\ 

Nederlog

 

10 september 2009

 

Sitenieuws, martelen + nog wat over ZinovievEven wat administratieve details tussendoor over de site, gevolgd door een paar oriënterende en achtergrondsopmerkingen over martelen en over Zinoviev.

1. Sitenieuws
2. Martelen
3. Zinoviev

1. Sitenieuws: Ik citeer uit de sectie News van vandaag, eerst Engels dan Nederlands stand vandaag:

The map has been updated to contain the Swift and  De la Boétie sections that have been added to the Philosophers-section.

Swift in fact concerns the voyage to the land of the Houyhnhnms in Gulliver's Travels, and  De la Boétie contains a Dutch translation of  the Discourse of  Volontary Servitude (and this last link is to a good English translation, that I may later also add to my site with my comments.

NOTE PLEASE that since  have ADSL , i.e. June 2009, this list of updates is less often updated (because it is easy to make small changes fast, and too much work to try to document these all).

Het laatste is de moeite waard voor sommigen, omdat dit regelmatig bekeken blijkt. Wel... het klopt wel ongeveer, maar niet alle veranderingetjes worden meer bijgehouden.

De map van de site is bijgewerkt met Swift (in 't Engels) en De la Boétie (in het Nederlands), en er is nu ook een begin van een lijst met citaten uit Nederlog dat bedoelt het begin van een boek te zijn, maar nog niet verder is met selecteren dan oktober 2004, maar toch al bijna 50 citaten heeft.

Dat belooft dus redelijk wat werk als ik het een beetje grondig wil doen, zoals met het begin wat er nu is.

2. Martelen: In dit verband van "redelijk wat werk" nog een mededelinkje: Ik schreef eergisteren over het cia-report.pdf, met de mededeling dat ik dit wilde behandelen. Het blijkt dat dit hele bestand moeilijk te copiëren is, omdat het feitelijk geen tekst maar alleen afbeeldingen van tekst is.

Dit is wel te kopiëren (met screengrabs), maar is mij voor het moment en mijn gezondheid teveel werk.

Het materiaal is overigens de moeite van het doorlezen waard, al zal u er zeer waarschijnlijk geheel niet vrolijker van worden, omdat het, althans in burokratisch Amerikaans, beschrijft wat o.a. in Guantánamo uitgespookt werd met mensen, en hoe (de juridisch geschoolde adviseurs van) de CIA de juridische achtergronden zag(en).

Het spreekt overwegend voor zichzelf, maar u moet, als u het leest, drie  dingen meewegen:

  • Wat u leest is een vorm van burokratisch taalgebruik die anti-septisch van toon en quasi-objectief van stijl is, maar ondertussen gebaseerd is op tal van vooroordelen.
  • De beschrijvingen van de martel-technieken zijn niet of nauwelijks beschrijvingen van wat met de gevangenen gedaan werd, maar veeleer van de verhoormethoden waar Amerikaanse élite-korps soldaten bij wijze van training kort aan blootgesteld worden - en ikzelf geloof geen moment dat ze op dezelfde manier toegepast werden op Amerikaanse soldaten in training als op de Amerikaanse gevangenen van 9/11, maar die indruk pogen de rapporten wel te wekken (ook geheel in strijd met wat over Abu Ghraib bekend is geworden, trouwens waarschijnlijk alleen een tipje van een tipje van de bovenste sluier eromheen).
  • De beschrijvingen van de martel-technieken gaan allemaal gepaard met een soort in burokratisch taalgebruik gestelde grenzen aan de methoden, wat tijdsduur betreft (niet langer dan 2 uur in een soort doodskist gevuld met insecten e.d.; niet langer dan 72 uur onderkoeld etc. etc.), en wat voeding, verzorging etc. betreft, waarvan ik pas geloof dat deze grenzen gehouden werden als ik daar goede bewijzen van heb gezien, en geheel niet nu.

Maar met deze caveats is het interessant materiaal - dat niet te verenigen is met een gehandhaafde rechtsstaat, al is het heel wel mogelijk dat dit alles binnenkort geaccepteerd wordt in zoheten rechtsstaten als normaal, vanwege de zogenaamd broodnodige War Against Terrorism (en de daar nu weer voor  "nodige" vingerafdrukken op alle identiteitsbewijzen: Our boys of our Secret Service will get you, eventually, in Our and your interest - alsof Vadertje Staat niet de gruwelijkste terrorist van alle tijden en plaatsen is gebleken en geweest, duizendvoudig ook, met miljoenen gruwelijk vermoorden als gevolg.)

De War Against Terrorism link is naar een grondige nog steeds zeer zinnige behandeling van mij uit oktober 2005, en ik vind dat ik best eens mag opmerken dat ik én pleeg te zeggen en schrijven wat ik denk én achteraf heel vaak gelijk blijk te hebben - en dat dit in beide opzichten nogal radikaal verschilt van wie er verder in het Nederlands schreef, de afgelopen 32 jaar.

3. Zinoviev: Ik hoop later vandaag of anders binnenkort een stukje over Zinoviev te schrijven, omdat ik daar een daarvoor bruikbaar stuk in het Engels op de Zinoviev-site vond. (De links naar die site zijn nu in orde, en de laatste is naar de Zinoviev-site, Engelse openingspagina).

Mocht het u interesseren: Relevante achtergronden zijn Swift, De la Boétie, Freigeisterei, Kohlberg, Over Orwell, Burnham en de managers en nogal veel van mijn eigen stukken.

Misschien is het ook wenselijk mijn eigen insteek te verwoorden:

Afgezien van logica (waar Zinoviev behoorlijk veel over schreef, dat zeer interessant is, voor liefhebbers dan, en dat ik als één van de weinigen in het Westen ken) beschouw ik hem vooral als een origineel en zinnig denker over macht, burokratie, bestuurlijke instituties, totalitairisme, en de menselijke corrumpeerbaarheid (of plooibaarheid, zo u wilt) in het algemeen.

Zijn inschattingen van de Sovjet-Unie als zodanig kan ik niet goed beoordelen bij gebrek aan voldoende relevante kennis, en met zijn politieke oordelen van na 1980 was ik het over het algemeen niet eens, zoals ik het ook niet eens ben (noch was) over zijn oordelen over het moderne Rusland (waarheen hij in 1999 terugkeerde, en tot zijn dood in 2006 leefde), al geldt opnieuw dat hij over de Sovjet-Unie en Rusland zeer veel meer wist dan ik weet, en hij er ook langdurig geleefd heeft, dat volgens mij zeer relevant is voor adekwaat begrip ervan.

Hoe dat zij: Wat mij vanaf het allereerste begin opviel bij het lezen van "Yawning Heights" is dat Zinoviev veel meer over de algemene kenmerken en gevolgen van macht, burokratie, bestuurlijke instituties, totalitairisme, en de menselijke corrumpeerbaarheid heeft dan hij kennelijk dacht - want hij schreef expliciet over de Sovjetunie, met alleen directe kennis van Sovjet-maatschappijen, dus zonder concrete kennis van het Westen, behalve indirect, en gehinderd door censuur, terwijl het mij direkt duidelijk was dat het mensentype en de praktijken en de gevolgen daarvan nogal algemeen geldend zijn (wellicht buiten de Renaissance en klassiek Griekenland) en vaak onverkort en vrij letterlijk op - bijvoorbeeld - modern Neerland van toepassing zijn.

En dát is vooral wat me aan Zinoviev's - naar hij ze noemt - sociologische theorieën interesseert, terwijl zijn oordelen over de Sovjet-Unie, Rusland, of politiek sinds 1980 mij veel minder interesseren, ook al omdat ik het er meestal meer niet dan wel mee eens was en ben, c.q. mij bewust ben dat ik wel in algemene termen over de Sovjet-Unie en Rusland kan oordelen, maar niet op basis van - ik zal maar zeggen - doorleefde ervaring als langjarig burger ervan.

Maar goed - later meer, en in het Engels.


P.S. Kleine toelichting over Zinoviev's oordelen:

A. Het lijkt me voor niemand gezond om dekadenlang in een diktatuur te moeten proberem te overleven en ik denk dat dit de oordelen van degenen die dat deden nogal sterk kleurt - wat ik begrijpelijk vind, maar voor mij niet geldt.

B. Op het eind van zijn leven werd hij een verdediger van Milosevic en de Serviërs, een bewonderaar van Stalin (die hij op zijn 18e hoopte te kunnen vermoorden, met zijn eigen leven als inzet), en nogal een Russische nationalist met diverse komplottheorieën.

Ik registreer het; merk op dat ook Solzhenitsyn voor Westerse ogen op latere leeftijd nogal vreemde ideeën had; en dat ik het er niet mee eens ben.

Maar één psychologische opmerking heb ik wel:

Oude mensen zijn zeer veel vaker dan niet pessimistisch en teleurgesteld in de mensheid (als het geen gepensioneerde Topambtenaren zijn, nauurlijk) en hebben dan ook gewoonlijk zeer veel meer geleden en aanzienlijk minder bereikt dan ze zelf aannamen of verwachtten als 20 of 25-jarige, en als ze verteld werd in hun opvoeding dat ze mogelijk zou zijn.

Ik vermoed dat dit iets met Zinoviev's uiteindelijke Stalin-bewondering van doen heeft, wellicht gepaard met de overweging dat wat Rusland nodig heeft en had een sterke leider is, omdat anders de troep en ellende nog veel groter wordt.

Ook Machiavelli dacht ongeveer zo, en met goede redenen, en als de sterke leiders - zeg - Pericles, Jefferson of F.D. Roosevelt zijn, dan valt er iets, en onder omstandigheden heel wat, vóór te zeggen, gezien hun competentie, en omdat uiteindelijk iemand - een menselijk individu - moet beslissen. 

Maar Stalin was geheel niet van het niveau van de genoemden, zo min als Hitler of Mao, en ik spreek dan niet alleen of primair van hun moraal, maar van hun intellectuele competentie en kennis. (*)

(*) Wie waren dan wel intellectueel competente dictators? Wel, bijvoorbeeld Ceasar, Ulan Beck, en Napoleon - en ik zeg niet dat dát aangename mensen waren, of meer in het goede (whatever that may be) dan zichzelf geïnteresseerd waren. Maar ze behoorden tenminste tot de intellectueel besten van hun tijd, zo geheel anders dan de dictators van de 20ste eeuw.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail