\ 

Nederlog

 

3 november 2009

 

Over de site en MEIk meldde vorige maand over de site dat er nu een Verbeterde Tour is en ook een stel Verbeterde achtergronden zijn, maar er is meer gewijzigd dat ik nu kort zal noemen

De verbetering bestaat er in dat ik daar eerder html-frame-paginaas had, die nu vervangen zijn door gewone html, zij het met redelijk wat onzichtbare tafels.

Die verbeteringen zijn ondertussen ook herhaaldelijk wat verbeterd, maar dat betreft vooral weghalen of toevoegen van wat lege regels.

Vervolgens

en wel voornamelijk (tot nu toe) door het verwijderen van nogal wat materiaal in samenhang met Squeak en RosAsm, dat twee programmeer-omgevingen zijn die ik besloten heb op te geven (al zal ik ze persoonlijk vast nog wel eens gebruiken), vooral omdat er op beide terreinen aanzienlijk beter te vinden is, en ik overigens uit de zogeheten "communities" van deze programmeer-omgevingen heel weinig sympathie met mijn inspanningen heb getroffen, en beide althans ogen alsof ze aan hun laatste dagen begonnen zijn, ook volgens anderen.

Een deel van het materiaal dat op mijn site stond in dit verband is er nog steeds, maar u moet er niet vast op rekenen dat het er blijft.

En deze verandering heeft de site nogal verkleind, namelijk tot rond 150 MB, maar dat is dan wel vrijwel alleen html.

Dan is er het een en ander bijgekomen recentelijk, namelijk

dat u allemaal veel kan leren over menselijke (on)vermogens en doen en laten, waar het al eerder genoemde

toe kan bijdragen.

Vervolgens in dit kader van veranderingen

  • er is nu een MM-site-icoon

bestaande uit twee rode letters M naast elkaar boven een blauwe balk, dat u op het moment kunt bewonderen in uw webbrowser als u de site opent, en wel in de tab-balk of de titel-balk.

Het is de bedoeling dat alle bestanden op mijn site - voorzover ze van mij zijn, en geen copieŽn van bestanden die anderen maakten - dat icoon meekrijgen, zodat ze makkelijker te onderscheiden zijn van de grijze massa van html-bestanden.

Tenslotte wat betreft veranderingen

Het eerste item gaat in op twee soorten definities van ME, de wetenschappelijke soort, van echte wetenschappers als biochemici en ook van eerlijke medici,  en de frauduleuze soort, van quasi-wetenschappers als psychiaters, psychotherapeuten, gezondheidsbureaucraten en malafide, incompetente of gewoon gestoorde medici.

Het tweede is een deel van de aanleiding mijn publieke standpunten te verscherpen, namelijk de schunnige medische mishandeling die mij ten deel is gevallen in het gore "gezondheidscentrum" Borgerstraat.


P.S. Wie dit van mijn site wil halen moet het via de rechtbank proberen, en wordt daar hierbij dringend toe genodigd - en zal daarin NIET slagen voor mijn dood:

Ik heb genoeg pijn geleden - wat zeg ik: ik heb VEEL TE VEEL pijn geleden - veroorzaakt door malafide medische en psychotherapeutische beroepsleugenaars over ME: Ofwel ik ben gestoord en heb helemaal geen pijn en moeheid maar lijd al 32 jaar aan wanen waarin ik mij dat verbeeld, net als de minstens 17 miljoen anderen met ME/CFS op de wereld, ofwel zij zij gestoord en genieten al dekaden van persoonlijk sadisme ten koste van ME-patiŽnten en ten gunste van hun eigen inkomsten en die van hun beroeps-rotgenoten.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail