\ 

Nederlog

 

14 oktober 2009

 

Over M.E. en de siteOver M.E. kan ik u meedelen dat ik nu bij de vierde huisarts in een paar maanden ben aangeland, die tevens de eerste met onmiskenbare intelligentie is - ik zeg het zoals het is, niet vrij van ironische bitterheid (*).

Of het wat wordt staat te bezien, maar dit is al een vooruitgang, en ik kan u ook vertellen dat ikzelf niet iemand ben die artsen die mij behoorlijk behandelen (ook als ik het niet met ze eens ben) publiek kritisch ga behandelen: Voor die eer moet de betreffende medisch geleerde eerst gewanpresteerd hebben en dat brutaalweg volgehouden hebben daarbij.

Maar ik heb me wel voorgenomen het voorgaande drietal op te prikken op mijn site, ook in dit Zinovievske kader, en omdat ik teveel keren veel te vriendelijk en vergeeflijk ben geweest, tegen wat me nu als onversneden welbewuste beestmensen voorkomt:

PENCIL COMPASS CASE

In the beginning of the thirties of the last century, teenage gangs have been forming in the Moscow yards. They attacked “outside” kids, beat them, and took away their money and belongings. Once, when I was ten, I went to a store to buy a pencil compass. It was sharp-pointed. On my way back, I was surrounded by the kids from one of such gangs. They numbered more than ten and they were older than me. Any of them could easily beat me up alone. They ordered me to turn out my pockets threatening to beat me otherwise. I took the compass out and showed it to the kids. I said I would poke an eye out of the very first kid who touches me. They fell back, parted, and let me pass. From that time on, the rumor had it that I was a reckless gangster connected to the grown-up banditti. For the next six years that I lived in that neighborhood, no one had never ever dared to annoy me – they were afraid. I was not the first to discover the above method of self-defense. In the human history and everyday life it has been a common practice. Its general concept is that one of the competitors is able to be dangerous for another to a fairly high degree. (**)

Achteraf had ik dit moeten doen in 1982 en in 1988 in ieder geval - en was er dan veel beter aan toe geweest dan nu, zelfs als ik de beestmensen in kwestie persoonlijk naar de hel had geholpen, als invalide zoon van de Amsterdamse verzetsheld die mijn vader is, maar nee: ik beliefde te proberen redelijk te zijn met Neerlanders, en te geloven dat zij enige interesse zouden hebben in het bestaan van de rechtsstaat of enige rechtsorde, voor anderen dan zij. Wel.... voortdurende schunnige diskriminatie, beledigingen en bedreigingen werden mijn deel, alsof dat voor Neerlanders vanzelf spreekt.

Over de site kan ik u meedelen dat vanaf vandaag de openings-secties een nieuw formaat hebben, namelijk dat waarmee mijn site sinds Mei van dit jaar mee opent.

Het is een verbetering, want het oogt wat beter, en bestaat niet meer uit frames (al heten de bestanden nog zo, vanwege de vele links erheen). Ook kan het zijn dat nog niet alles werkt - waarover ik alleen op kan merken dat alle bestaande links die u eventueel gemaakt hebt nog steeds behoren te werken, want ik heb alle namen ongewijzigd gelaten, precies met die bedoeling.


P.S. Ik heb nu ook het Nederlog-bestand dat 39 vragen vertaalde in ME in Amsterdam overgenomen, met voor het moment althans ook een link in de korte index ervan (linksonder).

(*) Ik meen dat, lezer - en het is au fond een behoorlijk gekke ervaring herhaaldelijk tegenover een ca. 20 jaar jongere juffrouw met een heus postmodern artsendiploma te zitten, die zowel spreekt als ook oogt zoals jij zelf dat in jouw (avond)gymnasiale jeugd, alleen van de typische huishoudschoolmiepjes kende - en die jou ijskoud vertellen dat "uw verlangens over medische zorg zijn niet meer van deze tijd"! The idiots have taken over the asylums! 

Gelukkig voor mij, en wie weet gelukkig voor het KNMG, de LHV en het NIP - als ze daar tenminste nog niet postmodern gedebiliseerd of gedemoraliseerd genoeg zijn om niet volledig blind te zijn of willen zijn voor iemand die werkelijk kan schrijven en redeneren, en die, ook zo geheel anders dan al die lieve collega-medici, -psychologen c.q. heerlijke ulpverleners genus Neerlandicus, niet liegt, niet bedriegt, en geen eigen egoistisch financieel belang bestendigt met fraaie liegspraak en valse poses - dan kan en zal ik er bij voldoende gezondheid binnenkort eens nogal grondig mijn literaire licht en heldere geest over laten schijnen, ook al omdat ik vind dat het de morele plicht van echte intellectuelen is de verraders van de beschaving en de evidente incompetente quasi-intellectuelen op te ruimen, voordat ze teveel schade aanrichten in hun wilde jacht op geld en status, niet gehinderd door enige intellectuele competentie of morele normen, maar voprtdurend met de botste aanmatigendheid en de goorste hypocrisie.

(**) Geciteerd naar een interview met hem op de Zinoviev-site.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail