\ 

Nederlog

 

7 augustus 2009

 

Internet-genietingen

 


   "It was from this time that I developed my way of judging
the Chinese by dividing them
into two kinds: one humane, one not.
"
   (Jung Chang, Wild Swans, en zie
    Nora Salomons)`
 


  "The nine most frightening words in the English language are:
    I am from the government and   
    here to help."
    -- P.J. O'Rourke    
 


Links naar de genietingen voor wie de inleiding over wil slaan:

1. Google Earth
2. Youtube - P.J. O'Rourke
3. Platgewalste filosofen

4. The UnDutchables

Ik heb nu meer dan een maand lang geen antwoord gehad van alle door mij burocratische aangesprokenen in al mijn zaken, en uit mij als volgt, conform de Amerikaanse en Deense wetgevingen op het vrije woord, die hier afgeschaft zijn door de mafiose drugsfascist, de schijnheilige Calvinistische beul, de eminente Staatsterrorist ....

.... en hier toomde ik mij, die vrijwel altijd meer zelf-controle heeft dan Theo van Gogh, helaas voor hem, en wellicht voor mij, want ik denk dat mijn 21 jaar voortdurende pijn sinds ik de Amsterdamse moordzuchtige en vergassende als drugsmafiosi opererende Amsterdamse (ex-)ambtenaren aanklaagde bij hun eigen Amsterdamse moordzuchtige en vergassende als drugsmafiosi opererende Amsterdamse (ex-)bestuurders teruggaat op mijn rechtsstatelijke redelijkheid en hun beestachtig brutale sadisme ....

o nee, dat mag ik ook al niet zeggen in Onze Nederlandse Rechtsstaat van mijn eigen trotse vergassers en hun collega's sprekende namens een zeer prominente kleinzoon van een Amsterdamse zeer prominente collaborateur met de nazi's in de moord op zo'n honderdduizend Amsterdamse beweerde raciaal bepaalde Untermenschen, want dan wordt de burgemeester, Wiens Familie Heel Veel Geleden Heeft In De Tweede Wereldoorlog, boos of gaat hij spugen .... (*)

.... kortom uit eigenbelang wil ik u vandaag alleen een paar internet-genietingen noemen.

Ik begin met Google Earth, omdat me dat al jaren onthouden is door mijn beulen bij de SD-DWI vanwege mijn klachten over hun eigen moordzuchtige collega's en in verdediging van hun eigen kameraden, heel wel mogelijk familie, want zo is dat in Amsterdam al veertig jaar georganiseerd: het bestuur en de ambtenarij zijn één grote familie van verkutzwagerde, aangetrouwde, mee-collaborerende leden van de Linkse Élite (die zich wist te verhieven vanwege eminentie in immoraliteit, liegen en bedriegen, en niet vanwege intellectuele of morele gaven waar de mensheid iets positiefs aan heeft, maar zal snel arriveren bij een voorbeeld van een verfrissend Amerikaans geluid, namelijk - ik zal maar zeggen - de Wim Kan van de Amerikaanse Republikeinen, de Freek de Jonge of de Theo van Gogh van de Verenigde Staten (dus: evenredig veel beter, ongeveer in proportie tot bevolkingsaantallen), het dopehoofd, de woordkunstenaar, de satiricus én de geheel vrijwillige toy-boy van Bush Jr., de overigens vaak zeer amusante, altijd welgebekte, en vaker wel dan niet weldenkende atheïstische katholiek, P.J. O'Rourke, Amerikaans conservative + libertarian, dat allebei begrippen zijn die overthere iets anders betekenen dan downhere, zodat ik ze maar Amerikaans schrijf.

1. Google Earth

Maar om te beginnen dus Google Earth, dat ik één keer eerder kort zag, maar pas eergisteren kon installeren op een eigen computer met ADSL, waarvan een andere internet-genieting trouwens is dat mijn telefoon-rekening, die jarenlang 140-280 euro per 2 maanden was omdat de internet-verbinding van xs4all die bedragen noodzakelijk maakte om 15 minuten per dag te mogen internetten (a 4 Kb per seconde), en ik geen geld van de gemeente Amsterdam krijg voor wat dan ook, omdat ik als bijna enige onder 16 miljoen Nederlanders al 32 jaar de waarheid sprak over de geboren fascisten en terroristen die Amsterdam besturen voor de mafia, deze keer maar 80 euro was ....

.... o nee, hier moet die arme, arme Job weer aan de maagzuurremmers ....

.... hoe het zij: Ik heb Google Earth ontdekt en het is prachtig, leerzaam, mooi, leuk, en prettig, en ook nog eens een heel mooi staaltje programmeren en moderne wetenschap (die u aan de UvA al niet mag krijgen sinds 40 jaar, behalve bij zuivere wiskunde).

Heel waarschijnlijk deed u dat lang voor mij, maar ook ik vind het dus leuk om op 150 of 200 meter over het aardoppervlak rond te kunnen dartelen dankzij Google, en vind het zeer leerzaam, in het bijzonder over aardrijkskunde en (impliciet) sociale wetenschappen. (Ook verduidelijkt het nogal wat, overdrachtelijk, figuurlijk en direct over context - en zie ook maps).

Aanrader!

2. Youtube - P.J. O'Rourke

Ik vermoed ook dat vrijwel al mijn lezers veel beter dan ik bekend zijn met Youtube, maar ook daartoe geraakte ik pas sinds gisteren, en in feite beperkte ik me alleen tot een paar video's van toespraken van P.J. O'Rourke

"American's Greatest Satirist"

zeggen de blurbs voor zijn boeken vaak, en daar is iets van aan, al haalt hij bij lange het niveau niet van Mark Twain of Ambrose Bierce. (Zie de Wikipedia als u nooit gesticht bent door deze schrijvers, die allebei trouwens iets van Multatuli weghadden.)

Ik ken de meeste van O'Rourke's boeken, die ik u kan aanraden, niet om het mee eens te zijn, maar om in goed satirisch Amerikaans aangezet te worden tot zelfstandig denken en oordelen, trouwens precies volgens P.J.'s - hij heet namelijk "PieDjeej" voor intimi en op T.V. - eigen morele hoofdnorm

Individual responsibility and personal freedom

wat idealen zijn die zo ver te zoeken zijn onder socialisten, sociaal-democraten, en onder alles wat in Nederlands schijnheilig politiekt sinds dekaden, dat ze geheel onvindbaar zijn, behalve wat betreft hun persoonlijke vrijheid om in illegale drugs te doen handelen, moedige burgers die daartegen te protesteren te doen vergassen, en zelf ondertussen eenentwintig jaar lang alle klachten daarover zelfs maar te beantwoorden, dankzij 18.000 gewillige Amsterdamse en Haagse bureaucraten van de gemeente, de gemeentelijke Ombudsman en de Nationale Ombudsman (Voor Meer Rechten Van Mafiosi, Uit Naam Van De Idealen Van De Februaristaking), allen waarachtige burofascisten en sadisten uit eigen geheel vrije keus.

O, verdomd - daar word ik alweer bitter! U moet maar denken: Ik heb pijn, en zit alweer uren te zweten van de M.E., want ik moest vandaag langs Albert Heijn voor boodschappen, en dat is vreselijk zwaar werk voor een invalide als ik, maar dat moet van dr. Coutinho - heel lief voor heroïne-junken en zijn secretaresse Charlotte Bruinsme: "U mag wel zeggen dat ik de zuster van Klaas ben, ja" en mr.dr. Cohen, die liever heeft dat ik hem verbaal en visueel publiek ga villen dan dat ik tijd besteed aan wiskunde of logica - en zie Recent en Nora Salomons!

Hoe het zij: zoals P.J. dat zegt ("Hell, this country was founded by religious nuts with guns", gelijk Holland trouwens):

The nine most frightening words in the English language are:
I am from the government and am here to help. (**)

Also with some fine invective, all completely true of all Dutch politicians since the last forty years, whatever their truth for Americans of the same duplicity and occupation, of whom I also know much less:

U moet om een en ander te volgen wel behoorlijk Amerikaans kunnen verstaan; iets van de USA weten; en heel wel mogelijk wat van uw eigen vooroordelen over gepast taalgebruik en rationele of redelijke politiek even opzouten, maar het is alles heel instructief en grappig, en - in ieder geval, en zeg dat eens eerlijk of enige redevoering van enige Nederlandse politic-us of -ka! - meer zinnig dan niet, terwijl het interview met O'Rourke (item 3) goed gedaan is, door iemand die kennelijk zo'n 25 keer mentaal sneller dan ons aller Witteman of Pauw is.

Aanrader!

3. Platgewalste filosofen

Om dit stukje over een paar internetgenietingen af te sluiten een link naar een uitstekende site over filosofie, vooral voor mensen die weinig tijd hebben, lui zijn, of niet helemaal bij de tijd genoeg zijn, of - natuurlijk! - niet goed genoeg onderwijs kregen, om klassieke teksten met plezier en begrip te kunnen lezen:

In beginsel is dit een site met samenvattingen van filosofische klassieke teksten, gewoonlijk bovendien ook nog voorzien van een samenvatting van de samenvatting.

Wel, ik kan u melden dat een en ander goed gedaan is, want de maker heeft de teksten evident zowel gelezen als begrepen, en vat ze goed en helder samen, en alles wat ik zag is bovendien uitstekende html.

Aanrader!

4. The UnDutchables

Bijna alle Hollanders liegen bijna voortdurend (in het Hollands publiek) over bijna alles Holland en Hollanders betreffend (***), zodat het prettig is dat er tenminste één Engelstalige tekst is van waarachtige kenners van dit Hollanditis paradijs van Verzetsstrijders, Wereldverbeteraars, Gelijkwaardigen, Anti-Atoom-Bom Activisten, achterlijke academici van hoerige of pooierige persoonlijkheids-kenmerken en overig fraais:

Eerlijk, leerzaam, en humoristisch over Neerland's leefbaar, normvol, waardevol, en beschaafd levend trots volk in dit Neerlanderthaals Paradijs voor junken, mafiosi en politieke-partij-beesten van gewoonlijk hoogmoedswaanzinnige randdebielen zonder enige norm of waarde anders dan status, geld en (leefbare!) gewoonheid.

Aanrader!


P.S. Ik heb nog steeds behoorlijk veel pijn en weinig energie - Amsterdamn's B&W jubelt! - maar het gaat iets beter. Maar ik schrijf altijd snel en tussen rustperiodes, en maak vaak typefouten, mede vanwege mijn variabele ogen en moeheid. Hoe het zij....

.... de twee bestanden met het interview met Theo van Gogh (hier: vervolg) zijn nu eindelijk ongeveer gecorrigeerd.

En om dezelfde reden heb ik net item 4 toegevoegd, dat ik eerder vergeten was, maar zeer de moeite waard is, zelfs voor Hollanders (van voldoend hoge intelligentie en lage graad van chauvinisme).

Noten

(*) Zie ook

waaruit u veel kunt leren (Herzberg's standpunt ligt het dichtst bij het mijne, trouwens), zoals dat grootvader Cohen niet eens voor de rechter hoefde te verschijnen en nergens voor bestraft is, maar wel aan het eind van zijn leven alsnog Absolutie kreeg van Ons Aller Nobele Tweede Wereldoorlog-Historicus en Bastiaans-beschermer Loe de Jong.

Da's nou eens echte Neerlandse Moraal van Stavast, onder echte geboren Amsterdamse collaborateurs!

(**) Tegenover mij - in het kader van alledaagse morele genietingen in Ons Amsterdam - woont al vele jaren iets op het oog enigszins menselijks dat Schopenhauer als Fenstergucker omschreef, met zijn eigen diepe walging en afschuw voor dergelijke overblijfselen van Neanderthalers:

Iets van mijn leeftijd, maar op het oog minstens drie keer zo oud, twee keer zo vet, en tienduizend keer zo grauw en gewoon, met een IQ van ca. 80, en met kennelijk 35 Persoonkijke Hulpverleners, die meneer een grote zwarte SUV op kosten van de gemeenschap bezorgd hebben, met een eigen  invalidenparkeer-plaats direct voor meneer's deur.

Meneer stáát de hele dag - 9 van de 12 maanden, kennelijk van 's ochtends (wanneer ik op mijn matras lig met pijn) tot 's avonds zonsindergang - in z'n open raam (als ik één dag zo lang moet staan ben ik dood), en probeert praatjes aan te knopen met voorbijgangers, kennelijk diep vereenzaamd ondanks z'n 35 Persoonkijke Hulpverleners, wat 'm moeite kost omdat zijn konversatie zeer beperkt is en alleen zichzelf betreft, en ook gewone Amsterdammers kunnen horen dat ie niet helemaal bij is.

Ik heb hem één keer beantwoord op z'n - behoorlijk ziekelijke -  gemeier om aandacht en medeleven met zijn droef lot, en gezegd dat ikzelf een invalide ben die in Amsterdam geen hulp kon vinden sinds 20 jaar.

Antwoord, op hoge toon, alsof ik hem achtergesteld had, onderwijl  druk wijzende op Zijn SUV op Zijn invalidenparkeerplaats, met Zijn invalidenplaatje gelast door Zijn gemeenteambtenaren aan Zijn persoonlijk invalidenpaaltje voor die Persoonlijke SUV, van uw en mijn belastingcentjes (letterlijk en precies):

"En ik dan?! En ik dan?! En ik dan?! En ik dan?!"

Voor dit nauwelijks menselijks zijn er dus zo'n 35 Persoonkijke Hulpverleners beschikbaar in modern Amsterdam, ongetwijfeld meda dankzij Beria Ulco en zijn rotgenoten; en voor de levensvreugde van moordzuchtige Amsterdamse drugsmafia; en voor voor blij en lachend vergassende Amsterdame morele meesterlijke mafiosi; en overigens voor de carrieres en inkomsten van een stelletje quasi-joden die bij Goebbel's rassenwaanzin zweren ten behoeve van hun eigen carriere, die afstammen van de smerigste oorlogs-collaborateurs die er in Westeuropa waren tussen 1939 en 1945 .... hebben mijn vader, moeder en grootvader de fascistische terreur durven weerstaan - willen de mafiose S.S.'ers van de drugsmafia van Amsterdam dat u gelooft, samen met 16 miljoen Nederlanders, overwegend van Tokkie of Fensterguckers-niveau, en zo mogelijk ook 6 miljard medemensen, allemaal in opperste bewondering voor het humanistisch genie dat zich blij lachend "echter Mensch" laat noemen en dat Job Cohen of Ed van Thijn heet.

Ik zeg nee, want ik weet het echt beter. En in deze heilstad van de mafia, deze hemel voor bureaucratische beestmensen wil ik ook niet veel langer verder leven. Dank u wel! Over mijn lijk als dat nodig mocht zijn! Maar wel - als het kan - met de media erbij, in de concentratiekamp-kleding van mijn ouders: IK WIL WEG UIT DEZE STAD EN DIT LAND VAN VERGASSERS EN DRUGSHANDELAARS, en is het niet met een schadevergoeding dan met een gemeentelijke en parlementaire zelfmoordpil, want jullie verkozen mafiosi hebben eenvoudig het recht niet iemand 21 jaar te pijnigen en af te beulen vanwege zijn moed en karakter, en omdat jullie te besodemieterd te zijn enig mens te beschermen tegen moordterreur zolang deze niet tot jullie eigen kaste en jullie eigen soort van geboren en getogen politieke uitvreters, oplichters, parasieten, collaborateurs, mafia-maten en mafiosi stamt - want ja: mijn stelling is dat jullie een genetisch gedegenereerde vorm van menselijk uitschot vormen, namelijk van de soort die ook zonder de minste aanleiding of provocatie of aanzet andere mensen pijnigt, onderdrukt, denigreert, beledigt, achterzet of martelt, gewoon voor eigen plezier of eigen inkomen, en zelfs zonder het excuus van de S.S. dat ze het deden voor Volk en Vaderland in tijden van oorlog en , en met gevaar zelf doodgemarteld te worden als ze niet zouden collaboreren.

NIETS daarvan geldt voor de moderne Amsterdamse sadistische vergassers voor de harddrugsmafia, evident zelf harddrugsmafiosi, bij die het mijn gruwelijk lot was om bescherming voor mijn leven en gezondheid te moeten bedelen!

Wat een walgelijk beestachtig tuig van de allerlaagste menselijkheid!

(***) Hare Majesteit Beatrix dixit, o Neerlanders, bij directe logische implicatie! Er zijn nog enkele andere Neerlanders die bij gelegenheid de waarheid spreken!

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail