\ 

Nederlog

 

2 november 2009

 

LustrumDit is het gisteren beloofde stukje over Theo van Gogh, die vandaag 5 jaar geleden vermoord werd.

Ik maak het me vandaag weer wat makkelijker door u een overzicht met links van eerdere stukken die ik over hem schreef te geven, en wel in de tijd gerangschikt, maar vandaag wat kort commentaar voorzien voor wie dat mocht interesseren, en om niet alleen te kopieren.

Het eerste dat ik schreef over Theo was een interview met hem dat ik in 1989 met hem maakte, en dat hem volgens mij redelijk treft:

 "Ik lieg vaak":  Vraaggesprek met Theo van Gogh - dl 1
 "Ik lieg vaak":  Vraaggesprek met Theo van Gogh - dl 2

De hier gelinkte versie is de redactie van een en ander uit begin augustus van dit jaar, ook met noten van dit jaar, maar het originele interview is precies zoals het in 1989 gepubliceerd werd, hoewel zonder de er toen bij afgedrukte foto of fotoos (er was er minstens één, van Van Gogh saluerend met z'n hoofd in een vuilniszak verborgen).

Vervolgens schreef ik over hem i.v.m. met de moord van hem in november 2004, waarover ik in redelijk wat mails aan mijn in het buitenland wonende broer berichtte, die later in Nedernieuws 2004 terecht kwamen, en die ik nog steeds voor de zinnigste commentaren op een en ander uit die tijd beschouw.

Ik geef een lijstje ontleend aan een stukje uit 2008, maar nu met wat toelichtingen van heden, waaronder om te beginnen deze dat liefhebbers van mijn proza waarschijnlijk gebaat zijn bij de oorspronkelijke versies (per mail i.p.v. per onderwerp), onder de laatste link

Dit is het begin van een en ander, met meteen een korte correspondentie met mijn broer over de vraag in hoeverre het aan Theo lag

En dit is het het stuk met de lange en fraaie mail aan Theo's Troetel-turkerinnetje, oorspronkelijk uit augustus 2003, maar nog steeds heel goed.

Over gedoe en brieven rondom de moord op Van Gogh, waaronder die van een evident publiciteitsgeile professorale poseur in een totaal krankzinnig kulvak, namelijk dat van een  "hoogleraar vergelijkende empirische theologie, met speciale aandacht voor de mensenrechten, aan de Radboud Universiteit Nijmegen" - dat overigens een postmoderne professorale aanstelling is die standaard is voor de meeste moderne "professoren", die buiten enkele echte wetenschappelijke vakken, tegenwoordig allemaal persoonlijk aangesteld worden vanwege hun politieke trouw aan een machthebbende partij, en met totaal waanzinige onderwijsopdrachten als geciteerd.

Over mijn eigen bronnen (radio 747 + de NRC) en een tweetal prominente duisterdenkertjes met aanzien in Neerland.

Een fikse reeks gebaseerd op de NRC vooral over lieden die meesnoepten of dat poogden van de media-cornucopia opgericht rondom wijlen Van Gogh. Vrijwel de enige zinnige en eerlijke opmerking staat in het laatste item, en was van Geleynse, van het drietal achter de strip Fokke en Sukke, nog steeds volkomen adekwaat over wat toen gebeurde:

"Alomtegenwoordig zijn de vrienden van Theo, in drie soorten: vrienden, beste vrienden en boezemvrienden. Een minister op de Dam [Rita Verdonk - M.] die het over 'Theo' heeft, en daarmee alle geloofwaardigheid verliest. Want dat is het nare: Als kijker krijg je toch altijd het gevoel dat die mensen daar uit ijdelheid zitten. Hoe diep hun verdriet, en hoe brandend hun woede ook zijn mogen; je beziet ze met achterdocht."

Het enige maar dat ik hier heb is dat die mensen daar waarschijnlijk niet uit ijdelheid zaten, maar uit persoonlijke ambitie en overigens dat Van Gogh weinig of geen echte vrienden had, zoals Geleynse vrijwel zeker toen ook al wist, omdat Van Gogh dat in de meeste interviews zei.

Meer meesnoepers, waaronder de politieke oplichters en profiteurs Zalm, Van Aartsen en Wilders, drie grote goorlappen uit de VVD.

Dit was de eerste melding van Scheffers - een (quasi-)linkse goorlap en politieke (en quasi-wetenschappelijke) oplichter, in plaats van een rechtse - op de site, maar het had de deugd (bleek later) een "ik ben een verzetsstrijdster"-leugen van juffrouw Ali te documenteren.

Kort stukje dat de deugd heeft te documenteren hoe ook de NRC meeliegt, want ik citeerde braafjes uit een NRC stuk over

'een grote foto van veel bloemen

"Op de plaats waar Theo van Gogh is neergeschoten" '

maar sindsdien is gebleken dat (zoals de journalisten ongetwijfeld toen al wisten) Van Gogh op een andere plaats is neergeschoten, en de bloemen elders terecht kwamen om het Amsterdams verkeer niet te ontregelen. First things first, after all, including white lies, and politically convenient untruths.

Bespreekt het onderwerp en citeert een stel citaten van machthebbers en publieksbespelers indertijd, onder wie de gruwelijke Van Aartsen en de even gruwelijke Aboutaleb, sindsdien resp. burgemeester van Den Haag en van Rotterdam, alsof alleen de goorste schoften in Neerland burgemeester, bestuurder of topambtenaar mogen, kunnen en willen worden - dat mij betrekkelijk tot zeer waarschijnlijk lijkt.

Dit lijkt een vreemde combinatie maar is het niet, en is te danken aan de immer poserende en vaak liegende NRC-columnist Bas Heijne, alweer iemand waarvan ik de prominentie en opgang niet anders kan verklaren dan door zijn evidente morele en intellectuele kleinheid, achterbaksheid, oneerlijkheid en kwaadwillendheid, het laatste bijvoorbeeld - volstrekt gratuit ook: kennelijk kwetst Bassemansje graag mensen die zich niet kunnen verweren - inzake ME. En zie in dit verband van grage leugens en evident sadisme over ME-patienten mijn More about ME van een paar dagen geleden, met de links daar.

Het laatste is een tamelijke lange reeks citaten die Van Gogh's karakter en beweegredenen enigszins verhelderen.

Dit gaat over Zalm's Heilige Oorlog Tegen De Islam, inderdaad afgekondigd, ongetwijfeld via afgesproken werk met de gruwelijke journalistieke oplichter en ellebogenwerker Max van Weezel, vlak na Van Gogh's dood, alsof dat soort abjecte waanzin geheel vanzelf sprak. (*)

Wel... in Neerland wel, en de schoft is nu grootverdiener bij ABN/Amro, met uitzicht op miljoenen voor hemzelf, niet omdat hijzelf iets kan, maar eenvoudig als de beurzen wat aantrekken.

Over Submission (een propaganda-filmpje dat ik nog steeds niet gezien heb zonder daar ook maar enigszins onder te lijden); Wilders eertijds al evidente pogingen Een Echte Nieuwe Pim te worden; en Bolkenstein's waanzin of dementie: 'Koning van Marokko moet optreden', aldus deze VD-coryfee indertijd, waaruit ik toen al konkludeerde dat als Bolkestein ooit hersens had (wat ik niet weet, maar sommigen beweren), ze eind 2004 allang waren opgeteerd in het opgang maken.

De Freek in het laatste stukje is natuurlijk de cabaretier De Jonge, altijd een lastige bemoeial, voor wie het niet vanzelf spreekt dat het vanzelf zou moeten spreken - voor beschaafde mensen - dat publieksmasseurs van professie zich van politiek proberen mee te spelen zouden moeten onthouden, anders dan in hun eigen voorstellingen.

Over een interview met Aboutaleb waarmee hij gelanceerd werd door de leidende rotgenoot van de PvdA, Felix Rottenberger. Als er voor mij iets vast staat over Aboutaleb zijn dat twee dingen: Deze man heeft de gruwelijke rotkop, manieren, brutaalheid, en ik-ga-over-lijken-mentaliteit van een beroepsbeul (wie weet is of was hij dat, in Marokkaanse geheime dienst: over Nederpolitici verbaast helemaal niets mij dan verstand en moraal) en er zijn enkele mensen die ik graag getransporteerd zou zien als ongewenste vreemdelingen, en Aboutaleb staat twee op mijn lijst.

Meer informatie over min of meer bekende Neerlanders en hun meningen (of pretenties daarvan) van toen, waarover ik wel wil vermelden dat Dijkstal vrijwel de enige prominente politicus was uit 2004 die toen enigermate adekwaat reageerde, en die ook niet persoonlijk probeerde te profiteren (anders dan: Verdonk, Aboutaleb, Cohen, Van Aartsen, Zalm, Aboutaleb, Ali en nog veel meer - waaruit u de voorzichtige doch stevige konklusie kunt trekken dat politieke leugenaars nog meer en nog valser liegen in tijden van dan daarbuiten).

Meer over Submission (die mijn broer wel gezien had) en ook over andere Nederwaanzin van indertijd, zoals de aanscherping van de wet op de godslastering, en met één van die vaststellingen waar ik goed in blijk (is gebleken, de afgelopen dertig jaar) namelijk

Wat mij vooral interesseert aan e.e.a. is de nasleep, aangenomen dat er niet binnenkort nog een stel moorden plaatsvindt en er niet gegrossierd wordt in het aansteken van kerken en moskeeën. Ikzelf zou aannemen dat aangetoond is dat de regering een incompetent zooitje is, en hun optreden een goede reden is voor nieuwe verkiezingen, maar ja: Dan heb je weer het risico dat Ons Folluk fan Tsjempions de platina geblondeerde horreur die Wilders heet 26 kamerzetels geeft o.i.d., zodat die op kruistocht kan met iets als een nieuwe LPF.

Vijf jaar later is het weinig anders, want bijna hetzelfde incompetente zooitje heeft nog steeds de macht, en Wilders heeft nog steeds die wensen en mogelijkheden.

Over de daadkracht en geestesvermogens van Leidende Neerlandse Gristenen, waarover hieronder nog wat meer, en het voornemen godslastering te gaan  vervolgen met draconische maatregelen.

Over hoe de NRC hielp de kennelijke sado-masochist Achmed Aboutaleb ing. uiteindelijk burgemeester van Rotterdam te worden. Het is maar te hopen dat de betreffende journalistieke aarskruipers beloond zijn met wat vrijkaartjes voor dure hoeren of iets dergelijks, want voor wat hoort wat.

Elsbeth de Integere anno 2004, met jatwerk van Popper ("Wees intolerant tegenover intolerantie", alsof Elsbeth de ellebogenwerkster het zelf bedacht had), en met haar hysterische waanzin van weleer:

"Zolang Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders moeten onderduiken en permanente bewaking nodig hebben wegens het uiten van hun mening, hebben mensen als de moordenaar van Theo van Gogh het hier voor het zeggen."

dat ik vandaag citeer omdat Etty de immer liegende gisteren weer in "Met het Oog op morgen" te horen was met opinies alsof ze mij nasprak uit 2004, alsof zij mijn meningen toen had, wat weer, zoals gebruikelijk, een leugen van haar was. (Er is echt iets gestoords aan deze tante, dunkt mij, al kan het zijn dat ze dat niet bij zichzelf heeft aangericht.)

De Grootste Neerlander Aller Neerlanders werd verkozen in deze tijd anno 2004, en het werd - in een natie met Rembrandt, Huyghens, Multatuli, Kamerlingh Onnes, Brouwer - Pim De Goddelijke Kale (in Van Gogh's woorden), tenzij de KRO toch niet loog over de falende stemcomputers die, uiteindelijk, na correctie vanwege het falen, althans volgens de immer eerlijke en objectieve sprekers namens de katholieke omroep, Willem van Oranje tot de Echt Grootste bestempelde.

Twee verontwaardige stukjes van me over ""Ik haat haat - Nederland tolerant" c.q. "The banality of evil: Failing to think", die minstens 15 van de 16 Neerlanders hun hele leven in de greep lijkt te hebben

Afsluitend een eertijdse ontboezeming over "het hoofd van een Russische apparatsjik onder een pruik van Marilyn Monroe, gestyled door de kapper van Beatrix, dus met veel stijfsel", dat nog steeds hoopt en poogt binnenkort Neerland's Leider te worden, met Hero aan zijn zijde en Floor aan zijn voeten, temidden van veel likkende journalisten en opiniemakers.

Maar goed... als u de moeite heeft genomen een en ander door te nemen, dan kunt u zelf beoordelen of ik gelijk heb met mijn stelling dat er indertijd niet beter of zinniger werd geschreven over de moord op Van Gogh dan door mij.

Dit is overigens niet iets dat me verblijdt, was het alleen al omdat ALS wat meer mensen wat beter konden nadenken dit land en de stad waarin ik wonen moet, bij gebrek aan gezondheid te ontsnappen, allicht minder beroerd zouden zijn en worden bestuurd, en iemand als ik zijn tijd beter kon besteden dan in zieke armoe en met veel pijn stukjes als dit te schrijven.


P.S. Op deze heugelijke lustrum-dag blijkt er volgens de radio heel weinig belangstelling voor herdenking: Welgeteld twee bloemetjes, waarvan één van het stadsdeel en overigens weinig tot niets, behalve een geluidsmontage op de radio over de gebeurtenissen van 5 jaar her, gemonteerd tegen de achtergrond van Lou Reed's zang over "It's such a perfect day" (Radio Noordholland - de onbeschofte-randdebielen-omroep bij uitstek - fecit.)

Noot

(*) Als ik denk over mijn generatie van ex-CPN'ers, allemaal gebleken exact één talentje te bezitten: dat van ellebogenwerker voor eigen opgang, zoals Gijs Schreuders, Elsbeth Etty, Max van Weezel, Paul Scheffers, Gabriel van den Brink e.a. en dan nadenk over door allen onderschreven teksten van hun eigen goeroe geniale Gijs ("De man die faalde"):

"Tot op zekere hoogte denkt ieder mens met het brein van andere mensen. Dat is het menselijk tekort - een gemeenplaats. Als niemand je iets leert, word je nooit wijzer - een platitude.

Maar de vraag is: waar trekt iemand de grens tussen leerling en onderdaan? Dat is de kwestie! Paul de Groot dacht met het brein van Soeslov, Joop Wolff dacht met het brein van Paul de Groot. MAN FAILED.

Als het systeem van dit falen bij zijn verfoeilijke naam genoemd moet worden - de ingesleten gewoonte om de leding te volgen of te 'dekken', de zelf-intimidatie, de mythe van de politieke en morele autoriteit - dan weet ik, die zelf voor een autoriteitje doorging in een klein kringetje, daar geen ander woord voor dan dit Duitse: das Führerprinzip.

Ich kenne meine Pappenheimer. Dát had ik eens in de CPN moeten zeggen, in plaats van eurocommunistische praatjes over openheid, pluralisme en democratische procedures te gaan orakelen. Maar nee, dat heb ik nog niet eerder uitgesproken.

De man die faalde.

Onderdanige Prometheus!"
   (p. 147, "De man die faalde")

dan lijkt het me een, althans in de wetenschappen der psychologie en psychiatrie, opgelegde konklusie dat al deze onderdanige Prometheusjes feitelijk lijden aan een soort sadomasochisme.

Sterker nog... ik vrees dat ik ze dat desgewenst voor kan kauwen op basis van hun eigen eertijdse Linkse Heilige Denkers, als Adorno en Horkheimer ("The Authoritarian Personality"), en hun eigen publieke uitingen, opstellingen carrieres, en nooit aflatend liegen en poseren.

Mij komt het allemaal behoorlijk ziek voor, ook al omdat er echt geen enkele dwang op hen uitgeoefend is om zo te liegen, zo carriere te maken, zo te poseren, als ze allemaal deden, geheel anders ook dan in daadwerkelijk socialistisch bestuurde dictaturen, waar meelopers en systeemdienaren althans enig menselijk excuus hebben voor hun carrieres gebaseerd op collaboratie, conformisme, en meeliegen voor geld en status.

Ik vermoed daarom ook - vriendelijk als ik ben - dat het aangeboren is (meer wel dan niet, in ieder geval), en dat dergelijke types zichzelf selecteren, en door hun soortgelijken geselecteerd worden, voor de maatschappelijke carrieres die ze feitelijk maken.

En uiteraard heeft dit alles niets bijzonders met "links" of "communisme" te maken, en wel een boel met (1) een aangeboren volgelingschap; (2) een aangeboren totalitaire inborst; en (3) een lage morele Kohlberg-index.

Mij is dit aangeboren talent voor liegend kruipen voor leiders en smalend schoppen naar tegenstanders niet genetisch meegegeven, zodat dit weer iets verklaart (in beginsel) overe mijn financiele armoede en maatschappelijke achterstelling, en hun financiele welzijn en maatschappelijk aanzien.

Als ik lichamelijk gezond was zou ik er ook heel vrolijk van kunnen worden - en zie De la Boétie, Swift en White voor meer hierover. De korte samenvatting: De menselijke deelsoort van geboren sadomasochisten is de natuurlijke kweekvijver van machthebbers, ambtenaren, deurwaarders, gevangenisbewaarders, politie-agenten, kampbeulen en journalistieke beroepsvoorlichters, en de gemeenschappelijke noemer is dezelfde in alle gevallen: de persoonlijke preoccupatie met straffeloos mogen kwetsen en bedriegen.

Boëtie was daar trouwens heel helder over, al in de 16e eeuw:

"En al zal men het niet zo gauw geloven: Toch is het waar: het zijn altijd maar vier of vijf mensen die de tiran staande houden, vier of vijf man die het hele land in horigheid houden. Altijd is het zo geweest dat vijf of zes mensen de aandacht van de tiran hebben, die uit zichzelf naar hem zijn toegegaan of die hij heeft laten komen om medeplichtig te zijn aan zijn wreedheid, de gabbers bij zijn pleziertjes, de pooiers van zijn wellusten en de deelgenoten van de buit van zijn plunderingen. (...)
   Die zes hebben zeshonderd anderen onder zich die meeprofiteren. En de zeshonderd zijn voor hen hetzelfde was de zes zijn voor de tiran.
   Deze zeshonderd hebben zesduizend anderen onder zich, die ze in staatsdienst hebben verheven en aan wie het bestuur van provincies of het beheer van de duiten hebben gegeven, opdat zij de handlangers van hun hebzucht en wreedheid zijn(...)" (p.43)

Zie mijn Uittreksel Boétie + commentaar.

En trouwens... wie dezelfde types in actie wil zien in een enigszins andere cultuur, en met een (ogenschijnlijk) andere politieke draai en insteek, zodat het allemaal wat meer opvalt, bekijke de programmaas van Beck, Limbaugh en O'Reilly: Precies dezelfde soort, tenzij er sprake is van manifeste waanzin, dat ik bij twee van de drie genoemden ook geheel niet uitsluit.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail