\ 

Nederlog

 

8 september 2009

 

Gezondheidszorg VS



Het gaat iets minder beroerd met de ME en ik heb misschien wel 3 of 4 stukjes voor u vandaag, waarvan dit het tweede is, nogal gepast na het eerste, dat de Gezondheidszorg NL betrof.

Er staat namelijk een aardig en verhelderend artikel van NRC-correspondent Tom-Jan Meeus in de NRC, op de voorpagina, onder de titel

Hoe Obama's zorgplan slim werd ondermijnd

Ik schreef hier eerder over in Nederlog, twee dagen geleden: More tasteful clips and excellent programs + healthcare en dit is een goede aanvulling daarvan.

Waar gaat het om? Meeus schrijft - en hoewel het artikel de voorpagina opent kan ik het niet vinden op de nrc-site, zodat ik (als gewoonlijk) de papieren krant natiep:

Obama zou de kosten van hun peperdure zorgstelsel terugdringen. Hij zou iedereen een ziektepolis garanderen - 46 miljoen Amerikanen hebben nu geen verzekering. Maar na weken van woedende zomerprotesten is de steun voor de plannen afgebrokkeld. De president probeert deze week met een toespraak het initiatief terug te winnen, maar het Witte Huis laat al merken dat de ambities teruggeschroefd moeten worden.

Inderdaad, en wie er meer van wil weten kan deze lijst raadplegen

met veel clips over healthcare, en hoe de plannen van Obama getorpedeerd werden in de zomer. (NB: het standpunt van de clips is sterk pro healthcare, en zogeheten "liberal" en "progressive", zoals deze termen in Amerikaans Engels gebruikt worden, maar er wordt redelijk wat materiaal van Amerikaanse zenders getoond en besproken, en de reden dit aan te raden is dat TYTs geheel niet dom zijn en goed formuleren en redeneren, meestal.)

Terug naar NRC-correspondent Meeus, die het bovenstaande vervolgt met iets dat ik niet wist en interessant is, ook meer algemeen:

Wat is er gebeurd? Iets van de organisatie van de protesten kwam vorige week naar buiten toene-mails uitlekten van twee van de grootste ziekteverzekeraars, WellPoint en UnitedHealth.

NB de Grote-Broer-namen (Orwell's Newspeak), net als in Nederland trouwens, maar dit is een tussenwerping en Meeus vervolgt:

Er blijkt dat de bedrijven - "kom vandaag in actie!" - hun personeel in de zomer aanzetten om het verzet op gang te brengen.

Dat wil dus zeggen: directe actie van het personeel van betrokken belanghebbenden om het regeringsbeleid te torpederen, en de volksvertegenwoordigers onder druk te zetten.

Meeus vervolgt

Op papier was deelname van de werknemers niet verplicht. Maar in de praktijk werkt dat anders (..) Zo kregen de 75.000 werknemers van UnitedHealth het verzoek contact op te nemen met een publicrelationstak van het bedrijf. De directie hield zo bij wie meedeed en wie niet.

En wat verderop, meer in het algemeen, over dit georkestreerd achter de scherm manipuleren van de publieke opinie (cijfers, emoties, taalgebruik) door een grote groep direct belanghebbenden bij ťťn bepaalde opinie:

Het is een praktijk die in de VD bekend staat als astroturf: protest aanwakkeren in de hoop dat het grote publiek aanhaakt.

Ja, maar het gaat om meer: Althans in het onderhavige geval betreft het

  • georkestreerde actie, die (overwegend) geheim is, door directe belanghebbenden, met parate financiŽle middelen en/of actievoerders
  • in kennelijk samenwerking met (would be) opinionleaders, bijvoorbeeld op Fox News, als O'Reilly, Beck, Hannity, Buchanan, Limbaugh e.d.
  • aangewakkerd door een prominent, met een prominente leugen: Sara Palin, met de leugen dat Obama "death panels" in z'n plannen had, als zou hij de ouden en chronisch zieken naar het leven willen staan
  • ook gecoŲrdineerd, kennelijk, met lobbyisten, in dit geval een speciale groep, om druk uit te oefenen op c.q. geld te geven aan senatoren en anderen met invloed op het beleid.

Meeus vervolgt:

Obama kent het fenomeen maar al te goed. Als opbouwwerker in Chicago bracht hij begin jaren tachtig bewoners van verpauperde wijken met dezelfde middelen in beweging.

Tussenwerping: Volgens Meeus' eigen boven geciteerde beschrijving van astroturf (dat goed getroffen wordt door mijn term liegspraak), en niet volgens bovenstaand puntenlijstje.

Maar Meeus vervolgt met iets dat daar wel dicht bij in de buurt ligt:

En ook in zijn campagnes tegen Hillary Clinton en John McCain maakte hij er vorig jaar gebruik van, onder meer door de steun van gewone burgers, kleine donoren, veel groter voor te stellen dan achteraf bleek.

De president kreeg deze zomer kortom een koekje van eigen deeg.

Ja, maar met mitsen en maren, namelijk dat (i) deze zomer financieel krachtige direct belanghebbenden zich ermee bemoeiden en (ii) dat het niveau van liegspraak zeer hoog is, en er uitgebreid gescholden, gedefameerd, verdacht gemaakt, misleid en geherdefinieerd wordt - en dat laatste slaat erop dat in veel maatschappelijke discussies de door de media geaccepteerde definitie van de zaak, vaak inclusief speciale terminologie, een centrale rol speelt: Wie erin slaagt een zaak volgens zijn vooroordelen te herdefinieren met succes in de media, heeft grote kans te winnen, althans in het publiek, en dus schijnbaar democratisch.

En de draai van Foxnews en de Republikeinen is dat publieke healthcare, met een betaalbare verzekering voor medische hulp voor iedereen, neerkomt op "socialism", "communism", "abomination", uiteraard "un-American", en overigens gepaard gaat met "death panels".

Meeus legt een en ander verder uit over ruim een halve pagina van de Buitenlandpagina (niet op www.nrc.nl, toen ik keek). Ik citeer er nog drie puntjes van, waarvan het eerste raakt aan de systematische zeer valse misrepresentatie die ik al noemde (en Meeus noemt nog enkele in zijn artikel):

Sara Palin (..) De running mate van McCain in 2008 schreef in augustus op haar Facebook-pagina dat de zorgplannen "dodencommissies" (death panels) bevatten, die zouden beslissen of ouderen en gehandicapten nog zorg krijgen. "Doodgewoon kwaadaardig", aldus Palin, vanuit haar huis in Wasila, Alaska.

"Simply evil", neem ik aan - en dat is wat dit soort opzettelijke misrepresentaties (met een impliciete verwijzing naar Hitler's praktijken, expliciet uitgesproken door Pat Buchanan) dan ook zijn. (*)

Maar ze werken wel, en Meeus legt uit waarom:

Tegelijk roept het Palin-intermezzo voor 'oude' media existentiŽle vragen op: als iets eenmaal op Facebook staat [zoals de bovenstaande leugen van Palin - MM], blijken ze slecht in staat mythevorming door te prikken.

Om het hťťl mild te formuleren, en het betreft trouwens niet alleen "existentiŽle vragen", waarover straks. Hier citeer ik mijzelf van 6 september, over homo sapiens sapiens, in grote dommocratische meerderheid:

This is what it seems to come down to, and one of my criticisms of

"it is the evil corporations that did it..."

is that this is only part of the truth, because the least one needs to add to explain what in fact happened is

"...and they could do it because the vast majority of the people was too blind, too stupid, to ignorant, too lazy, too much afraid, or too busy watching TV to prevent it".

And that is a huge problem, for stupidity is in various ways, one of the important 'unacknowledged legislators of  mankind' and an important force of history.

En dat laatste probleem hangt weer samen met het derde en laatste citaat uit deze tweede pagina Meeus over het onderwerp Gezondheidszorg VS, tegelijk het eind van zijn artikel, waarin hij een gelouterde journaliste citeert, die hij eerder citeerde, over de Los Angeles Times, ooit een grote en belangrijke krant:

Maar toen ze drie jaar terug vertrok was de krant in doodsnood, en dat is nog steeds zo. "We beleven het verval van de journalistiek in dit land", zegt ze. "En het probleem is: we weten niet hoe we er nog uitkomen."

Tenslotte in dit verband nog twee punten:

Een laatste probleem voor Obama in dit verband is dat de Republikeinen en de verzekeraars in de VS er deze zomer in geslaagd zijn zijn effectieve meerderheid te gebruiken om althans dit healthcare plan door te drukken, en wel omdat deze weggekocht of weggemanipuleerd is gedurende de zomer.

En als het zo is dat de Senaat en het Huis door eenvoudige druk en leugencampagnes in de media hun zin door kunnen zetten, dan is dat geen goed nieuws voor Obama's presidentschap of mogelijkheden een effectief verschil te maken, want daar heeft hij een meerderheid van de gekozen volksvertegenwoordigers voor nodig, die kennelijk in dit geval gekocht of monddood gemaakt zijn.

En een laatste probleem inzake "existentiŽle vragen" betreft het morele probleem van redelijke mensen, dat ook mij zo zeer getroffen heeft de afgelopen 32 jaar:

  • dat redelijke mensen in strijd met onredelijke mensen een zeer grote handicap hebben: de tegenstander scheldt, manipuleert, bedriegt, trapt, duwt, slaat, spuugt en wat al niet met de goorste en grofste middelen - want dat spreekt vaak vanzelf voor ze.

In dit verband kan ik u voor het onderhavige probleem van healthcare en - laat ik zeggen - the present state in the American media het best nogmaals tot Playlists of the Young Turks, die als slechts zeer weinigen in de Amerikaanse media behoorlijk kunnen formuleren en redeneren, of althans tot de zeer geringe minderheid behoort die dat niet alleen kan maar ook doet.


P.S. Ik sprak boven van misschien wel 3 of 4 stukjes, maar het blijft voorlopig op 3 steken. De andere twee zijn Huisarts Boon is niet gediend van mijn proza en Krisis-economie en ... taalgebruik.

 

(*) Zoals Meeus ook uitlegt is ook Obama's campagne niet van smetten (van anderen, met hulp van misrepresentaties) vrij, en hier in Nederland gebeurt het ook, en gaf het de Asva groot plezier mij tot "fascist" te bestempelen omdat ik het niet met ze eens was.

Argumentatie van de Asva indertijd: "Jij zegt Peirce een groter filosoof dan Marx te vinden. Peirce was een Amerikaan. Dus ben jij voor het Amerikaanse imperialisme. Daarom ben jij - zoiets als - een fascist." Historisch waar, zonder de minste overdriijving. De spreker was Olaf McDaniel, sindsdien Topambtenaar OnderwijsruÔnering bij het Ministerie van Onderwijs, met kontjes van wijlen Jan-Karel Gevers, als dank voor Olaf's kontkruiperij in de UvA, en waarschijnlijk allang royaal topambtelijk bebonusd met toppensioen in de VUT.

De Asva-link laat zien dat de Asva-kindertjes van eertijdse Asva-aksievoerders, nu professor of VUT-Topambtenaar het spel nog steeds met overgave spelen, en hun gehele verleden weten te loochenen, verliegen, verliegspraken, weg te huichelen, allemaal op een toon van objectief historisch gelijk, met een knipoog.

 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail