Nederlog

 

26 november 2009

 

: Willem Middelkoop vindt het ook

crisis-economie

Vandaag heb ik het weer eens - met weinig energie -over de , zodat ik u een stukje over www.nederlandveilig.nl zal onthouden, een site die deugd heeft de meest debiele troep te zijn die ik in lang zag, alles vanwege en gesubsieerd door de Neerlandse regering, en ook verfraaid met het hoofd van een kennelijk zwaar aan de cocaine geraakte vrijgestelde ambtenaar, met de gezichtskleur van een lijk, en ook niet in staat zichzelf te scheren, en dat ik verder ook niet schrijf over Het Nieuwe Rijk, waar ik het gisteren onder andere over had. (Maar u kreeg de links, dus dat is iets.)

Mijn redenen om een en ander niet te behandelen zijn weinig energie en dat ik er weinig aan toe te voegen heb, behalve dat ik een en ander deprimerend vind; dat het mijn diagnose van Neerland sterk ondersteunt; en tenslotte dat er in de vandaagse papieren NRC een aardige recensie staat in het Economie-katern van "Overleef de krediet" van Willem Middelkoop (*) door dr. Roel Janssen, de NRC-huiseconoom, waar ik ruim een jaar geleden, getuige de link, over struikelde - maar deze keer is hij zinniger.

Om te beginnen dan: Wie is Willem Middelkoop? Ik vermoed dat ik hem ťťn keer op de radio heb gehoord, over goudhandel waarin hij specialiseert, maar dat is een reconstructie achteraf van heden, en ik was me overigens niet bewust van zijn bestaan. Roel Janssen vertelt:

Het boek is een vervolg op Als de dollar valt uit 2007 waarin Middelkoop, voormalig beurscommentator bij RTL Z en tegenwoordig onder meer actief als ondernemer in goudbeleggingen, [met - MM] mediafaam als aankondiger van de schokgolven die vervolgens over Nederland en de Westerse wereld heen spoelden.

Dat wist ik niet (u ziet wat "mediafaam" inhoudt!) en ja: bijna een geheel universum kan gevuld worden met dingen die ik niet weet, en toch denk ik zelfstandig na, maar ik vind het aardig om te lezen dat er ook een Nederlander en beurskenner was die het allemaal zag aankomen en bewijsbaar voorspeld heeft.

Maar goed - Willem Middelkoop dus. Wat heeft hij te melden? Janssen begint zijn recensie zo:

"Dit systeem zal hoogstwaarschijnlijk volstrekt uit de hand lopen", schrijft Willem Middelkoop, de Kassandra van de Nederlandse financiŽle wereld, in de laatste alinea van Overleef de krediet.

Zo, daar vrolijkt u vast veel van op, vooral als u jonge kinderen hebt. Janssen vervolgt

Hoogstwaarschijnlijk? In de voorafgaande 196 pagina's heeft Middelkoop het totale feilen van het Angelsaksische kapitalisme, uitmondend in de grote crash van 2008, met verve uiteengezet.

Dat is logisch gesproken geen onderbouwing van "hoogstwaarschijnlijk", maar laat ik eens wat verderop in de recensie citeren, ook omdat het zo keurig overeenkomt met wat ikzelf eerder deze maand schreef. Volgens Janssen

klaagt Middelkoop het Westerse financiŽle stelsel aan. Dat heeft de bevolking van haar spaargeld beroofd, de politieke macht naar zich toegetrokken en zich schaamteloos verrijkt.

Dit komt dus op hetzelfde neer als ik, in meer detail, in De crisis-economie grootmeesterlijk "verklaard" schreef, en u hoort mij geen "Nee" zeggen, al is de aanklacht niet erg specifiek. Janssen vervolgt het bovenstaande zo:

Regelmatig vraagt Middelkoop zich af waarom economen, analisten, media, politici, toezichthouders, bankiers en centrale banken de misstanden in het stelsel niet hebben opgemerkt, het publiek niet tijdig hebben gewaarschuwd en er niets aan gedaan om een crash te voorkomen.

Dat is geheel geen gekke vraag, en mijn eigen antwoord loopt langs de volgende punten:

Er zijn meer redenen, maar dit is een eind op weg naar een verklaring - en de eerste twee punten zijn het belangrijkst.

Vervolgens is er natuurlijk ook dit, dat ik weer met instemming overneem:

De huidige past volgens hem in een patroon van 'leugens, bedrog en andere fraudes'. Daarmee hebben de banken een 'geoliede winstmachine' op gang gebracht, gesteund door de 'draaideur' tussen Wall Street en de corridors van de politieke macht in Washington.

Dat lijkt me allemaal juist, behalve dat de 'geoliede winstmachine' zichzelf kapotdraaide, en dat aanzienlijke domheid en onwil feiten of logika helder onder ogen te zien ook een belangrijke rol spelen, en overigens weer dat volgeling-schap zoals uitgedrukt in groot geloof in de wijsheid van Alan Greenspan en de zelfreinigende werking van de markten zoals gepropageerd door Milton Friedman.

Janssen vervolgt

Ook voor wie niet in samenzweringstheorieŽn gelooft, is er weinig reden om voor de oplossing van de te vertrouwen op goeddeels dezelfde mensen de de veroorzaakt hebben.

Dat is waar, maar het is ook erg moeilijk instituties te hervormen - en er wordt inderdaad feitelijk ook verdomd weinig effectiefs gedaan om de bankiers in te tomen.

Janssen vervolgt

Middelkoop waarschuwt voor de alarmerende stijging van de overheidstekorten en oplopende staatsschulden. Hij geeft niets voor de stabiliteit van de dollar en voorspelt een eindspel waarin het ondenkbare werkelijkheid wordt.

Dat laatste vind ik wonderbaarlijk knap, en ik kom er zometeen op terug, maar "de overheidstekorten en oplopende staatsschulden" zijn een groot probleem, juist omdat ze maar al te makkelijk tot maatschappelijke crises kunnen leiden.

Wat betreft "de stabiliteit van de dollar" onthoud ik mij van meningen, maar met ondenkbare werkelijkheden heb ik weinig op, al bestaan ze, want het is immers alleen maar bombastische fraseologie. Hoe het zij, Janssen vervolgt daarover

Wat hij zich bij dat laatste voorstelt blijft onduidelijk

dat mijzelf een opgelegde konklusie lijkt, over een ondenkbare werkelijkheid.

Maar Middelkoop ziet weinig redenen tot optimisme, ook niet nu "we" "uit de recessie zijn", boekhoudkundig dan, als de balanzen niet vervalst zijn, en dan nog met mondjesmaat:

Over de opleving die zich sinds de zomer voorzichtig lijkt voor te doen schrijft hij: "Zelfs een dode kat die van het dak wordt gegooid, springt nog een stukje omhoog als hij de grond heeft geraakt"

en het dier is al vallende kennelijk ook van geslacht veranderd, registreert mijn logische geest hier, terwijl Janssen eveneens niet onder indruk is van deze "analyse", en overigens meldt dat

[Middelkoop] is er van overtuigd dat het 'oude' systeem dood is en dat er 'een nieuw tijdperk' gaat aanbreken. Hoe dat eruit ziet werkt hij niet uit.

Het probleem hier, afgezien van het gebruik van frases zonder echte inhoud, is dat het veel minder om economische systemen op zich gaat, maar om maatschappelijke systemen en verhoudingen: Uiteindelijk worden economische crises die niet beperkt blijven in de tijd en tot de economie uiteindelijk "opgelost" of terzijde geschoven door politieke en maatschappelijke veranderingen, regelmatig ook van zeer ingrijpende of revolutionaire aard.

Volgens Janssen heeft Middelkoop verder ook niet zoveel te bieden aan toekomstvisies behalve een aanrader zich op hem te abonneren en in goud en grondstoffen te beleggen - zijn boek heet immers "Overleef de krediet" - maar dat is een optie die maar heel weinig mensen kunnen volgen, en die paar die dat kunnen doen zijn voor een groot deel de aanstichters of mede-verantwoordelijken voor de economische . (***)

Maar als u dan een miljoen of 10 zou verdienen per jaar, zoals de u en mij gelijkwaardige Jeroen van der Veer, dan is er hoop en uitzicht, via aankoop van broodjes goud bij Willem's firma, en kunt u de toekomst met een gerust hart tegemoet zien, en als u niet in die positie verkeert, dan behoort u tot de ca. 6 miljard die op zullen moeten draaien voor de rekeningen, zonder bonus-uitzichten ook.

En hoe dat uit zal gaan pakken staat nog steeds niet vast, behalve dat hoe langer het duurt eer de beurzen, markten en winstmarges herstellen, hoe groter de kans op maatschappelijke ondergang en/of dictatuur wordt.

Of ik iets optimistisch te melden heb, tenslotte?

Eťn klein lichtpuntje, voor een deel speculatief, maar theoretisch niet onredelijk. Het is dit berichtje uit IndiŽ, ook te vinden in het vandaagse Economie-katern van de NRC:

Tata: dieptepunt staalmarkt voorbij

MUMBAI, 26 nov. De staalmarkt heeft het dieptepuint van de malaise achter de rug. Dat heeft het Indiase Tata Steel, het moederbedrijf van Corus, vandaag gezegd bij de bekendmaking van de cijfers over het tweede kwartaal van 2009/2010.

De rest van het berichtje bespaar ik u, en meldt dat er nog steeds verlies geleden wordt en wel vooral bij Corus, maar het theoretisch belang is dit:

De staalindustrie is vaak een sleutelindustrie gebleken in de economie, omdat het een heel belangrijke grondstof in heel veel productieprocessen betreft, om welke reden er een behoorlijke correlatie is tussen het welvaren van een economie en het welvaren van de staalindustrie erin.

Het is speculatief, maar het is ooit uitgewerkt, en ook hierover heb ik ergens een boekske in mijn boekenkasten staan, dat ik zo snel niet kan vinden en lang geleden las, maar het is een zinnige theoretische overweging, om de gegeven reden, ook met redelijke statistische onderbouwing, naar ik mij meen te herinneren.

crisis-economie


P.S. Als gebruikelijk zijn de links, behalve als het tegendeel gemeld wordt, naar stukken op mijn site, en maken ze deel uit van de logica van mijn argumentatie.

(*) Uitgever: Nieuw Amsterdam 2009, 205 pag. 17,50 euro, alles volgens de recensie.
(**) Ik neem het over maar blijf bezwaar maken tegen het vermengen van mensen en instituties, alsof instituties ideeŽn of gevoelens hebben.
(***) Hier levert mijn brein beelden van het eind van Kubrick's Dr. Strangelove, een film die u zou moeten zien als u dat niet al deed - en ik bedoel hier het "optimistisch" einde als de Leiders van De Westerse Wereld zich voorbereiden, nadat De Bom gevallen is, en de aarde grotendeels ten gronde is gericht, op een honderdjarig bestaan in bunkers in mijnschachten, alleen voor hun selecte gezelschap, en hun bewakers, natuurlijk. (O ja: de laatste link - uit maart 2006 - is aardig in verband met de eerder gegeven link naar Het Nieuwe Rijk, met een groep van uitgelezen vers wakker geworden Nederdenkers van formaat.)

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail