\ 

Nederlog

 

3 november 2009

 

Post-Lustrum: Nog twee moordenaars van Van Gogh ontdektSecties: 1. Ahmed Marcouch wil nog véél meer carriere maken
               2. Illustratie van Ruben Oppenheimer (met divagatie)
               3. Eén klein beschaafd In Memoriam
               4. Nog twee moordenaars van Van Gogh ontdekt                    
                   P.S.


Ik had het gisteren op deze plaats over Theo van Gogh, die gisteren vijf jaar geleden vermoord werd en die ik persoonlijk gekend heb, gaf links naar een reeks van mijn eigen stukken over hem, allemaal minstens vijf jaar oud, maar nog steeds zinnig, en eindigde een en ander gisteren met een P.S. dat feitelijk van 12 uur gisterenmiddag dateert en aldus luidt:

Op deze heugelijke lustrum-dag blijkt er volgens de radio heel weinig belangstelling voor herdenking: Welgeteld twee bloemetjes, waarvan één van het stadsdeel en overigens weinig tot niets, behalve een geluidsmontage op de radio over de gebeurtenissen van 5 jaar her, gemonteerd tegen de achtergrond van Lou Reed's zang over "It's such a perfect day" (Radio Noordholland - de onbeschofte-randdebielen-omroep bij uitstek - fecit.)

Een paar uur later bracht de NRC mij hetzelfde nieuws: Op pagina 3 een grote foto van het herdenkingsmonument voor Van Gogh, dat De Schreeuw is geheten (en Jeroen Henneman fecit dat), in een herfstig ogend Oosterpark, met op de voorgrond een mannelijke jogger en op de achtergrond een spandoek met de kreet "Waar zijn de AIVD tapes"?" en overigens geen mens, bloemstuk of podium in zicht.

En verder staat er heel weinig in de NRC over dit onderwerp, namelijk welgeteld drie items, die ik hieronder kort bespreek, na vastgesteld te hebben dat de NRC, inclusief de hoofdredactie, het thema Van Gogh kennelijk opzettelijk vermijdt, onder andere omdat ze er vijf jaar geleden, zoals ik gisteren indirect maar zeer duidelijk liet zien met links naar mijn stukken uit die tijd, veel onzin rondom schreef.

Maar terzake de drie items die wel in de NRC van gisteren over Theo van Gogh stonden.

1. Ahmed Marcouch wil nog véél meer carriere maken

Het grootste stuk is een artikel van de nieuwe Amsterdamse Aboutaleb, uiteraard weer een PvdA'er, die Ahmed Marcouch heet, schrijft onder de titel "Confronteren, dat zijn we aan Theo verplicht", en begint met de alinea

Ik wil een ode brengen aan Theo van Gogh. Die verdient hij omdat hij de Islam serieus nam.

Verder glorieert hij ook in volmaakt Stalinisch-totalitair proza - dat ongetwijfeld geheel gemeend is: Marcouch is kennelijk zo'n man, net als Aboutaleb, en dergelijke mensen zien zichzelf zo, net zo als Stalin (en Fidel, en Mao, en Hitler ook) dat deed - als dit:

Wat wij als politici kunnen doen, is een nieuwe generatie vormen.

en overigens bestaat een en ander vooral uit (en vrijwel zeker vanwege de kans tot) geknield gelik van de aars van mede-PvdA-'er en toekomstige Marcouch-bevorderaar Guusje ter Horst (die haar carriere aan de UvA begon als de gewillige uitvoerster-cum-slavin van het menselijk monster Jan-karel Gevers).

Ik zou dus willen zeggen: Guusje, meisje: Ahmed is net als jij kennelijk een geheel uit het waarachtige PvdA-SM-hout opgetrokken grage politieke beul-cum-carrieremaker-over-lijken (*) in socialistische vermomming, net als jij en Gevers en zeer veel andere geboren PvdA'ers.

Meer hierover hieronder, want het is een leerzaam thema, zeer rijk aan illustratie-materiaal ook.

2. Illustratie van Ruben Oppenheimer (met divagatie)

Naast het gruwelijke Marcouch-proza staat een heel goede grote illustratie van Oppenheimer, bestaande uit het wrevelig ogende hoofd van Van Gogh onder aan de langgerekte illustratie, rustend op zijn rechter denkershand, waarin drie rokende sigaretten, dat Theo's voorkeuren voor roken en excessief gedrag aardig treft, waaruit grijze rook opwervelt die bovenin de illustratie een grijs hoofd vormt dat waarschijnlijk Mohammed B. verbeeldt, maar ook wat van Lenin wegheeft (ook al een fanaat; ook al een graag gebruiker van geweld).

Dit is fraai en perceptief, maar omdat ik mij hierboven kwaad maakte over de politieke ellebogenwerker Marcouch nog een hele alinea van zijn mij zeer tegenstaande totalitaire gruwel-proza - en ik zet het woordje waar ik vooral over val rood en vet, zodat u maar mee mag voelen met Ahmed, als u dat wilt:

Zoals we na het failliet van de financiële wereld niet zeggen dat 'we niks meer doen' en juist op zoek gaan naar herstel, zo moeten wij ook het islamdebat niet opgeven. En zoals wij de fouten moeten uitbannen die tot de financiële hebben geleid, zo moeten we ook verhoeden dat het islamdebat vervalt in oude fouten. De grootste fout die wij nu maken, is wegkijken. Zoals moslims denken dat homo's niet bestaan als er niet over gesproken wordt, zo denken veel seculieren, ook sommige gedragsdragers, dat moslims niet bestaan als ze er over zwijgen. Dit is onze oude fout.

Het spijt me Ahmedje: Jij, en Wilders, en Aboutaleb, en Stalin, Mao en Beria, behoren evident (in mijn hooggeleerde ogen) tot één en dezelfde groep, terwijl ikzelf, mijn ouders en grootouders, en weldenkende welwillende werkelijk intellectueel en moreel begaafde mensen tot een heel andere groep horen. En ik spreek als psycholoog, Ahmedje: Ik meen jou en de jouwen te kunnen herkennen uit de vakliteratuur, van Kohlberg, Milgram en Goffman, bijvoorbeeld.

Ook wil ik jou ge-we en ge-ons niet: Het is totalitair-waanzinnige populisten-praat, uitermate onbeschoft, onbeschaafd en stompzinnig onzinnig ook, en ik wil al helemaal niet dat een comparatieve randdebiel en ignoramus als jij bent, vergeleken met mij, zich zoals geillustreerd, op zijn vetbetaalde bestuurders-hurken zittend, in Jip-en-Jan-ne-ke taal klip-en-klaar mij zou mo-gen zeg-gen wat wij fout ge-daan zou-den heb-ben, wat wij zou-den moet-en denk-en en voel-en, en wat onze fout-en zou-den zijn.

En je geciteerde alinea is gestoord tenzij het van begin tot eind gelogen is, als het tenminste niet - wat het waarschijnlijkst is - een combinatie van allebei is. Kortom, om met jou zelf te spreken:

Zoals moslims denken dat sadomasochisten in de politiek niet bestaan als er niet over gesproken wordt, zo denken veel seculieren, ook sommige gedragsdragers, dat sadomasochisten in de politiek niet bestaan als ze er over zwijgen.

En toch is De Po-li-tiek - ik leg het je maar klip en klaar uit, Ah-med-je - HET lie-ve-lings-veld van ge-bo-ren sa-do-ma-so-chi-sten, machts-wel-luste-ling-en, op-licht-ers, be-drie-gers, po-seurs en ge-stoord-en, o PvdA-Ahmed!

Zeg me niet dat je dit niet al héél jong duidelijk was, net als je Grote Vriend Ahmed de PvdA-Fuehrer van Rotterdam!

3. Eén klein beschaafd In Memoriam

In het maandagse sportkatern is in de maandagse NRC uiteindelijk ook, op pagina 16 waarboven Advertentie staat, geheel naar waarheid, een advertentie van de familie van Gogh te vinden, als volgt


In Memoriam

Theo van Gogh

        2 november 2004                  2 november 2009

                                       Familie Van Gogh
 

Ik nam het maar over en vind het als gezegd beschaafd, ook zonder enige ironie.

Wat ik een heel stuk minder beschaafd vind is dat géén van de circa 15 miljoen vrienden, boezem-vrienden, harts-vrienden, en intieme vertrouwelingen van Onze Theo, die er toch vijf jaar geleden allemaal zeer luidruchtig bij waren om hun vriendschap, boezemvriendschap, hartsvriendschap te belijden (zoals Ali, Pam, Noordervliet, Holman en talloos veel miljoenen Neerlandse hoogst integere gelijkwaardigen), de NRC niet waardig achtten voor een eigen beschaafd kort memoriam, terwijl ze dat toch in meerderheid heel makkelijk zouden hebben kunnen betalen, was het alleen maar uit een heel klein deel van de rente van de opbrengsten van hun baaierd aan welbetaalde waanzin-stukjes over de toen vers vermoorde vijf jaar geleden.

Ik wil maar zeggen: Andere advertenties over Theo van Gogh staan er niet in de NRC. Alleen zijn eigen familie had daar enig geld voor over. Vijftien miljoen Nedermedestanders van slechts vijf jaar geleden, inclusief talloos veel zeer veel verdienende media-opgangmakers, niet.

Persoonlijk vind ik dat toch minstens een klein beetje schunnig, laag en minderwaardig - maar typisch Neerlands-moreel is het natuurlijk wel.

4. Nog twee moordenaars van Van Gogh ontdekt

Wie dacht dat het Van Gogh-nieuws van gisteren daarmee afgelopen was had buiten

"het hoofd van een Russische apparatsjik onder een pruik van Marilyn Monroe, gestyled door de kapper van Beatrix, dus met veel stijfsel"

gerekend, dat nog steeds hoopt en poogt binnenkort Neerland's Leider te worden, met Hero aan zijn zijde en Floor aan zijn voeten, temidden van veel liefdevol likkende journalisten en opiniemakers - namelijk Ons Aller Wilders, evident een menselijke loot aan de menselijke totalitaire tak waaraan ook Ahmed-1, Ahmed-2, Melkers, Van Thijn, en talloos veel miljoenen andere socialistische (nationaal-socialistische, socialistisch-nationalistische, PvdA-socialistische, Marijnissen-socialistische, Castro-socialistische, Mussoliini-socialistische) soortgelijken groeien en groeiden, en nu weer zo hevig bloeien.

Onze Leider was te horen in "het Oog" van gisteren en blijkt zomaar, na vijf jaar intense studie, twee nieuwe moordenaars van Van Gogh te hebben ontdekt, namelijk

"de medestanders van Mohammed B."

de Nederlandse terroristen en moordenaars Egbert van der Laan en Alexander Pechtold.

Aldus het Neerlandse Rush Limbaugh-aftreksel, de al jaren zeer vlijtige Mein Kampf bestudeerder en arisch kopvodden-geblondeerde Geert Wilders, enerszijds om zoveel mogelijk publiciteit te krijgen vanwege de herdenking van de dood van Van Gogh, anderszijds omdat Van der Laan en Pechtold (en wel na lezing van een rapport van een regeringscommissie over Wilders en de rechtsstaat: dergelijke Nederbestuurders hebben immers al vele jaren constitutioneel zeer grote moeite om zelfstandig na te denken) Wilders resp.

"een gevaar voor de Nederlandse rechtsstaat"

en

"een racist"

hadden genoemd.

Ik zeg geen nee tegen die kwalificaties, al is "racist" niet geheel de juiste term - maar ik geef toe dat in een land waar ikzelf als enige sinds 1945 van een universiteit verwijderd ben omdat ik een fascist en een terrorist zou zijn (geweest, al in 1988, op autoriteit van prof.dr. Frans Jacobs, prof.dr. Cornelis Verhoeven, en drs. Jan-karel Gevers, mede vanwege mijn vader, moeder en grootvader, ongetwijfeld) de term "fascist" of "terrorist" alleen voor mensen zoals ik, met mijn soort genen, gebruikt mag worden, in de feitelijke politieke Nederpraktijk, want een zo nobel mens als Wilders, zo een groot kenner van Mein Kampf ook, voor "fascist" of "terrorist" uitmaken zou een zo nobel mens natuurlijk prompt minstens 10 miljoen in schadevergoeding opleveren.

Maar dit is dus de oogst van het Van Gogh-lustrum: Eén behoorlijke karikatuur; één behoorlijke advertentie; zwijgzaamheid en afwezigheid van zo'n vijftien miljoen typisch Neerlands-Karremanse deugdhelden, daarin weer voorgegaan door hun honderden grage en immer welbetaalde publieke voordenkers, allen eertijdse Boezemvrienden Van Onze Theo, allen véél te druk bezig met hun eigen carriere van nu om Theo te gedenken, was het maar in een advertentietje; en weer minstens drie (ik noemde Verdonk niet, die het gisteren ook weer probeerde) politieke goorlappen die proberen opgang te maken.

Nederland: Het land waar sadomasochisten politicus of medicus zijn, geheel vanzelfsprekend ook - want wie er wat van durft te zeggen wordt gewoon van de universiteit gesodemieterd als "fascist" en "terrorist", of krijgt 32 jaar geen hulp bij erkende invaliditeit omdat hij ook "fraudeur", "simulant" of "uitkerings-oplichter" zou zijn.

Is het niet veel beter voor al die lieve ijsbeertjes en Ons Milieu ook als de duinen bij Scheveningen gewoon opgeblazen worden?

Tot wat een ziek en schunnig land is Nederland verworden!  


P.S. Als Van der Laan en Pechtold Wilders niet vervolgen vanwege zijn lasterlijke, smadende en hun reputatie schadende leugen dat zij medestanders van de moordenaar van Van Gogh zouden zijn, dus medeplichtig aan de moord op hem, dan zie ik niet in waarom zij in de politiek zitten.

En trouwens... ook in verband met een persoonlijkheid als Limbaugh of Beck, van wie Wilders het een en ander wegheeft, en kennelijk veel gejat, geimiteerd of aangereikt heeft gekregen:

De stelling dat de beweringen van deze heren evident gestoord zijn, naast hun evidente onwaarheid, is geen reden hem (of hen, waren zij Neerlanders) niet in vervolging te stellen, en wel een reden om ze voor TBS geschikt te houden.

Ofwel het is zeer kwalijke laster en smaad ofwel het is gestoord - en trouwens: als iemand als ik, of een gewoon mens, en geen politieke rijkworder en camera-opgeiler van professie, tegen een Nederlandse arts zou zeggen dat ik denk "dat Pechtold en Van der Laan medestanders van Mohammed B. zijn", dan is de diagnose toch ook, medisch-correct bovendien, dat het hier om serieuze paranoide wanen gaat, die dringend behandeling behoeft?!

Wees nou toch eens eerlijk en duidelijk:

Ofwel Wilders meent niet wat hij roept en zegt, en is een maatschappelijk zeer gevaarlijke uiterst rechtse politieke intrigant en onruststoker (**), die inspeelt op het grote percentage van functioneel randdebiele kiezers in Ons Neerland, mede dankzij veertig jaar Neerlands onderwijsbeleid, ofwel Wilders meent wel wat hij roept en zegt en is een randdebiele gek, die dringend hulp en opname nodig heeft, vanwege evidente waanvoorstellingen, paranoia en megalomanie.

Zou ik zeggen - en ik heb er voor gestudeerd.

Zie verder over het onderwerp uit mijn Nederlog voor 2008 o.a. Fascisme: Verdonk en Wilders, Wilders-film, Wilders-film (bis), De Nederlandse wet en Wilders, Een wijs man over "Het Terrorisme", Wilders en de waarheid, Wilders en de waarheid (bis), Timothy vindt het ook (Wilders).  O ja - en mijn leerzame en instructieve Wil Wilders een Semieten-Ster? van twee maanden geleden.

P.P.S. Er zit nu een icoontje aan dit bestand, net als aan de opening van de site. Het zegt MM in rood, met blauwe onderstreping, waarin weer wat wit, en u ziet het in uw webbrowser en diskbrowser, als het goed is.

Op het moment is het experimenteel, maar het is de bedoeling dit naar alle bestanden uit te breiden, eenvoudig om ze makkelijker te kunnen identificeren: Niet zomaar html - nee: html van MM. (Het standaard html-icoontje dat Windows meelevert voor html is - op Windows XP tenminste - een lichtblauwe bladzijde met een omgevouwen rechterbovenhoek.)

Noten

(*) Jongeheer Ahmed: Ik ben me niet bewust je ooit in de buurt van de heer Van Gogh te hebben gezien, om welke reden ik je popi-jopi-Verdonkse "Theo" misselijk makend vind; je probeert persoonlijk carrière te maken door hem vijf jaar na zijn dood voor je eigen opgang te gebruiken; en inderdaad denk ik, als psycholoog en filosoof ook, dat de politici uit jouw partij, en vele anderen, en politici in het algemeen zeer veel vaker feitelijke sado-masochisten zijn dan gemiddelde mensen. En als lid van de partij van Melkert en Van Thijn (de een met SM-hoeren, de ander in een SM-relatie met zijn graag invaliden vergassende hoofdcommissaris) lijkt mijn conclusie mij nogal opgelegd, zelfs voor niet-psychologen.

(**) Die AL zijn tegenstanders, zodra hij aan de macht komt, tot in hun meest intieme privé-details, inclusief hun eventuele vluchtadressen, in de electronische kaartenbakken van de - dan ongetwijfeld en geheel vanzelfsprekende zeer Wildersgetrouwe - AIVD zal kunnen aantreffen, en ze desgewenst allemaal binnen een paar weken "vanwege Onze Staatsveiligheid" op zal kunnen doen pakken.

Nederlanders die Wilders willen overleven moeten dus zo snel mogelijk een stukje of wat op een website schrijven dat ze het eigenlijk, in beginsel dus, al jaren met hem eens zijn, maar door De Terreur van De Linkse Kerk dat niet mochten zeggen tot nu toe.

Of vluchten uit Nederland, dat ik zou doen, als ik gezond was.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail