\\ 

Nederlog

 

19 oktober 2009

 

Krediet- + maatschappij- - 1

crisis-economie

Ik heb onmiddelijk, al meer dan 13 maanden geleden, toen Bos en Balkenende nog om strijd riepen dat het uitstekend ging met de Nederlandse economie en maatschappij, gezegd wie er uiteindelijk op zou gaan draaien voor de krediet, die nu een economische wereld is:

Jan-met-de-pet, al belegde ie nooit ene stuiver, gaat weer opdraaien voor de ellende, via de belastingen, want zóveel begrijp zelfs ik van "de economie".

Het is ondertussen zover, al is het afbetalen nauwelijks begonnen, net als de maatschappelijke ellende, maar ik heb het er vandaag alleen kort over, om een reden die aan het eind staat, en kom er wellicht morgen op terug.

1. It's a social problem, you dummies (*)
2. Het is een veel groter dan economisch probleem

3. Kleine uitweiding waarom ik hier pas morgen mee verder ga

1. It's a social problem, you dummies (*)

En Jan-met-de-pet is ondertussen aan het opdraaien voor de megaschulden  - of preciezer gezegd, aangezien het een is die vrijwel de hele wereld treft:

Het zijn de miljarden die geen lid of bureaucratisch dienaar van de bestuurselites zijn, die de rekening moeten gaan betalen, uiteindelijk via belastingheffingen en door armzaliger maatschappelijke voorzieningen dan voorheen.

De diverse miljoenen die tot de maatschappelijke bestuurlijke en/of economische elites behoren - en hun bureaucratische loyale dienaren, althans de top daarvan, meegeteld - gaan gewoon door met miljoenen per jaar incasseren in bonussen, extra pensioenen, en wat al niet.

Het recente nieuws dat "de economie" wat bijtrekt, bijvoorbeeld op de beurzen en in orderportefeuilles, al is het met mate, zegt mij dus heel weinig, en wel om drie redenen:

A. Het is een gering herstel, bovendien alleen voor sommige bedrijven en industrietakken (wellicht ook door balans-vervalsingen!), en het maakt heel weinig uit zolang de markten gedereguleerd blijven, zoals nog steeds het geval is (en Obama lijkt beter in het houden van redevoeringen dan in het stevig leiding geven, dat nodig is, en kan met zijn meerderheid in Senaat en Huis, maar hij doet het niet, althans tot nu toe niet).

B. Wat er in feite gebeurd is, is dat de gefaalde economische machthebbers de konskewenties van hun falen afgewenteld hebben op de hele wereldbevolking, die de komende dekaden de rekeningen moet afbetalen, en nog steeds machthebbers zijn en nog steeds hun krankzinnige wanbeleid inclusief piratenvergoedingen voortzetten.

C. Het feitelijke problem is, zoals ik ook vanaf het begin gezegd heb, niet economisch, maar maatschappelijk - omdat de grote meerderheid de rekeningen moeten betalen die ontstaan zijn door het falen en de hebzucht van hun elites; omdat dit heel wel mogelijk tot grote maatschappelijke problemen, onrust, revoluties, of tot de-mo-cra-tisch ver-kie-zing van dic-ta-tors (ik spel het op z'n Jip-en-Jan-ne-kes, want de stompzinnigheid en onwetendheid en bevooroordeeldheid van de de-mo-kra-ti-sche meerderheid is het menselijk hoofdprobleem (**) hier en maatschappelijk gesproken.

De (beweerde) verbetering van de economie zegt mij dus heel weinig, vooral omdat de financiele elites het probleem en de kosten al verplaatst hebben naar iedereen die NIET tot een bestuurlijke of economische elite behoort; omdat dezelfde personen met dezelfde motieven NOG STEEDS  de financiele en bestuurlijke elites vormen; en omdat er nog vrijwel niets behoorlijk gereguleerd is op de financiele en economische markten.

Het centrale punt is dat de financiele elites het probleem en de kosten al verplaatst hebben:

Zélfs al floreren de beurzen vanaf morgen als nooit tevoren, dan nog moet de grote meerderheid zonder inkomen en zonder rijkdom de meer dan tweeduizend tot vierduizend miljard euroos die ondertussen wereldwijd minimaal vervlogen zijn ophoesten op termijn, uit de belastingheffingen.

2. Het is een veel groter dan economisch probleem

In feite is het een maatschappelijk probleem dat in Nederland al zo'n 40 jaar opgebouwd is, dat teruggaat op nivellering, relativisme, voortdurend slechter en minder onderwijs en de gigantische invloed van de media, die zich gewoonlijk (en dus bijna altijd) als hoeren of pooiers gedragen, en niet als integere journalisten, voorlichters of onderzoekers, alweer omdat die hoerigheid en pooierigheid het meeste geld oplevert, wat weer zo is omdat de grote meerderheid van de kiezers en kijkers dom en onwetend is, en zelf dan ook veel liever parasiteert en rondlummelt voor de TV of een spelletjescomputer, dan z'n eigen talenten te gebruiken of bekwamen (***).

Het is ook niet alleen een maatschappelijk probleem: Het is een menselijk probleem, dat nog steeds het best kort samengevat is door Boeddha

Stupidity and egoism are the roots of all vice.

En de reden dat het probleem zo groot is op dit moment is dat de afgelopen veertig jaar zowel de macht als de kansen van de menselijke stompzinnigheid en hebzucht zeer toegenomen zijn, namelijk door nivellering, postmodernistische relativering van alle waarden en waarheden tot een strikt persoonlijke opinie (zodat de grootste bek het grootste gelijk krijgt) en moreel en intellectueel verval van zowel de bestuurselites als van hun uitvoerders, over de hele linie ook, een verval dat uiteindelijk vooral komt door nivellering, die tegenwoordig 50% van de jeugd in welvarende landen formeel capabel maakt tot een universitaire opleiding en graad, in contrast met de ca. 2% tussen 1865 en 1965.

Uiteindelijk zijn de oorzaken van de economische vooral de combinatie van (1) postmoderne nivellering, (2) algeheel relativisme van waarheid en waarden, (3) de grote invloed gecombineerd met de gigantische corruptie van de media, (4) de nivellering van de elite en (5) de debilisering van de grote meerderheid die zichzelf beleeft en gedraagt als halfgoden, en die meent met iedereen over alles te mogen en moeten meepraten en op alles recht te hebben, ongeacht eigen verdienste, en zelf allemaal minstens zo goed te zijn als om het even wie, maar die feitelijk meer weghebben van halfapen, en in grote meerderheid eenvoudig geen relevante kennis hebben van wat dan ook dat niet het direkte eigenbelang raakt (en ook dan geloven Jip en Janneke Doorsnee massaal in het sluwe normloze hebzuchtige tuig dat ze opgelicht heeft en ze hondsbrutaal bedriegt alsof dat vanzelf spreekt, en alsof dat alles heel eenvoudig moet kunnen en massaal bejubeld zal worden - en verdomd: dat laatste is zo en zie (**) + (***), alles tot mijn grote walging).

3. Kleine uitweiding waarom ik hier pas morgen mee verder ga

Maar goed - ik heb eerder gezegd en geschreven dat het hoofdprobleem van de mensheid en van Nederland de domheid, onwetendheid en bevooroordeeldheid van de grote meerderheid is; ik ben daar herhaaldelijk en lang gruwelijk voor gediscrimineerd; en voor het moment schijn ik mij bovendien via mijn site verheven te hebben tot iemand die (i) nog steeds - geheel vanzelfsprekend ook - gruwelijk gediscrimineerd wordt, maar (ii)  nu ook nageschreven en nagepraat wordt zonder bronvermelding, alweer alsof dat geheel vanzelfsprekend is, want ook zo is Ons Trots Volk in grote meerderheid: Als ze iets kunnen stelen zonder sancties, dan doen ze dat met een trots eigen gevoel van grote bijzondere echt-Neerlandse moraliteit, want een Goed Neerlander is geen dief van z'n eigen portemonnee; is er dan ook gewoonlijk bijzonder trots op zelf een heel gewoon mens te zijn; en moet dus voor ideeen en formuleringen uit plunderen gaan bij anderen.

Het is - ik weet dat ik afdwaal, maar het is ook terzake, al is het een detail - ook niet voor niets dat de Neerlandse schrijfgodheid Adriaan van Dis, toch al diverse keren op plagiaat betrapt, één van 's lands best verkopende schrijvers is, want Neerlanders hebben met jatten van een ander geen enkel probleem (ze hebben met niet jatten van een ander grote morele problemen - getuige de reacties op Scheringa, van de democratische meerderheid van Ons Volk - want wie dat niet doet is immers een dief van z'n eigen portemonnee), en Neerlanders beoordelen alles op uiterlijkheiden en schijn, en de schrijfgod Adriaan heeft bovendien nu eenmaal een mediageniek ferm kinkuiltje en fraaie krulletjes, een prima zij het licht verwijfd hoogneerlands accent en stemgeluid, en een hoge frekwentie op de debielenbuis, zodat iedere Neerlander al meer dan tien jaar aanschouwelijk heeft kunnen zien dat hij wel een Groot Neerlands Schrijver moet zijn.

Kortom... ik ben vandaag nogal misselijk van Ons Trots Volk, vooral na een week Scheringa-nieuwss ver voorbij mijn kotsgrens, en mag ondertussen hopen dat de man nog aan z'n eigen kantoor-balken gehangen zal worden door z'n vele tienduizenden tot bittere armoede vervallen schuldeisers, maar zoals ik het aangehoord en gelezen heb is de kans veel groter dat hij binnenkort minister van Financieen is vanwege zijn door Ons Trots Volk in hem geziene Calimero-excellenties, bijvoorbeeld in een regering Wilders, want Ons Trots Volk ligt vervuld van apenliefde en apentrots apegapend op de knieeen voor wie met platte popi-jopie charme en een gecultiveerd Boer Koekkoekaccent op grote schaal brutaal uit portemonnees van anderen jat te aanbidden als was hij een waarachtig verlosser of geboren voorganger, of om deze menselijke grootheid, ook volgens zijn eigen hem zo zeer liefhebbend personeel (provisies: 80 procent!) anderszins voor hem knielend groot persoonlijk gerief te mogen bieden vanwege zijn in hun ogen gigantische Noordhollandse voortreffelijkheid.

De enige troost is dat het elders, zoals in Italie, ook zo is, maar de keerzijde van die troost is dat het ook elders en eerder, zoals in Italie en Duitsland in , uitliep op gruwelijke dictaturen, de-mo-kra-tisch in het zadel geholpen door Hun Trots Volk.

Voor het moment verslik ik mijn walging maar met wiskunde en programmeren, en niet met schrijven over wat me zo heel weinig vrolijk maakt, want ik heb vandaag eens een dag met wat energie.

Morgen dus meer, heel wel mogelijk aan de hand van een artikel van Geert Mak dat afgelopen zaterdag in de NRC staat, want als zo vaak ziet Mak wel iets, maar doet hij dat ook "through a glass darkly", en ook weer met veel postmoderne-historici-rhetorica, die er in zijn geval, en dat van Simon Schama, die dat nog zeer veel beter kan, in bestaat alles tot persoonlijke verhaaltjes te reduceren, opdat het maar overzichtelijk, inzichtelijk en verteerbaar blijft voor de zo grootst mogelijke (betalende) meute.

Ik geef toe dat dit soms z'n charme heeft, maar vind het ondertussen ook een te opgelegde en te vaak uitgemolken rhetorische truuk, een veel te makkelijke populaire stijlfiguur, en lees ik zelf veel liever Machiavelli, Burckhardt of Gibbon - maar inderdaad is dat dan ook van een niveau dat ergens aan of over de einder van het Makkiaanse historisch gezichts- en schrijf-vermogen ligt.

crisis-economie


P.S. U ziet dus dat ik wat geirriteerd ben, en het is heel wel mogelijk dat ik met Nederlog ophoud als dit me nog een paar keer overkomt, want ik heb de afgelopen weken tientallen hondsbrutale volkse randdebielen gehoord op de radio die allemaal een goddelijk licht uit Dirk's anus hebben zien stromen, of wat ze overigens ook mag hebben verleid iets groots te zien in een doodordinaire evidente woekeraar van zeer grote gewetensloosheid en zeer kleine overige talenten.

En let wel, lezer: Het zijn niet zozeer schoften en dieven als Scheringa - tacht-ig pro-cent pre-mie op woe-ker-hy-po-the-ken, you damned Dutch morons! - die mij onmachtig maken tot verder Neerlands schrijven vandaag, als wel de kennelijk honderdduizenden alleen al in Noordholland die zich niet alleen met apetrots, maar ook met een hondsbrutale grote bek door zo'n afzetter in de luren laten leggen om daarna z'n menselijke grootheid voor media-microfoons te belijden.

Ik heb namelijk geen zin moeite te doen voor een volk waartussen ik vergast ben door drugshandelaren, terwijl alles en iedereen lachend stond toe te kijken en niets deed, behalve mij uitschelden, en die daarom al 32 jaar moet leven als een gediscrimineerd Untermensch, terwijl de de-mo-kra-ti-sche hef-fe des fol-luks zich ver-lus-tigt in het mas-saal lof-prij-zen van een evi-den-te gro-te op-licht-er. (****)

Wie meer van mijn trots op mijn volk wil begrijpen (her)leze "Trots op Noordholland" en "Trots op Noordholland - 2", alletwee overigens minstens een jaar oud, zodat het hoog tijd is dat ik mij weer eens in mijn zogeheten soortgenoten, waar ik helaas gedwongen ben tussen te leven uit gebrek aan gezondheid ze te ontsnappen, verdiepte:

I have of late - but wherefore I know not - lost all my mirth, forgone all custom of exercises: and indeed, it goes so heavily with my disposition, that this goodly frame, the earth, seems to me a sterile promontery; the most excellent canopy, the air, look you, this brave o'erhanging firmament, this majestical roof fretted with golden fire, why it appears no other thing to me, than a foul and pestilent congregation of vapours. What a piece of work is man! How noble in reason! how infinite in faculties! in form and moving, how express and admirable! in action, how like an angel! In apprehension, how like a god! the beauty of the world! the paragon of animals! And yet, to me what is this quintessence of dust? Man delights not me, no, nor woman neither (..) (geciteerd in "Trots op Noordholland", waar de postmoderne Nederintellectueel de naam van schrijver dezes kan vinden).

P.P.S. Briefschrijvers in de vandaagse NRC denken er anders over dan de modale Noordhollanders massaal doen op debielenzender Radio Noordholland, die in Ons Aller Dirk - Het Wonder van Wognum - weinig minder dan een halfgod zien, maar ik heb deze democratische screaming and ranting majority de afgelopen week voortdurend gehoord, dag in dag uit, zodra ik de radio aanzette.

En ik verwijs u nog maar eens, ondeugdelijk tot in het merg als ik ben, op mijn Democracy-plan.

Noten

(*) Dit varieert een verkiezingsslogan van Bill Clinton, "It's the economy,  stupid", trouwens een gelukte postmoderne herformulering van Boeddha's

 Stupidity and egoism are the roots of all vice.

Op z'n Amerikaans: The democratic masses are driven by greed and are dim of mind, so the more you appeal in your electory promises to their greed and stupidity, the more votes you will get.

(**) Zoals in Nederland weer blijkt met de misselijkmakende Scheringa en zijn misselijke bank, die zichzelf 80% provisie toerekenden, maar nu door Ons Trots Neerlands Volk, inzonder al die heerlijke Noordhollanders, omarmd worden alsof deze fraudeurs en oplichters en zelfverrijkers geen boeven zijn maar helden.

(***) Na een week van voortdurend Scheringa-nieuws, verluchtigd met voortdurende commentaren van Ons Trots Volk, die bijna als één "mens" achter deze oplichter en giga-provisie-winstmaker  staan, kan ik u verzekeren dat ik mij om de meerderheid van mijn Trots Volk geen enkele zorg maak, voorzover ze volwassen zijn:

Ze hebben het beter gehad dan vrijwel iedereen vrijwel altijd; ze hebben allemaal 100 of meer keer meer ontvangen in geld of mogelijkheden dan vrijwel iedereen in zogeheten ontwikkelings-landen (waarvan er nu ca. 1 miljard honger lijden, naar het schijnt), en het enige wat ze met al hun buitengewoon grote mogelijkheden en feitelijke rijkdom in geld en ontwikkelingsmogelijkheden van zichzelf gedaan hebben is uitvreten en een grote bek op zetten.

Wel: Jullie verdienen de status van ontwikkelingsland, en als het zo doorgaat zullen jullie die krijgen ook. En misschien dat jullie na een generatie honger lijden en hard werken, en veel sterfte door ondervoeding, wellicht toch nog ietwat betere mensen kunt worden.

(****) Om eens iets te noemen dat ik in uren en uren gebalk en gebral over Scheringa nog niemand heb horen zeggen:

De oplichter beweerde dat hij met 80 miljoen van reeds totaal bedrogen deposito-houders plus 100 miljoen van Vadertje Staat "een doorstart" zou hebben kunnen maken, om welke reden hem geen enkele blaam treft, en hij "opzettelijk kapotgemaakt" zou zijn (die opzettelijk tienduizenden maximaal uitgevreten en aan woekerrentes "geholpen" heeft).

Wel... ik zou willen dat de DSB "opzettelijk kapotgemaakt" zou zijn, dat dit al 10 jaar geleden gebeurd zou zijn, bijvoorbeeld door een competent en integer bestuur van de Nederlandse Bank, dat niet bestaat noch bestond, maar ook van dat "opzettelijk kapotgemaakt" geloof ik niets - en wat niemand opmerkte die ik hoorde is dat de man zelf minimaal 220 miljoen Euro waard is, en dus die hele beweerde dan mogelijke doorstart zelf had kunnen financieren uit z'n eigen vermogen, bijeengestolen door jarenlange woekerrentes en mega-provisies.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail