\ 

Nederlog

 

9 augustus 2009

 

Meer waarheid over Amsterdam en vorderingen

 

In vervolg op het eerder vandaag geschreven, maar tot zover niet beantwoord Engelse stukje over The Truth About Amsterdam hier wat meer waarheid over Amsterdam, mede ter inspiratie en informatie van Amsterdamse mafia-maten-advocaten, en ook wat over vorderingen in Amsterdam:

1. Brief advocaat over vergassingsgevaar
2. Documentatie over vorderingen in Amsterdam
3. Mijn lichamelijke toestand sinds 21 jaar

Voorafje: Als de lezer zou denken dat de de big shots van BigShots (typisch een naam voor een 80-ies heroÔnepunkbandje, maar dat terzijde) hun video met heupwiegende fotomodellen alleen uit burgerschapsbesef, of gewoon locaal chauvinisme maakten, dan weet deze lezer veel minder goed hoe het in Amsterdam toegaat dan ik.

Maar daar mag u even zelfstandig over peinzen, en net als ik wachten op een mail van die zo vreselijk integere Amsterdammer - ook professioneel reclame-maker voor de Gemeente Amsterdam, Heineken, ING en vele andere gelijkwaardige corporaties - Elian Wils, de advertentie-man die De Waarheid Over Amsterdam verdedigt, geheel belangeloos, voor wie het gelooft.

Trouwens, hier is een link naar Voer voor advocaten en filosofen, dat ook al de volledige instemming en goedkeuring van mr.dr. Cohen, mr. Asscher, mr. van de Pol, mr. Salomons etcetera ad nauseam heeft - en de laatste link is naar een leerzaam beraad van B&W uit de zomer van 2008.

1. Brief advocaat over vergassingsgevaar

Eťn van mijn praktische al dekaden bestaande problemen is dat een man die denkt en durft en doet en schrijft in Nederland zo zeldzaam is dat je bijna een zoon van zo iemand moet zijn om hem of haar te kennen.

Het resultaat daarvan is dat de ondertussen meer dan duizend Neerlandse bureaucraten waartoe ik mij verricht heb vanwege mijn vergassing, de jaren durende drugshandelaars-terreur, de moorddreigingen, en 21 jaar voortdurende pijn en uitgeputheid vanwege diezelfde terreur (*).

Hiier is een kopie van een brief aan mijn advocaat terwijl het gebeurde, ook bekend vanaf twee dagen na verzending bij B&W van Amsterdam:


Stichting Advokatenkollektief Amsterdam Noord

Aan: De heer Mr. P.J. Sandberg
Postbus 53027
1007 RA AMSTERDAM

Inzake: Maartensz/Vledder Beheer B.V.


Amsterdam, 11 april 1991
SANS PReJUDICE

Geachte Confrere,

N.a.v. Uw sommatie d.d. 5.4.91 in kort geding dat op 23.4.91 dient bericht ik U als volgt.

Client is bereid het gevorderde bedrag ad f 1.362,23 zijnde de huur t/m april 1991 te betalen indien U mij per omgaande schriftelijk meedeelt het kort geding in te trekken.

Mocht het kort geding door desondanks doorgang vinden dan zal ik namens client een eis tot reconventie indienen aangaande het achterstallig onderhoud en een voorschot op de schadevergoeding vragen t.b.v. f 10.000,-- zijnde schade wegens gederfd woongenot.

Welke consequenties dit heeft voor de huurincasso laat zich makkelijk raden.

Zoals U weet, is Uw cliente sinds 1985 in gebreke gebleven aangaande herstel achterstallig onderhoud.

Talloos zijn de klachten die client daarover heeft ingediend en die nog steeds niet verholpen zijn.

Voor zover nodig sommeer ik U deze klachten die Uw cliente bekend zijn per omgaande te verhelpen.

Het is zelfs zo ernstig dat client voortdurend in levensgevaar verkeert.

De schoorsteen lekt aan alle kanten en produceert het gevaarlijke koolmonoxide.

Gaarne per omgaand vernemend,

Hoogachtend,

H.G. Kersting.


Zie de datum van de brief en die van mijn gesprekken met de gemeentelijke mafiamaten mr. Sarucco (Hoofd Veiligheid Amsterdam) en mr. Lisser (collega en - begreep ik - vriend van de zo integere Chiel van Eendenburg waarvoor zie ook zijn en Cohen's imprimatur en instemming met mijn gehele site.

En drie verhelderende puntjes voor big shots en denkende mensen:

 • mr. Henk Kersting - kennelijk sindsdien vereeuwigd in een film van zijn vrouw Barbara den Uyl (dochter van, inderdaad) en AFTh's Advocaat van de Hanen kreeg persoonlijk geen antwoord van zijn juridische amice, terwijl de mr. Lisser van de gemeente die ik in dit verband persoonlijk belde mij toebralde

         Ha, ha, ha, muhneer! Wij geven de heer Kersting nooit antweurd.
         Dag munheer!

  Telefoon op de haak, want zo zijn ze bij de Gemeente Amsterdam, ook al
  beweert Elian Wils voorbeeldig iinteger en totaal onbetaald dat Amsterdam de beste benadering van het paradijs op aarde is, voor zijn soort mensen, waar hij best gelijk in zou kunnen hebben.
 • Een andere advocaat was op 10 februari 1992 persoonlijk aanwezig bij een rookproef met de schoorsteen, waarbij bleek dat
  - de schoorsteen inderdaad intern volledig ingestort was
  - de gaten inderdaad nog steeds in de muren zaten
  - de schoorsteen aan alle kanten gas en koolmonoxide lekte
  - de schoorsteen sinds september 1988 levensgevaarlijk was
 • Aangezien Elian Wils allerlei dingen zeker moet (voorgeven te) weten wil hij voor de Gemeente Amsterdam werken, wat hij wil en wat hij doet, even een klein moreel menselijk puntje tussen door:

  U vindt wat mij gebeurde heel wel mogelijk niet erg, en de meeste mensen hebben grote morele vermogens de pijn van anderen te dragen:

        "U overleefde het toch? Nou dan!"

  om een gemeentelijk advocaat uit dezelfde tijd als de brief tegen mij te citeren alleen nog dit:

  U heeft volkomen gelijk dat vergassen met koolmonoxide vrijwel pijnloos is, mocht u dat willen beweren: Zie mijn leerzame  Het lijden van varkens en mensen in Neerland.

2. Documentatie over vorderingen in Amsterdam

Ik citeer de NRC (de foto bij de laatste link is ook van grote verklarende kracht over Onze Fijne Hoofdstad):

Hells Angels eisen 2,2 miljoen compensatie van staat

Rotterdam, 7 aug. De Hells Angels eisen 2,2 miljoen schadevergoeding van de Nederlandse Staat. In totaal vroegen 36 leden van de motorclub om vergoeding. Gisteren behandelde de rechtbank in Amsterdam twaalf zaken.

Het Openbaar Ministerie heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk geprobeerd om de Hells Angels aan te pakken. Een aantal leden van de club werd ervan beschuldigd lid te zijn van een criminele organisatie. Geen van de Hells Angels werd veroordeeld, omdat het OM niet-ontvankelijk werd verklaard wegens het schenden van geheimhoudingsregels.

De betrokken Hells Angels vorderen nu vergoeding van de schade die zij door hun vervolging hebben geleden. Zo eist advocaat Frits Huizinga namens zijn cliŽnt vergoeding van de omzet die deze misliep. ĄMijn cliŽnt heeft een goedlopende tatoeageshop in Leiden. In de drie maanden dat hij vastzat, was zijn winkel gesloten en had hij geen omzet. En het heeft hem een half jaar gekost om de omzet weer op het oude niveau te krijgen.Ē

Advocaat Bram Moskowicz eist voor zijn cliŽnt Harrie S. bijna 800.000 euro, vijf bruto jaarsalarissen. Doordat S. door de media met criminele activiteiten in verband is gebracht, zou hij geen kansen meer hebben op de arbeidsmarkt.

Mijn eigen vorderingen - slechts 1 euro 25 cents per Nederlander, en slechts 2 jaarsalarissen van De Grote Mens mijn gelijkwaardige Jeroen van der Veer; en veel bescheidener dan tal van bankdirecteuren die toch lang zo intelligent, eerlijk of belezen niet zijn als ik, en ook veel slechter redeneren en schrijven, staan hier en hier - zie: Iets over bonussen - en de bankdiecteuren logen, bedrogen en vraten uit, en ik leed pijn, was doodarm, doodziek, en sprak de waarheid, in Amsterdam, waar ik aan de UvA leerde dat wie zegt dat waarheid bestaat, of vragen stelt over het onderwijs, daarom volgens vrijwel alle Amsterdamse akademici - toen, maar nog steeds universitair geŽmployeerd of uiterst comfortabel gepensioneerd, vaak op 53-jarige leeftijd - "een smerige fascist" en "een gore terrorist is" en verdient van de UvA gesmeten te worden, wat dan ook met volstrekt onverplicht vertoon van sadisme gebeurde.

3. Mijn lichamelijke toestand sinds 21 jaar

Hier is een samenvatting van mijn eigen toestand (lichamelijk - en hetzelfde geldt financieel) vergeleken met die van mijn vader na bijna 4 jaar concentratiekamp - overigens proza dat B&W en Chiel van Eendeburg met van genot lekkende lipjes tot zich schijnen te hebben genomen:

Ik citeer van 25 februari 2009 - Herdenking van de Februaristaking, in Amsterdam, en voor het goede begrip van de big shots bij BigShots iets uitgebreider dan strikt nodig is (maar de jeugd van tegenwoordig, waartoe de BigShots behoren, vergelijkenderwijs, heeft een korte attentiespanne, en verdomd weinig op school geleerd, buiten de excellenties van Amsterdam en z'n burgemeesters en wethouders (grote cocaÔnegebruikers en hoerenlopers, trouwens, om weer eens een feitje te noemen dat de nobele burger met moed Elian Wils ook al over het hoofd zag in z'n propaganda-filmpje):

Begin citaat 25 februari 2009:"Man is wicked and unhappy; everywhere prisons, hospitals, gibbets and beggars; history, properly speaking, is nothing but a collection of the crimes and misfortunes of mankind."
  -- Pierre Bayle

The interconnection between sadism, masochism, success worship, power worship, nationalism and totalitarianism is a huge subject whose edges have barely been scratched, and even to mention it is considered somewhat indelicate....
  -- George Orwell

All power corrupts, and absolute power corrupts absolutely.
  -- Lord Acton

Meneer Cohen, meneer De Jong, meneer Van Eendenburg:

Meneer van Eendenburg heeft mij gezegd u te schrijven met een kopie zodat de Bestuursdienst (naar mijn beste weten allemaal mafia-maten sinds 20 jaar) dat mee kunnen lezen.

Deze mail staat ook op mijn site en is een antwoord op uw brief d.d. 29 augustus 2008.

Hier zijn links voor het klikgemak:

1. Inleiding
2. Ambtenaar Eendenburg
3. Afsluitend plan

Ik veronderstel de gehele tekst van mijn gehele site als bekend bij alle betrokkenen, want de gehele tekst van ME in Amsterdam is de gemeente en de UvA sinds 1988-1997 bekend en veelvuldig verstrekt door mij, en is tussen februari en augustus 2008 ongetwijfeld uit en te na bestudeerd door de 17.000 Amsterdamse ambtenaren die liever invaliden doen vergassen en met moord bedreigen ten behoeve van de drugshandel of drugscorrupte collegae dan de Nederlandse wet te handhaven.

O ja, voor het denkgemak en de achtergronden, en voor goed begrip, als u dat mogelijk is

A fundamental problem etc.  het meest neergeladen bestand op mijn site (die zeer groot is en veel gelezen wordt), nl. minstens 5 keer per dag sinds heel wat jaren. Het legt uit hoe de mensheid meer medemensen als Ed van Thijn, Job Cohen, Nora Salomons, advocaten van de Amsterdamse bestuursdienst, en ambtenaren van DWI en GG&GD van Amsterdam en overige geboren kampbeulen, sadisten en uitvreters kan vermijden, op enige termijn, in dit Darwin-jaar, althans als het rationeel en redelijk begaafde deel van de mensheid dat haalt (want dergelijke mensen zijn in de minderheid, helaas, en worden maar al te vaak en graag vermoord, gemarteld of opgesloten door hun medemensen).

Overigens wordt of werd het Leibniz-deel, het Machiavelli deel, mijn Philosophical Dictionary, en het Computing-deel van mijn site(s) gebruikt aan buitenlandse universiteiten: Ik eis geen schadevergoeding op basis van niets of van een grote mond, zoals mijn corrupte academische generatiegenoten, maar op basis van een zeldzaam groot talent en zeer veel pijn gedurende twintig gruwelijke jaren - waarin ik het bovenstaande tot stand bracht, van een  minimum bijstandsuitkering met maximum chicanes, voortdurend ziek, 16 uur per dag in bed, altijd doodmoe, bijna altijd in pijn, maar gelukkig met een buitengewoon verstand, buitengewone ouders, en enige hulp van enige uitzonderlijke mensen.

1. Inleiding

Gisteren en vandaag wordt de Februaristaking herdacht in Amsterdam.

Ik schreef er vorig jaar over, en kan u melden dat sindsdien niets veranderd is in mijn toestand, behalve dat ik wat zwakker ben en meer pijn heb, ongetwijfeld tot grote vreugde van Cohen, Van Thijn, Oudkerk, Asscher en de rest van het huidige en voorgaande B&Ws van Amsterdam, die het allemaal vanzelfsprekend vinden invaliden te doen terroriseren en vergassen, zoals ik uiteengezet heb in ME in Amsterdam, dat B&W van Amsterdam sinds 1989 volledig en in extenso bekend is.

U vindt trouwens in de volgende link een overzicht van de Nederlog-stukken sinds 2007 in ME in Amsterdam voor uw delectatie en informatie.

In juli verleden jaar schreef ik, met copie voor B&W van Amsterdam, dat mij liever laat vergassen en terroriseren door hun harddrugshandelende gewillige uitvoerders dan mij te beantwoorden:

Mijn vader overleefde bijna 4 jaar Duitse concentratiekampen als veroordeelde 'politieke terrorist', en kon daarna nog een familie stichten, waarin ik als oudste zoon geboren werd, en 20 jaar werken als bouwvak-arbeider, waarna hij gepensioneerd werd met een verzetspensioen, en hij organiseerde met het Sachsenhausen-comitť in de laatste 20 jaar van zijn leven tentoonstellingen over het verzet, de kampen, en het gevaar van heropkomend fascisme, die uiteindelijk uitmondde in de zogenaamde Nationale Verzetstentoonstelling, die vele keren in vele plaatsen, zoals het Koninklijk Paleis op de Dam en de Dom te Utrecht, gestaan heeft, en waarvoor mijn vader, vlak voor zijn dood, op het stadhuis van Amsterdam, geridderd is;

Ikzelf overleefde bijna 4 jaar, als niet-erkende invalide met ME, geluidsoverlast, moordbedreigingen, terreur en een vergassing waar ik net niet aan overleed, wonend boven een harddrugshandel vermomd als coffeeshop, met vergunning van burgemeester Van Thijn voor het raam om in drugs te handelen, en ben in hetzelfde jaar als ik vergast werd voor de derde keer van de Gemeentelijke Universiteit verwijderd vanwege "uw uitgesproken ideeŽn", en heb sinds dat jaar, en na nog 3 jaar terreur en overlast, waarin mijn toch al niet goede gezondheid radikaal geruÔneerd zijn, voortdurend pijn, en ben ook al 20 jaar klagend over de terreur, de vergassing, en de verwijdering, bij zowel de gemeente Amsterdam als de gemeentelijke UvA, en krijg al 20 jaar geen antwoord: Men is systematisch en universeel persoonlijk onaansprakelijk en persoonlijk onverantwoordelijk bij de gemeente Amsterdam en de UvA - en ik heb geen familie kunnen stichten, heb de diepste legale armoede geleden, heb geen enkele hulp gekregen, heb zelfs geen enkel antwoord gekregen, behoudens dat ik geen antwoord krijg vanwege mijn taalgebruik, dat dusdanig "grievend en/of beledigend" zou zijn dat het Amsterdams burgemeesters en wethouders ontslaat van de plicht de Nederlandse wet te handhaven, gelijk als in het geval van gedoogde soft- en harddrugshandel (want de gemeente-politie van Amsterdam weigerde ook daartegen mijn klachten in behandeling te nemen), en ik mocht ook, ondanks mijn bewezen en erkende briljante verstand, niet promoveren, en werd door de GGD en namens B&W naar het Leger des Heils verwezen toen een vooraanstaand universitair professor (sindsdien geŽmigreerd) daar om vroeg.

In een land en een stad waarin dat mogelijk is, wil ik niet leven, en geen belasting betalen: Ik wil hier weg.

Omdat mijn gezondheid kennelijk voorgoed en volledig geruÔneerd is boven genoemde drugshandel, heb ik daar een aanzienlijke schadevergoeding voor nodig, was het alleen maar om mij een pensioentje te verzorgen als Jo Ritzen, ťťn van de integere ruÔneerders van het onderwijs, of als Bob de Hon, die mij van de universiteit liet verwijderen vanwege mijn kritiek op de ruÔnering van het onderwijs.

Het probleem is echter dat ik al 20 jaar, sinds ik mij persoonlijk met mijn klacht wendde tot de persoonlijke portier van drs. Ed van Thijn, burgemeester uit naam van de Februaristaking, die mijn ouders ontmoet heeft, en die nogal wat te danken heeft aan de tentoonstellingen waarvoor mijn vader geridderd is op het stadhuis van Amsterdam, eenvoudig geen antwoord krijg op mijn klachten, hoe ik zo ook stel, gemoduleerd in welke beleefdheidsfrases ook.

Het enige antwoord van Amsterdams opper-mafia-maat dat ik kreeg was dit, na een half jaar soebatten, en na de 8 jaar pogen prof. mr.dr. Marius Job Cohen te bewegen mij te spreken of althans mijn mail te beantwoorden alsof hij een verantwoordelijk mens zou zijn en geen beul die boven die wet staat:

Gemeente Amsterdam
Bestuursdienst

Directie Stedelijke Bestuursadvisering
Afdeling Fysiek Domein

--------------------------------------------------------------------

Datum                     augustus 2008
Ons kenmerk          2008/5760
Behandeld door       M.C.J. van Eendenburg 

--------------------------------------------------------------------

Onderwerp        Vragenlijst

Geachte heer Maartensz,

In februari heeft u een uitgebreide mail gezonden aan alle leden van het College van B&W.
Naar aanleiding van uw mailbericht berichten wij u als volgt.
In uw mailbericht vraagt u ons de Achmea vragenlijst in te vullen. Daarbij heeft u diverse aspecten, waaronder uit het verleden, betrokken.
Wij hebben kennis genomen van wat u hierbij onder woorden heeft gebracht.
Wat betreft de invulling van de vragenlijst kunnen wij u niet helpen.

Tot slot brengen wij het volgende onder uw aandacht. Zoals aangegeven bevat uw mailbericht diverse zeer uiteenlopende onderwerpen dan wel stellingnames. De inhoud van uw opmerkingen geeft geen aanleiding om hier verder op te reageren.

Een afschrift van deze brief hebben wij ter informatie gezonden aan de Gemeentelijke Ombudsman en de Dienst Werk en Inkomen omdat ons is gebleken dat uw correspondentie ook aan hen heeft gericht.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Amsterdam,

secretaris
drs. H. de Jong   (handtekening)

burgemeester   
mr. M.J. Cohen   (handtekening)

Tu, tut! Was u dit evidente sadisme ťcht vergeten, meneer Eendenburg? Wel, met mijn hand op mijn psychologen-hart: Dat maakt u de koekkoek maar wijs!

Hoe het zij, meneer grappenmaker: Er stond niet alleen Vragenlijst: Er stond dit, wat - nadat u en uw PvdA-kameraden in de Bestuursdienst-mafia daar een half jaar op gestudeerd hebben - ook bekend vooronderstel: Index ME in Amsterdam - 2008.

In 2002 heb ik geprobeerd de toenmalige zogeheten Ombudsman van Amsterdam in te schatten, Nora Salomons, en de GG&GD, met de volgende fraaie brief van mijn beoogd promotor, sindsdien geŽmigreerd naar de USA:

Hiermee werd voor mij enige minimale hulp gevraagd bij B&W van Amsterdam en de GG&GD van Amsterdam in 2002:

 

FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN

Afdeling Psychologie

Roeterstraat 15
1018 WB Amsterdam
Tel. 020 525 6228

Amsterdam
31 mei 2002

 

Programmagroep Psychologische Methodenleer
Contactpersoon: Prof.dr. P.C.M. Molenaar
(..)

 

L.S.

Hierbij wil ik u het volgende verzoek voorleggen. Drs. Maarten Maartensz bereidt een proefschrift voor onder mijn begeleiding. Hij is een begenadigd mathematisch logicus die op dat gebied, alsmede op aanverwante gebieden (zie hiervoor zijn website), uitstekend wetenschappelijk werk verricht. Ik verwacht derhalve veel van zijn promotieonderzoek. Helaas is de heer Maartensz behept met een slopende kwaal, die het hem gedurende lange perioden onmogelijk maakt om normaal te functioneren. Sinds hij orthomoleculaire middelen gebruikt heb ik kunnen vaststellen dat hierdoor de meest kwalijke effecten van zijn kwaal worden getemperd. Ik wil u derhalve dringend verzoeken om de heer Maartensz een financiŽle vergoeding te doen toekomen opdat hij zijn promotieonderzoek zal kunnen voorzetten. Ik ben graag bereid tot enig aanvullend commentaar.

Hoogachtend,

Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Hoofd Programmagroep Psychologische Methodenleer UvA
Hoofd Programmasubgroep Cognitieve Ontwikkelingspsychologie UvA

 

Prof.dr. Molenaar is, zoals ik zei, ongetwijfeld mede vanuit walging over de UvA (twintig jaar oude zeer leerzame stukjes, nog steeds veel gelezen en neergeladen, en dan ook gťťn PvdA-verkiezingsproza-niveau) en wie weet over mr.dr. Job Cohen en zijn mafia-maten-wethouders, sindsdien geŽmigreerd, zoal ikzelf ook zťťr graag zou doen, waar ik echter, gezien mijn door de gemeente Amsterdam zo opzettelijk en met zoveel sadistisch genot geruÔneerde gezondheid, een schadevergoeding voor nodig heb.

Hier is het antwoord van Nora Salomons. B&W verwaardigde zich zelfs niet te antwoorden:

Aan de heer M. Maartensz
p/a de heer P.C. Molenaar.
Faculteit Psychologie
Universiteit van Amsterdam
Roeterstraat 15
1018 WB Amsterdam

ons kenmerk: AM010266
betreft: ontvangstbevestiging

Geachte heer,

Op 28 maart jl. bezocht u mijn spreekuur. U werd te woord gestaan door mijn medewerkers de heer P. Perrels en mevrouw P. Visscher.

U heeft mijn medewerkers verteld dat u overlast ondervindt van drugshandelaren in uw omgeving, onder meer bestaande uit bedreigingen. U heeft hier verschillende instanties over benaderd, maar zonder succes. Daarna heeft u uw zienswijze met betrekking tot deze problematiek op uw eigen website gezet en de toenmalige burgemeester S. Patijn om een reactie gevraagd. Deze heeft u laten weten de teksten beledigend te vinden. Een en ander speelde zich af in 1997. Daarna heeft u regelmatig aan het stadsbestuur gevraagd om een inhoudelijke reactie op uw website, maar deze is uitgebleven.

Ik heb de bedoelde website niet kunnen vinden. Meer in het algemeen zie ik, gezien het tijdsverloop en het feit dat er in eerste instantie aan u is meegedeeld dat uw teksten als beledigend werden ervaren, geen gronden om tot onderzoek over te gaan.

Daarnaast heeft u mijn medewerkers verteld over de financiele problemen in verband met de door u gewenste studieaktiviteiten. Zij hebben u verteld dat de Gemeentelijke Ombudsman op dit vlak niet bevoegd is.

Ik moet dan ook konkluderen dat ik u niet van dienst kan zijn.

Ik vertrouw u erop met het voorgaande voldoende geinformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, 

Nora Salomons.

 

Tut, tut! Frau Visscher en Herr Perrels arbeiten noch immer da, voor zichzelf en de drugsmafia, en het bovenstaande is van begin tot eind leugen, en ook erg dom, evident zeer sadistisch, en moreel, juridisch en menselijk bloedstollend minderwaardig - maar zo zijn de ambtenaren van Amsterdam en de top van de PvdA nu eenmaal.Eind citaat. Ik hoop dat het de de big shots van BigShots een big shot of morality heeft mogen geven.

4. Hoe het voelt en is om M.E. te hebben

Hier is een brief aan mijn huisarts uit 1993, die de Gemeente Amsterdam ook al sinds die tijd bekend is, en die ook alweer met mafiamateuse lippen schuimend en kwijlend van genot bestudeerd moet zijn, en dat ťťn van de fundamenten van de volgende soort berekening moet zijn geweest: wij krijgen hem dood voordat hij ons voor een Neerlandse rechtbank krijgt - en daar is iedereen studievriend, huisvriend, reisvriend, partijvriend, familielied of partijgenoot van mr.dr. Job Cohen. Nederland is Een Rechtsstaat, BigShots!

Begin citaat - overigens een uitstekende medische beschrijving, volkomen in overeenstemming met de medische handboeken over M.E. en depressies:


11 september 1993 : Hoe het voelt en is om M.E. te hebben:

Mijn energie per dag reikt voor 3 wandelingen van 20 minuten, als ik me goed voel, en ca. 16 uur in bed lig, en ik betaal die wandelingen met pijn en moeheid, en ben overigens te moe om veel anders te doen dan zitten. Als ik me minder goed voel begin ik na 10 a 15 minuten lopen te zweten, waarbij ik binnen een paar minuten een t-shirt kleddernat kan zweten, en het water van mijn gezicht afloopt alleen omdat ik al 10 a 15 minuten gewoon loop, of kan ik het helemaal niet opbrengen zo lang te lopen. Ik voel me voortdurend lichamelijk moe, en heb voortdurend spierpijn, die varieert met mijn lichameli--jke inspanning maar er nooit niet is, terwijl ik rheuma-achtige pijn in mijn handen en onderarmen krijg als het slechter gaat. Dat is de feitelijke situatie: minimum gezondheid, minimum inkomen, voortdurend pijn, voortdurend moe. En mijn huidige gezondheid is beter dan ie de afgelopen 4 jaar geweest is.

Ik kan wel gewoonlijk lezen, schrijven en programmeren, tenzij ik ook daar te beroerd voor ben, en eigenlijk alleen in bed kan liggen. Maar mijn geheugen is slechter dan het was, hoewel dat tamelijk hoog gecorreleerd is met moeheid, die er voortdurend is, zij het in varierende mate, en mijn intellectuele vermogens, voorzover niet echt afgestompt, zijn verminderd door moeheid, die mijn scherpte, snelheid, bereik en uithoudingsvermogen vermindert. En ik kan mij eenvoudig minder lang en minder vaak en minder grondig intellectueel inspannen, omdat ik ook daar te moe voor ben.

Ik heb altijd spierpijn, maar de mate en plaats varieren. Het betreft vrijwel altijd mijn dijbenen, rug en bovenarmen, maar kan zich ook uitbreiden. Als het slechter gaat krijg ik rheuma-achtige pijn in mijn handen en knokkels, en heb ik een toegenomen frequentie van spierkrampen in mijn kuiten. In zo'n geval kan ik ook niets anders dan in bed liggen, en het gaat altijd samen met grote moeheid en aanzienlijke spierpijn.

Wat ik "spierpijn" noem voelt als de normale melkzuur-variant, en kan varieren van licht tot een blauwe plekken gevoel. Wat ik "moeheid" noem voelt als normale moeheid maar in excessieve mate. Het kan zijn dat de mechanismes die mij moe doen voelen allemaal normaal zijn, maar het is wel zo dat ik mij even moe voel van 20 minuten lopen als een ander van 5 uur.

De pijn en de moeheid zijn hoog maar niet volledig gecorreleerd met fysieke belasting, en er is altijd een betalen achteraf: nadat ik mij fysiek ingespannen heb ben ik excessief moe en heb meer pijn. Wat de pijn extra lastig maakt is dat ie toeneemt kennelijk als mijn bloeddruk daalt, want ik heb gewoonlijk 's avonds in bed de meeste pijn, wat in slaap vallen en slapen erg moeilijk. Het gevolg is dat ik zelden meer dan 7 a 8 uur per etmaal slaap, al lig ik 16 uur in bed, en gemiddelden van ca. 6 uur, wat aanmerkelijk beter is dan de 4 a 5 uur op de Elandsgracht. Van op bed liggen en niet slapen rust ik ook uit maar niet zo goed als van slapen, en de enige reden dat ik niet veel meer slaap dan ik doe, waar ik nu woon, is pijn.

Dit alles is nu zo sinds januari 1979, en de ziekte manifesteert zich in ieder geval schijnbaar in niveaus, vooral in de zin dat je - ik mij, en ME patienten in het algemeen - je kunt forceren, bijv. door gedwongen te worden uren te lopen en te staan, en dan fysiek instort naar een paar dagen, weken of maanden van aanmerkelijk meer spierpijn en moeheid, en mogelijkerwijs excessief nachtelijk zweten, rheumatische pijn, en spierkramp. Met voldoende rust is daar weer uit te kruipen naar het voorgaande niveau.

Het is een ervaringsfeit dat ik in de afgelopen 15 jaar vrijwel alle mogelijke emotionele staten ben geweest, van extatisch verliefd en gelukkig, tot ernstig depressief, en alles daartussen, en dat ik in al die staten abnormaal moe ben geweest en spierpijn heb gehad. Dat is een van de redenen dat ik niet kan geloven dat de oorzaak "psychosomatisch" is: ik heb in de afgelopen (bijna) 15 jaar me veel te vaak persoonlijk goed gevoeld terwijl ik me lichamelijk belabberd voelde en persoonlijk belabberd terwijl ik me lichamlijk naar omstandigheden redelijk wel bevond.

Het is ook een ervaringsfeit dat mijn intellectuele belangstelling niet verminderd is, en dat ik lees, schrijf en programmeer zoveel ik kan, en veel minder lang en intens dan ik wil. Maar het is wel blijven doorgaan, zelfs in overigens depressieve stemmingen, wat ook al een argument tegen depressie als (deel)oorzaak is: het ontbreekt me in het geheel niet aan wensen en verlangens, maar aan de feitelijke vermogens om meer dan een klein deel te proberen en te kunnen uitvoeren - want om meer te doen dat ik doe ben ik te moe en heb ik teveel pijn.

Het is ook een ervaringsfeit dat ik lichamelijk alles kan wat anderen kunnen- maar in veel mindere mate dan een gezond mens. Ik dans graag, en kan me een feest uit eind 1977 herinneren waar ik zo'n 8 uur vrijwel continu gedanst heb, en blakend fit wegging. Een paar maanden geleden heb ik voor het eerst in jaren gedanst: 3x5 minuten met 2 pauzes van 10 a 20 minuten ertussen, gepaard met en gevolgd door excessieve zweetpartijen, en meer dan 1 uur totale fysieke ineenstorting, en totale uitputting, alsof ik de marathon gelopen heb.

Het voor mij sterkst gevoelde belastende aspect is de voortdurende pijn. Het is geen ondragelijke pijn, hoewel ik periodes heb gehad dat ik dacht dat het niet veel erger kan worden zonder pijnstillers te gebruiken, maar het is er voortdurend en is vooral 's avonds en 's nachts vaak behoorlijk, alsof m'n benen en armen onder de blauwe plekken zitten. Het belang van slaap is overigens dat dit echt helpt tegen de pijn: ik heb in de ochtend evenredig veel pijn als 's avonds, maar verminderd met een factor evenredig met de slaaptijd, alles grofweg gesproken.

De moeheid is echter uiteindelijk minstens even belangrijk voor mijn mogelijkheden: had ik alleen de pijn, maar had overigens spierenergie als een gezond mens, dan had ik een groot deel van mijn problemen niet; had ik de pijn niet maar wel het gebrek aan spierenergie wat ik nu bijna 15 jaar heb, dan had ik de meeste van mijn problemen nog steeds, maar niet ook in lichamelijk pijnlijke vorm en uiting.

M. Maartensz.


Ik hoop dat een en ander de big shots van BigShots maar veel mag inspireren en motiveren De Waarheid te spreken, al moet ik ze dan wel van harte aanraden dat buiten Amsterdam en buiten Neerland te doen, want wie dat in dit land doet vergaat het als Multatuli, mijn vader of mijzelf, en inderdaad zijn  dat in ieder geval mensen die niet van het formaat van Amsterdam gemeenteambtenaren of gemeentebestuurders zijn, helaas voor hun levensgeluk, kansen, gezondheid, status, en inkomen.


(*) Ik sliep namelijk 4 jaar lang hoogstens 4 uur per dag, dat BUITENGEWOON SLECHT IS VOOR EEN MENS MET MIJN ZIEKTE vanwege de geluidsoverlast van half 3 's nachts vanwege drie aanpalende kroegterassen en de aankomst van Heineken-brouwers-wagens om 7 uur 's ochtends, waaruit de metalen vaten op straat werden gesmeten voor de consumptie voor de volgende avond, en overigens vanwege de pijn in armen en benen en een rheuma in mijn handen die toen ontstond.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail