\ 

Nederlog

 

14 november 2009

 

: "Nederlandse economie uit recessie"

crisis-economie

Gisteren opende NRC-Handelsblad ermee: "Nederlandse economie uit recessie", zonder aanhalingstekens, met de volgende opening, op vrijdag de dertiende:

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van dit jaar met 0,4 procent gegroeid, vergeleken met een kwartaal eerder, blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau.

Ik ging eerder op dit kleine herstel in op 19 oktober in Krediet- + maatschappij- - 1, dat feitelijk o.a. Amerikaanse soortgelijke berichtgeving behandelde, en zal dat niet herhalen, op drie punten van toen na:

A. Het is een gering herstel, bovendien alleen voor sommige bedrijven en industrietakken (wellicht ook door balans-vervalsingen!), en het maakt heel weinig uit zolang de markten gedereguleerd blijven, zoals nog steeds het geval is (en Obama lijkt beter in het houden van redevoeringen dan in het stevig leiding geven, dat nodig is, en kan met zijn meerderheid in Senaat en Huis, maar hij doet het niet, althans tot nu toe niet).

B. Wat er in feite gebeurd is, is dat de gefaalde economische machthebbers de konskewenties van hun falen afgewenteld hebben op de hele wereldbevolking, die de komende dekaden de rekeningen moet afbetalen, en nog steeds machthebbers zijn en nog steeds hun krankzinnige wanbeleid inclusief piratenvergoedingen voortzetten.

C. Het feitelijke problem is, zoals ik ook vanaf het begin gezegd heb, niet economisch, maar maatschappelijk - omdat de grote meerderheid de rekeningen moeten betalen die ontstaan zijn door het falen en de hebzucht van hun elites; omdat dit heel wel mogelijk tot grote maatschappelijke problemen, onrust, revoluties, of tot de-mo-cra-tisch ver-kie-zing van dic-ta-tors (ik spel het op z'n Jip-en-Jan-ne-kes, want de stompzinnigheid en onwetendheid en bevooroordeeldheid van de de-mo-kra-ti-sche meerderheid is het menselijk hoofdprobleem hier en maatschappelijk gesproken.

De NRC van gisteren vervolgt:

Het herstel is nog broos. De economische groei is uitsluitend toe te schrijven aan de export.

Ook de belangrijkste Nederlands handelspartners Duitsland en Frankrijk zijn uit recessie. De Duitse economie, de grootste van Europa, groeide het derde kwartaal met 0,7 procent, de Franse economie met 0,3 procent. Dit blijkt uit cijfers, die vandaag zijn bekend gemaakt. De groei in de grootste economieŽn van de eurozone trekt de hele groep uit de recessie.

Het is iets, maar niet veel, hoewel het wel het geval is voor de eurozone als geheel, maar kennelijk niet voor Engeland en Spanje. Je kunt je ook afvragen of de cijfers niet geflatteerd zijn, maar ik werp de vraag alleen op, en bemerk overigens dat het positief nieuws voor de beurzen is.

Niet alles is optimistisch, want een stuk verderop meldt de NRC, een Rabobank-econoom (zo heet zulks, vermoedelijk) citerend

"De stijging van de werkloosheid is nog maar net begonnen, hoewel de werkloosheid minder hard oploopt dan we hadden verwacht." Bijna 400.000 mensen zijn werkloos, 5 procent van de beroepsbevolking.

Je kunt je afvragen wat het percentage deeltijdsbanen hierbij is, maar de NRC beantwoordt de vraag niet.

Hoe het zij, ook de hoofdredactie van de NRC ziet nog geen echt licht aan het eind van de tunnel, en in de economen-beroepsvaktaal (zo heet zulks, vermoedelijk) die ik op de radio hoorde is de brandende vraag die nu leeft onder de beoefenaars van dit gilde of de curve een V- dan wel W- vorm zal hebben, waarbij ik alleen maar opmerk dat \/\ geen letter is, maar althans ogenschijnlijk en functietheoretisch eenvoudiger is dan W. (*)

Maar ja... voor het moment heb ik het geen-recessie-meer-nieuws geregistreerd, als onderdeel van mijn reeks over de crisis-economie, en hoe het uit zal pakken staat allemaal nog te bezien.

En overigens lijken mijn drie punten mij het meest relevant:

Als "de wereldeconomie" mocht bijtrekken, dan zal het vooral de beurzen, banken en grote bedrijven dienen, terwijl Jan Modaal overal de rekeningen van het falen en van de deregulering van de eerste twee bedrijfstakken, en van de globalisering van de derde bedrijfstak zal moeten betalen, in de vorm van hogere belastingen of slechtere voorzieningen, alles vanwege de gigantische staatsinvesteringen die zijn gedaan om te voorkomen dat de banken en de hele wereldeconomie in zouden storten, terwijl er ook - zoals het tot nu toe gaat - mondiaal heel weinig tot niets effectiefs en zinnigs gedaan is door regeringen en parlementen om deze drie bedrijfstakken werkelijk te reguleren, en dat dan  kennelijk omdat de politieke machthebbers eerder geneigd zijn de economische machthebbers te helpen dan in toom te willen houden. (**)

De maatschappelijke is dus voorlopig allerminst voorbij, naar het lijkt, als het economisch c.q. beursherstel al in stand blijft.

crisis-economie


P.S. Toch is het beter dan geen herstel, vooral omdat investeringen uiteindelijk een kwestie van vertrouwen zijn van investeerders dat ze hun investeringen met rente terug zullen krijgen en omdat populistisch rechts en andere politieke extremisten het meeste electorale garen zullen spinnen bij voortdurende of verdergaande recessie. 

Noten

(*) Mijn vakwetenschappelijke overweging is dat \/\ 2 keerpunten heeft, en W 3.

(**) Korte en partiŽle uitleg: Obama's voornaamste economische -bestrijders Larry Summer en Timothy Geithner lijken vooral de belangen van de banken te dienen, boven de belangen van de burgers die de kosten van het falen van de banken moeten betalen, en "de regulering" in de VS is van dezelfde soort als "de regulering" in Nederland tot nu toe: Quasi-toezicht van bankiers op bankiers, en veel nobele voornemens, alles alleen gebakken lucht en Amerikaanse notting. En het lijkt mij niet onmogelijk dat het beleid van Summer en Geithner uiteindelijk op machtspolitieke overwegingen gebaseerd is en niet geheel of niet alleen het belang van hun vrienden de bankiers bedoelt te dienen. Wat die machtspolitieke overwegingen zijn is een kwestie van raden, maar het is ongetwijfeld waar dat het machtsevenwicht in de wereld als gevolg van de economische richting het Oosten aan het verschuiven is.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail