\ 

Nederlog

 

8 september 2009

 

Krisis-economie en ... taalgebruik

crisis-economie

Het gaat iets minder beroerd met de ME en ik heb misschien wel 3 of 4 stukjes voor u vandaag, waarvan dit het derde is, nogal gepast na het eerste, dat in feite de volgende is in de bestaande reeks over de krisis-ekonomie en ook direct aansluit bij wat ik eerder over politiek en (links) taalgebruik schreef.

1. Taalgebruik
2.
Krisis-ekonomie

1. Taalgebruik: Er staat namelijk een aardige column van Frits Abrahams in de NRC van vandaag (onder de link) dat zo begint

Ik viel in een opmerkelijk gesprek op tv tussen twee bekende, gerespecteerde Nederlanders. Zij uitten zich op een manier die nog maar een jaar geleden ondenkbaar leek. Ik geef hun namen pas tegen het einde van dit stukje prijs. Niet spieken!

A.: „Een groep mensen in de financiële sector krijgt de kans om strikt rationeel en egocentrisch te handelen. (…) Het komt erop neer dat er een mandaat is om andere mensen een poot uit te trekken – en dat is het nog steeds.”

B.: „Die bonussen zijn een symptoom van een systeem dat vastgedraaid is. (…) De echte vraag is: wat voor financiële systeem moet je hebben? Het absurde is dat in de City van Londen het feest alweer begonnen is.” 

A.: „Waartoe zijn deze instellingen op aarde? Volgens mij zijn een bank en andere financiële instellingen ervoor om de reële economie te dienen en daarmee het leven van gewone mensen. Dat is de aard van ons maatschappelijk stelsel. Dit is geperverteerd tot een feest voor egotripperij en roofpartijen.

B.: „Klopt helemaal. (…)

en waarvan de citaten zo eindigen:

B.: Helemaal mee eens. (…) De grootste klappen gaan nog komen voor de Derde Wereld. Het is niet alleen een financieel probleem. Er zijn in Afrika enorme oorlogen gaande om grondstoffen. Legers worden in stand gehouden door westerse internationals om toegang tot de grondstoffen te waarborgen.
„Wij kunnen de onderontwikkeling van hele continenten niet los zien van een patroon van leven waarbij we boven onze stand leven. (…) En die waarden: die landen hebben die rotzooi niet veroorzaakt, maar wij (…). Het is een patroon waarbij de kapitalistische, kolonialistische uitbuitingseconomie….”

waaronder, ik bedoel onder die "kapitalistische, kolonialistische uitbuitingseconomie….” Frits Abrahams afsluitend schrijft (mijn vetzettingen):

Vroeger noemden we dit ‘linkse taal’, die je hoorde bij de PSP, de CPN en de PvdA. Die taal leek afgeschaft. Maar deze sprekers in Buitenhof waren:
A: Herman Wijffels (CDA, oud-bewindvoerder Wereldbank) en
B: Rick van der Ploeg (PvdA, hoogleraar economie in Oxford). Hun grote voorbeeld: Obama.
De PSP en zeker de CPN zullen heus niet meer terugkomen, maar toch: zijn er andere tijden aangebroken?

Zoals u ziet is het een aardig stukje, en heeft Abrahams ongetwijfeld geplukt uit een citaten-collectie bij hem thuis of de NRC, maar vooral dat "kapitalistische, kolonialistische uitbuitingseconomie….” doet vermoeden dat hoogleraar Van der Ploeg misschien samen met Ella Vogelaar in Amsterdam geschoold is op een CPN-partijkantoor ongetwijfeld vanwege studiepunten, want zo ging dat indertijd.

2. Krisis-ekonomie: Ik weet niet of het u opviel, maar het is vandaag een jaar geleden dat ik mijn eerste stukje over de in de economie schreef - zie Nederlog -Issue extra de luxe voor een overzicht - waar ik later o.a. Over corporatisme en Vadertje Staat, de goedwillende tiran aan heb toegevoegd, die ik daarvoor in dezelfde maand schreef, en zeer relevant zijn, al ziet lang niet iedereen dat.

Ik doe dat echter wel, zoals ik een jaar geleden ook bij mijn weten de eerste was die over de schreef, en ook de eerste die er zo over schreef, eb waarschijnlijk nog steeds de enige die niets hoeft in te trekken van wat hij schreef.

Drie belangrijke stukjes in de reeks, ook i.v.m. Gezondheidszorg VS en Gezondheidszorg NL, zijn Over Orwell, Burnham en de managers, Iets over managers-typen, en Iets over bonussen.

Het laatste stukje in de reeks is van 18 april - De oncontroleerbare overheden - dus ik zal beginnen kort uit te leggen waarom ik sindsdien niet over de schreef, tot vandaag:

Omdat ik er weinig over te melden had (en weinig energie heb etc. en het vaak een kwestie van toeval en - gebrek - aan energie is waar ik over schrijf in Nederlog), en meende het meeste wel gezegd te hebben, en trouwens ook in vrijwel alles gelijk te hebben gekregen.

Dit is nog steeds zo en geldt ook nog steeds waar het de economie betreft, in enigszins strikte zin, want zoals ik in Economie: Paul Krugman vindt het te weinig  heb uitgelegd heb ik niet de kennis om uit te maken wat het juiste niveau van overheidsinvestering (dus: lenen van het werkend deel van de bevolking nu en in de toekomst) is.

Anderen hebben die kennis ook niet, maar schrijven er toch uitgebreid over, maar wellicht dat ik mijn serie weer herneem, want de Prinsjesdag-cijfers voorspellen weer vreselijk te zijn, typisch sociaal-fascisties ook weer (zoals het minne draaikontje Bos ook nooit echt stelling neemt tegen de bankiersbonussen en inkomens: Hij verwacht er binnenkort ook van te leven), want de AOWers, het onderwijs en de uitkeringstrekkers, dus weer de grote groep van de zwakken die zich niet kunnen verweren, zullen nu alvast de Toppensioenen van alle Neerlandse Topambtenaren moeten zeker stellen, door minder in hun portemonnee te krijgen van de beroepsparasieten, huichelkunstenaars en professionele liegsprekers die Vadertje Staat vormen in Neerland.

Vervolgens, aansluitend bij de citaten van de neo-marxisten Wijffels en Van der Ploeg:

Het lijkt me op z'n gunstigst 50/50 dat de niet doorzet het komend jaar. Wat bereikt is, is dat de algehele ondergang van het bank-systeem voorkomen is tenkoste van de inkomens en inkomensverwachtingen van de hele bevolking, en dat de wereldeconomie vooralsnog drijft, zij het met grote gaten in het schip, maar overigens zijn de problemen vooral verbaal en met liegspraak aangepakt; zijn zelfs de bonussen niet aangepakt (wat alleen al vanuit het oogpunt van publiciteit een stompzinnigheid van de eerste orde is); wordt er kennelijk nauwelijks effectief beleid gevoerd; en heeft geen regeringsleider of topambtenaar veel idee wat ze zouden moeten doen. (En hetzelfde incompetente zooitje grauwe waardigheidsbekleders zit er nog steeds, en kletst, meiert, kleppert en stamelt krom, laf, lelijk en slecht als vanouds, met dezelfde hondse brutaliteit alsof zij hersens zouden hebben of iets relevants zouden weten, kunnen of zeggen, quod non, want anders zouden ze het wel doen (**)).

En nog steeds is mijn eigen voornaamste angst in deze niet zozeer een economische als een daardoor veroorzaakte politieke en maatschappelijke op grote schaal - en ik zie geen politieke leiders die ik het toevertrouw deze te kunnen beheersen, ook al niet omdat Obama kennelijk nogal makkelijk de pas afgesneden lijkt te kunnen worden door zijn tegenstanders. (***)

Om dit thema voor vandaag af te sluiten een laatste punt, ook in verband met de inhoud van de hele reeks in Nederlog -Issue extra de luxe:

Eén van de dingen waarin ik afwijk van wie ik overigens over de las het afgelopen jaar is dat ik er een behoorlijke sociologische, politicologische en psychologische (in deze context vooral in samenhang met ideologisch en totalitair denken en voelen) verklaring voor heb, of althans het raamwerk daarvoor, dat ik niet bij anderen gezien heb, tot nu toe.

U vindt e.e.a. in de links in dit stukje, en de links daar weer in, en als u het geen zinnige analyse - of raamwerk daarvan - vindt, wat mag, dan is het in er ieder geval één die gebaseerd is op uitgebreide relevante kennis - die onze leiders en hun topambtenaren ook alweer geheel niet bezitten.

Misschien dat ik toch nog een revolutie meemaak in mijn leven, al weet ik niet of ik daarop moet hopen.

Maar met de leiders die we hebben zijn nog maar een paar scheurtjes in de romp van de economische en bestuurlijke schepen van staat nodig om de Westerse wereld misschien niet te doen zinken, maar wel voorshands hopeloos aan de grond te doen lopen.

Als het aan de vermogens van een Bos of Balkenende ligt, lijkt me dat bovendien optimistisch ingeschat.

crisis-economie


P.S. Ik sprak boven van misschien wel 3 of 4 stukjes, maar het blijft voorlopig op 3 steken. De andere twee zijn Huisarts Boon is niet gediend van mijn proza en Gezondheidszorg VS. Het vierde stukje beoogde over martelen te gaan, waarvan ik de cia-report.pdf onder de link vond met hulp van de NRC. Ik schreef er eerder over en kan u in dit verband melden dat ik volgens dat rapport letterlijk gemarteld ben in de jaren dat ik slapeloos en met pijn boven de harddrugshandel van Ed van Thijn moest overleven.

En in ieder geval is mijn gezondheid sindsdien zeer veel slechter dan die van mijn vader kort na meer dan 3 1/2 jaar concentratiekamp - zoals huisarts Boon ook nog niet meegekregen schijnt te hebben, en kennelijk niet wil hebben, want o wat zijn artsen getraind in La Rochefoucauld: Nous avons tous assez de force pour supporter les maux d'autrui.
 

(*) Ze zijn namelijk écht dom, zij het niet als een Tokkie, maar ze kunnen nog beter liegen, en doen dat veel plausibeler en brutaler, met veel meer door de Tokkies betaalde media-trainingen ook.

Maakt u zich daar geen enkele illusie over: Vergeleken met een 't Hooft of een Icke, toch ook tijdgenoten, zijn een Bos, Balkenende of Ballin infinitesimaal kleine kwantiteiten.

Het probleem is alleen dat de bevolking in grote meerderheid nog dommer is; dat meeste stemmen van de meest dommen democratisch gelijk hebben; en dat de bevolking gewoonlijk niet de kennis heeft, al hebben ze het verstand, om de leugens van de politici en de media te doorzien, laat staan rationeel te weerleggen.

(**) U ziet dat ik vriendelijk van aard ben: Eerder dom dan slecht.

(***) Eén klein mogelijk what if scenario: What if Obama gets blown up? Ik vermoed niet dat B, B, en B, allen bedriegers, daarvan wakker liggen, of zelfs maar rekening mee willen houden. (It hasn't been 9/11 yet!)

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail