\ 

Nederlog

 

21 september 2009

 

Korte nieuwspuntjes: Afghanistan, anoniem, bonussen, terreur

 

Het houdt nog steeds niet over met de ME dus ook dit wordt geen lang stukje, en behandelt alleen onderwerpen die ik eerder behandelde, en doet dat aan de hand van de vandaagse papieren NRC - maar ik raakte wat boos, en dan schrijf ik nóg sneller dan anders, en vandaar.

Hier zijn de secties:

1. Afghanistan
2. Meld Misdaad Anoniem (Zogenaamd)
3. "Bankbonussen voor een deel niet lager"
4. Meer Nederlandse staatsterreur

Een en ander kan mede gelezen worden in het kader van de vraag hoe vaak ik nu aantoonbaar ongelijk had, de laatste 32 jaar dat ik mij in Nederland bewijsbaar publiek uitte, over allerlei zaken waar - indertijd - zo ongeveer iedereen die ervan wist mij voor gek danwel fascist of terrorist uitmaakte, of voor van de universiteit verwijderde, of mij gewoon vier jaar lang overliet aan drugshandelaars-terreur, als invalide die niet kon vluchten, of mij vertelde - zoals ook weleens over Nederlog is gebeurd - dat "u ergens wel gelijk heeft, maar overdrijft", en omdat u zich overigens niet passend nederig, kruiperig en kontlikkend gedraagt tegen Onze Topambtenaren En Topbestuurders, die u "een goed hart toedragen" al moet u "werkelijk niet verwachten dat ik (mijn collegaas bedriegers en oplichters - MM) studieadviseur en een medebestuurder afval", weil Unsere Ehre heisst Treue, immers, zoals u ziet.

Kortom, een beetje boos ben ik wel - en geef me eens ongelijk in deze heilstaat van moreel en intellectueel lamlendigen die het allemaal beter hadden de afgelopen zestig jaar dan vrijwel iedereen vrijwel overal, en als dank uitvraten, zichzelf en hun kinderen en kleinkinderen stupificeerden en nivelleerden, en in zeer grote meerderheid alleen om TV, waan van de dag, volksidolen en volkszangers, en zuipen, voetbal en plat genot gaven, en iedereen die niet van hun eigen soort of vermogens was om strijd nivelleerden en discrimineerden.

Maar terzake.

1. Afghanistan:

De NRC opent de voorpagina met over 7 van de 8 kolommen "Zonder extra militairen 'mislukt Afghanistan'", dat aldus begint:

Zonder extra militairen en een nieuwe strategie zal de oorlog in Afghanistan "waarschijnlijk mislukken". Dat zegt de Amerikaanse commandant van de Westerse missies in Afghanistan, generaal Stanley McChrystal, in zijn tot nu toe geheime evaluatie van de oorlog, die is uitgelekt naar The Washington Post. Het is voor het eerst dat een militair in deze positie in zulke pessimistische termen over de oorlog in Afghanistan spreekt.

Zometeen meer hierover maar eerst een deel van het waarom van dat pessimisme van generaal McChrystal, een stukje verderop in het artikel, over "McChrystals baas, generaal David Petraeus":

Petraeus zelf zegt vandaag in deze krant dat het geweldniveau in Afghanistan deze zomer 60 procent hoger ligt dan vorig jaar.

Nu terug naar het eerste citaat, waarvan ik de eerste twee zinnen nu in wellicht wat duidelijker Nederlands zal vertalen en in omgekeerde volgorde:

De baas van Onze generaal Van Uhm, de Amerikaanse commandant van de Westerse missies in Afghanistan, generaal Stanley McChrystal, is van mening dat de strategie in Afghanistan gefaald heeft en dat het aantal militairen lang niet voldoende is om de gestelde doelen te bereiken.

En wat de laatste zin van de eerste alinea betreft:

Niet-militairen daarentegen, althans met enige persoonlijke beschaving, hadden dit allang door - zie bijv. mijn De Afghaanse denkfout (januari 2006), Onze Jongens de Opbouwwerkers (maart 2007), De generaal vindt het ook (april 2008) en Over de "war on terror": eindelijk enig gezond verstand (januari 2009), de laatste met redelijk wat links over het onderwerp.

Hoe het zij: Het uitzenden van Nederlandse troepen naar Afghanistan komt me nog steeds als een fout voor en mijn redenen zijn nog steeds vooral militair - de Nederlandse militairen zijn niet geschikt voor een westers Afghaans avontuur, om redenen die ik januari 2006 al uiteenzette.

2. Meld Misdaad Anoniem (Zogenaamd):

Ik heb mij vorige maand enigszins bitter vrolijk gemaakt over Meld Misdaad Anomiem en duidelijk gezegd dat dit een serieuze misleiding was. Vandaag opent de NRC in die ene kolom naast het bovenstaande met

Naam anonieme tipgever bekend door fout OM

Door een fout van het Openbaar Ministerie in Rotterdam zijn de persoonsgegevens van een anonieme tipgever in het strafdossier van een verdachte terechtgekomen. Dat heeft directeur Guus Wesselink van Meld Misdaad Anoniem vanmorgen bevestigd (..)

Het blijkt een tipgeefster te zijn geweest; zij meende Onze Politie "anoniem" te informeren over een steekpartij; zij was één van de 30.000 Nederlanders die zomaar afgeluisterd worden; de betreffende vrouw "is hoogzwanger"; en nu kan de betreffende messentrekker in zijn eigen dossier nalezen wie "anoniem" aangifte deed. Hij komt binnenkort op vrije voeten en (dit is een/geen land met verantwoordelijke aansprakelijke bestuurders):

Het OM was vanmorgen niet beschikbaar voor commentaar.

Trouwens... zoals zich laat raden hebben de statistici van de Gemeente Amsterdam, die dus bestendigen dat Misdaad Anomiem-maar-niet-heus gemeld wordt, ook wellicht mede met als html vermomde uitvoerbare programmaatjes die bij hun zogenaamd "anonieme" enquetes gaan, mij niet verder geantwoord.

Ik vermoed dat dit niet mag van de burgemeester, of des burgemeesters zeer gewillige uitvoerder Chiel.

Nog een citaatje van die vertrouwenwekkende, die eerlijke, die integere, die verantwoordelijke, die aansprakelijk directeur Guus - Flater - Wesselink van Meld Misdaad Quasi-Anoniem? Hier is het:

De politie had de getapte gegevens nooit mogen gebruiken, stelt direkteur Wesselink.

Snapt u? HIJ beweert dat Meld Misdaad Anoniem en blijkt te hebben gelogen - maar meldt nu wel trouwhartig het bovenstaande, met de fraaie, integere, nobele, o zo welmenende opsteker voor alle grage melders bij Meld Misdaad "Anoniem" (Zogenaamd):

Volgens Wesselink staat de zwangere vrouw momenteel doodsangsten uit.

Dankzij Meld Misdaad "Anoniem", ook met grage medewerking van burgemeester Job Cohen en zijn Amsterdamse tamme statistici. En Wesselink, die de gegevens nooit op deze smerig valse manier had mogen vragen, staat met z'n schijnheilige smoel over de politie te klagen!

Overigens ging het de nobele, de integere, de morele heer Guus juist zo voor de wind, met zijn kliklijnen:

Het aantal medlingen bij kliklijn M. neemt de laatste jaren toe. In de eerste zes maanden van dit jaar werden ruim 6.800 als 'serieus' aangeduide tips geregistreerd. Dat is ruim vijfhonderd aanwijzingen meer dan in de eerste helft van vorig jaar.

Gelukkig maar, nietwaar,  want de Nederlandse politie blijkt 90% van alle aangiften te weigeren en zelden of nooit enige misdadiger van enige betekenis te vangen, maar u wordt wel persoonlijk en burgemeesterlijk uitgenodigd om Meld Misdaad "Anomiem" (Zogenaamd) - zodat u fijn bekend kunt raken bij politie, justitie, en bij de misdadigers en hun mafiamaten waarover u de moed had te klagen omdat het "anoniem" zou zijn, volgens uw drugscorrupte burgemeester.

En hier is mijn afsluitende tip voor Job en Guus:

Onze Neerlandse identiteit brengt met zich mee dat Ons Trots Volk al in de Tweede Wereldoorlog Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig duizenden ondergedoken joden en zich verborgen houdende verzetslieden aangaf. Voor geld.

Ergo, nobele heren genotzuchtige volksbedriegers: Voeg een - uiteraard! - "anoniem" gironummer in voor quasi-anomieme aangevers, met een fikse - uiteraard geanonimiseerde - financiële beloning voor iedere veroordeling dankzij hun geanonimiseerde aangifte, en wellicht kan er nog 150 miljoen bezuinigd worden op de Neerlandse politie, en worden alweer duizenden wetsovertreders alsnog gearresteerd. ("U krijgt uw prijs als de dader veilig vast zit! Eerlijk waar!)"

En dat zeker als jullie iedere quasi-anomieme aangever een heus heel 5/5de lot in Onze Nationale Giroloterij bezorgen! Brood, spelen én wat boter bij de vis, en Ons Trots Volk is diepgelukkig!

Hier zijn de betreffende links, opdat u nog maar nóg meer vertrouwen in Onze Nobele Neder-Bestuurders mag krijgen dan u al hebt, en kunt weten waar ik het over had:

Zoals ik op 19 juli schreef:

Tevens was ik zo gelukkig de volgende dag een in fraai zwart, rood en wit gedrukte kaart met wietplanten verluchtigd te mogen ontvangen namens hoofdcommissaris Weltink, als ik het wel heb, en uiteraard vanwege uw leider prof.mr.dr. Marius Job Cohen, met de volgende wervende tekst op de voorzijde (naast drie bloempotjes met ieder één wietplantje):

 
         VOEL JIJ JE
           VEILIG NAAST
           EEN KWEKER
           IN OUD-WEST?


         MELD MISDAAD
           ANONIEM
   
 

met daar onder (helaas zonder beloning, zoals toch bijzonder werkzaam is gebleken, onder Trotse Amsterdammers tussen 1941 en 1945 - en zie hieronder):


        BEL M. 0800-7000
 

Kortom, als u drugsmisdaad in Amsterdam bij de politie aangeeft wordt kunt u naar het buitenland opsodemieteren, en mag aangifte eenvoudig niet van de gemeentepolitie; en als u het quasi-anoniem doet dan kunt u er gif op innemen, dunkt me, dat uw naam, adres, foto, inkomen, vakantieadres en alles wat Vadertje Staat verder van u weet aan de mafia-maten van de drugscriminelen in kwestie wordt overgedragen.

Begrijpt u nu misschien wat beter waarom ik niet zo happig ben aangifte in Nederland te doen van enig misdrijf en zo spoedig mogelijk dit land zou ontvluchten als ik maar gezond was?

Nee? Zie ME in Amsterdam (nieuwe opening!) - en hier is alweer een reden:

3. "Bankbonussen voor een deel niet lager":

Dit is alweer een citaat van een titel van de voorpagina van de NRC van vandaag, in een artikel dat aldus vervolgt:

De best betaalde bankiers bij Nederlands financiële instellingen hebben vorig jaar nauwelijks minder bonussen gekregen. Dat blijkt uit een onderzoek door toezichthouders van de Nederlandse Bank.

Een en ander wordt uitgesponnen op de Economie-pagina, waar blijkt dat de Neerlandse banken in hun eigen rapportage aan de DNB trouwhartig meldden het beleid van bezuiniging uit te voeren - maar logen.

DNB heeft dat nageplozen, maar de daar werkzame toplieden, die zelf allemaal minimaal 700.000 euro in vertrekbonus waard zijn, minstens, in eigen ogen, ook volgens Ons Aller Nout, die er in 2008 niets van begreep, want aandelen-speculatie per computer is zijn ding helemaal niet, maar die er tóch nog steeds zit, wachtend op een veilig moment zijn vertrekbonus te incasseren, naar ik verwacht vlak voor Beatrix' aftreden, terwijl De Bankiers van Onze DNB schrijven alsof ze hun kloten al bij geboorte niet meekregen of verloren:

"Opmerkelijk is dat de bonussen zijn toegekend in ondernemingen die over 2008 grote verliezen hebben geleden."

Nog opmerkelijker is dat dit dus in redelijk wat gevallen, en net als in de VS, direkt uit belastinggeld kwam dat bedoeld was deze ondernemingen voor een failliet te behoeden. En minstens zo opmerkelijk is het dat de Lamme Goedzakken van Nout Wellink - of dekken ze gewoon hun vriendjes, studie-genoten, partij-genoten (al dan niet overdrachtelijk)? - dit "Opmerkelijk" vinden, o zo trouwhartig achteraf, nu zulks ook allang in de VS bleek.

De gruwelijke DNB-blah-blah vervolgt zo:

"Het is daarom de vraag in hoeverre deze teruggang in bonussen voldoende als 'ventielfunctie' voor de tegenvallende prestaties gefungeerd heeft."

Het stáát er, lezer! Wel... laat me eens zien, met mijn talent voor logica:

"Het is daarom de vraag": Nee, laffe leugenaars van DNB! Het is geen vraag meer: Jullie studiegenoten hebben de tent gewoon weer eens opgelicht - met jullie hulp, jullie toegeloken oogjes; jullie niet zien, niet horen, niet spreken; jullie opzettelijk gedoogbeleid van corruptie, incompetentie en oplichterij.

"in hoeverre": Nee, laffe leugenaars van DNB! Het is gewoon diefstal van de gemeenschap, en zolang jullie bonussen uitgekeerd aan zogenaamde bankiers van feitelijk alleen dankzij Vadertje Staat nog bestaande instellingen, die functioneel failliet zijn zonder staatssteun, geen diefstal van de gemeenschap noemen behoren jullie zelf bij die groep. En verdomd, ook jullie hebben en verwachten jullie zelf vet te vreten aan krankzinnige bonussen!

"voldoende": Nee, laffe leugenaars van DNB! Wat gebleken is zijn twee dingen: (1) de uitvreterij, oplichterij en diefstal van gemeenschapsgeld door bankiers gaat gewoon hondsbrutaal door, ook in de VS (2) omdat de toezichthouders, zoals de DNB of de Federal Reserve, misdadig onbekwaam zijn danwel onder één hoedje spelen met de parasiterende bankiers (en studie- c.q. corpsjaargenoten, danwel eertijds collegaas).

"als 'ventielfunctie'": Nee, laffe en volksmisleiders en oplichters van DNB! Het gaat niet om gedegenereerde Jip-En-Janneke praat, en zieke parlementaire kul-termen: Het gaat om diefstal, ongelimiteerde, beschermde, gedoogde, in stand gehouden, met allerlei laffe liegende kulpraat van zogeheten toezichts-houders afgedekte diefstal van de gemeenschap! Het gaat om een stel totaal van de rede en moraal losgevochten financiële piraten! NIEMAND in ENIGE bestuurlijke functie is MILJOENEN per jaar waard, want het werk is geen fractie zo moeilijk als jullie leugenaars het voorstellen - en in ieder geval hebben de bankiers en hun tomeloze onverantwoordelijke ongereguleerde hebzucht en speculatiezucht de economische veroorzaakt. Terwijl de toezichthouders, blij hun 700.000 euro vertrekbonus (MINIMAAL) afwachtend, uit hun neus zaten te vreten, omdat hun mini-breintjes niet konden bevroeden dat gedereguleerde speculatie tot pleegt te leiden, met het hondsbrutale voorwendsel, bovendien, dat zij een en ander niet konden weten omdat het veel te moeilijk voor ze is. (Nout Wellink dixit - en hoopt, bidt, en rekent vast op MINSTENS 700.000 euro oprotbonus, want hij is ó zo integer, zegt hij zelf.)

"de tegenvallende prestaties": Nee, laffe en volksmisleiders oplichters en leugenaars van DNB! Het betreft FAILLIETEN! Het betreft TOTAAL MISMANAGEMENT! Het betreft ECONOMISCHE ONDERGANG! Het betreft DE MEDEVEROORZAKERS VAN DE ECONOMISCHE , stelletje huichelaars! (*)

Summa:    Nederbankiers : De Nederlands Bank = Dief : Diefjesmaat.

Hier zijn wat gronden, en het betreft een kleine keus - en zie het roodgezette item hieronder voor wat systematische uiteenzettingen die niemand in Neerland u waardig achtte toen ik ze schreef, of die u in ieder geval van niemand anders las, zelfs niet bij benadering:

4. Meer Nederlandse staatsterreur:

Vanaf vandaag wordt er nationaal en verplicht zorg voor gedragen dat iedere Nederlander binnenkort opgepakt en kaltgestellt kan worden door om het even wie dan de staatsmacht heeft of zal hebben verkregen, inclusief alle staatscomputers, en natuurlijk met al Onze loyale staatsambtenaren:

"Wie vanaf vandaag een nieuw identiteitsbewijs wil, moet vingerafdrukken afstaan."

NB lezer waarom: Omdat U - ja U! - een misdadiger bent! U bent als voorlopig nog vrij loslopend toekomstig (beweerd) terrorist volgens Onze Trotse Nederlandse Normen En Waarden van ALLE toekomstige Neerlandse regeringen, en van ALLE toekomstige eventuele bezetters geregistreerd tot uw immers potentieel misdadige, terroristische, of belastingontduikende vingerafdrukken (ALLE TIEN) aan toe! U zou immers wel eens minister Donner, of onze JP de HP die o zo gruwelijk integer MP van de drugsmafiosi en tevens van Onze staatsterroristische organen is, iets slechts kunnen toewensen, of toegewensd hebben, ooit, wie weet hoe lang geleden! Het staat allemaal  geregistreerd! In UW EIGEN Persoonlijk Dossier! Dat u binnenkort, met EPD erbij, en een gewaarmerkte door u betaalde irisscan daar weer bij, verplicht op UW EIGEN Persoonlijke USB-stick (mét verplichte chip voor plaatslokatie) met u mee moet gaan dragen, ook als Persoonlijk Identiteits-Bewijs, opdat Onze Beveiligingsdienst-Medewerkers, van Onze wegens De Voordelen van De Marktwerking geprivatiseerde bewakings-bedrijven maar even onmiddellijk kunnen zien, nu en gedurende de rest van uw leven in Onze Neerlandse Heilstaat voor drugsmafiosi, mafiamaten, en beveiligde bestuurders en BN'ers, of u eigenlijk wel deugt, altijd deugde en ook zal willen deugen, volgens Onze Nederlandse Nationale Normen En Waarden, zoals "duizend procent" integer beleefd (zegt dit soort types zo graag) uitgedragen en verdedigd door Onze jongens en meiden van Onze bewakings-diensten.

Ik ben te boos, lezer, meent u wellicht? Mijn vader...mijn grootvader...ikzelf.... of NEE, ik zal het u godverdomme Gristelijk geven:

Volgens de Calvinisten, lezer, en Wij leven in Een Calvinistisch Land, sinds eeuwen en nog steeds, met calvinistische dienaren van de drugsmafia - gedogers immers, sinds dekaden, dus welbewuste weloverwogen drugs-misdadigers sinds dekaden - en met heersers over de staatsorganen als Donner en Balkenende en Rouvoet en Middelkoop, geldt dat het overgrote deel van de Nederlanders (**) door Onze God voorbestemd is voor de hel, om daar eeuwig te branden.

Aan DIE mensen moet U uw totale privacy uitleveren, en tevens aan hun bewakingsdiensten (allemaal geprivatiseerd en geïnternationaliseerd: men denke "Blackwater", men denke "Group4", men denke "condottieri", men denke "lictores et fasces")

Uw telefoon (getapt), uw internet (geregistreerd, bijgehouden, meegelezen), uw medische gegevens (verplicht vastgelegd, toegankelijk voor iedere ambtenaar), de plaats waar u bent (via uw mobieltje, binnenkort waarschijnlijk ook verplicht te dragen, ongetwijfeld dan "vanwege Het Gevaar van Een Terroristische Aanslag" en wel "Om U de dan broodnodige Staats-informatie te geven, zodat ook u zich ook dan volgens Onze Wet, en vooral Onze Bewakinsgdienst-Medewerkers - uw Beste Kameraden! allemaal "Professionele Anti-Terreur-Specialisten"! - zult kunnen gedragen in Ons Aller Én Ons Nationaal Belang"), en nu uw vingerafdrukken, en zeer binnenkort uw irissen, en wellicht snel daarna ook een interne chip in uw halswervels "om het nodeloos taseren te helpen voorkomen, in het belang van het goedwillende deel van Onze burgerij", ongetwijfeld, en om alle dossiers + automatische kaltstellungs-mogelijkheden-op-veilige-afstand maar altijd en overal gereed te hebben voor Uw Eigen Bestuurs-Medewerkers van Onze Nederlandse Democratische Rechtsstaat.

En let wel, lezer: In Nederland is de staats-terreur van nu, die vooruitloopt op de staatsterreur van morgen en overmorgen, verder voortgeschreden dan waar ook ter wereld, met uitzondering van Noord-Korea e.d.

Waarom bent u nog in Neerland, als u intelligent genoeg bent mij te lezen en begrijpen?

O ja, en hier zijn wat gronden, want al ben ik boos: Mijn argumenten plegen logisch en empirisch gefundeerd te zijn - en al 32 jaar bewijsbaar zinniger en waarachtiger dan alles en iedereen die ik las in die tijd, over de degeneratie van Nederland - en wat volgt is een snelle keus, maar daarom niet onredelijk of slecht geschreven, slecht beredeneerd, of slecht geïnformeerd:

En nee, lezer: Het verbaast noch verheugt me - het enige dat me nog steeds verbaast maar niet verheugt is de bloedstollende brutaliteit waarmee de meest onbeschaafde bestuursschoftjes mij menen te mogen tegenspreken als ze dat al doen, of hun verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid door niets te zeggen en alles en iedereen functioneel anoniem te houden te weigeren uit te oefenen, en te weigeren te verantwoorden. (***)

Dus nogmaals: 

Waarom bent u nog in Neerland, als u intelligent genoeg bent mij te lezen en begrijpen?

Dit land is naar de bliksem, en de meerderheid wil dat zo, want ze vraten het liefst uit, en hebben dat nu minstens veertig jaar minstens 13-miljoenvoudig systematisch bijna twee generaties lang gedaan, alles zonder enige wederprestatie in waarachtige beschaving of enige hulp aan anderen, maar alles altijd uit naam van volkomen gelogen totaal gehuichelde morele idealen, enkele randdebielen wellicht uitgezonderd. (****)


P.S. Om de eindvraag speculatief te beantwoorden: Omdat u kleine kinderen hebt? Oud bent? Ziek bent? Wel... goed. Of beter: Helaas, maar zeg niet dat niemand het gezegd heeft toen het nog een verschil kon maken!

(*) "Het zijn de Amerikaanse banken die in derivaten handelden! WIJ NEDERLANDERS zijn onschuldig! Wir haben nichts davon gewusst!" - als ik Nout Dorknoper de Totaal Onbekwame goed begreep. Nee, Noutje leugenaartje: Ze kochten die spekulatie-troep immers allemaal - ook bij de ING, ook bij de ABN, ook bij Fortis. En nu is Jan met de Pet de Jan Lul, en mag de komende tien of twintig jaar de tientallen miljarden verlies afbetalen. Terwijl de bankiers elkaar miljoenen blijven bebonussen, met steun van Nout Wellink en Wouter Bos, al roepen die voortdurend schijnheilig dat ze er wat tegen aan het doen zouden zijn - wat ze liegen, want anders was het allang gebeurd, want precies daarom bestaat een nationale staat: Om nationaal beleid te voeren, zelfs al is de rest van de wereld daar te corrupt en hebzuchtig voor.

Maar ja, Neerland is een handeldrijvende natie, nietwaar, en Bos en Wellink willen zelf gigabonus-ontvangers worden, zijn en blijven, en vandaar.

(**) En bedenkt als Neerlander, trotse Mede-Neerlander, dat Onze God de Enige Echte Ware God is, en dat prof.dr. Afshin Ellian - de Grote Nederlander-Cum-Vrijheidsstrijder - daar Persoonlijk zo zeer voor geleden heeft dat hij Persoonlijk te Leiden benoemd is om Onze God c.q. Neder-Natie te verdedigen tegen Het Terrorisme, alles voor een salaris waar u en ik alleen van kunnen dromen, omdat u lang zo intelligent moreel niet bent als hij is (want was u hem gelijkwaardig geweest dan was u immers een gelijkwaardige behandeling, inkomen, status en NRC-podium deelgenoot geworden, in Onze Nederlandse Rechtsstaat, waar een Gewichtig Man als prof.dr. Afshin Ellian, tevens Verzetsstrijder, pal voor staat).

(***) Uit algeheel gebrek aan persoonlijke beschaving, en vanwege waardenloos, genivelleerd, gestupificeerd onderwijs, dat als enige uitgedragen normen de gelijkwaardigheid van iedere schoft en ellendeling aan alles en iedereen uitdroeg; het niet bestaan van enige waarachtige kennis of redelijke moraal ("allemaal relatief, en iedereen weet dat waarheid niet bestaat"); en dusdanig gruwelijk horkerige onbeschofte vaak welbewust schofferende persoonlijke omgangsvormen dat ze over de hele wereld berucht zijn.

Neerland is een natie van Tokkies, en overigens van nog-geen-Tokkie-gewordenen: Ons Trots Volk wil dat zo, al minstens 40 jaar, want anders hadden ze immers in meerderheid anders gestemd, beter nagedacht, of iets zinnigs van zich laten horen. Maar nee: Mundus vult decipi, want dat voelt lekkerder, zo lang als het duurt - en na ons de zondvloed: WIJ hebben lekker en naar maximum vermogen uitgevreten met z'n 10 tot 15 miljoenen, gedurende vijftig jaar. Hi, ha, tra, la, lah: Lekker puh, nageslacht!

(****) Mijn reden hier zo boos te zijn kunt u uit "Wat is (persoonlijke) beschaving?" ontnemen: Wie niet zelfstandig moeite deed zijn of haar eigen onwetendheid en onvermogens te verbeteren of wie meehuilde met de wanen en morele modes van het moment, was een uitvreter, een slappeling, of een randdebiel.

Ongetwijfeld was niet iedereen dat; ongetwijfeld zijn er hier en daar intelligente, welmenende Nederlanders met een goed verstand en enige zelfstandig moraal - maar het is een heel kleine minderheid, die bovendien verdeeld is, die overigens effectief monddood is zonder behoorlijke toegang tot de media, en die bovendien allemaal, tot de laatste man of vrouw, groot risico loopt in de toekomst in Nederland, zodra de regering hier ook maar een heel klein beetje conservatiever, autoritairder, populistischer of zogeheten leefbaarder wordt.

En nu ik het er toch over heb: Wat begaafde beta's aan Nederland bindt is me een volstrekt raadsel, maar misschien komt dat wel omdat ik één van die weinige Nederlanders ben die werkelijk weet hoe het is om in buitenlanden te wonen, en daarmee en daardoor dus weet hoe gigantisch veel puur-chauvinistische eigenwaan bij Neerlanders bestaat over hun in hun regerings- en gemeente-propaganda zo hogelijk bezongen Neerlandse instituties: Voorzover goed of draagbaar zijn deze namelijk helemaal niets bijzonders (en vergelijkbare voorzieningen in Skandinavié, Duitsland of Canada gewoonlijk stukken beter); voorzover niet goed van een buiten Nederland in Europa mij totaal onbekend volslagen stupide en vaak sadistische regeldolheid, stompzinnigheid, bestuurlijke neerbuigendheid, Jip-en-Janneke moronificaties en schrikbarend niveau van doodordinair hondsbrutaal bestuurlijk bedrog, gewoonlijk ook in werkelijk gruwelijk "Nederlands", alsof iedereen in Neerland debiel moet zijn, en door bestuurlijke debielen (of poseurs alsof ze debielen zijn: Hooijmaijer en Borghout zijn gewoon heel handige kwasi-naïeve oplichters die voor miljoenen plezier gehad hebben op gemeenschapskosten) vanzelfsprekend behandeld, beschouwd en toegesproken behoort te worden alsof hij of zij een debiel is, of daar in ieder geval mee gelijkwaardig. (En heb de moed niet te protesteren, of u krijgt problemen!)

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail