\ 

Nederlog

 

20 november 2009

 

Computerproblemen - 2Dit vervolgt het stukje van gisteren van dezelfde titel (zonder nummer), met alleen drie mededelingen

 • Een.

  Aangezien het echt computers betreft, en ik daar een reeks voor heb, BitsAndPieces geheten, treft u een verdere uitleg van de stand vandaag in On providers and being hacked, dat nr. 25 is in een reeks is die veel langer en beter zou zijn als ik gezonder was of enige hulp kreeg die mij rechtmatig toekomt in Nederland als erkende invalide sinds 32 jaar, maar die ik eenvoudig niet krijg in Amsterdam, in ieder geval gedeeltelijk vanwege mijn - zoals het  College van Bestuur van de UvA mij schreef in 1988, als rechtvaardiging mij van de universiteit bij de studie filosofie te verwijderen, niet lang voor mijn doctoraal daarin -

  uitgesproken gedachten over het peil van bestuur, onderwijs en onderzoek aan deze universiteit, alsmede over haar bestuurders en medewerkers zouden

  en ongetwijfeld ook vanwege mijn protesten bij B&W van Amsterdam over bijna vier jaar terreur, vijf moorddreigingen en één vergassingspoging vanwege de inpandig door burgemeester Ed van Thijn in mijn woning gevestigde vrienden en beschermelingen van hem, die beweerden in soft drugs te handelen, met zijn permissie en handtekening voor hun ramen, maar feitelijk vooral in harddrugs handelden, waarvoor ze zelfs gearresteerd zijn, kennelijk door een zeer jeugdige agent die die B&W-prioriteiten te Amsterdam nog niet kende, en wel met diverse kiloos heroine en cocaine, waarna de totale overige Amsterdamse politiemacht, de officieren van justitie en de burgemeester weigerden mijn klachten te behandelen of zelfs maar te beantwoorden, kennelijk mede of vooral omdat Ed van Thijn mijn ouders gekend heeft (oppervlakkig), omdat mijn vader de voornaamste organisator was van de Nationale Verzets-tentoonstelling was, en net als mijn grootvader een verzetsheld, met een concentratiekamp-straf als politieke terrorist (van 1941-1945), zodat Edje de harddrugshandelaar natuurlijk niet geconfronteerd wilde worden met de aantijging dat hij een invalide zoon van hem persoonlijk bekende verzetshelden had laten vergassen en terroriseren door zijn eigen hard drugs handelende persoonlijke beschermelingen. Want ja: ook mijn moeder zat in het verzet, en werkte als assistent-hoofd onderduiks-voorzieningen in Noordbrabant ten tijde dat Edje daar ondergedoken zat, naar gebleken is om het kind te sparen voor zijn latere business als Amsterdams opper-harddrugshandelaar en grage sadistische beul van zeer zeldzame Amsterdammers met moed genoeg om zich te durven verzetten tegen inpandig gevestigde moordzuchtige evident levensgevaarlijk harddrugs-handelaren (*).

  't Is niet anders, en het is ongetwijfeld genetisch noodlot dat hij een evident fascistoide beestmens is en ik niet bang ben uitgevallen en lang zo dom niet als hij.
   
 • Twee.

  Zo, dat lucht op - en u moet maar denken dat ik zelf van de derde generatie van "politieke terroristen" stam, want mijn grootvader is vermoord in het concentratiekamp Amersfoort, en mijn vader en grootvader zijn veroordeeld door echt typisch Neerlandse collaborerende rechters te Arnhem in 1941, letterlijk als "politieke terroristen": Het waren namelijk communisten; ze zaten in het verzet; en ze waren o.a. betrokken geweest bij de Februaristaking, waarvan mijn grage beul en vergasser de mega-harddrugshandelaar Van Thijn zoveel parasitair krediet heeft gestolen, krokodillentranen jankend voor camera's.

  Ach ja... en u moet natuurlijk ook weten dat het huidige B&W van Amsterdam in 2008 een half jaar de tijd genomen heeft met hun drugscorrupte gemeentelijke advocaten van de Bestuursdienst (of hoe deze gemeentelijke terreur-organisatie tegenwoordig mag heten, die indertijd geleid door de zeer capabele zwarte Surinaamse drugsterroriste mr. Maureen Sarucco en beschermd door de beulen van de Ombudsman) zwijgend en trots toestemt dat ik geheel de waarheid spreekt:

           * ME in Amsterdam
             * ME in Amsterdam: Wie zwijgt stemt toe
             *
  Voer voor advocaten en filosofen

  ... en woest lachend hebben kunnen konstateren dat geen Nederlander en geen Amsterdammer mijn moed (**) heeft: Ik kan kreperen in Amsterdam, wat Nederland en Amsterdam betreft: Ik doe namelijk niet gewoon, omdat ik nu eenmaal niet gewoon ben, zo min als mijn ouders en grootouders gewoon waren - want gewone Neerlanders zijn gewoonlijk bijzonder grage collaborateurs, hele vanzelfsprekende en makkelijke leugenaars, en geboren toekijkers en nietsdoeners terwijl er voor hun ogen iemand aan het verzuipen is (die ze dan bij voorkeur met blij lachend met stenen gooien, onder de kreet "hier heb je de hulp die je verdient", als heetten ze allemaal Karremans van achteren).

  Ikzelf troost me maar met de gedachte dat het vooral genetisch zal zijn - geboren beulen en sadisten, overwegend stompzinnig bovendien, kunnen nu eenmaal niet veel beter, zelfs niet (is immers gebleken, in dit land van meer dan 1 miljoen zelfverklaarde racisten) in een vergelijkenderwijs vrij en buitengewoon welvarend land dan Nederland, waar het bestuurders of bureaucraten vrijstaat afwijkende mensen te helpen vergassen en met moord te laten bedreigen door de evident in  harddrugshandelende vrienden en beschermelingen van B&W - en overigens met de gedachte dat er, als de mensheid nog 50 jaar overleeft, ongetwijfeld iets aan gedaan kan worden om de doorsnee te verheffen en verbeteren tot iets meer menselijks en minder aapachtig-PvdAs-PVVs, zal ik maar zeggen, en dat er altijd een kleine minderheid geweest is van mensen met verstand, talent, en moed, aan wie de menselijke beschaving uiteindelijk te danken is.

  Helaas zal ikzelf nooit een hoogbegaafde wereldbevolking meemaken, maar het kan, met nog 50 jaar voortgang van de echte wetenschap, en het moet, wil de menselijke geschiedenis niet een dolhuis van uitbuiting en onderdrukking en honger van miljarden, en een wrede sadistische terreurstaat of drugshandelaars paradijs van de smerigste bestuurs-schoften, parasieten en uitvreters blijven tot het eind der tijden.
   

 • Drie.

  Vervolgens: Omdat ik er niet zeker ben van hoe een en ander met mijn Deense provider zal gaan, die er op zichzelf ook niets aan kan doen dat ik gehackt ben, als dat zo is, heb ik mij in arren moede tot mijn site bij xs4all gewend, die ik overwegend niet heb bijgehouden sinds 2004, uit walging voor mijn behandeling door de zogeheten "helpdesk" en directie van xs4all en bevonden dat ik daar nu 500 MB ruimte heb, volgens hun specificaties (dit is echter een instelling met wie ik in geen geval meer telefoneer, vanwege de overmaat aan hondsbrutale anonieme schoften aan gene zijde, geheel anders dan bij mijn andere provider, met wie ik nu toch ook al 5 jaar ervaringen heb, die allemaal uitstekend zijn, afgezien van het huidige probleem, dat heel wel mogelijk geheel hun schuld geheel niet is), en heb dus gisteren mijn hele site ook opgeladen naar xs4all, waar u een en ander vindt onder

                http://www.xs4all.nl/~maartens/index.htm

  Feitelijk spijt me dat, maar ik heb - moe, met pijn, zonder enige hulp, nu ook levend met de verzekering van mijn zogeheten "Zorgverzekeraar" dat "Nee meneer, wij vergoeden geen Thuiszorg" - op het moment geen andere mogelijkheid (en mag me overigens gelukkig prijzen, levend in deze Cohense heilstad van drugshandelaars en metrofraudeurs, dat mijn gezondheid op het moment niet zo bedonderd beroerd is als ruim een maand geleden).

Het spijt me trouwens als u dit of iets dergelijks vaker las op deze plaats, maar u moet dan maar denken dat ik nu eenmaal afwijk van de doorsnee en daarom al 22 jaar constant pijn lijd en discriminatie ondervind, alles vanwege het misdadig menselijk gedegenereerd schoftentuig - mijn zeer gewillige, zeer welbewuste, zeer moedwillige beulen - dat sinds dekaden de macht heeft in de gemeente en de universiteit van Amsterdam.

En zoals ik al geschreven heb was mijn vader er feitelijk beter aan toe na 4 jaar concentratiekamp, dan ik na 4 jaar als invalide boven Ed van Thijn's eigen gemeentelijke Amsterdamse harddrugshandelaren, geexploiteerd door zijn eigen hoogstpersoonlijke moordzuchtige harddrugshandelende beschermelingen.

Want ik heb al eind 1988 vertelt aan zijn persoonlijke portier wie ik was en wie mijn ouders zijn, en ben sindsdien systematisch gediscrimineerd, gechicaniseerd, bedreigd en bedrogen door Amsterdamse gemeentelijke ambtenaren, en door de o zo grage verziekte schunnige sadisten die in Amsterdam ombudsman waren en zijn.

Daarover wellicht meer morgen of overmorgen.


(*) U zult mijn taalgebruik en beeldmateriaal het komende jaar - als ikzelf niet vermoord word en een computer tot mijn beschikking heb - aanzienlijk zien verscherpen, want ik ben veel te vriendelijk geweest tegen de fascistoide beestmensen die in Amsterdam al meer dan 20 jaar burgemeesters, wethouders en raadsleden zijn, en tevens grage vergassers, terroristen, beulen, parasieten en drugshandelaars-verdedigers en drugshandel-meeprofiteurs zijn, ongetwijfeld - en die zwijgend toegestemd hebben dat alles dat op mijn site de bittere waarheid is, en lachend hebben gekonstateerd dat er overigens geen Nederlander en geen Amsterdammer is die hier werk van wil maken, in deze zogenaamde rechtsstaat, die dankzij Amsterdams en regeringsbeleid al dekaden het Colombia van Europa is, vooral omdat B&W van Amsterdam dat willen. (Was het anders, dan traden ze anders op, maar nee: de geheime winsten zijn kennelijk veel te groot, en Cohen zwijgt daar al negen jaar stil over, en zal het ook wel druk met metrofrauderen gehad hebben).

(**) Mag ik er nog eens op wijzen, beste lezer, dat dit én geen eigen keus is; dat het vooral om mijn sterke gevoelens voor rechtvaardigheid en waarheid gaat; én dat er ongetwijfeld nogal wat mensen zijn die moediger zijn dan ik, zoals bijvoorbeeld mijn vader.

En u vindt in de vandaagse NRC een lang en aardig interview met een bijzonder moedige Chinese kunstenaar, Ai Wei Wei, die ook al een bijzondere vader had die zich durfte te verzetten tegen terreur, en zichzelf omschrijft als "geboren dissident".

Ikzelf vrees dat bijna iedereen met werkelijk talent, hersens en moed (dat niet door het willen, wensen of brutaal verbaal gelijkwaardig opeisen te verkrijgen is) in de interessante wereld waarin we leven vanzelfsprekend individualist, non-conformist en/of dissident is, vanwege een scherper blik, een rechtvaardiger hart, en veel te goede hersens om met de stupide consumenten- en media-waanzin waarmee de doorsnee gelukkig meent te worden te kunnen leven te accepteren als iets anders dan stupide waan, alleen te excuseren door aangeboren domheid.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail