Nederlog

 

2 december 2009

 

Weer op het internet + Obama's zwakheid + vooruitblik

 

Secties

1. Weer op het internet
2. Obama's zwakheid
3. Vooruitblik

1. Weer op het internet

Dit is alleen de zeer korte mededeling dat ik weer op het internet ben, tot mijn voldoening. Er was gisteren geen Nederlog en vandaag wellicht ook geen meer, omdat ik zowel Ún beroerd was Ún mijn toetsenbord het begeven had.

Wel... ik ben nog steeds beroerd, maar ik heb een nieuw toetsenbord. 

2. Obama's zwakheid

President Obama heeft besloten nogmaals 30.000 soldaten naar Afghanistan te sturen maar in juli 2011 te beginnen met het terugtrekken van de troepen.

Dat laatste is nogal ongeloofwaardig als de reden voor het eerste geloofwaardig is, die luidt dat het zenden van meer troepen in het Amerikaans nationaal belang is. (Hey, hey, hey, Jay Pay: He did not say: Dutch national interest!! O nay!)

In feite vind ik het eerste al niet geloofwaardig, want ik denk niet dat die 30.000 troepen een doorslaggevend verschil zullen kunnen maken in 1 1/2 jaar.

Maar ja... wat ik wel geloofwaardig vind is dat Obama's centrale zwakte is dat hij een typische mediator is, die kennelijk zowel de persoonlijkheidskarakteristiek als de politiek heeft van het midden te kiezen, en daar ook te willen blijven.

Dat is nu herhaaldelijk gebleken, zoals rond de Amerikaanse gezondheidsverzekeringen en nu hiermee. Ik vermoed dat hij het voor zichzelf rationaliseert met iets als "ik moet het land bij elkaar houden", en heel misschien heeft hij daar gelijk in - maar dat kan ik niet goed beoordelen, bij gebrek aan voldoende kennis van de VS, al blijf ik het heel vreemd vinden om zoveel te investeren in een militaire operatie die vrijwel zeker niet zal slagen (want zoveel lijkt me wel zinnig beoordeelbaar) terwijl, althans volgens de BBC-WS tegen de 10% van de Amerikaanse bevolking op voedselbonnen is aangewezen om te overleven.

3. Vooruitblik

Ik zie dat ik kennelijk wat lezers verloor, maar ik meen echt wat ik onlangs opgemerkt heb: ik ben veel te vriendelijk geweest in mijn leven tegen doortimmerde schoften; er zijn doortimmerde schoften, en die trekken van nature richting politiek, ambtenarij of politie e.d.; en ik denk ook dat de drugshandel in Nederland feitelijk voor een deel in handen is van c.q. gecontroleerd wordt door Nederlandse ambtenaren, politici, politie-personeel e.d., inzonder in Amsterdam.

Dat laatste kan ik niet bewijzen, wat ik er maar bij zeg om een reden weg te nemen mij af te doen schieten, maar wel aannemelijk maken, althans - en hier zit een probleem - tegenover mensen met zoveel ervaringen rond de Amsterdamse politiek en de Amsterdamse drugshandel en gemeentepolitie als ik heb.

Laat ik het zo zeggen: Als Amsterdamse bestuurders en bureaucraten heiligen zouden zijn van Boeddha's statuur, dan zou ik niet geloven dat ze gecorrumpeerd zouden kunnen worden door een handel die al dekaden beschermd is ("gedoogd"); gevaarloos is gebleken voor de echt grote mafiosi al dan niet bestuurder; en zowel krankzinnig als belastingvrij winstgevend is.

Maar in Amsterdam en omgeving zijn er geheel geen heiligen, laat staan van Boeddha's statuur, en bestaan bestuur en ambtenarij al dekaden uit zwakke stommelingen of evident liegende bestuursschoften. (Kijk naar de metrofraude, lezer, als u mij niet gelooft over drugs! Alleen hondsbrutale schoften, die menen te weten dat ze in Amsterdam met alles weg kunnen komen, inclusief bedrog van de gemeenteraad, die zich dan ook graag laat bedriegen, handelen zoals B&W handelden!)

En als B&W van Amsterdam niet al minstens 2 dekaden drugscorrupt was, dan zouden ze mij al 2 dekaden hebben kunnen ontvangen, was het alleen om de Nederlandse wet uit te voeren in plaats van blij toe te zien en bevorderen dat door de burgemeester bij mij inpandig gevestigde Amsterdamse harddrugshandelaren al die tijd beschermd zijn.

Hoe het zij... als mijn gezondheid het aankan, en ik toegang houd tot het internet, dan is het de bedoeling in de komende tijd het een en ander te veranderen in mijn opstellingen inzake ME in Amsterdam en inzake de medicijnmannen rond ME. (**)

Voor allebei vindt een deel van de redenen vindt in mijn ME-disch sadisme op wereldschaal: Zeer verbitterend nieuws c.q. Hillary Johnson's The Why en overigens in deze site als geheel plus het feit dat ik nu 22 jaar pijn lijd, discriminatie onderga, geschoffeerd ben, bedreigd ben en geen hulp krijg, en dat alle punten behalve de konstante pijn 32 jaar bestaat sinds ik ME kreeg.

Ik vind niet dat ik dat hoef te accepteren, en ook niet dat ik me door de drugsmisdadigers van B&W van Amsteram effectief hoef te laten verzuipen als een ziek katje, omdat ik de moed had de namen van een stel van hun ambtelijke drugsmafiosi openbaar te maken (*), en ik evident niet uit het hout gesneden ben waar de doorsnee uit gesneden is.

Ook heb ik mijn geloof in de Nederlandse rechtsstaat of zelfs maar een hoop op een zweem op de geest van een kans van ook maar een beetje behoorlijkheid of redelijkheid of rationaliteit in enige Amsterdamse ambtenaar of bestuurder volledig verloren, en in feite heb ik - eindelijk - geleerd hun menselijkheid te beschouwen zoals zij de mijne al 32 jaar.

En ik ben nu 22 jaar systematisch behandeld, beschouwd en betiteld alsof ik iets zou zijn dat zeer veel minder is dan een mens, ja zelfs dan een dier, want als een dier aangedaan wordt wat mij aangedaan is, dan staan een deel van de Tweede Kamer te briesen van woede: Zie mijn Het lijden van varkens en mensen in Neerland.
 


Noot

(*) Met name: Mr. Vlas, mr. Segers,  ambtenaar Mannaert, ambtenaar Van Dijk, directeur Post allen van de Bouw- en Woningdienst; mr. Sarucco, mr. Lisser van de Bestuursdienst; brigadier Lammert Takens, de gehele leiding van het politibureau Lijnbaansgracht tussen 1988 en 1992 van de gemeentepolitie, en verder alles en iedereen die ik aangesproken heb in een prominente rol in het Amsterdams bestuur tussen 1999 en 2004 bij het OM, de rechtbank, de gemeentepolitie, de gemeenteraad etc.

(**) En als het internet mij ontoegankelijk wordt gemaakt bij mijn leven, dan beschouw ik dat als opzet, en vindt u de direkt belanghebbenden daarbij in de vorige noot.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail