\ 

Nederlog

 

13 december 2009

 

ME: Een zeldzame goede, eerlijke en morele huisarts

 
     Ordinary fools are all right; you can talk to them, and try to help them out. But pompous fools - guys who are fools and are covering it all over and impressing people as to how wonderful they are with all this hocus pocus - THAT, I CANNOT STAND. An ordinary fool isn't a faker, an honest fool is all right. But a dishonest fool is terrible! And that's what I got (..)
    -- Richard P. Feynman, "Surely You're
         Joking, Mr. Feynman!
" (*)

Dit stukje gaat weer over ME, of althans indirect, want het gaat in de eerste plaats om de degeneratie van de Nederlandse huisartsen, waar ik nu vier keer keihard tegenop gelopen ben dit jaar, en die ik verder hoop te behandelen in de sectie Buromedisch in ME in Amsterdam, die nog steeds onder constructie is.

Het gaat dus ook over u, als u in Nederland woont en geen ME hebt, en wel als u komt af te hangen van een postmoderne Neerlandse huisarts, vooral een met een postmoderne medische opleiding en postmoderne heel bedonderde medische hersentjes (want de medici die jonger zijn dan ik, en dat zijn de meesten die niet allang prinselijk gepensioneerd zijn, hoefden lang zoveel niet te kunnen als vroeger voor hun medische diplomaas, want dat zou allemaal veel "te elitair" zijn - en vandaar dat ik het afgelopen jaar gediplomeerde "huisartsen" ben tegengekomen van randdebiel niveau, hondse brutaliteit, en totaal gebrek aan geweten c.q. overmaat aan persoonlijk sadisme.

Maar terzake.

Er zijn natuurlijk nog wel goede huisartsen, althans zolang ze het uithouden in het verziekt bureaucratisch keurslijf waarin ze gedwongen worden te functioneren in Nederland (!!), en hier is een brief van één van hen aan de LHV = de Landelijke Huisartsen Vereniging, die ik op de site van de NRC vond onder deze link, waar ik u naar verwijs voor meer, inclusief een aantal zeer interessante en zinnige commentaren van lezers, inclusief een stel andere behoorlijke Nederlandse artsen.

Hier is alleen de brief zelf, die ik hier overneem omdat ik mij voorgenomen heb zelf de LHV op mijn site te gaan behandelen, bij voldoende resterende gezondheid en niet al te veel pijn, met bijzondere persoonlijke dank voor hun vele moreel en intellectueel gedegenereerde medische collegaas.

Vooraf nog dit: Ik weet verder niets van dokter Patrick Alberts, maar het is duidelijk een man die moed en morele integriteit heeft - en die het daarom ongetwijfeld bijzonder moeilijk gemaakt zal gaan worden door z'n vele lieve  collegaas en de toezichthoudende gezondheidsbureaucraten. Hij is ook geheel niet verantwoordelijk voor of betrokken bij wat op mijn site staat.


Hierbij de letterlijke brief die huisarts Patrick Albert dezer dagen stuurde aan de LHV, in antwoord op een verzoek om allerlei inlichtingen. Lees mee:

"Geachte mevrouw, meneer,

U vraagt mij om informatie voor mijn lidmaatschap voor het volgend jaar.

Maar voordat ik daar antwoord op geef wil ik informatie en uitleg van u.

 • Bij de onderhandelingen met de overheid over de bezuinigingen mis ik een heel basale eerste stap.

Naar mijn idee zijn er 3 partijen betrokken bij dit proces:

 •  
  • De mensen, die het eigenlijke werk doen
  • De overheid zelf
  • Last but not least de verzekeraars

Als je bezuinigt, lijkt het me voor de hand liggend, dat je pas in laatste instantie gaat bezuinigen op de werkvloer zelf.

Zouden wij er bij ons dagelijkse werk veel hinder van hebben als morgen de helft van het aantal ambtenaren op het ministerie naar huis gestuurd wordt? Voor politici is dit een taboe, maar toch niet voor onze belangenvereniging?

Dan de verzekeraars. Ik erger me kapot aan de jaarlijkse gebakken lucht campagnes om maar weer klanten te werven. Bij ons is er bijna geen bushokje meer te vinden zonder die stomme VGZ-affiches. Als je dan weet dat in de praktijk dit soort zorg-mammoettankers absoluut niet in staat zijn om te beoordelen wat goede zorg is, dan zien we dus een geldverslindende feel-good movie, waar niemand beter van wordt.

Ik ben ervan overtuigd, dat in deze tak van sport veel te bezuinigen valt door soberheid, doelmatigheid en vooral schaalverkleining.

 • Zolang de zorgverzekeraar de regie houdt zitten we met z’n allen op een schip met een blinde, of op z’n best slecht ziende kapitein. Eén ding is zeker: als het gaat stormen, gaan we naar de donder.

Ik ben te zeer aan dit land gehecht om met lede ogen toe te zien hoe onze gezondheidszorg gesloopt wordt door gladde jongens en meisjes met een zeer vlotte babbel, maar zonder enige kennis van zaken. Hoe zit het met uw kennis van onze werkvloer?

 • Waarom wordt er niet gezocht naar samenwerking met de medisch specialisten?

Ook zij beginnen ondertussen een hekel te krijgen aan de arrogantie van de overheid en het onvermogen van verzekeraars om keuzes te maken op grond van kwalteit. (Hoe haal je het in je hoofd om contracten af te sluiten met uiterst dubieuze ondernemingen, zoals de Androsklinieken).

Samen staan we veel sterker.

 • De Zorgautoriteit mag meteen afgeschaft worden.

Waar de term Zorg vandaan komt weet ik niet, maar ik zie alleen maar decreten over inkomens van specialisten en huisartsen, waar de minister dan weer dankbaar gebruik van maakt. Zojuist een brief gekregen, waaruit blijkt dat men de NMI-lijst gaat afschaffen. Word je jaren gestimuleerd om vooral zoveel mogelijk in de eerste lijn te investeren in extra verrichtingen en dan gaan we het doodleuk weer afschaffen. Het gaat helemaal niet om zorg, het gaat om geld.

 • Het EPD (elektronisch patiëntendossier) zoals de overheid het voorstelt, moet er gewoon niet komen. In Frankrijk heeft iedere verzekerde een chip op het verzekeringspasje en kan zelf bepalen aan wie het gegeven wordt. Hoe haal je het in je hoofd om medische gegevens (hoe zit het eigenlijk met de eed van Hippocrates?) via internet toegankelijk te maken door middel van een landelijk schakelpunt? Is de overheid eigenlijk wel in staat om weerstand te bieden tegen allerlei commerciële krachten in onze samenleving waaronder de uit hun voegen groeiende verzekeraars?

Kortom, ik begin er meer dan genoeg van te krijgen, dat we nu al jaren onder onzekere omstandigheden ons werk moeten doen. Er moet weer rust in de tent komen en kwalteit voor een redelijke prijs.

Ik verwacht van de overheid, die toch jaarlijks een substantieel bedrag aan belastingen van mij mag ontvangen, dat ze voorwaarden schept, die het mogelijk maken om als huisarts te doen wat er gewoon moet gebeuren, nu en in de toekomst.

Ik verwacht van de LHV, die ook een substantieel bedrag per jaar van mij ontvangt, dat ze luistert naar de ergernis van haar leden en ook meteen nee zegt, waar dat geboden is. Het lijkt erop alsof de vereniging nu pas in beweging komt.

Met vriendelijke groet,

Patrick Albert,  huisarts te Reuver"


Zoals gezegd: Een eerlijke en moedige brief van een dokter die nog weet hoe een behoorlijk arts zou moeten werken.

Ik verwacht echter niet dat het veel verschil zal maken, en dat door twee algemene redenen, die ik eerder behandeld heb in Nederlog, wat diverse aspecten ervan betreft tenminste:

Voor meer zie de indexen van Nedernieuws en Nederlog, en ik formuleerde hier snel en voor de vuist weg, maar daarom niet minder waarachtig, al is zelfs maar het noemen van het bestaan van deze groep bestuursschoften die in Nederland aan de macht is gekomen dankzij 45 jaar intellectuele en morele degeneratie effectief verboden door dit immer Politiek Correct temende en flemende menselijk tuig, dat de gelijkwaardigheid van allen predikt om zelf maar miljoenen te gaan vangen als bestuurder, zogeheten legaal, als bonus, of illegaal, als corrupt burgemeester, wethouder, officier van justitie, of stelend en zelfverrijkend lid van een College van Bestuur van een Universiteit of Hogeschool.

Hoe het zij... ook in verband met het grote gevaar van de stichting van een geheel totalitaire staat in Nederland (en de rest van Europa - maar Nederland is er het verst naar gevorderd, voorzover ik weet, mogelijk afgezien van Iatlië) zitten er mijns inziens ook gunstige kanten aan een eventuele majeure klimaat-: Met het instorten van de gehele maatschappij storten ook de kansen van een geheel totalitaire staat in.

U ziet: hoop doet leven, nietwaar.

Maar ja: Ik vrees dat dit de alternatieven zijn in Nederland en Europa, en geef mijn persoonlijke waarschijnlijkheden:

 • < 10%: Economisch herstel en terugkeer naar hoe het tot 9/11 was op termijn van een jaar of 10 a 20. (Weinig waarschijnlijk, wegens overmaat aan corrupte en incompetente bestuurders en bureaucraten: al zouden ze willen, dan nog missen ze waarschijnlijk de vermogens het te kunnen.)
 • > 50%: Geen economisch herstel voor de gewone bevolking, en steeds toenemende staatsalmacht, samen met uitvoerende corporaties, uitmondend in een geheel totalitaire maatschappij gedurende vele generaties, met bestuurlijke Uebermenschen en een grote meerderheid van effectieve Untermenschen, al kunnen die, mits dom genoeg, gelukkig gehouden worden met reclame, propaganda, en designer drugs. (Het voorstadium hiervan is het nu  bestaande systeem.)

 • > 20%: Maatschappelijke ineenstorting, hetzij door voortzettende economische , hetzij door een natuurramp, hetzij door maatschappelijke revolutie, hetzij doordat het systeem eenvoudig vastloopt bij gebrek aan behoorlijk bestuur.

NB: Dit zijn mijn inschattingen en de waarschijnlijkheden hoeven helemaal niet samen te sommeren tot 100% (o.a. omdat de gegeven drie niet alle mogelijkheden zijn).

En de reden om te duimen voor maatschappelijke ineenstorting - al zal dat bijzonder veel ellende, doden, geweld etc. omvatten - is dat het alternatief van generatie na generatie levend onder het nageslacht van de huidige c.q. recente corrupte, incompetente en machtsgeile Grote Broers - Bush, Blair, Brown, Bos, bijvoorbeeld - die nu al aan de macht zijn nog veel gruwelijker is, omdat de mogelijkheden voor totalitaire terreur en manipulatie, inclusief genetische manipulatie en door, al dan niet gedwongen, implantaten, zo griezelig veel groter zijn dan Huxley en Orwell voorzagen. (**)


P.S. Ik heb vandaag ook het bestand ME - sites opgefrist, en verwijs mensen met ME, of interesse daarin, naar de uitstekende Phoenix Forums over ME, en ook de Map van de site is wat verbeterd.

Overigens, in dit MEdisch verband:

Eén van de zaken die mij zeer verbitterd hebben, en die u, als u gezond bent, aan het denken zou moeten zetten over uw eventuele medische zorg, ook gezien het voorgaande, is dat ALLE patienten met langdurige ME dezelfde soort ervaringen met doktoren en bureaucraten blijken te hebben als ik, zo niet nog ergere (en dat dan omdat ze mijn opleiding en discussie-talenten ontberen) en dat dit voor een groot deel door evident sadistische medische opzet komt. (Zie de link in deze alinea voor wie het niet wil of kan geloven!)

Er is echt uitstekende evidentie, lezer, dat er VEEL MEdische sadisten rondlopen! En ja: ik ben er ondertussen, mede daarom, dus AL die patienten, in Nederland, Engeland, Amerika etc. met langdurige ME en mijn soort van ervaringen met de meerderheid van de medici, van overtuigd geraakt dat een aanzienlijk deel van de personen die medicijnen gingen studeren dat feitelijk deden - wat ze zichzelf en anderen ook pogen wijs te maken - omdat ze gefascineerd zijn door het uitoefenen van almacht - over leven en dood, geluk of ellende, rijkdom of armoede, van hun patienten - alles vrijwel zonder enige persoonlijke verantwoordelijkheid, omdat hun slachtoffers zelden hun combinatie van diploma's, maatschappelijke status, hoog inkomen, en elkaar sinds de studie dekkende en beschermende collegaas heeft.

U hoeft dat van mij niet te geloven - maar weeg dan mee dat ik het zelf tot voor kort niet serieus geloofde, maar eenvoudig omver gekegeld ben door de feiten die zovele andere patienten aandragen over hun vele mishandelingen door medici, altijd geheel in strijd met de hippocratische eed -

 "I will prescribe regimens for the good of my patients according to my ability and my judgment and never do harm to anyone."
    -- (Hippocratic Oath)

- en door de uitgebreide vorm van domme en sadistische hondsbrutale schofterigheid van Nedermedici waar ikzelf tegenop ben gelopen, kennelijk bewogen door de overweging "Mij kunnen jullie medisch niet afgestudeerden toch niet krijgen! Wij medische collegaas worden tot de dood gedekt door onze medische collegaas, en hun en mijn eigen solidaire neven en nichten mafiamaten! Probeer maar eens ons veroordeeld te krijgen!".

Ondertussen lezer die de moed wil opgeven: Er zijn werkelijk goede en behoorlijke medici, zoals er werkelijk goede en behoorlijke mensen zijn. Alleen niet in meerderheid, en al helemaal niet omdat ze het zelf over zichzelf en hunn collegaas beweren.

En de grote meerderheid van de Nedermedici die ik trof de afgelopen 32 jaar waren met mij vergeleken dom en met mijn familie vergeleken slap, laf en immoreel, en voorzover ik heb kunnen zien veel meer geinteresseerd in hun rekeningen dan in hun patienten, en handelend volgens de postmoderne hippocritische eed:

 "I will prescribe regimens for the good of my self according to my ability and my judgment and will try to harm whoever protests."
    -- (The True Hippocritic MEdical Oath)

Noten

(*) Ik heb Feynman's citaat dat ik gisteren gaf laten staan omdat het zo goed uitdrukt van welke soort de moderne bureaucraten, politici, medici en overige wetenschappers tegenwoordig zijn: Pompeus liegende hondsbrutale zelfverrijkers, zonder werkelijke intelligentie, maar volstrekt gewetenloos en tot alles in staat voor eigen macht, opgang en rijkdom.

En deze soort heeft de macht in het Westen vooral door 45 jaar degeneratie van het onderwijs en de ruinering van de universiteiten, waardoor deze au fond tienderangers of erger de formele academische kwalificaties konden krijgen om ze met hun aangeboren scherpe ellebogen en gewetenloosheid omhoog te vechten naar posities die lieden als zij nooit zouden mogen bekleden.

(**) Mijn referenties zijn naar Aldous Huxley's "Brave New World" en Orwell's "Animal Farm" en "1984". Zie ook mijn On Zinoviev's Theory of (Soviet) Man.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail