\ 

Nederlog

 

15 september 2009

 

The real thing (Howlin' Wolfe)In zekere zin is dit een vervolg op gisteren, dat over persoonlijke beschaving ging, en wel omdat werkelijke persoonlijke beschaving u in staat stelt, voorzover een mens of u dat mogelijk is, een goed begrip van de werkelijkheid te hebben, zinnige keuzes te maken gebaseerd op waarachtig begrip, en allerlei zaken vergelijkenderwijs en naar hun waarde te beoordelen.

Ik heb het dus niet over Coca Cola, maar over chte mensen, en dat dan in kontrast met de parodien, imitaties, en huichelversies van echte mensen die in Neerland BN'er, bestuurder, topambtenaar of professor zijn. Of modern medicus.

Helaas moet ik vrezen dat de meesten die mij lezen mij niet cht begrijpen, omdat echte mensen zeldzaam zijn, en ze zelden of nooit zo iemand ontmoet hebben.

Wel, ik ben zo iemand en mijn vader was zo iemand, en n van de dingen die mijn vader onderscheidde van andere mannen, bepaald niet alleen voor mij, is dat hij prsence had, een sterke persoonlijkheid en een uitstekend verstand bezat, en evident geen zwakkeling of poseur was, ook zonder z'n mond open te doen, eenvoudig door zijn aanwezigheid.

Aangezien ik zelf nu 59 ben, en een psycholoog, kan ik u in gemoede verzekeren dat (1) dit betrekkelijk tot zeer zeldzaam is, al is de pretentie ervan heel gewoon (ik doel o.a. op totale Pipo's als Balkenende of Plasterk of Bos die u en mij om strijd poberen wijs te maken dat zij "authentiek" of (werkelijk) "intellectueel begaafd" zouden zijn en de lange reeks van persoonlijk, intellectueel en moreel minvermogenden die ik een professoraat aan de UvA heb zien en horen bekleden, die ook al zo graag mochten poseren alsof zij iets bijzonders zouden zijn) en dat (2) ik het u waarschijnlijk niet goed in woorden uit kan leggen - al deed ik mijn best in mijn commentaren bij Multatuli's Iden 136, 276, 1112, en 1211, bijvoorbeeld - zomin als ik de smaak van een mango in woorden aan u kan serveren, als u die smaak niet zelf al kent.

Dat was n van mijn redenen om u op Cenk Uygur te wijzen, die wel degelijk aanwezig is en een uitstekend verstand heeft; op Jesse Ventura , idem; en vandaag heb ik een ander voorbeeld voor u, dat ik vond via de TYT-site, namelijk Howlin' Wolf.

Wie was Howlin' Wolf? Een Amerikaanse zwarte blues-zanger, die leefde van 1910-1976, en waarvan u de biografie op de Engelse Wikipedia onder de link vindt, en waar u zometeen de links naar een paar clips van krijgt.

Ik ken en waardeer zijn muziek al sinds de zestiger jaren, maar zag nooit eerder beelden van hem dan tot vandaag. En aangezien ik u iets probeer te verduidelijken over persoonlijkheid is hier een kleine uitwijding die zowel teruggrijpt naar gisteren als uitweidt naar "de" popmuziek.

Eerst het teruggrijpen naar gisteren: Persoonlijke beschaving bestaat voor een aanzienlijk deel in persoonlijke verdieping van de kennis die men in z'n opvoeding kreeg - en heeft in veel gevallen als gevolg dat men dingen anders leert zien en waarderen.

Nu de uitweiding naar heden: Dat geldt ook voor popmuziek (wat u er ook precies onder begrijpt: ik heb het minder over voorkeuren en smaken, en ik schijf "pop" om het genre te onderscheiden van "jazz" en "klassiek"), want wat ik daarover leerde was dat veel van de blanke rock & roll etc. waarmee ik in de Sixties opgroeide, feitelijk afgeleid is van - vooral - de blues, zoals gespeeld en bedacht door Amerikaanse zwarten ("negers" zei men in de zestiger jaren nog, en terwijl ik het vermijden van "negro" in het Amerikaans en Engels kan begrijpen gezien de associatie met "nigger", zie ik de noodzaak of reden daarvoor niet echt in het Nederlands, terwijl "zwarte" het nadeel heeft explicieter dan "neger" misleidend te zijn over de bruine huidskleur waar het om gaat - maar goed: ik houd inderdaad niet van Politiek Correct taalgebruik, zoals u wellicht weet), die vaak veel beter - minder synthetisch, minder gelikt, echter, waarachtiger - is dan wat ervan gemaakt is in de muziekindustrie.

Dit is zoiets dat je alleen bij toeval uitvindt of door je erin te verdiepen, en hetzelfde geldt voor mij - bijvoorbeeld - de reputatie van Bob Dylan: Achteraf  bezien is hij een stuk minder interessant dan minder bekende pop-musici als Howlin' Wolf of Jacques Brel, die gewoon meer aanwezigheid hadden, en gewoonlijk ook betere muziek en teksten.

Ik ben dus weer bij die aanwezigheid, en hier zijn een paar voorbeelden ervan in het geval van Howlin' Wolf - en merk op dat e.e.a. uit het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw dateert, en in zwart-wit is, en via Youtube komt.

En overigens helpt het een boel als u goed Amerikaans Engels verstaat en is wat volgt bij elkaar redelijk veel - als u het niet bevalt of aanstaat is hier de moraal van het verhaal, verderop.

 • Howlin' Wolf - How Many More Years
  Dit is om in de stemming te komen en een idee van de man te krijgen, en van zijn muziek. Als u de n of het ander niet bevalt hoeft u niet verder te kijken naar de links, allemaal naar clips op Youtube. Als het u wel aanstaat:
 • Howlin' Wolf - Explains the Blues (Full Version)
  Dit heeft een minutenlang gesproken inleiding, die helder en to the point is - bijna 50 jaar geleden! -  gevolgd door meer muzikale blues.
 • Howlin' Wolf - Howlin' Wolf "Highway 49"
  Dit is uit een tamelijk lang optreden, alweer in zwart-wit, dat de poise en self-possession van de man toont, om maar Amerikaanse termen te gebruiken.
 • Howlin' Wolf - Smokestack rising
  Dit is Howlin' Wolfe
  in concert voor blanken, ook alweer zwart-wit en lang geleden, en zoals de andere clips niet alleen interessant vanwege de muziek, zoals ook in
 • Howlin' Wolf - Evil (in color, with explanation)
  Dit is de enige clip in kleur die ik vond, en bespreekt het kwaad, zowel gezongen als besproken.

Deze man staat er: hij is aanwezig, hij denkt, hij voelt, hij handelt - zou ik zeggen, en het verbaasde me dan ook geheel niet om daarna in de Engelse Wikipedia onder Howlin' Wolf o.a. te vinden dat (minus de links die u desgewenst onder de laatste link vindt):

Unlike many other blues musicians, after he left his impoverished childhood to begin a musical career, Howlin' Wolf was always financially successful. Having already achieved a measure of success in Memphis, he described himself as "the onliest one to drive himself up from the Delta" to Chicago, which he did, in his own car on the Blues Highway and with four thousand dollars in his pocket, a rare distinction for a black blues man of the time. In his early career, this was the result of his musical popularity and his ability to avoid the pitfalls of alcohol, gambling, and the various dangers inherent in what are vaguely described as "loose women", to which so many of his peers fell prey. Though functionally illiterate into his 40s, Burnett eventually returned to school, first to earn a G.E.D., and later to study accounting and other business courses aimed to help his business career.

Als het u niet (geheel) duidelijk is dan is hier een kontrast, in hetzelfde verband:

Een waarachtige studie in kontrasten, ook in latere levenslopen trouwens!

Anders gezegd, en wel zoals ik het zelf o.a. omschreef, bijvoorbeeld in een noot bij Multatuli's Idee 276 dat zo begint:

Kranke, Volk, Mensheid... sta op naar den geest! Ruk af den halsband die u hindert. Weg met dat gewicht op uw hart. Ge zyt niet ziek, ge zoudt niet ziek wezen althans wanneer ge slechts den moed hadt uzelf te zyn. 

Mensch, wees mensch !

Met mijn noot:

"Mensch, wees mensch ! " is een andere vorm van 136, en impliceert 'tzelfde: De meeste mensen - bijna alle mensen - zijn geen echte mensen, geen waarachtige mensen, maar zelf-gemaakte karikaturen van mensen, parodien van mensen, vervalsingen van mensen, halve of kwart mensen die pretenderen - authentiek pretenderen! eerlijk huichelen! - dat ze zijn wat ze niet zijn.

Het zijn acteurs, rollenspelers, illusionisten, vertoners van uiterlijkheden met een verborgen innerlijk, die zich inspannen iets te schijnen dat ze niet werkelijk zijn, maar waarvan men denkt dat "men" - fatsoenlijke, nette, oppassende, behoorlijke, zedige men - behoort vr te wenden om maatschappelijk voordeel te halen, sociaal aangepast te lijken, mee te mogen doen en eten en verdienen met de anderen.

Waarover u uitgebreid kunt lezen in het kader van menselijk rollenspel in noten daarover bij idee 1112 en idee 1211. En het gaat zelfs over waarachtige psychologie!


P.S. En overigens gaat het natuurlijk, net als het vorige item, indirect om het nieuwe mensentype dat ik ontmoet in Neerland, als medici, topambtenaren, burgemeesterlijke voorliegers, ombudsmannen, en meer dergelijks, waarvoor ook zie Iets over managers-typen, Economie & managers: Uitkomende hypothese, Over Orwell, Burnham en de managers, en Over corporatisme, en trouwens ook Iets over bonussen, want ik denk dat ik het allemaal redelijk wel begrijp en uitgelegd heb.

Het probleem is alleen dat er niet zoveel goede verstaanders zijn, dat ik gisteren o.a. behandelde, en vorig jaar in ambtelijk en filosofisch Neerlands gevolg, door mij alles al eenentwintig jaar geleden voorspeld, in Mandarijntjes met een IQ van 118, zoals tegenwoordig het Zorgcentrum Borgerstraat, met bloedstollende brutaliteit bovendien - en dan ben ik nog optimistisch over de intellectuele en morele vermogens van betrokkenen:

Beangstigend, zoals ik al zei.

Het resultaat zal zijn wat tot op aanzienlijke hoogte, na 25 jaar Mammoetwet, al zichtbaar is: Achterlijke academici; hele, halve en driekwarts charlatans doctorandussen psychologie en sociologie; getitelde quasi-intellectuelen die nauwelijks vreemde talen kennen en het "te druk" hebben om te lezen, niet kunnen schrijven, en geen redelijk Nederlands beheersen (genus geerd lid van de volksvertegenwoordiging - een dolhuis vol zelfverafgodende yahoos dat helaas maar een paar honderd minkukels onderkomen verschaft); semi-wetenschappelijk maar zwaar gesubsidieerd onderzoek dat nooit wat oplevert behalve bovenmodale inkomens voor "wetenschappers" met zeer modale gruttershersens en onleesbare onderzoeksrapporten in gruwelijk ambterlands "ten bate van de vrouwenbeweging, de vakbeweging, en de milieubeweging" (zoals de doelstelling van de UvA jarenlang luidde) - kortom, Nederland zal bestuurd worden door corrupte mandarijntjes met een gemiddeld IQ van 118. En de gebruikelijke schijnheilige poeha en achterbakse hebzucht, dus "in naam van onze voorbeeldige dommocratie, pardon democratie".

Niets nieuws? Echte wetenschap zal in een atmosfeer van tienduizenden, wellicht honderdduizenden doctorandussen minibrein en maxi-hebzucht (een gemiddeld IQ van 118 sluit hebzucht, ambitie, scherpe ellebogen, en een heerlijke soort-zoekt-soort vakbondswerkersmentaliteit bepaald niet uit) nog zeldzamer worden dan het al is.

Het culturele peil van de samenleving zal zakken totdat publiekshoeren op de droombox de bevolking tot iedere vorm van onredelijkheid kunnen bewegen. Politieke gangsters, oplichters, uitvreters en ambirende dictators zullen de vrije hand krijgen - en de enige sociale groep die hen met kracht van rationele argumenten, gebaseerd op werkelijke kennis en begrip van de menselijke cultuur had kunnen tegenspreken, zal gereduceerd zijn tot een stelletje stamelende nietskunners, van exact het niveau volksvertegenwoordiger dat we al hebben.

Niets nieuws, vraag ik nogmaals? Nee inderdaad: Vrijwel het enige wat we nog niet hebben is een volksmennende would-be dictator die er misbruik van maakt. We hebben immers al meer dan 25 jaar Mammoetwet achter de rug. En we leven in een gedebiliseerde samenleving, die onomkeerbaar verder debiliseert.

Daarom ben ik dus gek en daar valt iets voor te zeggen, vanuit gronden zoals eertijds ook in de Soviet-Unie golden. Terwijl de dames die dit tegen mij beweren op voornaamsbasis met mij praten en doen alsof ze geen directrice van de instelling zijn - juffrouw Wendi, die van zichzelf beweerde "alleen maar de boodschapper te zijn", en die inderdaad sprak als een Huishoudschool-intellectje anno 1960, maar de general manager van de tent blijkt, en dus kennelijk vanzelfsprekend liegt, en bij voorkeur in het verborgene.

Wel... naar mijn normen gerekend (volgens huisarts Boon die van "een tachtigjarige nog immer werkende huisarts die 24 uur per dag klaar staat voor zijn patint: dat is niet meer van deze tijd) behoren dit soort intellectjes bij een koekebakker of aan een lopende band dienend werk te doen, dat werkelijk begroot is op hun geringe vermogens, in plaats van dat ze in deeltijd-baantjes pretenderen dat ze iets zijn dat ze eenvoudig niet behoorlijk kunnen.

Althans in mijn zeer geschoolde ervaring, iets wat de dames ook al niet in rekening brengen, omdat ze dat n niet willen n niet kunnen.

Wel, juffrouw Wendy Harkema: Ik kan er niet tegen brutaal belogen te worden door een moreel evident minderwaardig tiepje als jij, en je hebt wat volgt echt aan de combinatie van je eigen brutaliteit en je eigen onvermogens te danken.

En mag ik je er ook nog op wijzen, liegmadam, dat ik gekwalificeerd ben om over jou en je medisch circus te oordelen, maar dat jij evident niet de kennis noch het verstand hebt over mij te oordeelen, en dat ik ook vind dat mensen met jouw evidente intellectuele en morele mini-vermogens GEEN beslissings- of lichamelijke macht over anderen behoren te hebben: Je hebt er de vermogens niet voor om dat behoorlijk te doen.

Je mag me weerleggen met je diplomaas, en ik zal dat keurig netjes vermelden als je dat kunt, maar volgens mij had je in mijn tijd nooit meer dan een Huishoudschool mogen aflopen. En overigens belieg en bemanipuleer je je eigen soort maar, en dat niet in een functie met macht over anderen, want daarvoor heb je noch de morele noch de intellectuele wherewithall om het behoorlijk te kunnen.

Ik leef in een land waar de debielen en de schoften zich in de hoogste functies hebben weten te dringen vanwege 40 jaar welbewuste nivellering, opzettelijk ingevoerd door de Harkema-tiepjes, uit afgunst, hebzucht en de wil tot macht zonder verantwoordelijkheid, zonder aansprakelijkheid, zonder competenties, maar met een formeel diploma zonder werkelijke inhoud.

Later ongetwijfeld meer over dit onderwerp, uiteindelijk een kwestie van Over karakter, en gebrek daaraan.

Maar goed - dit was eens een heus Multi-Media-Nederlogje, als u tenminste Youtube aan de gang kreeg.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail