kunt mijn redenen hiervoor in de boven gegeven links (en de links daar weer in) vinden.

Mocht u van een site als de mijne weten - geheel afgezien van ME ook - dan houd ik mij warm aanbevolen (maar zie mijn positie inzake e-mails).


P.S. Ik heb al doende ook een paar stukjes in Nederlog aan mijn serie Nederlog -Issue extra de luxe  toegevoegd en de titels ervan aangepast om dat aan te geven. Dit geldt in het bijzonder het klimaat-gedoe, en dat dan vooral omdat (i) mijn reeks ermee begint: dit is wat me op het moderne corporatisme attendeerde (ii) vrijwel alle politieke bovengestelden van alle niveaus en alle (beweerde) politieke gezindten believen Ons Aller Klimaat erbij te slepen, evenals (iii) tal van over het algemeen linkse - linksige, ex-linkse, ex-linkse ex-conservatieve - wereldverbeteraars als Welzer en Van Dieren (in nauwe samenwerking met de nobele helden van The Coca-Cola Company) dat doen en (iv) ik tot de stellige overtuiging ben gekomen dat het allemaal je reinste volksverlakkerij, stompzinnigheid, bedrog of fanatisme is, zelfs als het klimaat verandert.

Voor het laatste punt zie de leerzame links waarmee ik begon, naar Dyson en Lomborg.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail