\ 

Nederlog

 

10 augustus 2009

 

Het karakter van Boole

 

Nu weer even iets geheel anders, vergeleken met het voorgaande over drugsterreur in Amsterdam, in verband waarmee ik gisteren drie stukjes voor Nederlog oplaadde, en u kan melden dat ik nog niets hoorde van de gewillige propagandisten voor de Gemeente Amsterdam, de passend genaamde firma BigShots.

Hoe het zij, één van de belangrijkste redenen dat ik nog leef, in deze stad die zo goed is volgens de goudeerlijke Elian Wils, is dat ik meer van logica, filosofie en wiskunde wil weten en begrijpen, en mijn eigen ideeën daarover uit kan schrijven, strijdend tegen de moeheid, de pijn, en de immer liegende, bedriegende, manipulerende sadistische gemeentelijke vergassers, zeer gewillige wetsverkrachtende mafiamaten en drugsmafiosi van de Bestuursdienst.

En één van de voornaamste redenen daar weer voor - en ik bedoel nu mijn belangstelling voor filosofie, logica en wiskunde - is dat ik mijzelf van circa mijn vijftiende (toen de puberteit intrad, en ik mijn centrale belangstelling voor menselijk redeneren geïdentificeerd had) bewust werd dat (i) ikzelf een heel stuk slimmer was dan de meesten, inclusief mijn leraren; dat (ii) de schoolboeken en wat mij aangeprezen werd als grote literatuur van Nederlandse bodem vrijwel altijd slecht, pedant, schools of aanstellerig waren en meestal alle vier; maar ook - dankzij de Openbare Biblioteek, dat voor mij in ieder geval een beschavingsinstrument was - dat (iii) in de echte wetenschap, goede filosofie, in de buitenlandse literatuur (zie: 30 favoriete schrijvers), en door historici, en dan vooral de klassieken tot ik Gibbon en Burckhardt las, heel regelmatig, voor wie de moeite neemt te zoeken, zeer helder denkende en schrijvende individuen te vinden zijn die, althans voor mij, evident zinniger waren dan alles wat mij in het Nederonderwijs aangeprezen werd.

Dat leidde tot een lange zoektocht in en naar het beste in de voor één menselijk individu overweldigende hoeveelheid kennis en ideeën van de laatste 2500 jaar menselijke beschaving, zoals deze te vinden was in openbare en universiteits-bibliotheken en in boekwinkels (het internet begon voor mij pas toen ik al 46 was), die mij met grote regelmaat tracteerde op het beste, het meest intelligente, het eerlijkste en het best geformuleerde dat in de menselijke beschavingsgeschiedenis voorgebracht is - en waar ik niets van aangeboden kreeg op school en al evenmin op de universiteit, toen ik daar eenmaal gearriveerd was(*).

Iets anders dat ik in die zoektocht leerde is dat wie werkelijk wat kan en werkelijk wat te zeggen heeft vrijwel altijd een bijzonder individu is, die niet geheel, en soms geheel niet, is zoals de mensen in zijn of haar omgeving, wat hem of haar dan ook in staat stelde zo te schrijven en denken als ie deed. (**)

Hier is een voorbeeld, namelijk een korte karakteristiek van de persoonlijkheid van George Boole, een Engelsman die leefde van 1815 tot 1964, die geheel uit zijn eigen geest de wiskundige logica schiep, die nu bekend staat als Booleaanse algebra, en die het theoretisch fundament is van de computer met hulp waarvan u dit leest.

Mijn bron is het schittende "The world of mathematic - A small library of the literature of mathematics from A'mosé the Scribe to Albert Einstein, presented with commentaries and notes by James R. Newman", dat in het origineel vier delen prachtproza omvat, die ik u allemaal van harte aan kan raden. Ik citeer één alinea uit Newman's inleiding tot tekst van Boole:

Boole was largely self-taught and showed in all his work an attractive independence of mind. The independence extended also to his religious views and social habits. Among the poorer people of the neighborhood he was regarded as "an innocent who should not be cheated. Among the higher classes he was admired as something of a saint, but rather odd." Whenever he met a person in a train or a shop whose conversation interested him he invited him to his home "to look through the telescope and talk science." Although his wife was sometimes embarrassed by by the motley of visitors thus recruited, she consoled herself with the thought that because of Boole's reputation for good will "her household would be safe in any Irish revolution." Boole resembled Augustus De Morgan (..) in some of his interests and personal traits. He was less of a controversialist, but, like De Morgan, when he had decided to do a thing on principle, he was not easily dissuaded. His behavior during his last illness was typical. "Having caught a cold which turned into pneumonia he insisted on calling a doctor who had recently been dismissed from a professorship at Queens College for some irregularity of conduct. This he did in order to show friendship and to give pleasure to a man who was in distress." He died December 8, 1864. "One of his last wishes was that his children should not be allowed to fall into the hands of those who were commonly thought religious". (Op, cit. vol. III p. 1854)

Een man naar mijn hart, naar u wellicht begrijpt, en om nogal wat redenen,  waaronder deze, die ik als de moderne Diogenes van Amsterdam, waar ik nu 21 pijnlijke jaren lang, e-mail, html-kaarsjes en gepubliceerd proza gebrand heb tussen 700.000 door hun burgemeester tot gelijkwaardigen van Einstein, Boole en Mandela verklaarde deugdmensen op zoek naar één werkelijk mens:

"This he did in order to show friendship and to give pleasure to a man who was in distress."

Niet te vinden in bestuurlijk, burocratisch, universitair, academisch, mediamiek, en journalistiek Amsterdam! Niet in 21 jaar, met de beste bewijzen over mijn martelingen - bijna 4 jaar lang niet meer dan 4 uur slaap aan één stuk en verder nauwelijks is een marteling met mijn ziekte, zoals Chiel van Eendenburg, Job Cohen en drs. de Jong héél goed weten én op prijs stellen: De enige mens die wat deed en durfde voor mij in de UvA is sindsdien geëmigreerd.

Hoe het zij... de volgende link is naar het Wikipedia-artikel over George Boole, en de hierna volgende geeft u de pagina bij de uitstekende archive.org van zijn hoofdwerk "An investigation of the laws of thought".

En Boole mag niet zo een controversialist als zijn vriend Augustus De Morgan zijn geweest - wiens "A budget of paradoxes" u moet lezen als u van wiskunde houdt en/of in zeer fraai ironisch-polemisch Engels geïnteresseerd bent, van een man die volgens zijn tijdgenoten "reads algebra as if it is prose" - maar zoals ik in Hip, spiritueel, modern, lefdasje:  Spinoza uitlegde, mede ten behoeve van de grage bestuurshoer voor de drugsmafia Gehrels, die probeert het denken van Spinoza te misbruiken voor haar carriere, was Boole meer dan controversieel genoeg om een zeer fraaie logische uiteenzetting over Spinoza's logische vaagheden en fouten te schrijven.

En overigens wil het mij voorkomen dat George Boole, vergeleken met Carolientje Gehrels en haar mafiose kompanen, die in het afgelopen jaar van mijn pijn en vruchteloos klagen over hun schunnige drugscorruptie en hun vrijwillige opstelling als S.S.ers van de drugsmafia van Amsterdam ("Schützstaffel, brave, moedige, karaktervolle, integere, eerlijke echt Amsterdams-menselijke Elian Wils - en ik heb geen nazi-collaborateurs in mijn familie: B&W wel) in dat zelfde jaar 10 miljard euro's aan soft en hard drugs omgezet in Amsterdam zijn omgezet, omdat de big shots van Amsterdam dat willen, en hun propagandisten blij mogen en kunnen uitdragen dat dat goed, humaan, integer en rechtmatig zou zijn.


P.S. Ik heb ondertussen met Elian Wils gesproken per telefoon - hulde! da's véél meer dan burgemeester Cohen aandurft, sinds bijna 10 jaar - die een fikse flu de bouche heeft, maar overigens vast een in zijn soort aardige jonge heer is. Hij zal zich wat in mijn site verdiepen, en we zullen later nog eens met elkaar spreken - en er komt nóg een filmpje aan van zijn hand, inzake De Waarheid Over Amsterdam, in coördinatie met I Amsterdam, kan ik u verklappen - want, wellicht tot zijn verbazing, klink ik heel redelijk, dat ik dan ook inderdaad pleeg te zijn, en zelfs lang kan volhouden tegen Amsterdamse bureaucraten die het bloed onder mijn nagels vandaan proberen te halen. (Ik vermoed zelf dat mijn redelijkheid een grote handicap is, samen met mijn ziekzijn: Tegen gezonde Amsterdamse havenarbeiders - waar ik tussen opgroeide - kijken de DWI-bureaucraten wel uit, kan ik u verzekeren!)

Trouwens.... ik heb het hier niet over gehad met Elian Wils, maar ik heb toch echt aan de UvA geleerd dat

"iedereen weet dat waarheid niet bestaat"

net als iedereen die daar sinds 1972 studeerde, waar helemaal niemand enig probleem mee had in die institutie, behalve dat wie dat ontkende - wat niemand deed, behalve ik - "een fascist" en "een terrorist" moet zijn. ($$)

Dezelfde waanleer is sindsdien uitgedragen naar alle vormen van (openbaar) onderwijs in Nederland, en het is mede hierom dat, zoals Koning Beatrix geheel naar waarheid opmerkte "De leugen regeert in Nederland" - want immers: iedere leugenaar, iedere waandenker, iedere propagandist, iedere ambtenaar en iedere bestuurder heeft er groot belang bij dat waarheid zogenaamd niet bestaat, omdat ze dan met een stalen gezicht kunnen zeggen, zoals mij heel vaak overkomen is in mijn gesprekken met Amsterdamse ambtenaren over mijn menselijke rechten in Amsterdam:

"iedereen weet dat waarheid niet bestaat, máár, muhneer, maar...
u heeft récht op uw eigen mening, want we leven in Een Demokratie. En hiermee wil ik het gesprek beëindigen.
Dag muhneer"!

En waar ik dan van walg is het feit dat voor niemand van de bureaucratische dames en heren enige vorm van dwang bestond om mee te helpen mijn menselijke rechten te ruïneren ten behoeve van de belangen van de Amsterdamse drugshandelaars en corrupte ambtenaren en bestuurders.

Ook is geen mens gedwongen, in Nederland, tot nu toe, en sinds 1945, om als hoogbetaald ambtelijk of bestuurspersonage, in de officiële functie van handhaver van de Nederlandse rechtsstaat, tegenwoordig zelfs weer met ambtseed, werkzaam te blijven bij een organisatie, waarvan ze moeten weten dat deze organisatie, ten behoeve van een jaaromzet van 10 miljard euroos minstens, aan illegale omzet aan illegale substanties, sommigen waarvan serieus verslavend en gevaarlijk zijn, zoals ze ook moeten weten.

Ze zitten er allemaal vrijwillig, vanwege de hoge inkomens en pensioenen, de zeer lage werkdruk, de status en de macht, het netwerk met hooggeplaatsten en bureaucraat-collega's door het hele land en de hele gemeente (****) en in Amsterdam zitten er ook velen om het additionele loon van de corruptie te verkrijgen.

Het zijn dus - vrees ik dat iedere objectieve buitenlandse rechter met me eens zal zijn - allemaal welbewuste drugsmisdadigers, van Balkenende tot de gemeentelijke portiers van de DWI, want ze functioneren allemaal (mede) als S.S. (Schützstaffel = bewakingsdienst) van de nationale drugsmafia, overigens een bijzonder machtige zeer professionele organisatie, vooral dankzij het beleid van Van Thijn.

Ik kan er niets beter van maken. En - naar de normen die ik van mijn ouders leerde - behoorlijke mensen doen zoiets niet, of alleen vanwege heel  geloofwaardige bedreigingen met geweld of martelingen.

En dan nog waren mijn ouders en grootouders van de soort die zich ook  daardoor weigert te laten intimideren en desondanks probeert het ethisch goede te doen.

Ik geef toe dat dit, in Neerland, als heel immoreel gold en geldt:

"Doe normaal, dan doe je al gek genoeg!?".

Daarom zijn er ook in Amsterdam indertijd zoveel joden opgepakt en afgevoerd ter vergassing: Toen was dat normaal, behoorlijk, en wat de grote democratische meerderheid goedkeurde (er zijn bijzonder veel joden aangegeven in Amsterdam, vanwege de financiële beloning daarvoor) of althans verdomde af te keuren tot ze vanaf Bijltjesdag 1944 alsnog veilig Een Verzetsheld konden worden.

Neerlanders zijn zo, in grote meerderheid, en Koningin Beatrix heeft gelijk.

Noten

(*) De lezer moet zich realiseren dat er - kennelijk, naar mijn beste weten en ervaring - vrijwel geen akademisch geëmployeerde filosofen in Nederland zijn die de filosofische en andere klassieken die ze zouden moeten onderwijzen en kennen, zoals Thucycides, Plato, Aristoteles, Aquinas, Ockham, Machiavelli, Hobbes, Mandeville, Hume ook werkeljk gelezen hebben, anders dan in uittreksel of samenvatting van anderen. No way!

Daarbij: de weinigen die wel één of twee klassieken lazen - Het Communistisch Manifest, in Nederland, in de Nederlandse faculteiten voor wijsbegeerte tussen 1970 en 1995; en de helft van het eerste hoofdstuk van Das Kapital, voor de échte bollebozen - voelden zich daar over het algemeen zó bijzonder door gesticht dat ze niets anders filosofisch klassieks lazen (en dat gewoonlijk op basis van de reden dat deze immers toch hun eigen klassepositie in De Klassenstrijd niet begrepen of wel verloochend hadden).

Ik vond het aanvankelijk allemaal erg gek en onbegrijpelijk, ook al omdat al deze lieden - prof.dr. Frans Jacobs leaps to mind (***) - bijzonder goed konden acteren (tegen naïeve jonge studentes, tenminste) alsof zij eersteklas denkers, bovendien van de allerbeste bedoelingen en moraliteit, zouden zijn en die zichzelf een heel uitgebreid valsistisch imponeerjargon hadden aangeleerd - "zoals Foucault ons leerde", "in dit dialektisch moment in de ontwikkeling van de episteme van deze époche" en veel meer "Cant, cant, cant" - dat bijna alle studenten, en wellicht henzelf, bedroog over hun feitelijke miljoensteranger zijn, maar dan wel in ambtelijke schaal 110, in de bovenste 2% van de Nederinkomens, die sowieso tot de bovenste paar procent van de wereldbevolking, in inkomen maar niet in moraliteit of intellect behoren.

Zie overigens over prof.dr. Jacobs, prof.dr. Boomkens, prof.dr. Scheffer (en vele anderen) via de links: Laffe liegende graaiers zijn het, en één van de minst verteerbare dingen daarbij is dat ze zó totaal talentloos en vals zijn dat ze de geesten van hun studenten niet verlichten maar voor de rest van hun leven verduisteren, en dat doen onder pretentie van de hoogste idealen en de beste bedoelingen.

(**) Eén van de meest stuitende dingen over modern Neerland, intellectueel platgewalst en gedegenereerd door veertig jaren onderwijs-debilisering, is dat de enige Neerlanders die wat mogen voorstellen als individu volkszangers, broodjunken, mediapersoonlijkheden, voetbaltrainers, politiek en ambtelijk bestuurstuig en publieksoplichters zijn.

U moet daarbij bedenke dat dit voor een goed deel bestendigd is door de journalistiek de laatste veertig jaar: Vrijwel iedereen die wat voorstelde in wetenschap of wiskunde, als ze al voor de radio of de TV mochten verschijnen, werd ingepeperd niets bijzonders te zijn; verteld of aangeduid dat ze vooral niet moesten denken iets bijzonders te zijn; en enthousiast genivelleerd tot en eventueel geschoold in het soort media-presentatie van de eigen persona die een Nedermediapersoonlijkheid past: Gelijkwaardigheid predikend met zelf de hoogste inkomens; genuanceerdheid pretenderend met brutale bestuursleugens, smerige propaganda en idote kul en waan van de dag; en oproepend tot respect van alles en iedereen, en vooral tokkies, Nederpolitici, voetbaltrainers en, zoals dat ook al zo sick heet, want het betreft lege liegende hulzen van kermis-formaat, "Media-Persoonlijkheden".

(***) De etiekus Jacobs zal u ongetwijfeld willen uitleggen dat mijn taalgebruik - en ik ben volgens hem en minstens 16 van zijn collega's "een (vuile) fascist" en "een (gore) terrorist", omdat ik vragen over hun morele en intellectuele achterlijkheid durfde te stellen - hem zou vrijstellen mij te beantwoorden.

Wel, we zullen zien... maar ik deel u en hem mee dat deze man mij heeft gedwongen hem te bezien door een waas van 21 jaar constante pijn en discriminatie vanwege zijn lafheid, schofterigjheid en nog immer voortdurende valse uitvreterij van de Nederlandse belastingbetaler.

Wat doet dit soort priapische Pipo's aan een behoorlijke universiteit? ($)

($) Zijn eigen antwoord: Zoveel mogelijk studentes ethiek eties vinden om het volgende etiese gambiet mee te spelen

"Die voldoende krijgt ze op de koop toe, als ze mij eerst neemt. Maar als ze niets van me wil weten, ben ik onomkoopbaar. Hoe maak ik dat haar duidelijk?"

en wel omdat - en ik citeer nog steeds uit het eties proza van de Denker:

"Ik kan me best in de psyche van die lustmoordenaars indenken: zoiets fraais doet pijn aan je ogen, je kunt het maar het beste kapotgooien."

Hoe verschilt dit van terrorisme, chantage, corruptie en verraad van de beschaving, prof? En hoeveel doctorandras werken nu aan Neerlandse HBO's om de studentjes ethiek te onderwijzen die hun diploma daarvoor danken aan de sexuele dienstverlening aan prof.dr. Frans Jacobs, faculteitsvoorzitter filosofie en hoofddocent en professor Ethiek aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam?

(****) Waarom wonen bureaucraten zo mooi? Waarom kunnen ze zich zo vroeg pensioneren? Waarom zien ze er zo jeugdig zij het persoonlijk grauw uit? Waarom krijgen zij wel een eigen parkeerplaats? Hoezo kunnen zij ieder jaar op vakantie met Club Mediterrané? Waarom hebben zij wel vrijkaartjes voor Ajax-Feijenoord? Waarom kunnen zij zoveel meer aftrekken bij de belasting? En hoe het komt dat zij hun 4 dochters tegelijk op de duurste manege kunnen hebben, als sub-hoofd administratie?

Omdat zij netwerkers zijn (dus: hoerig of pooierig van inborst, opstelling, taalgebruik en omgangsvormen) met dagelijkse toegang tot machthebbers die 16 miljoen andere gelijkwaardige burgers moeten ontberen, tenzij BN'er, in onze eigen rechtsstaat, lezer.

Eigen schuld, dikke bult, als u geen ambtenaar bent! Geen leven is zo veilig, zo welverzorgd, zo bijzonder goed gepensioneerd, zo fijn voorzien van voorzieningen tot gratis 'persoonlijke ontwikkeling', met zoveel vakantie, zulke belastingvoordeeltjes, zulke prettig en mooi ingerichte bedrijfslokalen, een zo machtige vaksbond en een zo graag met de vakbond samenwerkende bedrijfstop als een gemiddelde doorsnee bureaucraat van de brave middensoort, lezer!

Dat is in feite het praktisch doel van onze rechtsstaat: het eeuwig perpetueren van de voordeeltjes van de bureaucratenstand en de machthebbers waarvan zij de gewillige uitvoerders zijn.

 " Every government is a parliament of whores. The trouble is, in a democracy, the whores are us."
    -- P.J. O'Rourke    

Snappu? Ons Trots Volk Wil Dat, de-mo-kra-ties, meneer, mevrouw!

($$) Ze méénden dat werkelijk, en ik zal u vertellen hoe ze daar toe kwamen (en komen), was het alleen maar omdat mr.dr. Piet Hein Donner precies zo redeneert, zodat het wellicht iets te maken heeft met de aangeboren (meegeschapen meent mr.dr. Piet Hein) totalitaire inborst van de ordinaire medemens, indien deze althans niet intelligenter of ethischer is dan mr.dr. Piet Hein Donner (ook vele jaren lang als ferme Justitie-Minister ferm voor hogere mafia-winsten en hogere drugsomzetten, in zijn eigen dagelijkse praktijk van wegkijken van echte pronblemen):

De ASVA, de Amsterdamse academische filosofen, het College van Bestuur van de UvA, drs. Ed van Thijn en alle buirgemeesters en wethouders van Amsterdam redeneerden als volgt bij benadering:

(1) Wijzelf zijn heel goede mensen, en bedoelen het beste.
(2) Wij zijn heel erg tegen terrorisme en tegen fascisme.
-----------------------------------------------------  ERGO:
(3) Wie het niet met ons eens is is slecht, een fascist of terrorist.
                                 QED.

Ziet u wel? Ik bedoel: Dat ik niet deug, niet deugen wil, heel wel mogelijk niet deugen kan, en dat zij het grootste gelijk van de wereld hebben?

Net als Stalin en Mao, die net zo redeneerden? Gelijk de waarachtige Gristen mr.dr. Piet Hein Donner, gesteld tegenover de problemen van Onze Tijd?

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail