\ 

Nederlog

 

16 september 2009

 

P.S. over karakter en moderne gezondheidscentraIk hoop dat Howlin' Wolf u gisteren beviel en zo nee dan heeft u eenvoudig pech gehad - en muzikale smaken kunnen verschillen - maar het ging me er vooral om te proberen enigermate duidelijk te krijgen waarom ik mijn hele leven al zo volkomen niet onder de indruk ben van vrijwel alle mannelijke types die ik gezien heb die van zichzelf dachten en pretendeerden dat zij iets bijzonders zouden zijn, intellectueel, moreel of artistiek.

Nee dus: In vrijwel alle gevallen was dat evidente illusie, delusie of pretentie, en gewoonlijk een combinatie, ook al omdat de betrokkenen zelf zelden of nooit het voorrecht hadden een werkelijk mens met een gehandhaafde moraal, een sterk karakter, en een uitstekend verstand te treffen. (U vindt zo iemand ook onder de link - maar ik begreep van juffrouw Wendi,  godbetere, dat het mij niet zou passen dat te zeggen.)

Ondertussen is de vigerende maat van Neerlands intellect, Neerlandse moraal, en Neerlandse taalbeheersing die van ons aller eerste onder gelijken, de zwaar neurotische Pipo met kastratengeluid en het - alstrmgt - snlsttr-ndrlans die zichzelf als JP de HP die MP is heeft benoemd (mijn afkortingen; zijn woorden en presentatie) - wat voor mij een parodie van een man, een valse imitatie van een intellectueel is, en een hopeloze aanfluiting van een mens is.

Maar ik moet aannemen, gezien mijn ervaringen van het afgelopen jaar met burokratieŽn, burokraten, pretense medici en medische hulpverleners - van, nogmaals, bloedstollende brutaliteit in pretenties als je hun zeer nauw bemeten intellektjes en kennelijk niet bestaande persoonlijke moraal meeweegt - dat in Nederland de bestuursmacht op alle terreinen in meerderheid is toegevallen aan niet behoorlijk opgeleide acteurs - huichelaars, hypocrieten, doeners-alsof - die formeel gekwalificeerd zijn gedurende de afgelopen 40 jaar van onderwijs-debilisering op een niveau dat ze intellectueel, moreel en menselijk eenvoudig niet aankonden en niet aankunnen in grote meerderheid, maar dat ze, karakterloos, laf, hebzuchtig of gewoon oerdom en stekeblind als ze in grote meerderheid zijn, verdommen op te geven, vanwege de verdienste en status ervan, en van de bonussen natuurlijk ook.

Kortom, en afgezien van zeldzame uitzonderingen: Alles is pose, alles is leugen, alles is bedrog in de Neerlandse bestuurlijke instituties, openbare en gezondheidsinstituties - en zodra jij klaagt, en laat merken dat je het door hebt, en zeker wanneer je aantoont dat jij beter redeneert, schrijft, denkt, en eerlijker, en trouwens ook beleefder, wellevender, en redelijker bent in gesproken conversatie (*), blijkt vrijwel onmiddellijk dat niemand van het leidend intellectueel en moreel onmachtig menselijk tuig dat pretendeert te zijn en kunnen waar ze de opleiding niet meer voor gehad hebben (buiten hun schuld ook), niet persoonlijk aanspreekbaar zijn, je niet beantwoorden, en alles af laten doen door hun baliepersoneel, of desnoods door speciaal voor dat doel ingehuurde schoften en sadisten die Klachtenmanagers zijn.

Waar u en ik in leven in Neerland van 2009 is de gedebiliseerde hel van zelfingenomen quasi-academische oplichters die ik 21 jaar geleden voorspelde in Mandarijntjes met een IQ van 118 - het morele en intellectuele uitschot, de kneuzen, de meelopers, de collaborateurs, de leugenaars, de poseurs, de bedriegers, de uitvreters, de charlatans aan de macht:

Beangstigend, zoals ik al zei.

Het resultaat zal zijn wat tot op aanzienlijke hoogte, na 25 jaar Mammoetwet, al zichtbaar is: Achterlijke academici; hele, halve en driekwarts charlatans doctorandussen psychologie en sociologie; getitelde quasi-intellectuelen die nauwelijks vreemde talen kennen en het "te druk" hebben om te lezen, niet kunnen schrijven, en geen redelijk Nederlands beheersen (genus geŽerd lid van de volksvertegenwoordiging - een dolhuis vol zelfverafgodende yahoos dat helaas maar een paar honderd minkukels onderkomen verschaft); semi-wetenschappelijk maar zwaar gesubsidieerd onderzoek dat nooit wat oplevert behalve bovenmodale inkomens voor "wetenschappers" met zeer modale gruttershersens en onleesbare onderzoeksrapporten in gruwelijk ambterlands "ten bate van de vrouwenbeweging, de vakbeweging, en de milieubeweging" (zoals de doelstelling van de UvA jarenlang luidde) - kortom, Nederland zal bestuurd worden door corrupte mandarijntjes met een gemiddeld IQ van 118. En de gebruikelijke schijnheilige poeha en achterbakse hebzucht, dus "in naam van onze voorbeeldige dommocratie, pardon democratie".

Niets nieuws? Echte wetenschap zal in een atmosfeer van tienduizenden, wellicht honderdduizenden doctorandussen minibrein en maxi-hebzucht (een gemiddeld IQ van 118 sluit hebzucht, ambitie, scherpe ellebogen, en een heerlijke soort-zoekt-soort vakbondswerkersmentaliteit bepaald niet uit) nog zeldzamer worden dan het al is.

Het culturele peil van de samenleving zal zakken totdat publiekshoeren op de droombox de bevolking tot iedere vorm van onredelijkheid kunnen bewegen. Politieke gangsters, oplichters, uitvreters en ambiŽrende dictators zullen de vrije hand krijgen - en de enige sociale groep die hen met kracht van rationele argumenten, gebaseerd op werkelijke kennis en begrip van de menselijke cultuur had kunnen tegenspreken, zal gereduceerd zijn tot een stelletje stamelende nietskunners, van exact het niveau volksvertegenwoordiger dat we al hebben.

Niets nieuws, vraag ik nogmaals? Nee inderdaad: Vrijwel het enige wat we nog niet hebben is een volksmennende would-be dictator die er misbruik van maakt. We hebben immers al meer dan 25 jaar Mammoetwet achter de rug. En we leven in een gedebiliseerde samenleving, die onomkeerbaar verder debiliseert.

Ondertussen is het stukje van gisteren uitgebreid met een citaat dat u ook hieronder vindt, want zo is het helaas, en ik vrees dat alleen een maatschappelijke revolutie daar een einde aan zal maken - al vrees ik ook dat iedere maatschappelijke revolutie in Neerland op een gigantische puinhoop uit zal draaien, alweer bij gebrek aan behoorlijk opgevoede, behoorlijk onderwezen, behoorlijk intelligente mensen met een krachtige persoonlijkheid.

Dat is in Neerland 1 op de 10.000 of minder, en vandaar zulke lamentabele execraties, zulke evidente uiterlijke en gesproken honende parodieŽn van een waarachtig intellect, als de hopeloze neurotische onzinsnelstotteraar die hier als Eerste Aller Neerlanders geldt.

And thus it is these days from the top down: De morele en intellectuele debielen zijn aan de macht, dankzij mijn generatie van verraders, vooral.

En daarom zal ik binnenkort pogen een conversatie op te zetten met het KNMG, al vrees ik dat ook daar de weldenkende meerderheid tegenwoordig gezegend is met een IQ van 118, en allang blij is dat zij, ten koste van de belangen, gezondheid en rechten van hun patiŽnten, een leven lang kunnen poseren alsof ze niet alleen de inhoudelijk loze want in postmodern gedemokratiseerde, genivelleerde en gedebiliseerde Neerlandse universiteiten behaalde kuldiplomaas bezitten, maar ook de morele en intellectuele talenten hebben die formele kwalificaties naar behoren uit te oefenen.

In 32 jaar heb ik meer dan honderd Neerlandse artsen gezien: Vijf (5, ik zeg V) waren behoorlijk, de overigen poseerden, logen en bedrogen - want als het puntje bij het paaltje komt dan blijk ik van 1980 af ťn al mijn symptomen (en van mijn ex) van ME loepzuiver beschreven te hebben ťn van 1981 af ťťn van de twee nog steeds meest prominente theorieŽn over de oorzaken van ME zelfstandig bedacht heb.

Maar dat mag ik dan pogen uit te leggen aan een zogenaamde huisarts met een IQ dat minstens 40 punten lager is dan het mijne is; die evident niet goed in haar vel steekt; aan een idem nog dommer psycholoog, die psycholoog heeft kunnen worden zonder daar de talenten voor te hebben; en aan liegende, bedriegende en misleidende medische managers.

Hoe het zij... dat is dan mijn burgerlijke en menselijke plicht, zoals het ook mijn burgerlijke en menselijke plicht is u toe te roepen: Dit land debiliseert, fasciseert, degenereert in hoog tempo - en u mag nu ook nog eens de rekeningen gaan betalen van het wanbeleid van de bonussenkakkers: Vlucht toch naar een behoorlijk buitenland als u daar de gezondheid voor hebt!

In Neerland heersen de morele en intellectuele debielen uit naam van de gelijkwaardigheid, en alleen voor eigen welzijn, opgang en status, en met grote smerige heel welbewuste brutaliteit, want zoals ik weet dat ik een stuk intelligenter en meer wetend ben dan zij, zo weten dit tuig dat zij zelf een stuk intelligenter en zelf iets meer wetend is dan de meerderheid van de bevolking die ze zo graag debiliseerden en nivelleerden de afgelopen veertig jaar, uit naam van de poliitiek correkte waanzin van gelijkwaardigheid van ales en iedereen, behalve voetballers, media-idolen, BN'ers, topambtenaren, bankiers, burgemeesters en provinciale bestuursleden.


P.S. U krijgt - tenzij God het verhoedt - nog een stukje vandaag in dit verband, en wel over de Krisis-economie en de Miljoenen-nota, want ook dat is weer meer van hetzelfde: De verantwoordelijk doen niets, voeren geen beleid, maken geen keuzes, hopen en bidden dat het hun tijd en bonussen en persoonlijke prominentie wel uitduurt - en pretenderen dat ze wat zouden zijn en kunnen, quod non: het enige wat ze kunnen, met hun eigen uitermate geringe persoonlijke beschaving is het aanstellen van wel twintig commissies van wat het radionieuws trouwhartig topambtenaren noemt, waarvan u dus kunt weten dat het incompetente parasiterende topuitvreters zijn, zonder echte kennis of talent - behalve in bonusgraaien en declaren dan.

En overigens is er in dit zo hoopwekkend verband voor de toekomst van Neerland een uitbreidinkje van buromedisch, dat nu de volgende fraaie stukjes telt:

0. Een romantisch beginnetje
1. Dokter Marlies Boon verklaart de medische burokratie
2. Hoe het ook kan - brief aan prof.dr. Struyvenberg
3. Wat is persoonlijke beschaving?

(*) Ik meende tot gisteren dat de "juffrouw Wendi" die ik vorige week te spreken kreeg in plaats van huisarts Boon waarom ik vroeg een baliemedewerkster van het GCB was, waarvan huisarts Boon mij aan het eind van het eerste konsult meedeelde dat ik veel geduld zou moeten hebben omdat ze erg dom zijn (ik geef het u maar door, collegiaal als ik met patiŽnten ben: Van dat soort mensen dus), ťťn uit de reeks van volgens huisarts Boon domme collega's zou zijn.

Maar nee: ze is kennelijk de "Centrummanager Wendy Harkema". Wel... ik houd er niet van belogen te worden, en overigens behandelde de juffrouw me alsof ik de onbeleefde idioot zou zijn, en niet zij, en meende ook zij - dit is wat me aan het denken en zoeken zetten - dat ik naar een psychiater behoorde te gaan, zonder daar enige motivatie voor te geven, dat zowel onbehoorlijk als laster is, van een baliemedewerkster en van iemand die mij niet kent.

Goed dan, juffrouw: Ik ben een psycholoog van 59, en jij bent een medische oplichtster - en personen zoals jij behoren naar mijn morele normen en waarden, en naar mijn intellectuele criteria, achter een lopende band, of achter een raam op de Wallen, want daar heb je de menselijke kwaliteiten voor, al vrees ik dat je ook uiterlijk een duizendsteranger of erger bent.

Je hebt het zelf gewild, en als je je dan als een karakterloos manipulatief achterbaks liegbeest wilt gedragen, dan had je het verstandje moeten hebben dat ik een man ben die vindt dat hij de plicht heeft gevaren voor de volksgezondheid als jij achter een lopende band te krijgen, waar je volgens mij hoort, met de normen en intellectuele vermogens die je me ondertussen liegend en bedriegend over de telefoon hebt aangetoond: Je bent niet "alleen maar de boodschapper", die pretendeerde baliemedewerkster te zijn en van niets te weten: je bent de manager van dit kennelijk onmachtige medische circus Borgerstraat, en je hebt de pech dat ik niet van Borgerstraats patiŽntenniveau ben, en ook al niet van Borgerstraats post-modern medisch niveau, dat van mandarijntjes met een IQ van 118, die Neerland naar de verdoemenis zullen helpen, uit eigen financiŽle en machtswellust, want daar hebben we het uiteindelijk over, zoals ook dit en NOGMAALS, omdat het zo buitengewoon helder geformuleerd en voorspeld is:

Beangstigend, zoals ik al zei.

Het resultaat zal zijn wat tot op aanzienlijke hoogte, na 25 jaar Mammoetwet, al zichtbaar is: Achterlijke academici; hele, halve en driekwarts charlatans doctorandussen psychologie en sociologie; getitelde quasi-intellectuelen die nauwelijks vreemde talen kennen en het "te druk" hebben om te lezen, niet kunnen schrijven, en geen redelijk Nederlands beheersen (genus geŽerd lid van de volksvertegenwoordiging - een dolhuis vol zelfverafgodende yahoos dat helaas maar een paar honderd minkukels onderkomen verschaft); semi-wetenschappelijk maar zwaar gesubsidieerd onderzoek dat nooit wat oplevert behalve bovenmodale inkomens voor "wetenschappers" met zeer modale gruttershersens en onleesbare onderzoeksrapporten in gruwelijk ambterlands "ten bate van de vrouwenbeweging, de vakbeweging, en de milieubeweging" (zoals de doelstelling van de UvA jarenlang luidde) - kortom, Nederland zal bestuurd worden door corrupte mandarijntjes met een gemiddeld IQ van 118. En de gebruikelijke schijnheilige poeha en achterbakse hebzucht, dus "in naam van onze voorbeeldige dommocratie, pardon democratie".

Niets nieuws? Echte wetenschap zal in een atmosfeer van tienduizenden, wellicht honderdduizenden doctorandussen minibrein en maxi-hebzucht (een gemiddeld IQ van 118 sluit hebzucht, ambitie, scherpe ellebogen, en een heerlijke soort-zoekt-soort vakbondswerkersmentaliteit bepaald niet uit) nog zeldzamer worden dan het al is.

Het culturele peil van de samenleving zal zakken totdat publiekshoeren op de droombox de bevolking tot iedere vorm van onredelijkheid kunnen bewegen. Politieke gangsters, oplichters, uitvreters en ambiŽrende dictators zullen de vrije hand krijgen - en de enige sociale groep die hen met kracht van rationele argumenten, gebaseerd op werkelijke kennis en begrip van de menselijke cultuur had kunnen tegenspreken, zal gereduceerd zijn tot een stelletje stamelende nietskunners, van exact het niveau volksvertegenwoordiger dat we al hebben.

Niets nieuws, vraag ik nogmaals? Nee inderdaad: Vrijwel het enige wat we nog niet hebben is een volksmennende would-be dictator die er misbruik van maakt. We hebben immers al meer dan 25 jaar Mammoetwet achter de rug. En we leven in een gedebiliseerde samenleving, die onomkeerbaar verder debiliseert.

En ik sta nu tegenover dit soort postmoderne huichelaars en komedianten - met de bitterheid dat ze waarschijnlijk dom, oneerlijk en slecht opgevoed zijn dat ze hun eigen domheid, oneerlijkheid en slechte opvoeding niet in staat zijn rationeel en redelijk te beoordelen, te onderkennen, of er de moreel juiste konklusies uittrekken, namelijk dat hun functies veel te hoog gegrepen voor hun zeer alledaagse intellectjes zijn, en ook niet goed gecombineerd kunnen worden met het soort achterbaks conformistische moraal dat ze evident hebben, zelfs als ze wel iets zouden kunnen.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail