\ 

Nederlog

 

10 oktober 2009

 

Nedernieuws 2004 en 2005 in origineel formaatDit past niet geheel in het kader van mijn eerdere Nederlog-stukje van vandaag, over een Nieuwe rubriek in Nederlog: Systematisch - X - n, maar interesseert wellicht sommigen, omdat mij opviel dat dit deel van mijn site toch nog redelijk vaak gelezen blijkt:

Geheel waar is de titel in de laatste link niet, maar dat behoort bij de uitleg, die nu volgt:

Nedernieuws begon begin september 2004, dus meer dan 5 jaar geleden, en bestond in feite uit kopieen van mails van die titel aan mijn broer, die al heel lang in het buitenland leeft.

Vandaar dat "origineel formaat" wat subtiel misleidend is, maar het is overigens eenvoudig waar dat de link hierboven naar het originele formaat is waarin ik een en ander oorspronkelijk op de site had, dat zelf weer uit regelrechte kopieen van mijn mails bestond.

De tekst is dus - behoudens (vermoed ik) enkele correcties van spelfouten, dezelfde als in de versie die in Nederlog 2004 staat in de log-sectie van mijn site, waar de Nederlogs en Nedernieuwsen allemaal in staan, per jaar in een folder gegroepeerd.

Een en ander verschilt echter van de versie die nu in de log-sectie staat, en wel omdat het originele formaat bestaat uit de op datum gerangschikte e-mails, dat ik een paar jaar geleden echter herzien heb voor de log-sectie, en dat vanwege mijn streven daarin per bestand één onderwerp met één min of meer adekwate titel te hebben of verkrijgen (dat grotendeels maar niet geheel consequent (*) is doorgevoerd).

Ik vermoed echter dat het origineel beter, makkelijker en aangenamer wegleest, want dat zijn allemaal de originele mails, vaak behoorlijk lang en met redelijk wat onderwerpen, want het was de tijd dat Theo van Gogh vermoord werd, waar ik redelijk wat over geschreven heb, alles achteraf weer veel zinniger dan wat anderen erover in die tijd schreven, en trouwens ook een stuk geinformeerder, want ik heb Van Gogh persoonlijk gekend.

Zie overigens voor wie in de Goghiaanse achtergronden geinteresseerd is Nedernieuws 2 november 2004 (originele versie) die doorloopt met overwegend Van Gogh nieuws tot en met het eind van het jaar, en zie overigens het interview dat ik met hem maakte en publiceerde in 1989, dat ik niet lang geleden terugvond, tot html verbouwde, en op mijn site gezet heb.

Het origineel is beter voor wie niet alleen om mijn ideeen maar ook om mijn taalgebruik geeft, en wie in cijfers is geinteresseerd kan het verschil tussen beide versies zo zien: de nieuwe versie telt (over 2004 en 2005) 316 bestanden en ca. 7 MB; de originele versie 74 bestanden en ruim 3 MB.

En toch is de tekst hetzelfde (afgezien van in de nieuwe versie verbeterde typefouten), zodat u maar ziet dat delen soms op vermenigvuldigen neerkomt.


P.S. Overigens is het verschil tussen Nedernieuws en Nederlog, dat 1 januari 2006 aanving, tweeledig: Nedernieuws bestond uit nieuws over Nederland dat ik oorspronkelijk schreef voor mijn broer, dat de incidentele persoonlijke aanspraak verklaart, terwijl Nederlog het voornemen opgaf alleen over Nederlands nieuws te schrijven, en in plaats daarvan over wat me bezighoudt, interesseert, opvalt, treft of overkomt, en met een streven naar één onderwerp per bestand, met een titel die de inhoud dekt.

(*) Ik neig er de laatste tijd toe - mede in verband met de TaalUnie-abominatie "sex" als "seks" te spellen, en meer in het algemeen de zieke tendens leenwoorden quasi te verneerlandsen - terug te keren tot de oude spelling van leenwoorden. Of ik dat consequent zal volhouden weet ik niet en betwijfel ik, om redenen die ik eerder vandaag aangaf: ik schrijf altijd erg snel, en ben trouwens ook geen pedante spellingsfanaat, maar het is volgens mij wel de enig juiste aanpak (en "seks" tegennatuurlijk oogt, om het eens zo te zeggen, geheel anders dan "sex"), en wel omdat het krankzinnig is om per taal een aparte leenwoordenspelling te hebben, behalve in geval van echte overmacht, zoals met andere letters of vreemde diacritische tekens.

Leenwoorden uit het Latijn, Engels, Duits en Frans behoren gespeld te worden zoals in de taal waar ze uit stammen, voorzover doenlijk en eventueel afgezien van grammatica ("museums" mag van mij, net als "collega's" of "collegaas", het laatste voor wie zoals ik aan de genitief " 's " hecht, alweer anders dan de TaalUnie, die graag ziet dat u deze verwart met de meervoud-s), en wel om het de schrijver en lezer niet nodeloos moeilijk te maken.

Wie geen "sex" wil hebben, zoals de TaalUnie-pasjaas, die bedenkt of vindt maar een behoorlijk Nederlands woord, als "paring" of "paardaad", want als het zo door gaat dan moeten de Nederlanders binnenkort oenhijmies klip en klaar oofer seks konvereren fan de Tal uni, of iets dergelijks, want deze vereniging staat voor niets als het erom gaat ieder jaar nieuwe schoolboeken te doen drukken en verkopen met alweer een nieuwe verplichte kulspelling. En voorzover ik kan zien dienen al die spellingsvernieuwingen alleen de winsten van schoolboeken-uitgeverijen en de inkomens van Neerlandici.

        home - index - top - mail