\ 

Nederlog

 

5 augustus 2009

 

Meer post van Cohen en O+S nieuws

 

 
       VOEL JIJ JE
         VEILIG NAAST
         EEN KWEKER
         IN OUD-WEST?


         MELD MISDAAD
           ANONIEM
   
 

        BEL M. 0800-7000
 


Het bovenstaande werd me op een fraai gedrukte briefkaart, verpakt in een persoonlijk ondertekende brief van prof.mr.dr. M.J. Cohen, op 17 juli gevraagd, en goed Amsterdams burger als ik ben deed ik dat onmiddellijk - maar vond uit dat "ANONIEM" eigenlijk niet gaat.

Een en ander staat beschreven in de volgende Nederlog-stukjes

Gisteren kreeg ik alweer de vierde persoonlijk ondertekende brief van de opperdeugdmens van Amsterdam, die er al 10 jaar op toeziet dat ik dagelijks van mijn pijn mag genieten omdat ik drugsmisdaad 21 jaar geleden zo onverstandig was niet "ANONIEM" te melden bij de toenmalige oppermafia-kapo van Amsterdam drs. Ed van Thijn, namelijk met de zeer

"grievende en/of beledigende"  (tekst: mr. Schelto Patijn (*))

mededeling dat mijn vader en grootvader niet in het concentratiekamp zaten of de Februaristaking hielpen mee te organiseren, noch dat mijn moeder assistent-hoofd onderduiksvoorzieningen in Noordbrabant was ten tijde dat Edje van Thijn daar gemarteld werd door Brabantse boeren (die zo wreed waren zijn verjaardag niet te willen vieren, om welke reden Edje van 1945 tot en met 2005 hun bestaan vergat), om mij te doen vergassen door de harddrugs handelende huisvrienden van drs. Ed van Thijn de giga-harddrugshandelaar.

U begrijpt dat je dat in Onze Nederlandse Rechtsstaat niet mag zeggen, en dat vond mafiamaat Van Oostveen ook, en sindsdien kan ik kreperen, en deden vele Amsterdamse ambtenaren en Ombudsmannen + aanhang veel moeite mij daartoe te bewegen, want ik sta in de weg van de meest welverdienende bedrijfstak in Nederland en Amsterdam, en ook dat geeft geheel geen pas, in Onze Nederlandse Rechtsstaat.

Maar ik kreeg althans één beleefd antwoord van dr. Smeets (sindsdien met vakantie), en belde over een en ander met zijn collega's, zoals u in de bovenstaande links kunt nalezen, die mij tot nu toe heel weinig wisten te verduidelijken, bijvoorbeeld over de vraag waarom O+S van Amsterdam het voor elkaar krijgen om als html vermomde uitvoerbare programmaatjes op te dringen aan hun geënqueteerden ("ANONIEM"), waarmee het in beginsel mogelijk is hun hele computer toegankelijk te maken voor Onze Veiligheidsambtenaren van Amsterdam of Onze Regering.

Want dat was namelijk het geval, bleek toen ik die enquete ("ANONIEM") kort bekeek - en zie Een heuse brief van mr.dr. Marius Job Cohen! - 2 voor een korte uitleg over wat dll's zijn. (Voor de niet-kenner: Feitelijk gewone uitvoerbare programma's, en GEEN html, waarvoor het zich wel uitgaf).

Trouwens, wat is O+S? Zie boven: de Statistisch Bekwaamde Wetenschappers van de Gemeente Amsterdam die de cijfers vergaren waaruit de copywriters van Saatchi en Saatchi - of wie ook het Gemeenteproza dat mij bereikt componeert - dan objectief, cijfermatig én wetenschappelijk verantwoord kunnen afleiden dat (i) Amsterdam een paradijs is (ii) dat het met het huidge B&W nóg beter zal gaan en (iii) dat alle Echte Amsterdammers in voortdurende extase (of althans in ecstasy) zijn over één van 's werelds grootste denkers en humanisten - ik spreek van prof. mr.dr. Job Cohen, wie anders immers, nu Ayaan Zelve aan de voeten van de grote Dick Cheney zit, in een veilig buitenland? - die zo dapper en moreel principieel is burgemeester te willen zijn, in Amsterdam, terwijl partijkameraad Melkert, met dezelfde voorkeuren als hij, en net zo'n uitgestreken tronie, ondertussen zoveel meer verdient bij de Wereldbank, in New York, en fijn gesubidieerd aldaar zijn lusten kan uitleven op de waarachtige professionals daarvoor. (**)

Althans, dat leer ik iedere week weer uit het in fraaie kleuren op duur papier gedrukte gemeentelijke propaganda-proza dat, gesteld in reclame-taal begroot op de IQs van 75-100, uit mijn brievenbus puilt.

Maar gisteren kreeg ik dus alweer een burgemeesterlijke brief (kopie van de voorgaande), zodat ik de telefoon weer eens pakte, het meegeleverde telefoonnummer draaide, en te spreken kwam met ambtenaar Sjoerd Kerkstra bij O+S, die mij even beleefd te woord stond als ik hem, en die de eerste was bij O+S die ik sprak die weet wat een dll is.

Wel... de korte samenvatting van het gesprek is dat O+S dll's gebruikt voor wat html lijkt omdat dit "zoveel handiger" was dan html, en omdat je met een dll-etje "met een paar parameters", sprak de heer Kerkstra professioneel, "van alles kunt laten coördineren".

Hij was het echter met me eens dat het dan ook in beginsel mogelijk is om dan ook te coördineren, via een enkel parametertje in zo'n dll-tje (op zichzelf zo krachtig als welk uitvoerbaar computerprogramma ook, in beginsel) de totale privacy van de PC waarop de Amsterdamse burger "ANONIEM" zijn aangifte zit in te tikken kan doorspelen aan wat en wie zo'n parametertje maar aangeeft.

Ik was het met hem eens dat ik de ambtelijke wetenschappers van O+S daar niet van verdenk, en hij weer met mij dat hij mij geen enkele garantie kan geven wat voor parametertjes die dll'tjes doorgeven, als ze eenmaal op uw computer geďnstalleerd zijn, omdat u meende "ÄNONIEM", en wel minstens zo veilig en beschermd als Ayaan Zelve, iets mee te willen delen over de eigen veiligheid, of over - bijvoorbeeld - een Amsterdamse politieman waarvan ze weten dat hij drugscorrupt is, zoals ik deed, in 1989, sinds wanneer ik mijn leven niet zeker ben in Amsterdam, en continu pijn heb geleden.

En daar rust de zaak voor het moment, want Sjoerd Kerkstra deelde mij mee "eens te zullen nadenken over wat u mij vertelde" en ik heb hem vriendelijk gevraagd om, als hij uitgedacht is, een samenvatting ervan aan mij te willen mailen.

Het is maar een weet, en "ANONIEME" mededelingen via enig apparaat met een chip zijn vrijwel niet meer mogelijk in Neerland, tenzij u het apparaat vers gestolen hebt, want dat danken wij aan onze anti-terreur-terrorist mr.dr. Donner, ook al dekaden heel welbewust en moreel actief voor hoger illegale omzetten van Neerlands rijkste en machtigste industriëlen, en aan zijn 250.000 Professionele Nederlandse Terreurbestrijders.

Als ik meer leer zal ik daar hier van verhalen, want een béétje belachelijk vind ik het allemaal zelf wel, al neem ik dat de wetenschappelijk ambtenaren van O+S niet kwalijk.


P.S. Ik denk namelijk echt niet dat zij - de ambtenaren van O+S -  Amsterdammers opzettelijk voorliegen over zogenaamd "ANONIEME" aangiftes, bijvoorbeeld tegen evident drugs-corrupte Amsterdamse ambtenaren waar zij weet van hebben, zoals ikzelf deed en durfde, maar niet "ANONIEM", sinds wanneer ik voor mijn leven moet vrezen in Amsterdam.

Maar wat ambtenaar Kerkstra mij vertelde over de als html vermomde dll-s die O+S mij bezorgde (en zoiets heb ik sinds 1987 niet op mijn computers gehad!) is niet waar c.q. alleen te geloven voor heel naďeven op programmeergebied:

Computers zijn zó snel dat je geen dll nodig hebt om zaken te coördineren, als de zaken die gecoördineerd worden ingevoerd worden door een brave Amsterdamse burger die in goed vertrouwen een - schijnbare - in html gestelde gemeentelijke "ANONIEME" vragenlijst invult, want tussen twee toetsaanslagen, zelfs van iemand die zo snel schrijft als ik, kan een computer tegenwoordig een paar miljoen dingen doen, inclusief "het coördineren van gegevens".

Ik denk wel dat de ambtenaren van O+S verplicht zijn duidelijkheid over hun enquetes te verschaffen, en de vorm waarin ze die gieten, en eerlijk op hun gemeentelijke site aan te geven dat "ANONIMITEIT" via enige persoonlijke computer niet echt te garanderen is door de gemeente, en zeker niet als deze als html vermomde dll-s meestuurt voor de naďeve burgers.

Maar overigens, en om eventuele misverstanden te vermijden:

Ik denk niet dat de ambtenaren van O+S uit zijn op het lichten van uw privacy, maar ik meen wel te weten dat tal van Amsterdamse hoge ambtenaren drugscorrupt zijn en dat deze types graag zouden weten welke Amsterdamse burger zo gek is aangifte tegen hen of hun ondergeschikten te willen doen of dat zelfs maar te overwegen, in Onze Nederlandse Rechtsstaat.

En overigens ken ik geen Amsterdams burger met mijn achtergrond, site en familie-achtergrond, en moet iedere Amsterdamse burger die aangifte doet tegen enige corrupte Amsterdamse ambtenaar voor z'n leven of minstens z'n gezondheid vrezen, wordt en is en wordt mij al 21 jaar dag in dag uit uitermate pijnlijk maar zeer succesvol duidelijk gemaakt door de mafiosi die in Amsterdam B&W beheren ten behoeve van de drugsmafia.

Korte samenvatting, mede vanwege het ambtelijk gemiddeld verstand en de grote morele integriteit in Amsterdam

 • Wie klaagt over enige Amsterdamse drugscorrupte ambtenaren loopt levensgevaar: Zie ME in Amsterdam.

 • Als u gezond bent kunt u beter vluchten naar een buitenland (en dan, vanuit een internet-café, geanonimiseerd, en niet in uw eigen stijl) te klagen - en ook dan zal u geschoffeerd, belogen, beledigd en bedreigd worden door de collega's van deze ambtenaren als ze u al antwoorden, en zullen de direkte collega's van degenen die u aanklaagd uw klachten objectief, redelijk én rechtmatig afhandelen, en u er bij, zo nodig met hulp van Ombudsman-specialisten-KlachtManagers, partij-kameraden en bekenden van het COC-SM-clubje "Voor Meer Levensvreugde".

 • Overigens vind ik het de plicht van de Gemeente Amsterdam mijn site, althans ME in Amsterdam, op te nemen op de gemeentelijke site, bij wijze van reclame voor Amsterdam's grootste industrie (***):

                     INTERNATIONAL TOURISTS FOR AMSTERDAM!

  DOCTOR COHEN MADE AMSTERDAM PERSONALLY COMPLETELY SAFE FOR ALL DRUGS-ABUSE,
  provided YOU ARE NOT SO INSANE AS TO CRITICIZE AN AMSTERDAM DRUGS-DEALER!

  AND EVERY AMSTERDAM BUREAUCRAT WILL BRAVELY AND POLITELY HELP YOU TO THE VERY BEST OF THEIR VERY OWN COCAINE-DEALERS, QUITE POSSIBLY THEIR OWN BOSSES!

                                     I LOVE AMSTERDAM!
           ALL AMSTERDAM BUREAUCRATS LOVE AMSTERDAM!
                       COME TO COHEN'S COCAINE-CITY!
           INTERNATIONALLY COMPETIVE COCAINE-PRICES! 
   PERSONALLY TESTED BY MAYOR & ALDERMEN 0F AMSTERDAM!
                            SATISFACTION GUARANTEED!
                                            TUNE IN!
                                            TURN ON!
                                         GET HOOKED!

(*) Voorafgegaan door "Omdat uw teksten" gevolgd door "gaan wij niet op u in. Hoogachtend, mr. S. Patijn." Dus:

Geachte heer,

Wij hebben uw brief d.d. .... ontvangen.
Omdat uw taalgebruik grievend en/of beledigend is gaan wij niet op u in,

hoogachtend,

mr. S. Patijn

Amsterdamse burgemeesters en werthouders zijn zo, lezer! Jij meldt vergast en met moord bedreigd te zijn door hun moordzuchtige bij jou inpandig gevestigde beestmensen, en dan krijg je dat soort antwoord, als je al antwoord krijgt, 21 jaar lang, met groot sadistisch genot ook, want mensen zijn zo.

Ze komen er waarschijnlijk ook copieus klaar van, en komen er in ieder geval al meer dan 2 dekaden weg mee, in welke tijd er slechts tussen de 100 en 500 MILJARD euro is omgezet in Amsterdam, alles illegaal, alles gedoogd, alles beschermd, alles bewaakt, beschermd en gedoogd door de politie en officieren van justitie van Amsterdam, omdat deugdmensen van Cohen's en Asscher's kaliber en genen nooit enig mens enig kwaad deden, en daar constitutioneel niet toe in staat zijn!

(**) Ik vind het zelf een beetje gek dat iemand waarvan heel politiek en journalistiek Neerland al 20 jaar schijnt geweten te hebben dat zijn favoriete tijdsbesteding de gang naar S.M.-hoeren is, partijleider en beoogd premier kan zijn in Onze Nederlandse Rechtsstaat, alsof dat geheel vanzelf spreekt, en ook geheel vanzelf publiek onvermeld moet blijven, maar u moet maar denken dat dit ongetwijfeld een beetje gek of wereldvreemd van mij is.

(***) Ik heb kennis van een begenadigd vertaler, en verzoek mijn filosofisch voorbeeld WEThouder Gehrels - Hip, spiritueel, modern, lefdasje:  Spinoza - nog maar eens om subsidie daarvoor en voor het inrichten van mijn Verzetstentoonstelling Over Modern Buro-Fascisme, met veel leerzame illustraties, persoonlijke weetjes, wijze geschiedenislessen, interessante filosofische vertogen, en lofprijzingen van ALLE burgemeesters en wethouders van Amsterdam sinds vier dekaden: P.S. Lofrede + Mottootjes en citaatjes.

An offer you can't refuse, dearie! Bi-lingual too, for a consideration!

 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail