\ 

Nederlog

 

2 september 2009

 

Korte nieuwspuntjesLinks naar de puntjes voor het lezersgemak:

1. "Justitie vervolgt AEL om spotprent Joden"
2. "Universitaire bestuurders zijn losgeraakt van wetenschap"
3. "President verbant brutale apen"
P.S.  (Burkeaans)
P.P.S. De zwijnenkoppen, karpatenkoppen en boeventronies
          van de
Neerlandse HBO-directeuren

Ik heb vandaag in het stuk van gisteren de links naar de noten in orde gebracht (de laatste 8 in ieder geval linkten niet naar de juiste noten) en wat spelfouten verbeterd.

En ik zou ook vandaag weer kunnen verhalen van de morele en intellectuele debilisering van de medische en psychologische stand in mijn alledaagse ervaringen ermee - trouwens.... zoals de ambtelijke, zoals de filosofische, zoals de academische debilisering - maar zal dat niet doen, behalve dat ik nogmaals wil registreren, als herlezer van Also sprach Zarathustra ook, en als kenner van de nóg veel onvergelijkelijker profeet en ziener Mulisch, dat ik het allemaal voorspeld heb, meer dan 2 dekaden geleden - als dank verwijderd van de UvA, waarvan het mij niet past dat ik veronwaardigd over ben, en psycholoog Carmen van Noord niet past enig oordeel over uit te spreken tegen mij, en ik bedoel heel expliciet de vraag wat zij denkt over het verwijderen van een student van de UvA vanwege zijn "uitgesproken gedachten". (Nada, of eigen schuld dikke bult, ongetwijfeld, maar dat parenthetisch - en ik moest er vijf keer expliciet naar vragen, met alleen dom gezeur over "gevoelens" als antwoord).

Quote van eergisteren (en eerder):

Zoals ik 21 jaar geleden schreef, in het zo fraai en toepasselijk genaamde "Mandarijntjes met een IQ van 118"

Overal immers krijgt wie in naam de hoogste opleiding heeft de hoogste baantjes, d.w.z. die posities in de samenleving die de meeste macht over of invloed op medemensen geven; die de hoogste status hebben; en die het best betaald worden - doctoren, advocaten, ingenieurs en wetenschappers van allerlei slag.

Zoals doctorandussen psychologie, bijvoorbeeld, in de hulpverlening beslissend over leven en welzijn van mensen met problemen. Met het inzicht, de kennis, het begripsvermogen, het intellectueel talent, kortom, van een grutter of pennelikker. Gemiddeld 118 miezerige IQ-puntjes, en het totaal afwezige lichtende verstand dat daardoor geïmpliceerd wordt.

Beangstigend, zoals ik al zei.

Het resultaat zal zijn wat tot op aanzienlijke hoogte, na 25 jaar Mammoetwet, al zichtbaar is: Achterlijke academici; hele, halve en driekwarts charlatans doctorandussen psychologie en sociologie; getitelde quasi-intellectuelen die nauwelijks vreemde talen kennen en het "te druk" hebben om te lezen, niet kunnen schrijven, en geen redelijk Nederlands beheersen (genus geëerd lid van de volksvertegenwoordiging - een dolhuis vol zelfverafgodende yahoos dat helaas maar een paar honderd minkukels onderkomen verschaft); semi-wetenschappelijk maar zwaar gesubsidieerd onderzoek dat nooit wat oplevert behalve bovenmodale inkomens voor "wetenschappers" met zeer modale gruttershersens en onleesbare onderzoeksrapporten in gruwelijk ambterlands "ten bate van de vrouwenbeweging, de vakbeweging, en de milieubeweging" (zoals de doelstelling van de UvA jarenlang luidde) - kortom, Nederland zal bestuurd worden door corrupte mandarijntjes met een gemiddeld IQ van 118. En de gebruikelijke schijnheilige poeha en achterbakse hebzucht, dus "in naam van onze voorbeeldige dommocratie, pardon democratie".

Niets nieuws? Echte wetenschap zal in een atmosfeer van tienduizenden, wellicht honderdduizenden doctorandussen minibrein en maxi-hebzucht (een gemiddeld IQ van 118 sluit hebzucht, ambitie, scherpe ellebogen, en een heerlijke soort-zoekt-soort vakbondswerkersmentaliteit bepaald niet uit) nog zeldzamer worden dan het al is.

Het culturele peil van de samenleving zal zakken totdat publiekshoeren op de droombox de bevolking tot iedere vorm van onredelijkheid kunnen bewegen. Politieke gangsters, oplichters, uitvreters en ambiërende dictators zullen de vrije hand krijgen - en de enige sociale groep die hen met kracht van rationele argumenten, gebaseerd op werkelijke kennis en begrip van de menselijke cultuur had kunnen tegenspreken, zal gereduceerd zijn tot een stelletje stamelende nietskunners, van exact het niveau volksvertegenwoordiger dat we al hebben.

Niets nieuws, vraag ik nogmaals? Nee inderdaad: Vrijwel het enige wat we nog niet hebben is een volksmennende would-be dictator die er misbruik van maakt. We hebben immers al meer dan 25 jaar Mammoetwet achter de rug. En we leven in een gedebiliseerde samenleving, die onomkeerbaar verder debiliseert.

Dankzij de huidige soi-disant academische elite, die het allemaal heeft laten gebeuren terwijl ze ervan meevrat: De huidige docentengeneratie. Apres vous le deluge, quoi?

In die dappere nieuwe wereld van door ondermaat aan intellect en overmaat aan conformisme omhooggevallen carrieremakers (in ALLE beroepen: over de HELE linie is iedereen in een gegeven maatschappelijk functie gemiddeld een heel groot stuk minder geleerd, intelligent, goed opgeleid etc. dan zeg 40 jaar geleden).

Unquote!

En nu naar de korte nieuwspuntjes van heden, die ik ontleen aan de NRC van vandaag.

1. "Justitie vervolgt AEL om spotprent Joden"

Ik citeer zoals u ziet, maar zag de spotprent niet, begrijp de ophef niet goed, zomin als het artikel, en heb alleen maar twee algemene puntjes in het voorbijgaan:

  • Ik heb de afgelopen week een snelcursus Americana gedaan, voornameliijk via de Young Turks, eenvoudig omdat deze uitstekend formuleren, zinnig redeneren, en allerlei Amerikaanse nieuwsfeiten en feitjes tonen en bespreken, en kan u zeggen dat de Amerikaanse Constitutionele vrijheid van meningsuiting mij veel beter bevalt (ondanks volmaakt krankzinnige uitwassen als ook getoond: Check Glenn Beck's spelling, voor een voorbeeld, of duivelsuitdrijving style USA in 2009: stunning clips! die Google ook wel zal vinden, vermoed ik, als u geïnteresseerd bent) dan het Nederlandse zeer gekwalificeerde, Donneriaans gecastreerde artikel, dat alleen Vadertje Staat en eventuele  toekomstige Neerlandse dictators dient.
  • Overigens in dit verband.... er is een uitstekende website over de Holocaust a.k.a. Shoah, met daarop een bijzonder leerzaam Auschwitz Alphabet. Kortom als het inderdaad zo is als de NRC schrijft:

            "Het OM vindt dat in de cartoon op de AEL-site wel
             alle Joden worden beschuldigd van het verzinnen van
             de Holocaust"

    dan is hier mijn Salomons-oordeel: Het zou redelijk en verstandig zijn als het AEL bij de cartoons een link naar het Nizkor levert, want die zijn heel goed in het tegenspreken en weerleggen van dit soort illusies, en bestaan om die reden. Check it out!

2. "Universitaire bestuurders zijn losgeraakt van wetenschap"

UvA-hoogleraar politicologie Jos de Beus heeft het licht gezien - samen met Arjo Klamer en Hein Verbruggen, ook getitelde universitair geëmployeerde academici - dat tegenwoordig uit de Neerlandse universiteiten straalt, en bevonden dat het vervalst, misrepresenteert en gevaarlijk is:

Ons voorstel richt zich tegen de bedrijfsmatige aanpak die de ziel de universitaire beroepsuitoefening aan het snijden is.

Ik zeg geen nee, maar het is al dekaden aan de gang: Zie mijn (wat satirisch) antwoord aan drs. van Hijfte, die de burocratisch macht van de UvA ca. 1995, uit het nog steeds zeer leesbare Prospectus van mij van toen. Terug naar de nu zeer bezorgde universitair geëmployeerde academici, die aldus verder gaan:

Het gaat steeds meer over geld, over rendement, over het binnenhalen van onderzoeksgelden en wereldwijde concurrentie, en steeds minder over de inhoud, de wetenschap.

Ja, inderdaad - MAAR: Die zogeheten "wetenschap" is, buiten enkele beta-faculteiten en moeilijke vreemde talen, eenvoudig geen wetenschap meer, in de zin waarin wetenschap rationeel begrepen wordt. En nee: Niet omdat ik het zeg, maar omdat wat ik zeg vrijwel hetzelfde is, inzake échte wetenschap, als aan échte universiteiten als Harvard, UCLA en MIT onderwezen wordt.

De universitair geëmployeerde academici vervolgen

Als onderdeel van deze bedrijfsmatige aanpak worden de leiders van de universitaire gemeenschap, de rectores magnificus [? - MM] dus, maar ook de decanen, als managers benoemd om vooral op getallen te sturen.

Dus om geld binen te halen, dat aan de Neerlandse universiteiten uiteindelijk uit de portemonnees van de Nederlandse burger komt - en dus ook, nog steeds, vrijwel niet uit het bedrijfsleven, al komt dat voor.

En al komt dat voor, dat hangt over het algemeen samen met iets anders geheel gedebiliseerds: Tientallen, honderden, wie weet duizenden moderne Neerlandse professoren met een persoonlijke aanstelling in een of ander modieus onderwerp, in iets dat helemaal geen wetenschap is, maar flut, kolder, propaganda, politiek correcte waan van de dag.

Je hebt dus talloos veel professoren in (ik zuig het uit mijn duim en ben moe, maar spreek metaforisch de waarheid) iets als "Public finance met speciale toepassing Onwikkelingssamenwerking" of "Theologie van de Bevrijding inzonder inzake de Sharia in modern Soedan" - oplettende (waarachtig) academisch geschoolde NRC-lezers weten waar ik op doel. O ja, en POP-professoren, ook in de Kritiese Rede én Metafysika der Muziek van Adorno", natuurlijk, en - onder zeer vele gelijkwaardige hoogleraren - De Hazes van de Nedereconomie.

Wat verderop:

De taal die men gebruikt in de media is tekenend. Die is niet langer ontleend aan eeuwenoude academische mores, maar aan de nieuwste mode in de bedrijfskunde en de adviesbureaus.

Inderdaad - maar let wel: Dat hebben ze allemaal op de Neerlandse universiteiten geleerd in de afgelopen dekade(n)! Van al die persoonlijke aangesteld professoren flutkunde in een softe kulwetenschap, die alleen uit kretologie, pretentie en liegspraak is opgetrokken. En ja: ik citeerde daar mijn eigen  Hoe word ik een Nederlands Topambtenaar? - dat de enigermate intellectueel begaafde Nederlander in slechts één les leert hoe fluthoogleraar kulkunde aan een Nederlandse universiteit te worden, in de allerhoogste salarisschaal ook (vanwege uw PvdA-lidmaatschap, zeg ik er maar bij, voor uw instructie en financieel welbevinden).

De universitair geëmployeerde academici vervolgen

De redes die deze week in het hele land werden gehouden bij de opening van het academisch jaar bevestigden het primaat van strategische managementsoverwegingen boven academische denkbeelden.

Juist - maar realiseer u dat "academische denkbeelden" niet meer "van deze tijd zijn"; dat alleen mannen "van de oude tijd" daarvan weten en om geven, en dat al rectores al DEKADEN liegen en bedriegen, en logen en bedrogen, voor eigen opgang, en die van hun vrienden en partijkameraden.

En de universitair geëmployeerde academici vervolgen

We zien een bovenlaag aan het werk die zelf nauwelijks gecontroleerd wordt, maar wel de rest van de universiteit de maat neemt.

Ik weet niet of hoogleraar Jos de Beus mijn site kent, en nog veel minder of hij dat in een niet-dronken bui toe zou geven als dat zo is (ik ken hem overigens niet, maar heb wel eens van hem gehoord), maar mag ik de politicologische hoogleraar hier wijzen op twee feiten: (1) hij heeft geheel gelijk met het bovenstaande en (2) in feite is ook de volgende bewering waar, die het zojuist gestelde veroorzaakt heeft:

We zien een bovenlaag aan het werk die zelf nauwelijks gecontroleerd wordt, maar wel de rest van de maatschappij de maat neemt.

En dat is de bovenlaag van leidende politici, hoge ambtenaren, o zo fraai al dekaden over hun doelen liegende rectores, gedekt en geholpen door kamerleden, gemeenteraadsleden, en lokale media-grootheden, die allemaal ook op jacht zijn naar een professoraat kulkunde in een flutwetenschap van eigen vinding en omschrijving, om de eigen partij- of bedrijfs-belangen maar een patina van universitaire wetenschappelijkheid te bezorgen.

De universitair geëmployeerde academici vervolgen

Krachtige wetenschappelijke instellingen zijn van levensbelang voor een ontwikkelde samenleving.

Ik linkte maar naar mijn eigen Hoeren van de Rede, dat in 1988 gepubliceerd werd in Spiegeloog, dus aan de UvA, en in feite grotendeels uit een stuk bestond dat ik in 1982 aan de Universiteits-Raad voorgelegd had, als dank waarvoor ik voor fascist werd gescholden door de Asva (op basis van het argument dat ik "pro-kapitalisties dus eigenlijk fasjisties" zou zijn - en politicologisch UvA-hoogleraar: de link is naar een andere zeer leerzame verhandeling van mijn hand, ook al uit 1982).

Maar goed. U kunt de rest van het bepaald niet in fraai Nederlands gestelde in de NRC van heden vinden, en iets als wat ze eigenlijk hadden moeten schrijven in Hoeren van de Rede.

En overigens, hoogleraren... hoe voelt dat nu eigenlijk, tegenwoordig, in zo;n positie? Ik bedoel: 't Is - hm, hm! - aardig dat jullie het vandaag te melden hebben, maar ik heb dit al bewijsbaar in 1982 gezegd, toen jullie ook al rondzworven aan de Nederlandse universiteiten, en wellicht aksie-voerend voor de Asva studiepunten voor het doctoraal politicologie verwierven

3. "President verbant brutale apen"

Het volgende is alleen omdat ik het leuk en rechtvaardig vind en omdat het uitstekend mijn aantekeningen bij Multatuli's idee over humor illustreert, net als Multatuli's idee. De boude belettering is volgens de NRC, net als de titel:

President Rupia Banda van Zambia neemt wraak op de apen in de tuin  van zijn residentie.
(..)
Precies op het moment dat de president een verbale aanval op de oppositie opende, besloot een aap op een tak boven hem te gaan plassen.

Er valt ook geen mus van het dak zonder God's wil, zoals u weet, en de NRC meldt verder

Filmpje van het plasincident op nrc.nl/buitenland

zodat u ook dat weet. Ik zag het nog niet, en ga voorlopig maar op bed bij pogen te komen van de inspanningen van heden (en gisteren, vanwaar de noodzaak van correcties vandaag).


P.S. Ik link hierboven wel ernaar, maar niet expliciet: Aantekeningen bij "De illusie van democratie", nog steeds heel leesbaar, feitelijk uit 2002, en ongetwijfeld bekend bij de hoogleraren De Beus en Klamers:

"Wat is er aan de hand met de vertegenwoordigende democratie in Nederland dat er nauwelijks nog een beroepstoekijker te vinden is die er een goed woord voor over heeft?
'De legitimatie van de Nederlandse democratie' laat Jos de Beus, politicoloog te Amsterdam weten, 'is een grootscheepse vorm van zelfbedrog en misleiding.'
'Het politieke beest in Nederland', zegt Pieter Tops, politicoloog te Tilburg is zo goed als getemd.
En volgens Nico Baakman, politicoloog te Maastricht, 'maken we onszelf wijs dat wat wij democratie noemen, ook als democratie functioneert.
" (p. 33)

Nietwaar? Kortom, wat de rectores doen - allemaal leden van de leidende politieke en media-élite (en ikzelf ben trouwens vóór élites, als ze maar werkelijk bekwaam en overigens behoorlijk zijn) - is precies dit, al sinds dekaden, toen hoogleraren De Beus en Klamers daarover zwegen, zwegen, en zwegen ("The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing." - Burke):

'De legitimatie van de Nederlandse democratie' [en universiteiten - MM!] laat Jos de Beus, politicoloog te Amsterdam weten, 'is een grootscheepse vorm van zelfbedrog en misleiding.'

Toch? Precies zo, toch? Om dezelfde redenen, toch? Waaronder vooral (als dat niet veel te vleiend is, feitelijk, waar het de overmaat aan Neerlandse hoogleraren sinds dekaden betreft) "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing." Toch?!

P.P.S. Omdat mijn oog erop viel bij het controleren van links is hier een reprise van deel uit mijn HBO-directeuren uit 2005:

Er is iets tamelijk vreemds aan de hand, in mijn ervaring althans, met Nederlandse HBO-directeuren, trouwens tegenwoordig gewoonlijk opperhoofden van scholencomplexen met duizenden leerlingen: Massificatie, nivellering en stupificatie is al 35 jaar het Neerlands onderwijs-ideaal in de praktijk.

In de eerste plaats verdienen ze vrijwel allemaal rond het half miljoen in guldens per jaar, tegenwoordig, alsof dat vanzelf spreekt voor zo'n functie, terwijl een gewone universitaire professor het nog steeds niet verder brengt dan een flinke ton per jaar in guldens, overigens dan wel zonder bijverdienste, die voor de meer corrupte en tot niets verplichte professoren, zoals hoogleraren literatuurwetenschap, héél behoorlijk kan zijn in het moderne lezingen- en jury-circuit. (Een ex-CPNster van 15 jaar leugens in "De Waarheid" als Elsbeth Etter "verdient" per uur ongeveer waar ik per maand van moet rondkomen, bijvoorbeeld. Ik zou het minder erg vinden als mijn bijstand wat hoger was, teken ik ook aan.)

Maar goed - dat diefstal-salaris (een half miljoen in guldens per jaar, afgezien van nevenverdienstes, voor een veredelde bovenmeester van een school?!) is niet wat me opviel. Wat me opviel was namelijk dat àlle fotoos die ik van deze persoonlijkheden zag telkens weer exact hetzelfde mensentype betreft: Een véél te vette man van ca. mijn leeftijd, met een speciaal geconstrueerde oerlelijke tronie die voor imponeren en afblaffen ingericht is. Het is het model maffia-baas, en dan van het intellectueel lager begaafde soort, dat zich omhoog gewerkt heeft middels geweld, en oogt alsof dat iedere seconde weer kan losbarsten.

Zwijnenkoppen. Karpatenkoppen. Boeventronies. Ik kan het niet anders zien of verwoorden, althans niet zonder de waarheid geweld aan te doen. Ze zien er allemaal - die ik zag - écht zo uit, en hebben bovendien ook allemaal - die ik las of hoorde - dat soort praatjes. Imponeer-taal. Spierballen-Nederlands. En maffioos hoge inkomens, als vermeld, uit de belastinggelden. En ik denk niet dat dit uiterlijk het toeval is, vooral omdat de salarissen in dat wereldje van bestuurders zo krankzinnig hoog zijn. Zelfs onze gristenneurotische Em Pee verdient - excuus: ontvangt - niet meer dan bijna 3 ton bruto op jaarbasis, in guldens, dus zo'n 2 ton minder dan al die verzwijnde HBO-bovenmeesters met hun mafia-koppen, onderkinnen, en imponeertronies. Juist: Herman Goering-koppen, dàt is het woord waar ik naar zocht. O.b.a. (= a.k.a. = ook bekend als) Den-Butter-tronies o.b.a. Hazes-hoofden.

En in de handen en talenten waar die hoofden bij horen liggen lot, toekomst, opleiding en onderwijs van de jeugdige bloem der Nedernatie besloten.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail