Nederlog

 

25 november 2009

 

Nederland: De beestmensen aan de macht

 

      "It was from this time that I developed my way of judging the Chinese by dividing them into two kinds: one humane and one not. It took an upheaval like the Cultural Revolution to bring out these characteristics in people (..)"
     - (Jung Chang)

     "We never hurt each other but by error or by malice." 
   (Sir Robert Chambers, possibly inspired
    by Dr. Johnson)


Om mijn opening van gisteren gedeeltelijk te herhalen:

Ik had het gisteren en eergisteren over één van de ontdekkingen die ik meen gemaakt te hebben, als psycholoog en filosoof met nu 32 jaar een zwaar invaliderende ziekte met grote problemen van allerlei soort, namelijk de grote prevalentie van behoorlijk tot zeer evident persoonlijk sadisme onder bureaucraten en bestuurders.

Waar ik van overtuigd ben geraakt is dat er inderdaad echte authentieke beestmensen zijn - mensen zonder moraal, zonder normen, in staat tot alle kwaad, met plezier anderen pijnigend, vernederend en vervolgend, en juist omdat ze volkomen normloos zijn in staat en bereid tot het huichelen van alle excellenties en het liegen en bedriegen op alle mogelijke manieren, en precies daarom, ook in Nederland, buitenproportioneel vertegenwoordigd in het bestuur en de bureaucratie.

Trouwens... voordat ik verder ga met het arriveren bij zo'n type van CDA-huize, even een kleine morele en intellectuele exercitie of drie:

Eén. Het menselijk tuig dat namens de CDA in de regering zit moet, tot de laatste man of vrouw, ten stelligste te geloven, en behoort uit te dragen, dat hun almachtige Gristengod het zo beschikt heeft dat er waarachtige duivels in mensengedaante zijn, en dat een groot deel van de nu in Nederland levende mensen (atheisten zoals ik, moslims zoals mijn buren, ja zelfs zulke eminente geleerden als prof.dr. Paul Scheffer en prof.dr. Bleyenberg) voorbeschikt zijn door de alwetende almachtige God der Christenen en van het Christendemocratisch Appel, om voor eeuwig geroosterd te worden, bijvoorbeeld in meren met brandende zwavel, alles vanwege hun zondigheid, en volgens de allerliefste katholieke heilige van onze Christendemocratische Justitie-minister tot stichting en genot van wie werkelijk Gristelijk deugt:

"That the saints may enjoy their beatitude and the grace of God more abundantly they are permitted to see the punishment of the damned in hell."
   (St. Thomas Aquino, Summa Theologiae)

Hirsch Ballin, in eigen ogen een nobel en welwillend man, en een groot bewonderaar van St. Thomas, ziet ongetwijfeld al zijn hele leven verlangend vol genot uit te kunnen zien hoe Donner en Balkenende door zijn katholieke God tot dat doel liefdevol geschapen duivels aan het spit gedraaid zullen worden, alles tot zijn eigen en St. Thomas' stichting in het bijzonder, en om alle lieden van fout geloof hun ongelijk zo gruwelijk mogelijk in te peperen, een eeuwigheid lang ook.

Twee. Ik heb geleerd dat alle mensen gelijkwaardig zijn aan de UvA, waar ik terzelfdertijd leerde dat heel Nederland, altijd met uitzondering van Koningin Beatrix en mijzelf, dat in die tijd ook waarachtig meende en bijzonder graag publiek mocht uitdragen, o zo eerlijk gemeend ook, altijd weer; en ik leerde ook dat ik verdien voor "fascist" en "terrorist" gescholden te worden en van de UvA getrapt te worden vanwege "uw uitgesproken gedachten" omdat ik weiger te geloven dat mijn vader, moeder of grootvader gelijkwaardig met Eichmann zouden zijn, of zelfs maar dat Hirsch Ballin gelijkwaardig met Einstein zou zijn, schandelijk en schunnig als die laatste overweging van mij ongetwijfeld is.

Hoe het zij: Ik ben tot de konklusie gekomen, na 32 jaar in Amsterdam tevergeefs om enige hulp bij erkende invaliditeit te hebben gevraagd; na in Amsterdam vergast en veelvuldig met moord bedreigd te zijn door de harddrugshandelende beestmensen die B&W inpandig in mijn woning gezet had, zonder mij daarin te willen kennen, en zeer welbewust de Nederlandse wet overtredend, in het huis waar ik woonde, en niet in de huizen van de fascistoide Uebermenschen die al 30 jaar de macht hebben in Amsterdam, en die deze macht al 30 jaar uitoefenen ten behoeve van zichzelf en de drugsmafia, dat Amsterdam bestuurd wordt sinds dekaden door uitschot en tuig dat ik alleen adekwaat als welbewuste beestmensen, sadisten en grage drugsmisdadigers en miljarden-fraudeurs kan zien en omschrijven, als ik de strikte en exacte waarheid spreek, zoals ik die ken, zie, voel en bewezen heb op mijn site voor iedere behoorlijke eerlijke en objectieve rechtbank. Honi soit qui mal y pense!

Drie. Ik denk dat ALLE Nederlandse regeringen de afgelopen dertig jaar uitsluitend uit bijzonder schunnige laffe gedegenereerde drugsmisdadigers bestaan, die willens en wetens al die jaren bestendigd en bevorderd hebben dat Nederland het Colombia van Europa is geworden, en Amsterdam de heilstad van de drugsmafia - en ik denk dat iedere niet-Nederlandse supranationale bestuursmacht (bent u daar, o Europese Leiders?!) zowel het volste recht als de stellige plicht hebben het hele zooitje misdadigers dat Nederlands minister is of was sinds zeg 1977, te arresteren en vervolgen vanwege hun misdadige gedoogbeleid, en hun moedwillig dekaden lang weigeren daar ook maar iets tegen of mee te doen, zoals legaliseren, dat de enige werkbare optie was en is, zoals al in 1967 geargumenteerd is door de Engelse parlementaire commissie van barones Wootton.

En nu arriveer ik bij het onderwerp van heden, dat ik via Frits Abraham's column in de vandaagse NRC heb, en dat een prachtige folder betreft die veel Nederlanders hedenmorgen in hun brievenbus vonden, naar ik begreep:

Voor wie de folder niet heeft gekregen: daarin werd de burger op de mogelijkheid gewezen kosteloos zijn burgerservicenummer op zijn linkerarm te laten tatoeëren. Het kon ook op de rechterarm „indien het voor u fysiek onmogelijk is om de tatoeage op uw linkerarm te laten plaatsen’’.

Kennelijk heeft Abrahams "zich in zijn beschuitje hagelslag" verslikt, maar na enig gezoek werd hij eerst iets geruster en daarna - terecht - behoorlijk boos:

Ik wist pas zeker dat het een persiflage op de officiële folder Nieuw reisdocument nodig? was toen ik het logo aan de voorkant ontdekte: „Het Nieuwe Rijk gaat verder dan u denkt.” Een harde grap, maar een persiflage mag best hard zijn. Dat staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken nu aangifte doet tegen de verspreiders van de folder, wijst op een bijna griezelig gebrek aan gevoel voor humor.

Dat laatste denk ikzelf niet. Wat ik denk ligt precies in de lijn van de door de regering gesubsidieerde Sire-reclame die mij al een jaar soms vier keer dagelijk voorhoud dat WIJ - u, ik, de Tokkies, Jee Pee de Hapee, Bijleveld de terroristische staats-secretaresse met de o zo graag zondaars roosterende Gristenziel - WIJ dus

"onbewuste beestmensen"

zouden zijn - o nee, de frase is

"onbewust a-sociaal"

zouden zijn, want WIJ zouden allemaal dingen doen die niet mogen van onze meestersnelstotteraar Jee Pee, op momenten dat Onze Haa Pee doet alsof hij weet wat Wormen en Naarden zijn, en wat u en ik moeten voelen, denken en zeggen om er maar bij te mogen horen, in Neerland drugsmafiaheilstaat sinds dekaden.

Even verder vraagt Abrahams zich vertwijfeld af

Heeft Bijleveld wel enig idee wat de gevolgen zijn als justitie op basis van zo’n aangifte tot vervolging zou overgaan? Dan durft niemand in Nederland in het openbaar nog enige grap over de overheid te maken. Onze grappen gaan dan ondergronds, zoals in dictatoriaal geregeerde landen.

Wel - met uitzondering van mij (en Koningin Beatrix, naar ik hoop): Ik pleeg veel liever zelfmoord dan me de wet te laten stellen door een stelletje schunnig schijnheilige sadistische machtswellustelingen als er in de regering blijken te zitten, zoals de Gristendegeneré Klink, de Mussolini van Neerland, en de Gristendegeneré Bijleveld geboren Goebbels, als ik goed geinformeerd ben.

Zoals Abrahams schrijft

We beginnen kennelijk zó gewend te raken aan kliklijnen, telefoontaps, winkelcentrumcamera’s, verplichte identiteitskaarten, elektronische patiëntendossiers en andere bedreigingen van onze privacy dat we met álles rekening houden: what’s next?

Helaas is het zo dat "We" ook beperkt tot een kleine minderheid, maar het is wel waar - en als de toekomstige regering Wilders erin zal slagen om binnen een half jaar alle Neerlandse moslims in "kampementen" te Amersfoort en Vught te zetten, dan zal dat mede te danken zijn aan de morele inzet en het karakter, intellect en de zogenaamde "menselijkheid" van staatssecretaresse Bijleveld.

Maar dit liegende en bedriegende stukje menselijke ellende heeft zelf de gore moed zich achter de Holocaust te verschuilen:

Volgens Bijleveld is de folder vooral smakeloos omdat hij associaties oproept met de Holocaust, toen gevangenen in Auschwitz een identificatienummer kregen ingebrand. Wie persifleert overdrijft, maar het is helemaal niet zo’n gekke gedachte in dit verband te herinneren aan de Tweede Wereldoorlog, toen de bezetter bij zijn jacht op verdachte burgers geholpen werd door een bijna onontkoombare persoonsregistratie, ontworpen door een al te ijverige overheid.

En daarom vindt deze menselijke incompetent, deze machtswellustige gestoorde degeneré, deze beschermdame van de Neerlandse drugsmafia, deze ellendige drugsmisdadigster op jaarlijkse miljardenschaal, dat de makers van de persiflage vervolgd mogen en moeten worden door haar volkomen moreel en intellectueel van de pot gerukte gestoorde machtsgeile persoontje.

Wat een verziekt misdadigerstuig is in Nederland aan de macht! Wat een verziekt misdadigerstuig zal waarschijnlijk aan de macht komen, met de systematisch veertig jaar lang gedebiliseerde kiezers!


P.S. Wie gezond is en in Nederland woont heeft er dus alweer een reden bij dit snel fasciserende land zo spoedig mogelijk te ontvluchten: Tot de Politieke Verlosser Wilders Dommokratisch Verkozen gaat worden door Zijn gedebiliseerd volk, zijn de Jee Pees en de Bijlevelds aan de macht. "Heer, o Heer, vergeef ze want ze weten niet wat ze doen?!" roept u wellicht uit? "Heer, o Heer, verlos ons van deze soort, want ze ruineren de beschaving uit stompzinnigheid, sadisme en egoisme!" is mijn gebed.

En wie niet gezond is en niet kan vluchten heeft alle reden zich bij de NVVE aan te melden voor een zelfmoordpil, voordat hij of zij in een concentratiekamp verdwijnt na de volgende verkiezingen, alles dankzij het burgerservicenummer dat iedere burger al verplicht is overal met zich mee te dragen, alsof hij of zij en miljoenen anderen Untermenschen zijn, en alleen de staatsbureaucraten en staats- en stadsbestuurders Uebermenschen.

Het spijt, staatssecretaresse Bijleveld: De geschiedenis en jouw moreel, intellectueel en menselijk volkomen gestoorde opstelling leren dat het omgekeerd pleegt te zijn! En ik wil dat best voor een rechtbank komen uitleggen, gekleed in de concentratiekamp-pyama van mijn vader en grootvader!

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail