\ 

Nederlog

 

16 september 2009

 

Krisis-economie: "Na ons de zondvloed"

  crisis-economie

" Que les boyaux du dernier maitre
  Serrent le cou au dernier clerc!"
 
               (Diderot, iets gewijzigd)


Het was gisteren weer Prinsjesdag, en de regering kwam met nieuw economisch beleid vanwege de krisis in de economie... of althans, dat zou u wellicht tot gisteren gedacht hebben, maar nee:

Het kabinet gelooft dat de productiecapaciteit met 10 procent zal verdampen. Maar waar zijn dan de grote maatregelen, vraagt Sweder van Wijnbergen. De Miljoenennota is een testimonium paupertatis.

Dit is de redactionele inleiding bij Sweder's stuk in de NRC van gisteren, onder de titel "Vorig jaar te laconiek, nu te paniekerig" en de subtitel "Kabinet voorspelt rampspoed; als dat al klopt, zijn de maatregelen onvoldoende".

Wel... ik zeg geen nee, maar of u economisch hoogleraar Sweder van Wijnbergen dan moet vertrouwen? Daarop kom ik zometeen, na eerst zijn eerste alinea te hebben geciteerd, zodat we weten wat de regering wel voornemens is te doen:

De paniek in Den Haag is losgebarsten. Het kabinet verwacht een blijvende verdamping van 10 procent van de Nederlandse productiecapaciteit – de enige echte bron van welvaart. Dat is ongeveer de krimp tot halverwege volgend jaar, en daarna volgt slechts trendmatige groei. Die 10 procent zou dus permanent weg zij, en slaat een structureel gat in de begroting van maar liefst een procent of 6. Om dat aan te pakken gaat het kabinet op zoek naar liefst 35 miljard aan bezuinigingen.

Ook ik sprak van 10% - met dit verschil dat ik dat een jaar geleden deed - en mijn redenen gaf, trouwens in de serie crisis-economie, die tot April van dit jaar deed wat economen en krantenredacties om strijd nalieten.

Sweder ook, want hier is mijn samenvatting van zijn rijke economisch hooggeschoolde gedachtengoed van 7 oktober vorig jaar:

Volgens Sweder van Wijnbergen, die het mocht becommentarieren in zowel "Met het oog op morgen" als de NRC valt het allemaal erg mee, maar hij is dan ook hoogleraar economie aan de UvA, en althans ik neem aan dat "he would say so, wouldn't he", om het zijne te doen bij te dragen aan herstel, al gelooft hij er eigenlijk niets van.

Ondertussen had ik de zaak geanalyseerd, inclusief een fraaie analyse wat te doen, al op 17 september, die kennelijk volkomen boven Sweder's macht of kennis reikte:

onder veel ander fraais uit die maand.

Sweder daarentegen, die voor mijn maandsalaris - 410 maandelijkse euro te besteden, all in, na aftrek van huur en energie en medische verzekeringspremies - niet voor de radio komt zuchten, laat staan economisch babbelen, om van behoorlijk rationeel analyseren niet te spreken, meende of sprak althans nogal anders, tot december 2008, in ieder geval - en hij was de enige niet, want zoals hij zich gisteren wel herinnerde:

Dit drama komt van een kabinet en een Centraal Planbureau (CPB) dat nog geen jaar geleden iedereen die een recessie zag aankomen voor gek verklaarde. Nog in oktober 2008 belde Teulings, de directeur van het CPB, verontwaardigd de hoofdredacteur van de Volkskrant. Hoe ze het in hun hoofd haalden om over recessie te schrijven. Al de Nederlandse exportmarkten waren al minstens een half jaar in recessie, de VS zelfs al een vol jaar, maar dat deed in Den Haag bij niemand een licht opgaan. Het Nederlandse bruto product hangt voor zo’n kleine 70 procent van die exportmarkten af, maar nee, het zou allemaal langs ons heen waaien.

Hier past dus een proevend, welmenend, monkelend, langdurig: "Tsjaaaaaaa, Sweder, m'n jongen, hmmm... ooit van balken en splinters gehoord, in ogen en zo?"

Maar goed, Sweder vervolgt het zojuist geciteerde aldus:

Nu schieten we op dezelfde manier door, maar dan naar de andere kant. De krimp is permanent, niet alle begrotingsposten krimpen mee, et voilŕ: een structureel tekort van bijna 6 procent.

De huiseconoom van de UvA legt het ook uit:

Het spoor naar de oorzaak van dit rampspoedverhaal is te vinden in het recente boek van het CPB over de . Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de banken in Finland...

... maar ikzelf ben zo vrij dat te betwijfelen.

In feite zou ik gissen dat iets nogal anders een belangrijke rol speelt, dat ik eergisteren in "Met 't oog op morgen" vernam van een andere economische Nederprofessor, Bart Jacobs:

Nederland leeft en spendeert als natie onder een gigantische paddestoel van bancaire kredieten en leningen van de vele banken die Neerland telt, zodat de Neerlandse burger zich in dezelfde situatie als de IJslandse bevindt, zodra het een beetje goed fout gaat:

De bebonuste bankmanagers zullen dan, met beroepsuitvreters en zeer getrainde Neerlandse bestuurlijke huichelaars en beroepsgraaiers Gerrit Zalm, Wouter Bos en Lodewijk de Waal voorop, direct emigreren naar het American Entreprises Institute, en de achtergebleven Neerlanders zonder status mogen hun huizen, autoos, banen, TVs, verzekeringspremies, eigen veilig bestaan voor de TV, en overige Nederheerlijkheden allemaal opgeven, en voor de rest van hun leven de schuld van hun corrupte en incompetente politici, managers, en bestuurders afbetalen.

Volgens hoogleraar Jacobs - ik hoop dat u hier weer heel blij van wordt - geldt dat die bancaire schulden

  • Too big to fail and too big to pay

zijn, zodat u en ik weer gerust zullen slapen: Zalm, de Waal et hoc omnes gentes zullen het echt wel rooien in de USA, als Neerland-kenners in de Glenn Beckshow, of als hulp bij Ons Aller Ayaan, terwijl deze de grote Dick Cheney helpt, en u en ik zijn immers maar eenvoudig dom volk, dat helemaal niet waardeert hoe nobel Onze Leiders het allemaal bedoelen, en hoe competent ze allemaal wel niet zijn.

Ikzelf vermoed dus dat dit achter de ongerustheid van de feitelijk incompetente zeer gewillige uitvoerders van Vadertje Staat zit: ALS het fout gaat, dan gaat het ECHT fout - maar laten Wij Regeerders het dáár vooral niet over hebben, want misschien gáát het dan echt fout.

In plaats daarvan gebeurt er dit - en heb ik nu niet al een jaar geschreven dat de Neerlandse bestuurders en topambtenaren incompetent zijn? - volgens Sweder:

Of heeft het FNV gelijk en wordt hier paniek gezaaid puur om het land rijp te maken voor drastische hervormingen?

Zelfs als we het kabinet het voordeel van de twijfel geven, is zijn reactie ver onder de maat. Als het echt denkt dat 10 procent van de Nederlandse productiecapaciteit blijvend verdampt, verwacht je een inhoudelijke analyse van de oorzaken, en een daarop gebaseerd beleid om de krimp te voorkomen of af te zwakken.

Dat klopt, maar het punt is dat (1) de Neerlandse bestuurders en topambtenaren volkomen incompetent zijn (vandaar dat er tot het voorjaar van 2009 niets redelijks werd geschreven of gezegd over de in de economie: ze hadden geen idee wat te doen) (2) Wouter Bos achteraf (en na lezing van het internet) tegenwoordig graag analyses voor de camera ten beste wil geven van wat anderen geschreven hebben, over het verleden ook, en (3) Sweder vervolgt:

Maar die visie krijgen we niet. In plaats daarvan stuurt het kabinet twintig ambtenarencommissies op een fishing expedition, een ongestructureerde zoektocht.

Toch zou visierijk beleid helemaal niet zo moeilijk zijn. Loop het rijtje van mogelijkheden maar langs. Permanente krimp, zoals verwacht door het kabinet, wordt veroorzaakt door of een permanent hogere werkeloosheid, of een permanent lagere kapitaalsvoorraad of permanent lagere productiviteit.

Juist - en zie mijn " Hoe word ik een Nederlands Topambtenaar?" en mijn De debilisering van Nederland - 1 (Ambtelijke top) (alweer van 19 september 2008), en als ik Sweder goed begrijp dan zou u veel over zijn kwaliteiten horen als hij deze stukjes (en die in crisis-economie) zelf zou hebben geschreven en bedacht.

Maar nee. Aan de andere kant: Sweder is geen domme man, en hij schrijft terecht (en zijn artikel staat op de nrc-website, en vindt u onder de laatste link):

Kortom, deze Miljoenennota is – net zoals het eerdere stimuleringsprogramma – een testimonium paupertatis. Het heeft in paniek geen idee wat te doen, en koopt tijd door te schuilen achter commissies en grote verhalen over 2015, wanneer het kabinet er waarschijnlijk niet meer zal zijn.

Dat lijkt me geheel waar, en het volgende, waarmee Sweder zijn verhaal afsluit, ook of athans bijna:

De enige troost is dat dit kabinet tot dusver alleen maar besluitvaardig is geweest in het uitstellen van besluiten, dus het zal wel een stoere agenda worden voor het volgende kabinet. De kiezer krijgt zo de kans tussentijds in te grijpen. Maar we krijgen wel een paar jaar onzekerheid, precies wat nu ongewenst is.

De eerste zin geldt geheel en de laatste zin ook, want het komt erop neer dat het kabinet en de topambtenaren geen idee hebben van wat te doen, en eigenlijk alleen maar het buitenland kunnen naäpen, en intens hopen en bidden dat het overgaat voordat het hele MKB failliet is, en er 5 miljoen werkelozen zijn, die dan onze nieuwe Führer zullen kiezen, dán wetend en voelend dat ze jarenlang gruwelijk belazerd, belogen en bedonderd zijn.

En daar gaat Sweder aan voorbij (u moet maar denken: hij is een econoom, en een heus vakspecialist, een Specialiteit, zoals Multatuli de soort noemde) terwijl ik op dat maatschappelijke en politieke gevaar vanaf het allereerste begin  gehamerd heb, zoals ik ook sinds 8 september 2008 gezegd en geschreven heb, dus in de tijd dat Sweder en Nout Wellink nog met grote trots hun eigen aandelenportefeuilles zaten te bekijken:

 En ja: Jan-met-de-pet, al belegde ie nooit ene stuiver, gaat weer opdraaien voor de ellende, via de belastingen, want zóveel begrijp zelfs ik van "de economie".

Er is dus nog een mogelijkheid, en met het totaal incompetente kabinet dat er is lijkt dat me de beste optie:

Aansturen op nieuwe verkiezingen, voordat die verkiezingen plaats moeten vinden in nog veel groter ellende dan er is, zodat de arisch geblondeerde Führers en hun dommocratische aanhang van geestelijk of financieel verpauperden wellicht nog gestopt kunnen worden in hun race naar almacht en het transporteren van 20 miljoen laagmenselijken (in hun laagmenselijke visie) naar werkkampen en zo, dat hun verlichte ideaal schijnt te zijn.

crisis-economie


P.S. Ikzelf heb er geen enkele twijfel over dat Sweder, mocht hij dit stukje lezen (en volgens mij is hij ijdeler dan ik, zoals ik trotser ben dan hij, zodat hij mij best gevonden kan hebben), zal menen wat hij een jaar geleden ook meende: dat ik niet goed wijs ben, of de zaken overdrijf dan wel verkeerd zie.

Wel, ik wou dat het waar was - maar het voorgaande jaar, zelfs als ik mij alleen beperk tot deze -reeks, geeft me daar geen enkele rationele grond voor, en Sweder himself ook niet.

Ach ja, en wat die zondvloed in de titel betreft: Zie mijn Mandarijntjes met een IQ van 118 (aan het eind), voor zowel de kreet als voor een verklaring voor de totale incompetentie - intellectueel, moreel, menselijk, artistiek - van de Neerlandse bestuursélite van marktkraambrallende politici en uitvretende randdebiele of moreel totaal verziekte toppambtenaren die Neerland al dekaden beparasiteert, ook geholpen door 10% zogeheten paperclipambtenaren, dus bureaucraten die zó nutteloos en verwend zijn dat ze de hele dag paperclips moeten vouwen voor hun salaris (en die niet wegbezuigd worden: om in hun royale bestaan te gaan voorzien zullen alle chronisch zieken tot bijstands-niveau verheven worden, "in het Belang van Onze Nationale Ekkenemmie", in het taaleigen van Onze Politici).

Want al mag dit volledig nieuw zijn voor postmodern opgeleide zichzelf als "intellectuelen" omschrijvende neo-pseudo-academici, doktoren en zomeer: Wie incompetent is bij het uitoefenen van macht over of verstrekken van onderwijs aan anderen is een gevaarlijke oplichter.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail