\ 

Nederlog

 

7 september 2009

 

M.E., aangetekende brief, ministeriële bonnetjesHet houdt geheel niet over met de ME en ik lag vrijwel de hele dag moe en met pijn in bed, zodat ik het kort houd.

De aangetekende brief was van het gezondheidscentrum, en daarvoor werd kennelijk twee keer aangebeld terwijl ik in bed lag, in welk geval ik nooit opsta en open doe (en ook daar was ik vandaag letterlijk te lam voor).

Ook ben ik niet van plan het ding van het postkantoor te halen, al had ik de gezondheid, quod non op het moment, want ze hebben mail en anders overhandigen ze het maar persoonlijk op het volgende spreekuur.

Tekenend is het weer wel voor hoe het in Nederland gaat, net als mijn laatste onderwerp:

'Enkele media', schrijft de NRC van heden hebben de uitgaves van de 'de gedeclareerde uitgaven van bewindslieden en topambtenaren sinds het aantreden van dit kabinet in 2007 openbaar gemaakt.'

Het komt alles samen genomen hier op neer

In totaal declareerden politici en topambtenaren op ministeries 559.334 euro sinds 22 februari 2007. De bewindslieden en topambtenaren van Economische Zaken kwamen op het hoogste bedrag uit: 89.171,76 euro. Het zuinigst was het ministerie van Landbouw, met 6.684,33 euro.

en de NRC konkludeert onmiddellijk daaronder:

Uit een eerste inventarisatie van de honderden vrijgegeven bonnetjes en rekeningen komen geen ‘Britse toestanden’ naar voren.

Ik zeg geen luid nee, maar (1) dit betreft gedeclareerde bedragen van alleen topambtenaren en ministers, allen met topinkomens, en wel alleen inzake één welbepaalde bron van inkomsten (anders dan uit neven-functies e.d.), en (2) het gaat desalniettemin om behoorlijke bedragen en vreemde posten (met mijn vetzetting)

Minister Verhagen (CDA) laat Buitenlandse Zaken opvallende rekeningen betalen. Hij declareerde circa 70 preventieve stoelmassages voor 100 euro per keer, exclusief btw, verspreid over ruim twee jaar. De minister heeft chronische rugpijn (...)

en beschouwt het als beroepskosten. Tja... de ziekteverzekering vergoedt ongetwijfeld geen stoelmassages voor M.E.-patiënten, bijvoorbeeld, en ook niet voor andere patiënten.

Dan is er dit (met mijn vetzetting, ook verder in de citaten)

Wat ook opvalt is dat ministeries onderling verschillende manieren van declareren hanteren. Mede daardoor kunnen de overzichten laten zien dat de premier en de ministers van Landbouw geen enkele onkosten op hun naam hebben staan, terwijl Ab Klink (Volksgezondheid, CDA) voor 25.172 euro heeft gedeclareerd en Wouter Bos (Financiën, PvdA) 20.794 euro.

Het doet me enig bitter plezier dat twee van de grote liegbeesten en intriganten van de ministerraad zich het meest verrijken - en nota bene dat 25.172 euro die Ab Klink zich toegekend heeft in declareerbare uitgaven ten koste van de gemeenschap twee bruto volledige jaarlijkse bijstands-uitkeringen bedraagt.

"Geen ‘Britse toestanden’"? En dit dan:

Ernst Hirsch Ballin (Justitie, CDA) declareerde 22.520 euro

waarvoor als boven.

"Geen ‘Britse toestanden’"? En dit dan:

Op alle bonnen van hotels en restaurants zijn de genoten spijzen en dranken weggelakt. Daardoor is niet te zien of de bewindslieden en hun ambtenaren dure wijnen of gerechten hebben besteld. Wel gaat het vaak om hoge bedragen.

Ikzelf moet van tien euro per dag leven, dus de mededeling dat

Zo werd namens de premier tijdens een werkbezoek in Limburg een diner gedeclareerd van 12 personen voor 1256,45 euro. Soms gaat het om heel beperkte bedragen.

vervult me ook van groot respect voor calvinistische uitvreterij, uit de belastinggelden, en doet me opnieuw vragen: "Geen ‘Britse toestanden’"?

En tenslotte, de vakgraaister sinds 1982 rond de Universiteits-Raad vande UvA laat de maat van haar karakter zien:

Zo diende minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) een bon in van 4,40 euro voor twee broodjes haring, van de haringkar bij het Binnenhof.

Maar ja. Alweer een bedrag waar ik bijna een halve dag veroordeeld ben te moeten leven, inclusief alles, behalve energie en huur.

En ook zonder dat ik mijn broodjes haring, broodnodige stoelmassages, rotis kip, of twee totale bruto jaarinkomsten van mijzelf kan declareren alsof dat allemaal vanzelf spreekt in een rechtsstaat vervuld van Normen En Waarden, en met Gristenen aan het roer, ook als topgraaiers.

"Geen ‘Britse toestanden’"?? Wel... in Nederland hebben heeft de politieke bestuurs-élite de media een stuk beter onder controle, kennelijk. Maar het is waar dat ze ook in het kleine misselijk zijn, en hun kleinheid weer eens aantonen door hun graaidrift.


P.S. Het gaat hier alleen om boven tafel gebrachte declaraties van zeker soort - waarop bijvoorbeeld ongetwijfeld niet grote uitgaves voor feesten, propaganda, media-activiteiten etc. staan, die de regering gunt aan bedrijven als van Lennaert de Booy van de PvdA, die daar miljoenen voor rekent en krijgt. Ook gunnen ministers en topambtenaren veel contracten.

Hoe het zij... zo ging het ook aan de UvA en de gemeente, toen ik daar direct met bestuurders en hoge ambtenaren te maken had, dat herhaaldelijk gebeurd is: Zoveel mogelijk declareren was kennelijk een sport, onder de Echt Hollandse Norm en Waarde "als je niet declareert, ben je een dief uit je eigen portemonnee".

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail