\ 

Nederlog

 

4 augustus 2009

 

Leest allen Willem Jansen!

 

    "Daar is 'n man die den langen weg kiest naar Golgotha... niet om dŠŠr te worden gekruist alleen, maar om te worden gekruist by elken voetstap... weder en weder, en telkens weder, ten-pleiziere van Schmoel en konsorten...

Daar is 'n man die dat alles deed, doet, draagde en draagt, leed en lydt om zyner zaak's wille...

Om-den-wille van het recht... "
     -- Multatuli, idee 206

Ik heb bewonderaars en bewonderaarsters, en had die al circa 1965 toen mijn lerares Nederlands juffrouw dra. Inez van Eyk, die de voor puberende jonge heren grote deugd bezat toen een goede 3D-kopie te zijn van Uderzo's Cleopatra uit de Asterix-reeks, en die later nationale faam bereikte met boeken over ťtiquette, en aan wie ik trouwens ook mijn eerste ontmoeting met W.F. Hermans' "Mandarijnen op Zwavelzuur" dank, mij en de klas vertelde dat ik geen Nederlandse opstellen meer hoefde te schrijven

"want dan moet ik je elke keer een tien geven, en dat is zo onrechtvaardig voor de rest van de klas".

Over rechtvaardigheid tegen mij dacht ik toen niet, en ik vond het allang best, en maakte toch nooit huiswerk buiten de vrije kwartieren op school, maar ik wist toen al dat ik in het Nederlands (en daarbuiten, maar ik was ca. 15) van helemaal niemand wist die zelfs maar bij benadering als Multatuli kon schrijven, en kort daarna, uit die "Mandarijnen op Zwavelzuur", dat Hermans zo naar Nederliteratuur leek te kijken en erover te voelen als ik, en dat was dat, want ik vond toen al dat wetenschap veel interessanter is, en wist toen al dat ik hevig het het kniewater kreeg als ik een Neder-literaat hoorde of zag, als Bert Schierbeek ("De Dichter", tevens Jazz-Kenner) of - toen al lokaal van wereldfaam - Harry Mulisch.

Helaas begrijpen mijn bewonderaars mij vaak niet, naar het schijnt, en Willem Jansen is zo iemand.

Hij mailde me n.a.v. een leuk en leerzaam stukje van mij over prof.dr. Renť Boomkens (Nederlands Wijsgeer met Balkenende-inkomen, heel integer vooral) die hij - Willem dus - tot kort daarvoor voor een interessant en waarachtig Nederdenker had gehouden, vanwege de - zogeheten - Adorno'sche Kritische Rede waarmee deze hoogstintegere Groninger universiteits-denker Boomkens Het Konsumentisme enzo bestreed, met een nobele roep tot meer slow science, mede in het belang van de beschaving, en Willem Jansen vertelde mij ook al gauw dat hij vond dat ik moest publiceren, ook al vanwege het aantal lezers dat mijn site heeft, en vanwege de financieŽn.

Dat deed me enig plezier, want Boomkens is een aardige maar zwaar overbetaalde man, en zijn opinies zijn al 32 jaar sleets, en vallen in de categorie Marxisties Ideologies Dialekties Geloel, sprak Hegel-kenner Happel hier.

En wie nu zou menen dat ik dat ik hier en elders op mijn site wel eens iets publiceer -een mening waartoe ikzelf wel eens verleid word - begrijpt Willem niet:

Echt Publiceren = tussen twee gekartonneerde banden, met gelijmde rug, ISBN-nummer, en een eeuwige opname in de rangen van Zij Die Nederlandse Literatuur schreven.

Of althans zo begreep ik van hem, net zoals ik van hem begreep dat hij dat voor mij heel nodig vond, vanwege mijn stijl, ideeŽn en staat van financieŽn.

Ik heb hem een beetje proberen uit te leggen waarom zoiets voor mij niet zo makkelijk of vanzelfsprekend is en kan nu trouwens zeggen, na mijn stukjes van de afgelopen dagen n.a.v. Holman's magnum opus, dat ik daar eenvoudig - bijvoorbeeld - de vrienden, het netwerk, of de talenten voor mis, en ik doel niet op mijn prozaÔsche, en ook dat mijn meningen niet zeer gewild zijn, vanwege mijn evidente gebrek aan loyaal chauvinisme,  of aan een brein en talent van waarachtige Heijne-, Grunberg- of Mulisch-Nederformaat.

Afgezien daarvan... mijn leven is niet makkelijk en wel pijnlijk, maar ik had Willem Janssen eind vorig jaar beloofd dat ik eens bij uitgeverijen zou gaan vragen, met verwijzing naar mijn site, waar ik nog niet toe kwam, was het alleen maar omdat Chiel van Eendenburg en mr.dr. Marius Job Cohen - humanistisch S.S.-ScharfŁhrer voor de drugsmafia van Amsterdam - met hun 1800 SD-DWI uitvoerders mij dan prompt aan het glassnijden zetten, dat heel weinig gezond zal zijn voor alle betrokkenen, op de tonen van het lied ""Aan het werk, op welke manier ook" want die mensen zijn nu eenmaal zo begaafd en zo gemotiveerd, en 16 miljoen gezonde, morele, intelligente, beschaafde Nederlanders weten al 21 jaar allemaal heel genuanceerd van helemaal niets (behalve dat de families van Van Thijn, Cohen, Oudkerk en Asscher zo vreselijk geleden hebben: zie Het Kabinet van de Burgemeester overlegt, zodat hun nakomelingen ALLES is toegestaan).

Sindsdien hoorde ik niets meer van Willem, maar vandaag was hij er weer, zodat ik een en ander weer wat uitlegde en onder andere schreef, na mijn vermelding een standbeeld te verwachten over 150 jaar, mocht er nog Nederlands geschreven worden

Maar ja - en overigens is het ťcht zo dat ik liever over wiskunde, logica, filosofie of programmeren schrijf dan over het verval van Nederland, en daar ook beter in ben.

En zo is het maar net. Antwoord (ikzelf pleeg mijn mails te formatteren en van aanhef en endfrase te voorzien, maar heb inderdaad de - kuch! - senioren-leeftijd, en heb het ook nog zo op school geleerd, van juffrouw van Eyk, die in die tijd ooit drie kwartier op een punaise zat - niet door mij gelegd - en toen de klas liet weten dat haar onderkleren "veel te dik waren om het te voelen", wat zowel aan mijn gevoelens voor medelijden als voor logica appeleerde, want inderdaad had de hele klas drie kwartier in verbazing, stilte en spanning zitten kijken):

jammer!
maar dan moet er over 150 jaar wel iets van u terug te vinden zijn, ik wil u niet bang maken, maar toch.

u kent mij toch, nu!
 
Mijn laatste boekje Uitverkoort ligt in Selexyz winkels, alleen natuurlijk niet in die in Amsterdam
 
Iedereen kan uitgeven tegenwoordig, heeft u nog ergens 300 euro liggen?
  
Naar Oessem en Terug

waarop ik terug schreef

Beste Willem Jansen,

Bedankt voor de links, en ik zag dat je goede beoordelingen krijgt, dat ongetwijfeld prettig is.

De 300 euro die ik niet had heb ik aan een nieuwe computer moeten besteden, maar het is een realistiche mogelijkheid, zie ik, om op gedrukt papier terecht te komen, voor dat bedrag, en Heus Literator te zijn.

Zoals ik eerder aangegeven heb: Als ik wat frisser was, dan zou ik meer moeite kunnen doen voor mijn eigen opgang, was het alleen uit financieel eigenbelang. Zoals het is mag ik blij zijn mijn site bij te kunnen houden, min of meer.

Met vriendelijke groeten,

Maarten.

P.S. Het lijlkt me niet zo waarschijnlijk dat het materiaal op mijn site onnaspeurlijk zal verdwijnen na mijn dood, en trouwens ook niet dat gedrukt worden dat zou bevorderen te verhinderen (de Neerlandse bibliotheken worden uitgeruimd wat klassieke literatuur betreft, "waar geen vraag naar is", voor kastruimte voor proza-talenten als Tommy Wieringa, immers), maar persoonlijk zal ik er niet onder lijden mocht het gebeuren.

Trouwens, in dit verband: Mocht je een kopie hebben van mijn noten bij Ethics Book 1 van Aristoteles, dat 109 Kb telde en goed was, dan houd ik me daarvoor aanbevolen, want die op mijn site is 19 Kb om onnaspeurbare redenen, en de kopie op een schijf die ik vond is onleesbaar wegens een kras. Het zou jammer zijn als e.e.a. in bit-heaven verdwenen is, eenvoudig omdat het echt zinnig was, iets wat ik ook niet alleen maar zelf denk, maar anderen ook.

En vandaar o.a. dit stukje, voor mijn andere lezers, en voordat prof.dr. Frans Jacobs het heel eties in een ethisch vaktijdschrift plaatst of doet plaatsen, en ook omdat het echt goede en leerzame noten zijn, die ik van geen ander ken, en nergens las.

Hierop kreeg ik als antwoord

De Nederhoofd bibliotheek bewaard van elk nederlands boek een kopie, hoelang weet ik niet.
 
Voor 300 euro kunt u uw gedachten/grieven/aantijgingen in een boek stoppen, ik zou er een naar Cohen sturen eentje naar van Thijn etc.  Ik denk dat ze dat wel zullen waarderen.
 
Als u een maandje niet blogt heeft u tijd/energie zat. 

Het spijt me maar daar kan ik u niet aan helpen. Dat is te moeilijk voor me namelijk.

En daarop antwoord ik maar op deze plaats, na de herhaling van mijn titel + wat franje

Leest allen Willem Jansen!
Leest allen
Uitverkoort!
Leest allen Naar Oessem en Terug!

Ik vermoed dat de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag wordt bedoeld (op de microfiches van, misschien?), maar het zal me echt worst wezen hoeveel toekomstige doctorandussen Heyne of doctores Etty afstuderen of promoveren, op mijn Nederproza.

Vervolgens. Vijfentwintig jaar ervaring met de misdadige ambtelijke uitvoerders van Amsterdam en het spitten in de achtergronden van de heren maken het alleen maar zeker dat beide heren, die mijn prachtproza (i) op papier (ii) op schijf en (iii) op CD ontvangen hebben, vele keren ook, en weten van mijn site, waarvan ze ME in Amsterdam allicht beter kennen dan ik, in de hoop iets te vinden om mij juridisch op te kunnen hangen of gedenaturaliseerd naar SyriŽ te sturen, op basis van de humanist Cohen's wetgeving, voor onderhoud van mijn nagels en in het leren kruipen ..... die zou moeten kunnen begrijpen dat de verreweg zinnigste aanname is dat beide heren, net als Joseph Kotšlla, hun zelfverklaarde gelijkwaardige, daar alleen een langdurige stijve lul van zullen krijgen, uit genot.

Dan:

Als u een maandje niet blogt heeft u tijd/energie zat.

Tsjee! Een kenner van M.E.! Welaan dan....

  1. het is een wonder dat ik nog leef, en dat is geheel niet dankzij de heren die ik ook nog eens ingebonden versies van mijn teksten waarop ze al zo vaal klaargekomen zijn uit evident sadisme te bezorgen

  2. WIE NIET INVALIDE IS HEEFT GEEN IDEE WAT HET IS INVALIDE TE ZIJN;
    WIE NIET VOORTDUREND PIJN LIJDT HEEFT GEEN IDEE HOE DAT IS;
    WIE NIET VOORTDUREND DOODMOE OF UITGEPUT IS ... etc. etc.

  3. Het is eerder gezegd, geschreeuwd en gezongen, in vele toonaarden.

  4. Ik hoop dat Willem Jansen de Erken ME petitie getekend heeft.

Echt waar Willem, al heb je scheikunde gestudeerd: Jij kunt mijn feitelijk leven, pijn, onwelbevinden, de vele schofferingen en beledigingen van Amsterdamse ambtenaren die weten functioneel anoniem te zijn en geheel boven de wet te staan NIET beoordelen, en mij NIET redelijkerwijs vertellen wat jij zou doen als jij mij was (waarover Alexander de Grote zich ook ooit uitliet).

En dat is echt zo, ongetwijfeld met alle vormen van echte invaliditeit en chronische pijn, en niet vanwege mijn goeie verstand.

Luister dan nog eens: Ik lieg niet. Mijn leven - mijn lichaam: mijn benen, mijn armen, mijn handen - doet voortdurend pijn, en zelfs de slaappillen waarop ok zo'n zes uur op kan slapen moet ik tegenwoordig zelf betalen, en op mijn knie"en dankbaar blijven glimlachen, of ik krijg problemen met de sadistische ambtenarij van Amsterdam, die in grote meerderheid de lusten van hun leven genieten in hun functies.

En er staan nu al 21 jaar - of al 13 jaar dankzij mijn site - maar liefst 16 miljoen Nederlanders te kijken hoe ik met een kogel aan mijn been watertrap terwijl de Amsterdamse ambtelijke sadisten met stenen gooien met zijn achttienduizenden evenzovele grage ambtelijke hoeren en pooiers van de de Nederlandse wet, opzetttelijk ten behoeve van de drugsmafia, voor hun eigen inkomen en ambtelijk pensioen

Hoe het zij.... Leest allen Willem Jansen!


P.S. Niet dat ik iets van 'm las, of weet, behoudens wat in z'n mails stond, maar ik geef het graag door.

En uitgevers mogen zich in rotten van drie opstellen in mijn mailbox, desgewenst, want ik heb niet eens de energie mijn woning op te ruimen of meer dan 100 meter te lopen (alweer een paar honderd stijve ambtelijke lullen erbij  in het Gemeentehuis van Amsterdam, dankzij deze Weldoener!), dus zeker niet om de secretaresses van de selectiecommissie van de editeurs van de uitgeverijen te pogen te behagen.

Mocht u een kopie van mijn Notes bij Aristotle's Ethics Book 1 hebben dan houd ik me aanbevolen!

En nu ga ik weer naar bed, als u me dat niet kwalijk neemt.


6 augustus 2009: Willem Jansen schrijft me

waarom sta ik gisteren niet op uw site, vandaag wel doen hoor!
 
heerlijk zoals je die joden steeds op de hak neemt!

en ik antwoordde

Beste Willem,

Het lijkt me verstandig als jij voorzichtig bent met pogingen tot satire, en in dit soort correspondentie heb ik geen zin.

Als je niet begrepen hebt dat ik geen anti-semiet ben (en wel besneden) en mij verzet tegen misdadigers die feitelijk uit collaborateurs-families van de Tweede Wereldoorlog stammen, dan heb je slecht of weinig gelezen; als je het wel begrepen hebt dan ben je aan het zeuren en zeiken.

En waar ik verder bezwaar tegen heb is dat atheisten beweren dat zij joden zouden zijn, geheel in de rassistische traditie van Goebbels, kennelijk alleen om te appeleren aan de schuldgevoelens van Nederlanders en om hun eigen carriere te plaveien, en mij 4 jaar laten bedreigen met moord door hun harddrugshandelaren, terwijl het gemeentelijk personeel mij lachend toeroept dat ik een leugenaar zou zijn, of maar moet verhuizen of opsodemieteren uit Nederland als het me daar niet bevalt, wetende dat ik invalide ben.

Het ga je goed. Ik ben uitgecorrespondeerd met je.

Maarten.

Waarvan acte.
 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail