Nederlog

 

5 december 2009

 

: Een soort verklaring voor de - P.S.

crisis-economie

Ik heb drie nagekomen puntjes bij mijn stukje van gisteren, die ik u vandaag serveer omdat ik ze vandaag schreef.

Secties

1. prof.dr. Eduard Bomhoff vindt het ook
2. Shalizi's sites
3. Shalizi's diagnose van de
     "arrogant, inexperienced young financiers"

1. prof.dr. Eduard Bomhoff vindt het ook

In "Met het oog op morgen" van vier december 2009 was een interview met Eduard Bomhoff te horen, die ooit wiskunde heeft gestudeerd, ooit zeer snel mislukkend LPF-minister van Economische Zaken was, en nu hoogleraar economie te MaleisiŽ is, en een vers boek over de oorzaken en gevolgen van de economische heeft geschreven, met tal van economische inzichten die voor een man als hij, tot zijn hele leven tot afgelopen jaar een onopvallend conformist, onopvallend econoom, en bij gelegenheid een grage persoonlijke ellebogenwerker, geheel nieuw moeten zijn.

Ik vermeld een en ander vooral omdat ik, nogal tot mijn verbazing, bevond dat Bomhoff sprak alsof hij mijn reeks over de crisis-economie (sinds 1 sepember 2008) grondig gelezen en begrepen had - zodat Bomhoff allerlei zinnige dingen zei, die u dus desgewenst allemaal in de reeks over de crisis-economie kunt terugvinden, of in zijn eigen versgeschreven boek over de .

Ook heb ik wel eens opgemerkt dat ik kennelijk behoorlijk overgeschreven, "geparafraseerd", zwakjes nageaapt etc. ben, maar met deze verdenking of verdachtmaking zal ik u niet onmatig lastig vallen, was het alleen omdat het, behalve via een toevalstreffer (als naschrijver Adriaan van Dos bij gelegenheid heeft getroffen), moeilijk keihard te maken is.

Maar drie dingen wil ik in dit verband toch wel opmerken:

A. Ik denk altijd zelfstandig na; wat ik opschrijf is altijd origineel, behalve waar ik bronnen noem; en ik noem mijn bronnen altijd, want ik houd niet van diefstal, en niet van pronken met andermans veren alsof ze de mijne zijn.

B. Ik heb de afgelopen ruim dertig jaar heel veel dingen gezegd en geschreven die allemaal origineel waren in minstens drie betekenissen: (i) ze ontsproten aan mij, eventueel met hulp van mijn kennis van denkers die gewoonlijk al eeuwen dood waren, maar zonder enige kennis van tijdgenoten die hetzelfden zeiden of dachten; (ii) ik wist heel vaak niet van medestanders (*), tenzij dit reeds heel lang dode filosofen, logici of wiskundigen waren, die vrijwel of helemaal niemand die ik in Neerland trof ooit had gelezen of zelfs maar van gehoord had; en (iii) ik kreeg vanwege veel van mijn standpunten zeer veel behoorlijk tot zeer schunnige discriminatie te verduren, inclusief een drievoudige verwijdering van de UvA vanwege "uw uitgesproken gedachten".

C. Ik ben helemaal nooit iemand als ik tegengekomen, en dergelijke mensen zijn er ook niet in Nederland: Er zijn verder geen Nederlandse zoons van Nederlandse verzetshelden, die ook kleinzonen van Nederlandse verzetshelden zijn, die met tienen afgestudeerd zijn, die de ruinering van het voorbereidend en wetenschappelijk Nederlands onderwijs sinds 1977 aan de orde hebben gesteld, die drie keer van de universiteit verwijderd zijn vanwege hun uitgesproken gedachten, die de moed hebben inpandig gevestigde harddrugshandelaren beschermd door B&W van Amsterdam, de gemeentepolitie van Amsterdam, en de gehele drugscorrupte bureaucratie van Amsterdam tegen te durven spreken, ook na vergast te zijn (en dat ternauwernood overleefd te hebben), ook na veelvuldig en geloofwaardig met moord bedreigd te zijn door de inpandig gevestigde harddrugshandelaren, in exact deze termen:

"Als je iets doet wat ons niet bevalt, dan vermoorden we je"

en ik ben ook helemaal nooit iemand tegengekomen die zo denkt, voelt, spreekt, redeneert, of schrijft zoals ik doe - wat natuurlijk helpt verklaren waarom zoveel Neerlanders het vanzelf vinden spreken mij te verketteren zodra ze van mij horen of lezen: Ik ben evident niet normaal, "dus" evident gek, "dus" - naar vigerend Neerlands normbesef in alle geledingen - tegen mij is feitelijk alles geoorloofd.

Maar goed... zoals ik zei kan prof.dr. Bomhoff zijn geheel verse voor hem geheel nieuwe economische wijsheden, die zo bijzonder veel weghebben van de mijne in de reeks crisis-economie, waar Bomhoff toch in logisch beginsel sinds 15 maanden in heeft kunnen meelezen, allemaal van een ander of anderen hebben, want hij is econoom, en niet alle economen zijn dom, oneerlijk of conformistisch.

Ik weet het niet, behalve dat een Bomhoff volgens mij zowel de talenten als het karakter ontbeert om zo te kunnen denken als ik - zodat hij, als hij dat toch doet, wat kennelijk zo is getuige het interview dat ik met hem hoorde, dat aan een ander dan ik of hem moet danken.

En ja, lezer: U heeft de in eigen ogen hoogbegaafde zuivere wiskundige Bomhoff NOOIT gehoord over het verval van het Nederlands onderwijs terwijl hij daarin professor was, of minister was - en mijns inziens heeft een mens niet meer dan een klein percentage van de talenten nodig die Bomhoff (een ijdel manneke, is gebleken) zichzelf toekent, om zonneklaar te hebben kunnen zien aan een willekeurige Nederlandse universiteit dat dit als onderwijsinstelling al sinds 1972 een grote corrupte gruwelijke puinhoop is.

Maar ook hij zweeg stil terwijl het gebeurde, uit eigenbelang of uit domheid, maar in ieder geval als verrader van de beschaving, als hoer van de rede, en als grage typisch Neerlandse collaborateur met de bestaande machthebbers.

2. Shalizi's sites

Ik heb ook bevonden dat ik u in mijn stukje van gisteren de link naar het review van Shalizi onthouden heb, die bij deze gaat, en niet helder refereerde naar zijn sites, die overigens vooral interessant voor u zullen zijn als u iets met statistiek, natuurkunde of wiskunde hebt, of anders iets met heel wel schrijvende hoogbegaafde individuen.

Hier zijn de relevante links

U kunt het nu dus desgewenst allemaal zelf bekijken, en Shalizi is ongetwijfeld een interessant en begaafd individu, die de deugden heeft goed in wiskunde te zijn en goed te schrijven, dat een combinatie is die niet zo vaak voorkomt.

3. Shalizi's diagnose van de "arrogant, inexperienced young financiers"

Als u Shalizi's review Fool's Gold doorneemt, en overigens zijn site wat nader bestudeert, dan zult u zien dat (1) hijzelf een nogal radikale socialistische positie inneemt, en zich kennelijk graag identificeert met Trotski maar (ii) dat hij de "arrogant, inexperienced young financiers" feitelijk, en nogal bevreemdend in dit verband, de hand boven het hoofd houdt - zie bijvoorbeeld de eerste helft van zijn laatste alinea - en het betreft de "arrogant, inexperienced young financiers" die de credit derivatives bedachten, en de totale bancaire wereld herinrichtten, for short term enormous personal profit, and long term great losses for average dummies:

After turning Tett's flattering portrayals into mug-shots, the truth is I find myself sympathizing with her protagonists. They are obviously nostalgic for being talented young people working on an innovative common project which they really believed in, and why not? That is a wonderful thing. (I can only imagine that being paid very well for being geniuses together enhances the experience.) Hearing about how their handiwork brought the global economy to its knees can't feel good. But they should relax.

Dit verwarde mij enigszins, zoals meer in Shalizi's Review, juist omdat hij mij aanzienlijk linkser en veel meer marxistisch-trotskistisch geinspireerd voorkwam dan ik ben - maar ik denk nu dat ik de verklaring heb gevonden:

Hij komt uit een begaafde familie, van intelligente politieke vluchtelingen uit Afghanistan e.o., is zelf fysicus, met een bio-chemicus als broer, en een bankier bij de World Bank en econoom als vader, en vast met zussen, neven of nichten werkzaam bij Morgan Stanley of andere bancaire oplichters, en bloed is dikker dan water.

Ik vermoed dat dit de achterliggende reden is voor zijn mij nogal bevreemdende vriendelijkheid over die "arrogant, inexperienced young financiers" a.k.a. "geniuses" - want het komt erop neer dat hij ze vergeeft, weinig of niets kwalijk neemt, en eigenlijk wel met ze sympathiseert.

Zelf vind ik dat erg moeilijk te vatten, zeker wanneer je jezelf, als Shalizi, eerder geprofileerd hebt als een hele linkse, progressieve, socialistische en radikale denker - behalve natuurlijk als het je eigen familie of vrienden zijn.

crisis-economie


Note

(*) Tot mijn grote verbazing leerde ik pas eind 1989 van een academicus die zo over het verval van de universiteiten en het onderwijs in het Westen dacht zoals ikzelf vanaf 1977 gezegd en geschreven had, met als resultaat dat ik veelvluchtig vervloekt werd als "fascist" en "terrorist" aan de UvA en daar in 1988 voor de derde keer van verwijderd was vanwege "uw uitgesproken gedachten" (en zie mijn Waarheid en waarde uit november 1989), en werd ik pas ca. 1995 gewaar van tegenstand onder echte wetenschappers (vooral natuurkundigen en wiskundigen) die het ook vonden, namelijk als gevolg van de Sokal-affaire (de laatste link is naar de Engelstalige Wikipedia erover, dat interessant en leerzaam is als u het niet al wist).

Tot dan, dus tot resp. 1988 en 1995, had ik bij mijn beste weten - ook zonder internet tot eind 1996 - gesproken en geschreven als buitengewoon zeldzame bijzonder vaak gediscrimineerde eenling, die zei wat weinigen dachten, zagen of voelden, en niemand publiek schreef, behalve ik.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail