Nederlog

 

24 november 2009

 

ME-disch sadisme op wereldschaal: Zeer verbitterend nieuws

 

      "Ah me! alas, pain, pain ever, forever!

No change, no pause, no hope! Yet I endure.
I ask the Earth, have not the mountains felt?
I ask yon Heaven, the all-beholding Sun,
Has it not seen? The Sea, in storm or calm,
Heaven's ever-changing Shadow, spread below,
Have its deaf waves not heard my agony?
Ah me! alas, pain, pain ever, forever!
"
     - (Shelley, "Prometheus Unbound")
       geciteerd in mijn CV

      "It was from this time that I developed my way of judging the Chinese by dividing them into two kinds: one humane and one not. It took an upheaval like the Cultural Revolution to bring out these characteristics in people (..)"
     - (Jung Chang)


Ik had het gisteren over ťťn van de ontdekkingen die ik meen gemaakt te hebben, als psycholoog en filosoof met nu 32 jaar een zwaar invaliderende ziekte met grote problemen van allerlei soort, waaronder dat je er - vooral - in Engeland, Nederland en de VS geen hulp bij krijgt, ook al is de ziekte erkend als legitieme ziekte door de World Health Organisation (WHO) sinds 1969, namelijk de grote prevalentie van behoorlijk tot zeer evident persoonlijk sadisme onder - in mijn geval vooral: Amsterdamse - bureaucraten en bestuurders, en trouwens ook onder medici, waarvoor zie o.a. mijn A little more about ME and me uit oktober, en Buromedisch in ME in Amsterdam, en wel wanneer je bij deze mensen arriveert met enig verzoek om hulp vanwege de invaliderende en pijnlijke ziekte ME.

Het blijkt dan dat je, burocratisch, bestuurlijk en medisch geheel "vanzelfsprekend" behandeld wordt alsof je een oplichter, een gek, een menselijk uitwerpsel bent - in een stad waar om het even welke junk door de GGD nagelopen wordt met gratis heroine, gratis nieuwe tanden, gratis nieuwe kleren, een goede woning, en wat al niet, alles om de junk in kwestie maar te helpen.

Het zou mij echter niets verbazen als een deel van mijn lezers - voorzover ze niet net als ik 32 jaar ME hebben, en mijn bewezen intellectuele en morele kwaliteiten (*) - al lezend op hun voorhoofd wezen, of meenden dat ik wellicht wat overdreef, overmatig bitter zou zijn, of op een dag schreef waarop ik veel pijn had.

En het laatste is waar en geldt vandaag ook, maar overigens is mij vandaag gebleken dat ik lang niet bitter genoeg was, en dat er al zo'n dertig jaar iets gruwelijks aan de hand is rond ME/CFS, en dat vooral in de VS, Engeland en Nederland, dat alleen adekwaat omschreven kan worden als sadistische megamiljoenen-zwendel, sadistisch medisch bedrog en oplichterij gedurende dekaden, waardoor vele miljoenen volstrekt legitieme ME-patienten, net als ik, een veel moeilijker bestaan hadden dan nodig was; waardoor legitiem wetenschappelijk onderzoek drie dekaden lang opzettelijk ondergraven en kapotgemaakt is; en waarin psychiaters en psychotherapeuten zich dekadenlang als welbewuste sadisten blijken te hebben gedragen.

Ik weet van een en ander pas sinds vandaag, zoals ik pas sinds vorige maand van de uitstekende artikelen van de gepensioneerde Britse professor medische chemie Malcolm Hooper weet, en wel omdat (1) niemand mij daarop wees en (2) ik pas sinds juli ADSL heb, en totdan toe aangewezen was op een zeer traag telefoonmodem.

Hier is dan om te beginnen een link naar een werkelijk buitengewoon goede redevoering en artikel van een zeer bijzondere Amerikaanse onderzoeks-journaliste

 • Hillary Johnson:
  "The Why"
  A speech delivered in London on May 28th, 2009, on the eve of Invest in M.E.'s annual international medical conference.

Na Malcolm Hooper is dit de tweede mens waarvan ik weet heb die mijn soort waarheid over ME spreekt en schrijft, en net als Malcolm Hooper weet zij er veel meer vanaf dan ik - en heeft buitengewoon verbitterend en verontrustend nieuws over ME.

Dat zeer verbitterende en verontrustende nieuws bestaat uit twee punten

 • Hillary Johnson heeft, al jaren geleden, mij ook onbekend, een kennelijk bijzonder goede studie gebaseerd op negen jaar investigative journalism gedaan rondom het Amerikaanse onderzoek en medische meningsvorming van de zogeheten CDC - zijnde de US Centers for Disease Control - waarmee zonder enige twijfel duidelijk is geworden dat daar vele miljoenen verdwenen zijn in en rond door de Amerikaanse regering gegeven subsidies voor ME-onderzoek, en dat een groot deel van de rapportering van dat CDC dertig jaar lang uit leugens en oplichterij hebben bestaan. Een en ander staat beschreven in een dik boek "Osler's Web" geheten,

 • Het legitieme, echt wetenschappelijke, biochemische onderzoek naar de oorzaken van ME is dertig jaar lang systematisch dwarsgezeten, vervalst, gemisrepresenteerd, gemanipuleerd, en misbruikt door een grote belangengroep van psychiaters en psychotherapeuten op zoek naar betalende klandizie en miljoenen staatssubsidies voor hun psychokul-therapieŽn, die zogenaamd de echte ziekte ME zou genezen, die zogenaamd psychosomatisch zou zijn.

U hoeft mij niet te geloven: Lees Hillary Johnson en oordeel zelf - als ook maar een klein deel van wat zij zegt en schrijft onwaar was, dan was ze aan wettelijke procedures en schadevergoedingsclaims onderworpen geweest die haar volkomen geruineerd zouden hebben - om welke reden haar boek over de corruptie van de Amerikaanse CDC inzake ME en haar overige publikaties bijzonder moedig en karaktervol zijn.

Vervolgens... nadat u "The Why" gelezen hebt, zijn hier drie vervolg-links, de eerste naar de eerste pagina van een stuk van haar in de New York Times van 20 oktober j.l., dat uiteenzet waarom de ontdekking van het XMRV-virus in het bloed van veel ME-patienten zo een belangrijke doorbraak is

De tweede link is naar een stuk op Johnson's eigen website

 • Heroes and Villains met achtergronden en fotoos, waarover ze zelf schrijft:
  "
  In the course of reporting Osler's Web, author Hillary Johnson occasionally snapped photographs of the many people who figured prominently in the story she wrote. "

dat een en ander wat persoonlijker maakt, en fotoos van zowel bijzonder integere medische researchers en doktoren als van bijzonder schunnige uitermate sadistische psychiatrische schoften heeft - en mocht u dat betwijfelen, lezer:

Er zijn minstens 17 miljoen mensen met ME, overwegend zonder hulp, en dat vooral dankzij de corrupte smerige oplichterij van dit psychiatrisch en psychotherapeutisch menselijk tuig, kennelijk allen sadisten, en er hebben vele duizenden zo niet tienduizenden patienten met ME zelfmoord gepleegd, omdat ze geen hulp kregen, en dat weer omdat ze uitgemaakt werden voor oplichters, fraudeurs, of krankzinnigen, en dat alles omdat de psychiatrische meningsmakers en publieksbespelers van het CDC in Amerika, en van de zogenaamde ME-specialisten in Engeland EN in Nederland, ze daarvoor uitmaakten.

Als u daar nog eens bij optelt dat dezelfde schoften sinds het eind van de tachtiger jaren willens en wetens bijzonder goed en legitiem onderzoek maar de rol van een virus, zoals nu dus eindelijk bekend en erkend is met dat XMRV-virus, welbewust en opzettelijk kapotgemaakt hebben, dat begrijpt u wellicht wat beter waarom ik zeer bitter gestemd ben.

Tenslotte - degene die kennelijk het meest gedaan heeft, of althans het meest voor elkaar gekregen heeft in het blootleggen van dit buitengewoon smerige medische bedrog is Hillary Johnson, en de link naar haar openingspagina is deze (en de Engelse tekst zijn haar eigen woorden, terwijl de naam XAND stemt van de ontdekkers van het XMRV-virus in het bloed van vele ME-patienten:

 • OslersWeb.com, a site dedicated to the pandemic disease that for a quarter century has been called "chronic fatigue syndrome," but which may soon be known as XAND, for XMRV-Associated Neuroimmune Disease.

Ik neem aan dat u nu wat beter begrijpt waarom ik vandaag zeer bitter gestemd ben; waarom ik mijn taalgebruik en beeldgebruik op deze site ga veranderen, zowel over medici - inclusief Nederlands beestachtig en sadistisch tuig waarmee ik zelf direct of indirect te maken heb gehad; en ook waarom ik denk dat mijn ideeŽn over de prevalentie van corruptie en sadisme, onder gewone mensen, bureaucraten, bestuurders EN medici, door deze ontdekking van mij van vandaag zeer sterk ondersteund worden.

Mijn leven, mijn kansen en mijn gezondheid blijken de afgelopen dertig jaar systematisch, opzettelijk, welbewust, en met grote sadistische toewijding, gesloopt, geruineerd en kapotgemaakt door een hele reeks frauderende sadistische medische beestmensen, hier in Neerland hoofdkwartier houdend in het Radboud-ziekenhuis.

En hetzelfde geldt tienduizenden ME-patienten in Nederland, en vele miljoenen ME-patienten over de hele wereld.
 


P.S. U kunt er gif opnemen - ik wil er zelf wel gif op nemen, lezer! - dat ik het Neerlands medisch tuig dat hier medeverantwoordelijk voor is op alle mogelijke manieren wens te bestrijden en zal bestrijden, in rechte en buiten rechte als het moet. Het betreft namelijk geheel welbewuste medische beulen, die miljoenen naar het leven staan en hebben gestaan, alleen ten behoeve van zichzelf en de kansen en welstand van hun eigen gore beroepsgroepen van medische oplichters en uitermate smerige leugenaars en intriganten.

De enige troost die ik daarbij heb is dat er zeldzame enkelingen zijn die de moed en het verstand blijken te hebben gehad om dit tuig te bestrijden, weerleggen en aan de schandpaal te nagelen.

Zoals Hillary Johnson schrijft in "The Why" - take notice, Ger Bleijenberg en Jos van der Meer! I am coming after you, as long as I live! - over de valse, liegende schunnige sado-"wetenschap" van dit en dergelijk menselijk sadistentuig bij uitstek:

CDC science is not legitimate science. It is the science of defamation, of marginalization, of disenfranchisement. Itís Nazi science (..)

JUIST! En als u dat tegen zou staan - herlees "The Why", en bedenk dat de media en de doorsnee gewoonlijk naar niets luisteren dan sensationele termen; en dat ik mijzelf de aangewezen persoon acht, als wegens "fascisme" en "terrorisme" van de UvA verwijderde de volstrekte waarheid sprekende patient met ME, om de waarachtige medische fascisten en terroristen die de positie van ME-patienten drie dekaden lang met systematisch sadisme en smerige leugens verziekt hebben, en verantwoordelijk zijn voor de jarenlange pijn en discriminatie van miljoenen, en de zelfmoord van tienduizenden bij gebrek aan enige behoorlijk hulp, behandeling, beschouwing of bettiteling, te vervolgen tot hun of mijn dood.

Wat een godsliederlijk schunnig sadistentuig blijkt er onder mensen en medici schuil te gaan!

Noot

(*) Het spijt me zeer als ik iemand grief, maar zie mijn Etiamsi omnes, ego non, en realiseer u dat ik invalide en ziek, net als mijn ex, ook met ME, zonder enige hulp met de best mogelijke cijfers bij psychologie ben afgestudeerd, na drie keer verwijderd te zijn van de UvA vanwege "uw uitgesproken gedachten" en dat (dit is ťťn van mijn redenen voor mijn diagnose van de prevalentie van sadisme onder Amsterdamse bestuurders) "de ernst van uw ziekte", zoals de miljoenendieven (45 miljoen, volgens het universiteitsblad Folia Civitatis) van het CvB van de UvA mij in 1988 schreven.

En mijn "uitgesproken gedachten" waren en zijn dat ik en ieder ander die aan de UvA gestudeerd heeft (buiten de echte beta-faculteiten) opgelicht, bedrogen en bestolen is met buitengewoon slecht, zwaar gepolitiseerd onderwijs, en dat het onderwijs in Nederland sinds de Mammoetwet alleen maar steeds slechter is geworden over de hele linie.

Die meningen zijn sinds een parlementaire enquete naar het Neerlands onderwijs vorig jaar vrijwel overal erkend - maar ik ben er drie dekaden voor "fascist" en "terrorist" voor gescholden, aan de UvA, vanwaar ik om reden van precies die meningen drie keer afgewerkt ben, door de schunnige sadistische miljoenendieven van het CvB van de UvA.

En tenslotte in dit verband nog zo'n ooit aan de UvA veelvuldig voor "fascisties" uitgekreten mening: Ik denk dat mijn kwaliteiten overwegend geen vrije keus zijn; dat ik ze aan mijn ouders en grootouders dank; en dat mijn ouders en grootouders zeer bijzondere mensen waren - vergeleken waarmee (wie vindt dat ik iemand beledig verwijs ik naar de rechter) Ed van Thijn, Job Cohen, Rob Oudkerk, Lodewijk Asscher en Nora Salomons gedegenereerde fascistoide beestmensen zijn, heel waarschijnlijk ook alweer genetisch bepaald, hoewel ze heel wel mogelijk ook nog eens even beroerd opgevoed zijn als Ischa Meijer, al konden hun ouders daar dan niet heel veel aan doen, als gebroken slachtoffers van het nazisme.

Maar nee: Anders dan kennelijk veel ex-concentratiekampgevangenen was mijn vader geen gebroken man; geen sadist; en verder ook van alles niet dat hij volgens de uitermate schunnige medische sadist, charlatan, oplichter en dief van miljoenen aan subsidies Bastiaans wel zou zijn.

En overigens zie de tekst van dit stuk voor verbluffende parallelen van Bastiaans op ME-gebied, dat opzettelijk vervuild blijkt door een hele reeks van de meest schunnige medische oplichters, bedriegers, en grage medische sadisten, en dat niet op kleine schaal, inzake oorlogsslachtoffers, maar op wereldschaal, inzake miljoenen ernstig zieken.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail