\ 

Nederlog

 

1 september 2009

 

Hoe het ook kan - brief aan prof.dr. StruyvenbergDit is het vervolg van gisteren en bedoelt een illustratie te geven hoe het ook kan, als ik een behoorlijk medicus tref. Ik zal het morgen in MEinAmsterdam/ buromedisch plaatsen en verzenden, en voer het vandaag op om het een en ander te verduidelijken over hoe het ook kan, voor wie het grote, zeldzame geluk heeft om in Neerland een werkelijk intelligente, competente en eerlijke arts te treffen.

In dit geval was dit prof.dr. Struyvenberg [1], een internist werkzaam in het academisch ziekenhuis te Utrecht, en evident een intellectueel begaafd man - en voor wie "evident" verklaard wil zien: Dat blijkt, vrijwel direct ook, binnen 5 of 10 minuten, uit hoe iemand praat.

Hier is de brief, nu bijna 20 jaar oud, vrijwel geheel - en ik tiep de kennelijk voorlaatste versie over (met enkele kleine geschreven correcties), die ik eergisteren terugvond, en heb 26 noten toegevoegd van soms verklarende en soms satirische aard, dat vast heel vreselijk is in de ogen van mediburokraten, net zoals in de ogen van burokraten: Als je hun stupide, oerlelijk liegspraak niet schrijft of spreekt dan.... krijg je geen antwoord en jun je gewoon kreperen, en hoe eerder hoe beter (zolang zij zich maar vrij kunnen pleiten van jouw ellende: "Nooit van gehoord! Te beledigend en/of grievend! Mijn probleem niet! Zijn persoonlijke probleem! Wij Besturen Uit Naam Van De Idealen Van De Februaristaking, drs. Maartensz, drs. Boon, en drs.van Noord. RESPECT moet er zijn! En wie geen RESPECT toont aan Onze Mensen wordt vergast! Probleemloos! Dit Is Een Rechtsstaat!").

Er staat een uitleiding aan het eind, en de noten zijn satirischer - en zie vorige alinea voor de serieuze grote gevaren die u daarmee loopt, In Onze Nederlandse Rechtsstaat - dan de tekst van de brief, die overigens heel duidelijk is - en inderdaad is wat volgt voornamelijk interessant voor andere patiŽnten (een heel ironisch woord, in dit verband: geduldigen, wachtend op zorg, die al meer dan een generatie niet komt) met ME, maar overigens ook voor intelligente Nederlanders en Amsterdammers, die zich zouden kunnen afvragen waar dit land heengaat, met het huidig niveau van bestuurders en zogeheten "akademici":


Geachte heer Struyvenberg,                                    Amsterdam, 19.XI.89

In de eerste plaats moet ik u mijn excuses maken: I.t.t. wat ik zei heeft u van mij geen documentatie ontvangen.

De reden is dat de computer kortgesloten en in reparatie is. Weliswaar is deze brief, zoals u ziet, ook via een computer geprocuceerd, maar via een andere en oudere dan ik normaal gebruik, en zonder toegang tot gegevens-bestanden die ik nodig heb om gedocumenteerd over mijn vitamine-gebruik te kunnen schrijven.

Toch zitten er diverse bijlages bij deze brief:

 1. Enkele verhelderingen bij Boen's brief, uit januari 1982. Bedoeld voor artsen. [2]
 2. Beste Nico Mensingh, van 21 april 1982. Aan de huisarts Mensingh van Charante.
 3. L.S. d.d. januari 1988. Brief aan Nederlandse sarcoÔdose-vereniging (nooit verzonden) [3]
 4. Beste Helen, d.d. 19.IV.88. Brief aan mijn huisarts.
 5. Dear Ellen d.d. July 7 1989. Brief aan mevrouw Goudsmit te Engeland. [4]
 6. Myalgic Encephalomyelitis. Artikel van mevrouw Goudsmit.
 7. M.E. and the Psyche. Idem (6).
 8. Dear Ellen, d.d. July 20 1989. Commentaar op items (6) en (7).

De brieven betreffen de ziektegeschiedenissen van mijn ex en mijzelf; onze ervaringen met artsen; mijn meningen over artsen, hun diagnoses en de gevolgen daarvan voor onze mogelijkheden; en mijn ervaringen met vitamines (geschetst). [5]

De brieven zijn duidelijk genoeg en, hoewel uitgebreid, in ieder geval goed geschreven. Ik zal de persoonlijke achtergronden ervan verduidelijken, en enige commentaren geven.

Persoonlijke achtergronden:

Ik zelf ben geboren op 9 mei 1950; mijn ex (waarmee ik niet officieel getrouwd was vanwege studie-financiering) is geboren op 24 november 1954. Ik was zelf teruggekeerd uit emigratie uit Noorwegen (waar ik had kunnen studeren) in 1977 om te studeren. Het eerste jaar heb ik nauwelijks gestudeerd omdat ik eerst geen beurs kreeg, en vervolgens mijn beurs ingetrokken werd (alles niet door mijn fouten).

Mijn ex had een HBO-opleiding psychologisch assistente. In het academisch jaar 1078-1979 gingen wij beide psychologie studeren als hoofdvak terwijl ik daarna filosofie als hoofdvak studeerde en het vaste voornemen had zo snel mogelijk ook een hoofdvak zuivere wiskunde te doen.

Ik heb het al gezegd; het staat in mijn brieven; en ik herhaal het hier maar eens: Mijn ex en ik zijn beiden hoogbegaafd. Haar IQ ligt boven de 140, het mijne boven de 160, en het enige probleem dat we met de studie hadden was walging voor het geboden niveau van onderwijs aan de UvA (waar wij studeerden) en voor de aan de UvA gebruikelijke mores van docenten.

De redenen om onze intellectuele distinctie - waarvoor wij zelf even weinig aansprakelijk zijn als voor ons uiterlijk - zo nadrukkelijk aan te prijzen zijn natuurlijk onze ziekte: Wij hebben effectief tientallen keren te horen gekregen dat wij gek waren, simuleerden, ons aan stelden etc. terwijl we dat niet waren of deden, en het gevolg van deze medische kul-diagnoses (die wij bovendien, gezien de lamlendige kwaliteit van de studenten-verzekeringen, gewoonlijk zelf moesten betalen) was dat ons volledige maatschappelijke perspectief, waar wij beide - die laat waren begonnen te studeren en minstens 7 jaren gewerkt hadden - ons grote financiŽle offers getroost hadden, volledig vernietigd werd. Immers: onze ziekte was geen ziekte; wij waren gestoord; en dus deed geen enkele arts iets voor ons - behalve ons voortdurend rekeningen sturen.

Ikzelf werd ziek op 1 januari 1979, mijn ex tien dagen later. Bij beide leek het in het begin een stevige groep en bij mij werd het ook als zodanig ("een virus-infectie") gediagnosticeerd o.g.v. het aantal witte bloedlichaampjes.

Toen het bij geen van beide over was na 2 maanden ging mijn ex naar de dokter. Deze diagnosticeerde Pfeiffer o.g.v. een test. En toen dit na een half jaar niet over was - N.B, een half jaar waarin wij beide nieuwe hoofdvakstudenten psychologie waren en ik bovendien hoofdvakstudent filosofie was, terwijl wij beiden van een beurs studeerden, en dus punten moesten halen - en we opnieuw naar de dokter gingen kregen we voor het eerst te horen wat we daarna tientallen keren te horen kregen: "het is psychosomatisch".

Dat gebeurde deze eerste keer zoals het gewoonlijk gebeurde: Zonder onderzoek van enige betekenis; zonder enige relevante persoonlijke kennis van ons; met grote stelligheid; en ook met grote medische prikkelbaarheid op mijn overigens zeer beleefde logische tegenwerpingen: Alle protesten onzerszijds "bewezen" in medische ogen slechts dat wij psychosomatisch gestoord waren - "immers, al die protesten zijn 'euverdracht zoals de geniale Fraud ons geleerd heeft'".

Dit is ons zeer vele keren overkomen. Mijn ex had jarenlang last van hoofdpijn en spijsverterings-problemen: "Zeker relatieproblemen" was het standaard antwoord van gynaecologen en specialisten; we wilden een huis zonder hoge trappen en de arts weigerde ons niet alleen te helpen maar hield zelfs opzettelijk het doorsturen van gegevens naar ambtelijke instanties op "want het was immers toch psychosomatisch" etc. etc.

Effectieve hulp in enige vorm hebben we nooit gekregen. Wij hebben ca. 60 artsen e.a. zogenaamde genezers in 5 jaar gezien. Mijn mening is dat ze ons bijna allemaal opgelicht hebben [6]. De uitzonderingen zijn een huisarts te Sas van Gent, doctor Puylaert, en zijn broer, professor te Utrecht [7], die weliswaar ook niets konden vinden maar ons bijzonder goed geholpen hebben; veel onderzoek gedaan hebben; en dus veel mogelijkheden voor ons uitgesloten hebben. [8] Ik vermoed ook dat dit de enigen waren die ons geloofden: De rest konkludeerde eenvoudig: "Ik kan niets vinden, ergo... de patiŽnt is gestoord." (Zie bijgaande brieven.) [9]

De reden dat ik denk dat vrijwel alleen de Puylaerts ons geloofden, is dat zij in feite de enigen waren die onze klachten serieus namen en die klaarblijkelijk luisterden naar wat wij zeiden. [10]

Item 1, "Enige verhelderende opmerkingen" etc. geldt een brief van een internist Boen die ons in 1980 tamelijk grondig onderzocht en konkludeerde "Niets te kunnen vinden".

Dat was op zichzelf korrekt, zeker in overweging nemende dat de gewone diagnose in Nederland a;s de ars niets kan vinden niet is "De medsiche wetenschap is evenver als de cartografie anno 1200, dus is het niet verwonderlijk dat ik dit niet kan verklaren" maar de middeleeuwse aanroeping van psychosomatische incubii en succubii: "Ik - geniale medische alles-weter - kan het niet vinden, dus de patiŽnt is gestoord". [11]

Wat er minder aan deugde was dat uit dat antwoord, plus de ook gebruikelijke medische toevoeging "Waarom doet u niet wat meer aan sport" bleek dat al onze mededelingen over onze problemen eenvoudig niet geloofd werden. NB hoe bijzonder vreemd dit is in het persoonlijk verkeer tussen mensen: Veel geld moeten betalen voor een expertise die niet meer inhoudt dan dat de expert het niet weet en te horen krijgen dat de expert meent dat de cliŽnt (1) uit zijn nek kletst en (2) overigens behoorlijk gestoord is.

Na 5 jaar waren wij niets opgeschoten. We hadden alleen zelf gekonkludeerd  dat we waarschijnlijk sarcoÔdose hadden [12] en waren totaal cynisch geworden over Nederlandse artsen. (Ja, ik denk dat het vooral een Nederlands probleem is. Oplichters en uitvreters zullen er altijd blijven, maar de Nederlandse verhoudingen zijn speciaal ontworpen om de medicus tegen iedere vorm van effectieve kritiek en iedere schadevordering te vrijwaren.) [13]

Eind 1983 gingen mijn ex en ik uit elkaar [14] en werd mijn ex (die een wat betere verzekering had dan ik) door Van Ditmars, specialist in sarcoÔdose, gediagnosticeerd als lijdende aan een aspecifieke vorm van sarcoÔdose. Dit o.g.v. afwijkingen aan lever en milt. [15]

Ikzelf had de Nederlandse medische stand toen al lang opgegeven, overigens naast een boel andere zaken: Niet alleen waren wij op dat moment 5 jaar ziek in een "verzorgingsstaat" waar we geen enkele hulp konden vinden [16] - we waren ook vanaf januari 1981 in de studentenflat waar wij woonden met moord bedreigd door een naast ons wonende psychoticus, en vrijwel iedere nacht tot 5 of 6 uur 's ochtends opzettelijk wakker werden gehouden. [17]

Dit ging bijna 3 jaar continu door - ondanks onze verzoeken, ondanks verzoeken om politie-bijstand (die we niet kregen: de politie kwam om in het bijzijn van de dader te zeggen "Wij koom'n pas als de lijk'n al over de vloer ligg'n" [18])

Het voorjaar 1983 moest ik dus naar Engeland (waar ik ook eerder gewoond had en vrienden had) vluchten, letterlijk om mijn leven te redden. [19]

Daar vond ik bij toeval de effectiviteit van megadoses vitamines. De rest staat redelijk adekwaat (hoewel verre van volledig en ook niet systematisch) gedocumenteerd in de bijlages.

Algemene commentaren

Ik zal het kort houden en mij tot de opsomming van een aantal punten beperken, die vooral dienen om mijn opstelling tegenover de medische wetenschap, de medische wetenschapper, M.E., en mijn eigen problemen kort te verduisteren.

1. Anders dan de meeste Nederlanders (inclusief een groot deel van de artsen) zie ik geen enkel probleem met de medische wetenschap: Het zijn de wetenschappers die niet deugen. [20]

2. Over Nederlandse medici als soort gesproken - iets anders dan mijn oordelen over individuen - heb ik geen enkele illusie te verliezen: Het zijn in mijn ogen overwegend oplichters. Ik heb statistisch voldoende gronden om dat hard te maken, en zeg dit overigens vooral o.g.v. de specialisten-stakingen en de problemen met huisartsen (die ieder hun praktijk-kaartenbak voor een miljoen of wat wensen te verkopen aan de hoogste bieder). [21]

3. Dit laat onverlet dat er natuurlijk individuele artsen zijn die wel intellectueel en moreel competent zijn, zoals bijv. de medische broers Puylaert, reeds genoemd; mijn huidige huisarts, mevr. van Proosdij-Fertigova (waarschijnlijk niet bij toeval geen geboren Nederlandse, overigens) [22] en enkele anderen.

4. Het deed mij plezier u te ontmoeten: Uw manier van doen en praten verschillen op een mij aangename wijze van mijn gebruikelijke ervaringen met mediici. (NB: Mijn oordeel is altijd gebaseerd op een combinatie van ambiance, inschatting van persoonlijkheid, en inschatting van intellect. En het zal u niet verbazen dat ik geen gelover ben in menselijke gelijkheid - maar overigens geen enkel respect heb voor een goed verstand op zich. Dat heb ik zelf ook, en ik heb het zonder enige eigen inzet toegeworpen gekregen. En anders dan Nederlandse medici ben ik niet van mening dat een goed intellect of wat kennis iemand recht geven op een exorbitant inkomen.) [23]

(.....)

Mijn maatschappelijke carriere is weliswaar grotendeels geruÔneerd, maar voor mijzelf is dat geen serieus probleem (wel voor mijn ex): Ik denk dat ik dusdanig afwijk van de norm dat ik in Nederland toch vrijwel geen kans maak op een academische aanstelling in de filosofie, logica of psychologie.

De volledige gronden voor die mening zijn te uitgebreid om hier uiteen te zetten. Ik beperk me dus maar tot 1. de - documenteerbare - observatie dat ik nu  van het College van Bestuur en twee kroondocenten op schrift heb gekregen dat "als u dan zo intelligent bent, u maar in het buitenland moet gaan studeren" (NB!!) [24] en 2. enige documentatie die u duidelijker moet maken wat ikzelf denk en waarom akademische aanstellingen voor mij in Nederland nogal onwaarschijnlijk zijn:

De eerste 3 items zijn allen dit jaar gepubliceerd; het laatste stuk is een paar jaar oud en niet gepubliceerd (maar wel gecomplimenteerd door W.F. Hermans) [26]. Ze geven een redeijk toegankelijk beeld over wat ik denk over het Nederlands akademisch onderwijs, filosofie en wetenschap, en ook waar ik me de afgelopen 20 jaar mee heb bezig gehouden.

Ik hoop dat u aan deze berg van bijlages wat hebt. De volgende keer, als de computer waar ik normaal mee werk weer beschikbaar is, zal ik mijn ervaringen met vitamines toelichten. De reden dat ik dat nu achterwege laat, en u in plaats daarvan de bijgaande berg aanbied, is dat ik alleen via programmaas die op die computer draaien mijn gegevens kan vinden en analyseren.

Nogmaals, mijn excuses voor de huidige tamelijk onoverzichtbare berg. Ter compensatie kan ik alleen opmerken dat ik geacht word goed en helder te schrijven, en dat mijn meningen origineel zijn. [27]

Met vriendelijke groeten,                                                hoogachtend,


Tot zover (en vrijwel volledig) wat ik 20 jaar geleden schreef. Het vermakelijk of verbitterd dan wel verbitterend prozaÔsch gif zit voornamelijk in mijn noten van nu, die u tussen vierkante haken in de tekst vindt.

De voornaamste redenen om dit af te drukken zijn

 • te tonen hoe het ook kan, tussen werkelijk intelligente mensen
 • te tonen dat ik al heel lang ongeveer hetzelfde denk, voel en schreef over tal van zaken

en overigens omdat ik vind dat ik uiteindelijk behoorlijk beledigend behandeld wordt door de SAGGEN-medici:

Dames en heren SAGGEN, ik ben te oud en te geleerd en te hoogmoedig, en te scherp en satirisch ook, om me te laten afzeiken, uiteindelijk, door dames met 40 IQ-punten minder dan ik, opgeleid terzelfder tijd, en in dezelfde plaats als ik, die ik daar nooit over heb horen of zien protesteren tegen het niveau van de troep die ze aangeboden kregen (vrijwel niemand deed dat), en die mij nu zus of zo proberen wijs te maken dat mijn verlangens onredelijk zouden zijn; dat ik "een man van de oude tijd" ben "die nu voorbij is"; dat ik "een dokter van tachtig zoek die nog 24 uur per dag voor zijn patiŽnten klaar staat"; en die het als gunst presenteren dat ik - maar liefst: dank de directie-goden die SAGGEN zijn ootmoedig - vooruitzicht heb op wel twee consulten van 10 minuten "omdat ik geleerd heb dat u wel erg veel praat".

Goed dan, o SAGGEN - maar ik kan dat veel beter dan jullie, en mijn tijd kost ook geld, en ik reken mezelf tot (makkelijk) de beste advocaten, en mijn uurloon is 400 euro, afgezien van belasting, maal de tijd die ik verloor de afgelopen maand door dit als vanzelfsprekend, hoogst moreel gepresenteerde gelieg, niet houden van afspraken, niet doen wat gevraagd wordt, en ook nog eens een keertje verdommen e-mail te hebben, terwijl me dat voorgespiegeld is.

Ik heb geen zin in dit soort au fond hondsbrutale medische oplichterij, en als u dat beter meent te weten ("Wij hebben uitsluitend integere waerdige medewerkers van de heugste integriteit, optimael toegerust veur de cruciaele problemen van onze epoche, meneer: hoe durf u, in uw waenwijsheid"), qua SAGGEN, dan behoort u mij tegen te spreken, en zal ik dat publiceren op mijn site, en van mijn commentaar voorzien.

Mijn voorspelling is dat ik geen antwoord krijg, of "een antwoord" als ik kreeg van de bestuurschoft aller bestuursschoften van Amsterdam, de man die ik verdenk capo aller capi te zijn, omdat hij kennelijk moreel en intellectueel bewerktuigd is als zijn grootvader, die loyaal meehielp bijna 100.000 Amsterdamse burgers te helpen de dood in te jagen.

Ja, ik spreek van de grote Neerlander prof.dr. David Cohen, wiens genen zweven in zijn nageslacht, zoals in mijn geval ook, maar dan - God dankend op blote knieŽn: de Heere zij geprezen niet van dat soort en niveau, hoe arm, gediscrimineerd en pijnlijk mijn bestaan onder het bestuur van deze onmetelijk grote schoft ook is. Heer heb dank dat ik niet ben als hij en dat ik niet uit zo een familie stam!

Gruwelijk wat ik daar zeg... is wat ik vrees dat de hooggeleerden Boon en Van Noord nu denken? Wel.... beschouw:

 1. het uitstekende proefschrift van mevr.dr. Conny Kristel (op de dbnl.nl, geheel terecht) en The Holocaust Encyclopedia Ed. W. Laqueur en
 2. de verzetspensioensaanvraag van mijn vader, die afgescheept werd met een pensioentjke nauwelijks hoger dan een bijstands-uitkering omdat hij een communist was en
 3. bedenk dat, zoals dr. Kristel laat zien, prof.dr. David Cohen (ook de opa van ex-wethouder, de cocaÔne-snuivende megahoerenloper Rob Oudkerk) de oorlog keurig overleefde (dankzij collaboratie bij de moord op bijna 100.000 van zijn eigen stadsgenoten), nooit vervolgd, nooit berecht, en nooit gestraft is in dit Neerland, maar uiteindelijk wel een soort van absolutie kreeg, en wel dankzij de God in het diepst van zijn gedachten die Loe de Jong heette, die daar vervolgens, lang nadien, trots van verhaalde.

Ook dit zijn redenen waarom ik in dit uitermate kleine land, overvol met uitermate kleine mensen, niet pas - en een grote schadevergoedings-eis heb, en een flink aantal Amsterdamse mafiose bestuursschoften, met de gore moed De Idealen Van De Februaristaking te verpooieren als dekking voor hun mafiose, frauduleuze beleid, zeer graag zou zien hangen.

Maar ja - dokter Boon en psycholoog Van Noord, om van de SAGGEN zelf niet te spreken, waarvoor zij werken en waardoor zij betaald krijgen, liggen nu mogelijkerwijs alweer in een kleine stuip van grote aandoening over mijn onbehoorlijkheid.

Het is echter zoals ik het zeg, en ik adviseer iedere Nederlander met een IQ van 125 of hoger dit land met grote spoed te verlaten - want als de Wildersen hier de macht zouden krijgen, dan eindigt u of ik heel wel mogelijk in "Kampement" Amersfoort, om Jedem das Seine te geven, en u en mij beleefdheid, respect, deugd, fatsoen, en Normen En Waarden bij te brengen, net als mijn vader en grootvader tussen 1941 en 1945.

En weet u wat hier zo fijn bij is, in afsluiting: dokter Marlies Boon, de grote kenster van alles en nog wat, heeft mij reeds verzekerd dat ik daar helemaal niet bang voor hoef te zijn, en dat zij dat ook niet is "want zoiets gebeurt hier niet".

Oef! Wat ben ik nu blij en opgetogen dat de expert gesproken heeft!

Gaat allen gerust slapen, Amsterdammers en Neerlanders ook: Onze Nobele Politici waken over u, strijden een Heldhaftige, Vastberaden Onbarmhartige Strijd tegen het vreselijk gevaar van Het Terrorisme, dat ons allen o zo vreselijk bedreigt en dat hun zulke goeie smoezen levert macht, macht, macht en nog eens macht naar zich toe te trekken - om U en mij te beschermen tegen Het Terrorisme! - en bij God's gratie heeft De Expert gesproken:

 "Zoiets gebeurt hier niet".

SAGGEN-corpus! Als jullie een man als ik niet willen ("helaas niet kunnen", is de passende liegspraak hier: zie, ook ik heb schoolgegaan) helpen, laat hem dan niet nodeloos en schuldeloos pijn lijden, terwijl jullie je handen wassen in de onschuld van medische kulpraatjes!

Dat kost jullie gezonde Nederlandsers alleen maar geld! Jaar in jaar uit op jullie kosten een bijstands-uitkering, alsof dat vanzelf zou spreekt voor een invalide in Onze Rechtsstaat!

Nederland Is Vol, dra. Boon en dra. Van Noord! Nederland heeft niets aan mij! Iedere Amsterdamse autoriteit heeft dat al minstens 20 jaar duidelijk gemaakt! Mijn dood zou de Amsterdamse mafia-maten van B&W, tevens megametrofraudeurs, zoveel goed doen! Ik pas hier niet! Zelfs de UvA vindt dat! Ik kan niet vluchten, want ik kan niet eens behoorlijk lopen - en ik heb ook geen miljoenen of miljarden in de Amsterdamse drugshandel verdiend terwijl ik dat toch heel makkelijk gekund had, met mijn eigen coffeeshop eind 1985! Maar ik was zo totaal gek dat niet te willen!

En dan heb ik ook nog eens de euvele moed te denken en beweren dat ik intelligenter ben dan u, meer weet ook, en een paar jaartjes ouder ben, en misschien wel eens zou kunnen denken dat ervaring, kennis, of intelligentie enig gewicht in de schaal leggen in een SAGGEN-milieu:

"u bent van de oude tijd" "die nu wel voorbij is"

en ik heb het onmetelijk onredelijk verlangen een dokter te wensen die

"24 uur per dag voor z'n patiŽnten klaar staat: Nu, zo is het niet meer"

- dokter Boon dixit, zinspelend op een 80-jarige huisarts die kennelijk de ratť in haar eigen mediese kringen is, en mij construerend (domheid of opzet?) alsof ik daarom  zou vragen, als geheel niet hippe man "van de oude tijd" "die nu wel voorbij is", die eigenlijk, welbeschouwd, vanuit haar verlichte perspectief, vast minstens een beetje gek, en overigens Neerlands onpassend hoogmoedig is, en brutaal ook, alsof hij iets gedaan zou hebben dat bijzonder is, of zo iets hoogst bijzonders als een artsexamen deed.

Ach ja. Dit is een gedebiliseerd land, moreel gedebiliseerd en intellectueel gedebiliseerd, en ik wil hier weg.


Noten

[1] Van wiens bestaan ik leerde doordat ik een Amerikaanse vriendin had die gezondheidsproblemen kreeg, daardoor blootgesteld werd aan de onvermogens van Nederlandse artsen, en toen haar vader in de V.S. belde, die daar een belangrijk medicus was, en hem vroeg haar te vertellen wie er een bekwaam medisch dokter in Nederland was. Haar vader zei: Struyvenberg in Utrecht, en inderdaad had mijn vriendin daar grote baat bij.

[2]  Ik heb in 1981 mijn symptomen beschreven in een brief waar je - achteraf - een puntje kunt zuigen zo precies en helder gaf het de symptomen en klachten van M.E. weer, waarvan ik het bestaan niet wist tot 1989 (toen ik erover hoorde op de BBC-WS). Dit is in deze zin buitengewoon bitter, en geeft mij juridische mogelijkheden omdat M.E. sinds 1969 een door de World Health Organization erkende ziekte is - behalve dus in Neerland, tot 2009, want hier zien patiŽnten waarvan sommigen al dertig jaar lijden aan M.E. zich gedwongen bij de Tweede Kamer te soebatten over "Erken M.E.!"

Dit is een waanzinnige gore schande - en ik bedoel niet dat die patiŽnten dat doen: ook ik ondertekende de oproep - maar dat het nodig is, want het is zoiets als op je knieŽn moeten liggen met de bede

"Asjeblieft, asjeblieft, asjeblieft erken dat kanker (polio, dwarsleasies, longontsteking, you name it - o ja: M.E.) BESTAAT - al kunnen jullie het niet (goed of geheel niet) genezen"

DAT is alleen in Holland mogelijk, en zou voldoende reden moeten zijn voor iedereen die gezond is dit snel fasciserende land te ontvluchten, zeg (wat ook ik wil) naar ScandinaviŽ (waar ik gewoond heb en de taal spreek), Engeland (idem), Canada of de USA te emigreren, eenvoudig omdat mensen met werkelijk talent daar beter behandeld worden en meer kunnen verdienen, en althans in ScandinaviŽ de gezondheidszorg zeer veel beter is dan in Nederland.

[3] Zie verderop in de brief hierover.

[4]  Dezelfde als nog steeds M.E. heeft, en ondertussen Ph.D. in de psychologie is, en een groot en zinnig specialist is inzake medische (echte en wouldbe) kennis van M.E. Hier is een link naar de uitstekende site over M.E. waar ze tegenwoordig en sinds jaren voor schrijft: David Axford (de laatste een Engelse zeeman, met nog langer M.E. dan ik - maar wel met al jaren een behoorlijke behandeling in Engeland vanwege zijn erkende ziekte, zo geheel anders dan il: Dat ik ziek ben is erkend sinds begin januari 1979, dat ik M.E. heb sinds medio 1989. Hulp: Geen. Discriminatie: Oneindig, voortdurend, vanzelfsprekend: "Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg", en "Als je niet gewoon bent, zullen we je Onze Mores inpeperen".

[5]  Ik dacht toen - en denk nog steeds - dat vitamines mij hielpen, en had daar veel geld in geÔnvesteerd, want in die tijd waren vitamines in hoge doses veel duurder dan tegenwoordig.

[6] En zo denk ik nog steeds, maar nu met 20 jaar ervaring, en ca. 2020 meer woede voor de uitermate schofterige, misdadige, schunnige behandeling die ik van de Gemeente Amsterdam - drugsmafiosi of handlangers van de drugsmafia - en de UvA kreeg, een "universiteit" verworden tot een HBO of MBO gerund door liegende incompetente uitvretende oplichters, voor horden volledig onbegaafde doktoren en psychologen over 5 tot 10 jaar.

[7] Van dokter Puylaert leerde ik via een bevriende boekhandelaar, wiens jeugdvriend hij was.

[8] In dit verband, voor andere M.E.-patiŽnten: (1) u behoort medisch onderzocht te worden door een goede arts om uit te sluiten dat u niet wat anders hebt (dat gevaarlijker kan zijn dan M.E.) maar (2) mijn ex en ik zijn heel vaak medisch omgekeerd, onderzocht, betast, beklopt, afgetapt, doorgelicht en wat al niet, eenvoudig omdat we veel moeite deden om genezing te vinden.

Tegenwoordig - helemaal met de nieuwe lichting van artsen met een IQ van 118, moet ik aannemen - ben ik hier veel afwijzender over, eenvoudig omdat (1) het mij en mijn ex toen gigantisch veel moeite kostte om te laten doen (vanwege het nodige reizen, staan en lopen, vooral) en (2) belastend is en met risico's gepaard gaat.

Medici van tegenwoordig die mijn lichaam in willen voor hun onderzoeken zullen mij eerst hun diploma's, cijferlijsten, zelfgeschreven stukken etc. moeten tonen, voordat ik in zee ga met wat in mijn ogen, zonder evidentie van het tegendeel, heel wel mogelijk een Professional met een IQ van 118 en eigenlijk verdomd weinig werkelijk intellectueel benul zou kunnen blijken te zijn - als ik niet vooraf zijn of haar bewezen kwalificaties te zien krijg:

Ik heb vele tientallen medische oplichters gezien, feitelijk hondsbrutaal ook, want ze hebben allemaal gefaald een ziekte te diagnosticeren waarvan ik de symptomen loepzuiver (bleek in 1989) voor ze opgeschreven had in 1981, en die ze hadden moeten vinden in de medische literatuur als ze moeite gedaan zouden hebben of een behoorlijk verstand gehad zouden hebben, want M.E. is erkend als ziekte sinds 1969. MEN HAD HET MOETEN WETEN OMDAT ZE HET HADDEN KUNNEN WETEN, EN HET HUN PLICHT WAS DE RECENTE MEDISCHE LITERATUUR BIJ TE HOUDEN.

En overigens ben ik, vooral onder mannelijke doktoren, dus het zal wel hormonaal zijn, naar mijn smaak VEEL te veel o zo grage autoriteitjes tegengekomen: Au fond helemaal geen voortreffelije mensen, hoewel intelligenter dan de doorsnee, en vreselijk dol op de autoriteit uithangen en stellige beweringen zonder enige evidentie doen.

Kijk heren medische autoriteitsgeilen: Als je dan medicus bent en geilt op autoriteit, heb dan de moed je als legerarts voor  Afghanistan te melden. Je krijgt dan het sfeertje waar je zo naar verlangt, en je doet ook nog eens nuttig werk. Want mij wil het voorkomen dat je niet geschikt bent voor huisarts, heel wel mogelijk om dezelfde reden als ik dat niet ben (die het dan ook niet is): ik heb te weinig geduld daarvoor en ben te geneigd mensen te zeggen waar het op staat.

De grote meerderheid van de Nederlandse artsen die ik gezien heb sinds 1979 hadden nooit arts moeten (willen) worden; waren niet werkelijk intellectueel bekwaam (daarom ook huisarts i.p.v. professor interne geneeskunde zoals dr. Struyvenberg); en LOGEN gewoon over allerlei dingen - waar het helemaal niet NODIG is over te liegen, want ik vergeef eerlijk toegegeven onwetendheid heel makkelijk, omdat ikzelf weet dat het universum zeer veel groter dan mijn hersens is.

[9] Een man die hier kennelijk een goudhandel in opgezet geeft is iemand die tegenwoordig professor is: Een dr. Bleijenbergh, psycholoog, wiens proefschrift ik toegespeeld kreeg, ik meen van prof.dr. Molenaar, omdat het over M.E. ging, en dat ik rateldolle krankzinnige kul vond: M.E. was PSIEGIES, volgens deze hooggeleerde.

En verdomd: Sindsdien is er een goudhandel in Neerland onder de onbekwame uitvreters van "mijn" gilde, de psychologen dus: U hebt M.E.? Voor x maal honderd euro zullen de psycho-zeloten u Cognitieve Gedrags Therapie toedienen, opdat zij zelf er maar veel beter van worden en de patiŽnt chronisch meer pijn lijdt totdat ie de handdoek in de ring gooit.

Met dit heerschap heb ik een hele boom vol appels te schillen, en zo ik de gezondheid heb zal dat in deze sectie gebeuren, want het is volgens mij je reinste oplichterij en bedrog, bovendien met een fikse dosis sadisme erin, want je dwingt mensen met pijn die doodmoe zijn niet god weet hoever te moeten lopen en staan en reizen om maar door deze of gene NIP-geacreditteerde psycholoog forses doses Cognitieve Gedrags Therapie toegediend te krijgen, die alleen de professionele oplichter helpen zijn tweede huis in Frankrijk te verfraaien.

[10] De meerderheid van de medici die mijn ex en ik troffen deden dat namelijk niet, wilden dat niet, en konden het waarschijnlijk ook niet echt. En nu is dat door Klink dus, tot groot genoegen van alle hippe moderne jonge artsen met een IQ van 118, verplicht geworden: 10 minuten per consult, dus feitelijk hooguit 5 minuten om een redelijk gesprek te voeren.

Schaf de huisarts dan gewoon af, Klink: Moderne computerprogramma's maken betere diagnoses bij dezelfde gegeven informatie dan artsen plegen te doen, en doen dat zeer veel sneller, en in vrijwel alle gevallen ook zeer veel beleefder en eerlijker. En het kostenplaatje moet je verziekte gristenkruideniershartje bijkans een orgasme van financieel genot geven (NOG meer geld voor NOG hogere ambtelijke pensioenen!!)

[11] Zo denk ik er nog steeds over, maal het aantal jaren sinds ik dit schreef. Nederlanders: De meeste artsen zijn onbekwaam in het stellen van diagnoses anders dan de pakweg 100 bekende ziektes die ze leerden in hun opleiding; de overgrote meerderheid van de psychologen (in therapieŽn e.d.) zijn niets beter dan oplichters (immers: ze spreken elkaar allemaal tegenm en wel zodra de excellentie van hun eigen therapeutisch melkkoe im Frage komt!); en daar komt tegenwoordig bij dat ikzelf er gif op kan nemen dat 99 van 100 medici en psychologen die ik tref en aanzienlijk dommer en zeer veel onwetender zijn dan ik.

En dit zou me allemaal zeer veel minder irriteren als de heren en dames wat minder logen, wat minder poseerden, wat minder autoriteitjes uithingen tegen iedereen die hun spreekkamer binnenwandelt en begint naÔef vragen te stellen (ik heb het geprobeerd, lezer, en zo is het), en wat bescheidener zijn over hun eigen vermogens die ze niet verder bracht dan huisarts of psycholoog, wat intellectueel bepaald geen hooggrijpende zaken zijn, al blijf ik respect hebben voor hardwerkende integere huisartsen - ook al omdat hun feitelijke beroepsuitoefening over het algemeen niet om de kwaliteit van hun verstand draait (je moet behoorlijk intelligent zijn om een redelijke huisarts te zijn, maar meer is niet nodig, en wellicht beperkend) maar om de kwaliteit van hun karakter en moraal.

En in dat verband heren en dames gezondheidsburokratisch academisch gekwalificeerden: "Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely." En de meesten van jullie die ik zag - anders dan prof.dr. Struyvenberg, anders dan dokter Van Proosdij-Fertigova - konden niet behoorlijk omgaan met jullie autoriteitje zijn, dag in dag uit, aldoor opnieuw, tegenover de doorsnee van de doorsnee met een slechter verstand en een slechter opleiding.

[12] Ikzelf was namelijk aan het grasduinen gegaan in de medische literatuur en had bevonden dat dit redelijk overeenkwam met onze klachten.

[13] Schreef ik 20 jaar geleden, en denk ik 20 keer maal mijn pijn die 20 jaar sterker - en helemaal nu, met de medische burokratisering, in dienst van hooguit half opgeleide medici, vergeleken met vroeger, die bovendien gemiddeld een stuk dommer zijn dan wie vroeger - tot ca. 1968 - via een gymnasium-beta medicijnen studeerden, want die mensen hadden een gemiddeld IQ van 135.

Trouwens, 1 september 2009 ... hoe het in Neerland toegaat onder medici moet "Jansen Steur" googelen: Allemaal dekken de medische kameraden elkaar loyaal, collegiaal, fatsoenlijk, deugdzaam, was het alleen vanwege het adagium "if you scratch my back, I'll scratch yours" dus "ik verberg nu jou medische missers (en pogingen aantrekkelijke patiŽntes te vingeren), maar op voorwaarde dat jij dat zo nodig voor mij doet, amice". (En ja, ik heb aantrekkelijke vriendinnen gehad die verhaalden van heren medici die bijna even hitsig als prof.dr. Frans Jacobs, de grote ethicus van de UvA waren.)

En o ja, heren heertjes-medici: Jullie verdienen meer dan genoeg om jullie lusten te laten lenigen door echte professionals van de Wallen, toch?!

[14] Dit had met diverse dingen van doen, waaronder de uiterst pretentieuze huisarts Nico Mensingh van Charante, die de brutale moed had ons van folie a deux te beschuldigen, dat te weigeren in te trekken, sindsdien - gelukkig voor zijn patiŽnten - huisarts af is, maar althans niet lang geleden de Amsterdamse medische specialist was die bekwaam zou zijn te beslissen of u het recht heeft op zelfmoord, vanwege uw hopeloze toestand.

Ik krijg nu graag het adres van deze medische pipo, want ik heb het een en ander met hem te verrekenen in het kader van folie, leugens, pretenties, oplichterij en medisch onvermogen, in deze sectie.

[15] Twee opmerkingen in dit verband.

A. Het bleek dus dat ikzelf mijn huiswerk inzake medicijnen minstens redelijk had gedaan.
B. Ik neem aan dat dokter Van Ditmars zich vergistte, maar (1) ik neem hem dat geheel niet kwalijk en (2) er kan voor hem een overweging meegespeeld hebben die ik ook van nogal wat andere medici gehoord heb: Om recht op hulp uit te kunnen oefenen, moet enig medicus bereid zijn een medisch etiket te plakken op het lijden van een patiŽnt die deze dan in staat stelt in de mediburocratie behandeld te worden alsof ie inderdaad ziek is (en niet "psychosomatiseert", "gestoord", "een fraudeur", "te lui om te werken" etc. is - allemaal termen die mij door medisch tuig toegevoegd zijn door de jaren - en het spijt me achteraf dat ik een stel daarvan niet gewoon een dreun voor hun malle rotkop heb gegeven, en dat allemaal maar braaf geslikt heb met het idee "Je bent een tamme laffe idioot", want ik denk dat dit zowel de spreker als mij behoorlijk opgelucht zou hebben, en mij geholpen zou hebben als de arts in kwestie naar de rechter was getogen).

Hoe het zij... ik heb mijn ex sinds vele jaren niet gesproken (die net als ik, met haar goed verstand, en ondanks M.E, uitstekend is afgestudeerd, als psycho-fysioloog), en hoop dat het goed met haar gaat, en dat Van Ditmars diagnose haar in ieder geval de hulp heeft gegeven waar ze recht op had.

[16] "Verzorgingsstaat" in de Neerlandse praktijk "= staat waar alle politici en burokraten boven de wet staan, en zichzelf kunnen verzorgen uit de belastingpotten, tot Zalmiaanse en Graviaanse bedragen van 600.000 euro per jaar voor wat veredeld boekhouden toe".

[17] Dit was de eerste persoon - afgezien van diverse klasgenootjes op de lagere school die met liefde en toewijding pootjes uit meikevers en spinnen trokken, wat mijzelf zeer bevreemdde - die een evidente sadist was. Hij sliep zelf kennelijk nooit, of had zware slaapmiddelen als erkende psychoot, en draaide tot 's ochtends vroeg dus keihard opera direct naast onze slaapkamer.

Achteraf was dit ook de eerste evidente beestmens waar ik mee geconfronteerd ben geweest, wat ik zeg omdat ik deze categorie sindsdien serieuzer ben gaan nemen, en omdat deze ellendeling heel goed wist wat hij deed - wellicht in die mate dat hij zijn psychose gebruikte als dekking voor zijn perversies, want het was geen domme man.

Hij kon ook minstens 15 uur per dag in de publieke telefoon - we spreken van 1981, en van een studentenflat - staan tieren en gieren dat hij "dit kutwijf", "dat takkewijf", "die teringkut" wel eens open zou snijden (hoorbaar tot in de huiskamer van mijn ex en mij), en achteraf vertelde mijn ex mij dat hij haar vele keren stond op te wachten met de mededeling dat hij haar wel mocht (mijn ex was een mooie vrouw) maar een pesthekel had aan mij, en dat hijzelf "een echt primitief beest was".

Mijn ex verzweeg dat, wat ik jammer vind achteraf, want ik had hem daarvoor graag minstens het ziekenhuis in getrapt - wat zij natuurlijk wist, en haar onder grote pressie zette.

[18] Het waren namelijk Grunninger puistenkoppen met het IQ van een chimpanzee, sindsdien waarschijnlijk miljonair vanwege cocaÔne-corruptie want ZO ging en gaat dat in Onze Stad Van De Idealen Van De Februaristaking.

Over het toen gebodene heb ik drie jaar geprocedeerd, en dat proces gewonnen ("een mirakel", volgens advocaat Kersting) want het College van Bestuur van de UvA, dat mij van de Universiteits-Raad kende, dat 45 miljoen had laten verdwijnen van de universitaire rekeningen, en dat ik vroeg om wettelijke verplichte jaarrekeningen die ze niet opmaakten (met steun van de totaal corrupte quasi-revolutionaire baantjesjagers van de Asva), deed NIETS voor mij behalve zeggen (mr. Cammelbeeck, miljoenendief: "Ik praet niet met u!" - want hij had het zeer beledigend gevonden dat ik (geheel terecht) van  oplichterij had gesproken vanwege die afwezige wettelijk verplichte jaarrekeningen; dr. Poppe, miljoenendief: "Ik kan niets voor u doen, maar Bob de Hon kan u zo helpen"; drs. De Hon, miljoenendief, met walging in zijn stem: "U denkt toch zeker niet dat ik mijn ambtenaren afval?!! Dag muhneer!" - en weg beende deze bestuursmisdadiger en schoft, en hij woont er waarschijnijk nog steeds heerlijk en royaal van in Almere.

De 45 miljoen bleken verdwenen ca. 1987, en zijn indertijd nog in het universiteitsblad Folia Civitatis, overigens het zeer grage schoothondje van het CvB, besproken. Natuurlijk vond iedereen aan de UvA behalve ik dat "Ach, iedereen laat wel eens een steekje vallen" - want de positie en aanstelling van iedereen aan de UvA was in handen van het CvB.

Sindsdien won ik het proces - en sindsdien weigert de misdadige, verziekte, schunnige UvA ook mijn klachten daarover te beantwoorden.

Neerlands bloed; Neerlandse moed; Neerlands karakter!

Ik zou drs. Bob de Hon graag spreken, en niet alleen dat: Hij is een miljoenendief, een oplichter, een schoft en een sadist, en verdient, in mijn juridische metriek, gehangen te worden, want ik denk dat je om van dit soort tuig af te komen je ze zo streng behoort te straffen dat hun soortgenoten wel uitkijken (en niet meer de universiteiten uitvreten, maar gewoon lekker drugshandelaar in Amsterdam worden, qualitate qua Echte PvdA'ers).

[19] Omdat de gek in de studentenflat steeds gekker werd (můcht immers van de gemeente-politie, dat hem veel vreugde gaf), en tot nog meer nachtelijke herrie en bedreigingen inspireerde, en omdat ik god weet hoe lang niet behoorlijk geslapen had (mijn ex had er minder last van, maar ik heb een afschuw van de meeste opera, wat de gek draaide, op maximum-volume, om 04.00, en kan niet slapen met herrie of licht), en inderdaad in Engeland de eerste weken vooral geslapen heb.

[20] Ik ben daar nog steeds uitzonderlijk in, en denk nog steeds exact hetzelfde, maar in die tijd was Het Holistisch Denken en god weet wat nog meer buitengewoon populair onder alles wat would be intelligent is, zogenaamd bekwaamd op een HBOtje of universiteitje.

Dit is tegenwoordig iets minder onder de genoemde groep (al geven velen er nog steeds welbetaalde, door de ziekenfondsen vergoede kultherapieŽn mee) - en dat kennelijk omdat deze overtuigd is door Jomanda en haar soort dat er toch iets loos mee is, terwijl Jomanda en haar soort via de media nu de nog veel grotere groep van de laagst begaafden als zeer gewillige prooi heeft, met steun van Media-Persoonlijkheden en zo.

Progressie, naar u begrijpt!

[21] Dat was 1989, en sindsdien meer van hetzelfde, zoals nu weer, in 2009, medische specialisten die door een fout in de regelgeving diverse honderdduizenden euro's per jaar uitgekeerd kregen boven op hun toch al royale inkomens van ca. 200.000 euro's per jaar, en die nu alles doen om die honderdduizenden te behouden.

Gaat de drugshandel toch in, zooitje uitvreters en oplichters! Dan tonen jullie tenminste dat jullie ballen hebben!

Kortom, mede-Nederlanders: De meeste medici in dit land deugen niet, willen niet deugen, en tegenwoordig kunnen ze ook niet meer deugen (i) vanwege hun uitermate gebrekkige uitgeholde opleidingen (die niet wetenschappelijk zijn maar beroepsopleidingen zijn: een huisarts is geen werkelijk wetenschapper, want een huisarts kreeg een beroepsopleiding - wat van mij mag, maar waar ik me geen illusie maak, noch wil laten aanpraten, bijvoorbeeld over "De Wetenschappelijke Bekwaemheid" van deze of gene huisarts: ze genoten geen opleiding daarvoor, en de artsen die wel een wetenschappelijke opleiding genoten zijn geen huisarts, maar internist of neuroloog o.i.d.) en (ii) statistisch gesproken omdat ze een stuk dommer zijn dan de gemiddelde Nederlandse arts tussen 1865 en 1965, die eenvoudig veel meer moesten kunnen en weten om af te mogen studeren en (iii) vanwege hun zeer slechte VWO-opleidingen en uitgeholde medische studies in de HBO-pakhuizen die tegenwoordig "universiteiten (allemaal TOP)"  heten.

En ik zou hier minder boos over zijn als ik minder uitermate pretentieuze geolied liegende medische blaaskaken van heel geringe intellectuele talentjes vergeleken met de mijne had getroffen.

[22] Mevrouw van Proosdij-Fertigova had de distinctie en karakter in 1968 uit Tsjecho-Slowakije te vluchten, vloeiend Nederlands te leren, en hier een medische opleiding tot arts te doorlopen - dat alles aanmerkelijk meer moed, karakter en inzet vergde dan de nogal watjes-achtige medische figuren die ik trof, met Neerlandse achtergronden.

[23] Mag ik de mediburocraten van SAG - de SAGGEN, zal ik maar zeggen - erop wijzen dat ik dus wel degelijk mensen met respect en waardigheid kan behandelen - als ze dat waardig zijn, zoals prof.dr. Struyvenberg? Dank u!

En de ellipsis - (....) - in de tekst slaat op enkele alineaas die ik oversla. Overigens krijgt u de gehele brief, afgezien van de bijlagen, onder andere omdat het mij enig plezier doet, en om te laten zien (i) hoe behoorlijke medici mij behandelen en (ii) hoe ik behoorlijke medici behandel:

NIET volgens de normen van de SAGGEN, wat (i) noch (ii) betreft: U behandelt laagopgeleiden maar alsof zij rechteloze randdebielen zouden zijn, mocht dat u een prettig gevoel geven.

[24] En verdomd, ook dat was waar, zoals zoveel dat ik schreef, al was dit heel makkelijk in te zien.

"Waarom dan?", vraagt u misschien. Wel, lezer(es) vanwege de Neerlandse mentaliteit, die Multatuli zo liet zien:

Ik zal u vertellen hoe de nederigheid in de wereld is gekomen.

Pygmee was klein van statuur en hield er van heen te zien over anderen. Dat zelden lukte omdat-i zo bitter klein was.

Hy ging op reis en zocht mensen die kleiner waren dan hy maar hy vond ze niet. En z'n begeerte om heentekyken over anderen, werd al heviger en vuriger.

Hy kwam in PatagoniŽ waar de mensen zoo groot zyn dat 'n kind, terstond na de geboorte, heenziet over z'n vader.

Dit beviel Pygmee niet... in 'n ander. Maar uit wanhoop om menschen te vinden, kleiner dan hy, bedacht hy een middel. Hy vond 'n deugd uit, die voorschreef als eerste beginsel : wie grooter is dan Pygmee, moet zich bukken tot onder de gezichtslyn van Pygmee, en de nieuwigheid vond ingang. Alle PatagoniŽrs werden deugdzaam. Als iemand zondigde door rechtopgaan tegen de "eerste beginselen" van Pygmee's deugd, werd hy op eigenaardige wyze gestraft . Al wat gebogen was en deugdzaam, sprong den hardnekkige om den hals, en trok hem naar beneden, tot z'n hoofd het peil bereikte van patagonische braafheid. En wie heel PatagoniŽ op z'n schouders droeg zonder deugdzaam te worden, werd te pronk gesteld met 'n bordje waarop 'n patagonisch woord geschreven stond, dat eigenlyk betekent: deze man stond Pygmee in den weg.

Dit woord vertaalt men in 't hollandsch met: hoogmoed.

De laatste link geeft de uitleg (en mijn hoogmoed is NIET van de soort apetrots - "Mijn maetschap, mijn maetschap met mijn amici, waer ik van jelui de juiste jura veur wil hebben", zoals ik ťťn van deze soort ooit, honderd meter ver hoorbaar, in boekhandel Scheltema hoorde - waaruit de zelfingenomenheid van medici gemetseld pleegt te zijn.

Kortom.... wat de Neerlander zeer slecht kan velen is een Neerlander die langer (slimmer, mooier, rijker, populairder, you name it) is dan hij of zij zelf. Iets als een gewone Amerikaanse eerlijkheid over de eigen merites (waarachtig of niet) is in Neerland op zichzelf al bijna een halsmisdrijf, behalve onder vrienden en in het studenten-cor'.

Excellentie is in Neerland alleen acceptabel als het een excellentie van iets is dat Ons Gewone Volk kan begrijpen en huldigen: Sang fan Hazes, foeballe fan Cuyff, fijne dansmusiek van Brood, humor van Brink, de evidente excellenties Bunskoek, Hillebrands of de zo fraai gekinkuilde dombo Witteman - dat soort dus.

Een werkelijk behoorlijke integere en intelligente medicus, een geniaal wiskundige (Brouwer) kan hier alleen op publieke hoon rekenen vanwege z'n "wel wat excessieve rechtvaardigheids-gevoel" (over Brouwer), en wordt nog bij zijn leven systematisch doodgezwegen, gepest, vervolgd, en van de universiteit verwijderd (noemde ik Brouwer al: Juist!).

De Neerlandse identiteit = de vernedermentaliteit: Jij - ja jij daar! - moet het niet in je malle kop halen dat jij ook maar iets beter ben dan ik, of je krijgt sores, en ik leer je onze mores! (Als je geen BN'er etc. bent, natuurlijk, want dan liggen de honderdduizenden zelfrespectlozen kwijlend aan je voeten voor helemaal niets dan vermeende synthetische excellentie.)

[25] Hoort zegt het voort, Neerlanders met een IQ boven de 115!! HANDEL hierna, zo kunt, werkelijk hoogbegaafden: De Neerlandse opleidingen zijn vrijwel uniform hopeloos, en niks beter dan diefstal van uw mensenrecht op behoorlijk onderwijs en oplichterij die u voor uw hele leven zal verarmen, door braak te laten liggen wat u op uw leeftijd, tussen de 18 en de 25, het best kunt ontwikkelen!

[26] Met wie ik - niet lang of uitgebreid - gecorrespondeerd had over Multatuli, en die ooit op me afgestapt was i.v.m. iets wat ik publiekelijk gezegd had over Wittgenstein.

[27] Geheel anders dan meeste medici die ik trof was prof.dr. Struyvenberg in zijn nopjes met de documentatie (hij had mij ook, alweer geheel anders dan meeste medici die ik trof, die dan ook gewoonlijk gewoon huisarts waren i.p.v. professor interne geneeskunde, daarom gevraagd).

Ik zag hem de laatste keer begin 1991, en stortte kort daana totaal in als gevolg van de terreur op de Elandsgracht door de inpandige drugshandel beschermd door Ed van Thijn, Hoofd Veiligheid Amsterdam mr. Sarucco, haar trouwe rechterhand mr. Lisser, en de beestachtige corrupte schoften van de Gemeentelijke Bouw- en Woningdienst.

(Bewoners van de Vijzelgracht!: Dit is vies, griezelig, drugscorrupt tuig, dat weet boven alle wet en fatsoen te staan in Amsterdam, en waarvan ik zou aannemen dat ze de damwanden zelf hebben laten lekken om spotgoedkoop beslag te kunnen leggen op uw huizen, totdat ik het absolute onweerlegbare bewijs van het tegendeel krijg).

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail