Nederlog

 

28 juli 2009

 

Het Kabinet van de Burgemeester overlegt

 

     How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.      
      -- Anne Frank
    De inhoud van uw opmerkingen geeft geen aanleiding om hier verder op te reageren.
      -- mr.dr Job Cohen
          drs. H de Jong
          M.C.J. van Eendenburg (%)

Now for something completely different:

Dit is een reprise van 6 juli 2008. Ik ben meer dan een jaar pijn, vernedering, belieging, schoffering, chicanisering en voortdurende persoonlijke onverantwoordelijkheid en onaansprakelijkheid van de zijde van de gemeente Amsterdam en de gemeentelijke universiteit van Amsterdam verder.

Ook heb ik nog steeds geen bed en wasmachine, en word ik nog steeds gediscrimineerd vanwege mijn taalgebruik. Zie mijn konklusies uit 2007, B&W genotvol welbekend, zoals zij blij-sadistisch instemmen.

Trouwens... prof.dr. Frans Jacobs had ook toen een all-star cameo performance, zoals u zult zien, en verder heb ik de sociaal-fascistiese sprekers en hun uitvoerders heldhaftig, vastberaden barmhartig rood gezet en voorzien van einschlgige links, so to speak.

Ruim een jaar terug in de tijd - en zie ook Alweer een bitter persoonlijk gelijk (over Bastiaans) en Wat materiaal voor het make fan sokkola voor relevante psychatrische achtergronden:


               Het Kabinet van de Burgemeester overlegt

In de afgelopen vier maanden [maart-juli 2008, MM in juli 2009, nog steeds in leven], die verstreken zijn sinds de keurmeester van de Achmea mij, geheel in tegenstelling tot hooggeleerde burgemeesterlijke wensen, geheel "structureel/functioneel" medisch afkeurde voor drie jaren, en hij bovendien schriftelijk registreerde, en ongetwijfeld rapporteerde, aan de Gemeentelijke Behoerden die mijn onwelzijn zo heldhafig mogen bestieren bij de SD-DWI, dat ik gn bed en gn wasmachine heb, en ook gn huishoudelijke hulp, ondanks ziekte, pijn, en erkende invaliditeit sedert maar 30 jaar, dat immers voor mijn ziekte alles ook geheel niet nodig is, naar hoogst heldhaftige burgemeesterlijke en barmhartige wethouderlijke waarden en normen, in Amsterdam.

Alhoewel B&W dus, als de slechts twintig voorgaande jaren - niet meer dan 4 wereldoorlogen, in tijd - van mijn pijn en armoede, en hun carrires en publieke optredens, mij of wie voor mij sprak of schreef niet en nooit beantwoordde, behalve met de diepbewogen aanklacht, bij zeldzame gelegenheden, dat ze dat niet deden vanwege mijn grievende en/of beledigende taalgebruik, was er kortelings wl frekwent krisis-overleg van Het Kabinet Van De Burgemeester.

Al dit krisisoverleg was echter diep geheim, en vond in zogeheten "achterkamertjes" plaats, ook al omdat vele Amsterdamse bestuurlijke en ambtelijke betrokkenen bij althans dit overleg het alln kunnen voeren met hulp van de voortdurende dagelijkse nasale steun en toeverlaat van de Amsterdamse ex-wethouder, de hoogst barmhartige Rob Oudkerk, hoewel daar buiten het kabinet van de burgemeester soms minder genuanceerd gedacht wordt dan erbinnen, met hulp van dit wit denkpoeder. Mede vandaar dus was er enige geheimzinnigheid, ook tegen mevrouw Sterk, onderzoeker.

Tch - u staat werkelijk paf! - heb ik beslag weten te leggen op enkele bandopnames van dergelijk overleg, dat ik u daarom nu kan meedelen, voor uw edificatie en delectatie, zij het helaas in extract, omdat de opmames enigszins beschadigd zijn.

Aanwezig: mr.dr. Job, mr. Nora, mr. Maureen, mr. Edward, mr.dr. Ulco, mr. Lodewijk, drs. Rob, en de juffrouwen Joke, Astrid en Petra, allen zr gewillige en hoogst bekwame loyale, collegiale en respectvolle uitvoerders van zojuist genoemden, en net als zij tot in de toppen van hun zorgvuldig gemanicuurde nagels gemeentelijk getraind in Heldhaftigheid, Vastberadenheid en - vooral - Barmhartigheid, met prof.dr. Frans Jacobs als genodigd universitair specialist ethiek, en moreel minstens even voortreffelijk gelijkwaardig als alle genoemden.

Job: (licht spuwend): "Waarom is die gore klootzak niet allang dood? Waarom mag die ellendeling mijn ruiten ingooien?! WAAROM, verdomme, waarom!?"

(Lange, lange, hl lange stilte. Nora kijkt naar Maureen, die naar Edward kijkt, die beschuldigend naar Joke wijst, die naar Astrid wijst, die naar Petra wijst, die gered wordt door ...)

Ulco: "Ik vind dat we dit met name dus heel integer moeten implementeren, en dat Petra indertijd heel goed haar best heeft gedaan. Ja, Nora?"

Nora: "Het spijt me cht meer dan ik zeggen kan, lieve Job, maar de ellendeling is vl taaier dan ik dacht. Ed kreeg 'm ook al niet kapot, en de God van het Oude Testament kan toch echt weten dat Ed werkelijk zijn UITERSTE best gedaan heeft hem kapot te maken. Hij is er zelf ook al jren ziek van, en was daarom verhinderd vandaag."

Job: "En ik word doodziek van die hondsbrutale schunnige stukjes die deze antisemitische rotzak schrijft, tegen MIJ, met MIJN identiteit! IK heb 'm toch niet laten vergassen?! Hoe drft-ie!  Waarom zijn jullie niet bij machte geweest gewoon met 'm af te rekenen?"

Maureen: "Indertijd - dit blijft toch onder ons, nietwaar? - hebben we een chte professional aan Willem H. gevraagd, maar die wilde niet meespelen. 'We moesten 't zelf maar doen, want het is jullie probleem, niet het mijne', zei hij, 'of het aan de gemeentepolitie vragen', waarbij hij hl smerig lachtte, en hij had het indertijd, moet gezegd, zelf dan ook echt vl te druk met Sam Klepper en John  Mieremet en Theo van der Bijl, allemaal ook hl goede vrienden van Job en mij, die ons sindsdien zo tragisch ontvielen."

Job: "En die jij en ik verdomme nog zlf gered hebben in 2002! (*) Heldhaftig, vastberaden en ook nog eens barmhartig! Godverdomme! Waar was dt dan goed voor? Zou er dan tch een god zijn? Waarom moet IK zo lijden, verdomme?!"

Rob: "Als ik hl ventjes mag (en leest het OT eens, beste neef Job) ... ik hb die kutklootzak indertijd zelf gesproken, in vermomming, en volgens mij is deze kutfiguur helaas helemaal geen antisemiet, godgeklaagd als dat is, al heb ik zelf het geloof niet, maar gewoon anti-mij en anti-Ed en anti-Nora en anti-Job en anti-Lodewijk."

Lodewijk: "En wat voor verschil maakt dt dan, in 's hemelsnaam?"

Rob: "Wil jij soms je lul ontbloten voor de rechtbank? De rotzak is toevallig besnden, en misbruikt dat op een beestachtig schunnige manier, maar wat kunnen wij er nu nog aan doen? Had ik die kutklootzak maar om laten leggen toen het nog kon!"

Job: "Slome trappengeest! Jij zit veilig in Den Haag, maar ik zit in zijn vuurlinie, en hij werpt met modder, de vuilik, de verbale terrorist!"

Astrid (behulpzaam): "Ik heb hem 'm wel eens aan de lijn gehad, en hij was toen eigenlijk best beleefd en vriendelijk."

Joke (gerriteerd): "Alleen maar omdat jij 'm stroop om de mond smeerde."

Astrid (triomfantelijk): "Poeh! Kijk dan hoe handig jij het aanpakte! Hij kan je bloed wel drinken, en denkt dat je een sadiste bent."

Joke (glimlachend naar haar nagels starend): "So what else is new?"

Frans: "Als ik ook even mag? Ik vind dat we dit ethisch moeten aanpakken, zo van enerszijds, anderszijds, schadevergoeding."

Ulco: "H ja, daar is het de rotzak immers om te doen?! Waarom heb jij hem dan ook van de UvA getrapt indertijd? Hij was daar immers ng zoet geweest zonder enig probleem, als jullie hem iets logisch of wiskundig hadden laten doen. Dat had nauwelijks mr gekost dan minimale bijstand ook!"

Frans: "Omdat hij mijn sexleven verstoorde, het enige leven dat ik had en heb! Omdat hij mij belachelijk maakte! MIJ! EEN ETHICUS. EEN ACADEMISCH FILOSOOF, nota bene. 't Is een schande!! Waarom moet IK lijden, en dan voor z iemand, verdomme?!"

Ulco: "En wat voor "schadevergoeding" had je in gedachte? Weet je niet dat in Nederland, volgens onze eigen mooie  Neerlandse rechtsdemocratische wetgeving, iedereen voor z'n eigen schade opdraait, mits het geen verziekte Thuiszorg-bestuurder is, of drugscorrupte gemeentelijk bestuurder, natuurlijk, want die krijgen tegenwoordig allemaal 900.000 euro mee als ze een NGO het faillisement in helpen, of vanwege het levensgevaar dat ze liepen in hun heldhaftige vastberaden strijd tegen het drugsterrorisme. En zo hrt het ook in een waarachtig sociaal-demokraties bestuurde stad!"

Nora: "Hm. 't Is trouwens wel een werkelijk gruwelijke armoedzaaier, die gn pas geeft bij mij op de Leidsegracht. Als we hem als schadevergoeding nu eens gewoon een wasmachine boden? Of een bed? Op voorwaarde dat het dan definitief afgedaan is? No hard feelings, en ook geen gore rotstukjes meer?"

Ulco: "Of desnoods allebei, via De Knipkaart? Nora, ik wist dat ik je niet voor niets gevraagd heb!"

Lodewijk: "He, he! IK ga hier over de financien, tot ik Job opvolg (en Rob mijn taak overneemt). DAT kan Gemeentebruin niet trekken, hoor! Het gaat wel om Ons Belastinggeld!"

Nora: "Hoezo niet trekken? De ellendeling vordert op ons persoonlijk! Hij wil onze geheime Zwitserse bankrekeningen geopend zien! Wist je dat soms niet?"

Lodewijk: "I advice the Cayman Islands for Amsterdam banking businesses. Noli me tangere! Maar ik heb een ideetje: We branden hem gewoon af als een gestoorde TGO. Dat lukt gegarandeerd, net zoals of ng beter dan met die deloyale respectloze oncollegiale zak van een Spijkers! We laten 'm gewoon opsluiten als gestoorde! Voorgoed afgevoerd! Vanwege z'n eigen vader, die rotzak!"

Petra: (heel blij opverend): "JAAAAAAA, goed idee, jongens! O, en wat is "Tee Gee Oo" trouwens, als ik vragen mag?"

Rob, Job, en Nora (door elkaar heen, met groot enthousiasme, waardoor van Balkenendiaanse duidelijkheid):
"Grede bemunatie doorligboffer!"

Ulco: "Tweede Generatie Oorlogsslachtoffer, mijn eigen lieverd. Als jij z'n dossier beter bestudeerd had indertijd wist je allang dat ie dat is, en verdomme ook nog eens DGO."

Rob: "Derde Generatie Oorlogsslachtoffer, Petra, net als ikzelf ook, vanwege mijn grootvader, weet je, die een bijzonder markant man was, van zr bijzondere moraliteit ook. Dat TGO-gedoe schuift trouwens ook hl redelijk in Stichting 40-45 subsidies, voor mensen van mijn identiteit, al heb ik dat geloof natuurlijk niet.  Ikzelf heb er indertijd de hele kutriolering van mijn tweede huis in Frankrijk van kunnen betalen, met dat stinkende bloedgeld, en dat hoefde dus voor n keer eens niet zwart bovendien."

Astrid: "Waarom niet voor hm ook wat van die Stichting, dan? Dat zou toch immers een probleempje of wat gescheeld kunnen hebben?"

Ulco: "Hij griefde en/of beledigde de werknemers van die inrichting door ze een kopie van zijn gepubliceerde stukken te geven, met zijn "publiek uitgesproken ideen", de idioot. Dat was immers lang vr Dijsselbloem, dus toen nog zwaar fascistisch en terroristisch in onze eigen beminde PvdA-kringen - waartoe iedereen bij deze integere en morele  Stichting immers ook behoort. Ze hebben 'm gewoon aan de deur gezet, want zijn vader is veilig dood, en z'n moeder ook."

Job (honend): "Hl handig hoor! En alsof dat wat zegt! Ikzelf ben TGO, DGO n VGO, net als Nora, Ed en Rob .... en kijk eens hoe geestelijk gezond wij niet zijn!"

Ulco (vriendelijk): "Vierde Generatie Oorlogsslachtoffer, Petra. Maar Job heeft een heel goed punt, nietwaar Nora?"

Nora: "Hoe bedoel je? Wat heeft mijn verleden met een verziekte armoedzaaier als hij te maken? Zijn familie bestond uit laffe en gore politieke terroristen, en niet uit heel vreedzame joden die nog geen vlieg kwaad deden, en alleen maar leefden om zlf rijk te worden."

Rob (gerriteerd): Nora! Job bedoelt dat die gore kutklookzak dan gaat roepen dat wij gestoord zijn! Moet je dan echt een IQ van 137 hebben om dat meteen te kunnen begrijpen?

Nora (lief glimlachend): "Rob, lieverd, ik woon nog steeds aan de Leidsegracht, en jij moet nu in Den Haag je gerief  zoeken. C'est le ton qui fait la musique, aussi dans la politique weet je."

Rob (boos): Moet jij nodig zeggen, kutwijf! Als jij gewoon goed gedaan had waarvoor je ingehuurd was, dan was hij er nu niet meer geweest, verdomme, en had ik nu lekker in het gras bij de Thamesweg kunnen liggen, neus koel, lid stijf, problemen gn - in plaats van hier te moeten zitten, tegenover iemand met jouw uiterlijk! Bah!

Ulco (minzaam): Jongens, jongens, jongens! Niet zo kort door de bocht, alsjeblieft! Effe dimmen! Als we het nou eens aan Ed vroegen? Die is immers TGO, DGO, VGO en ook nog eens EGO van grt formaat - o, en dat is dus een Eerste Generatie, mijn lief: Onze Ed ontsnapte nog als achtjarige wel tweemaal uit handen van de SS! Hij beschrijft het eerlijk allemaal zlf, in alle bescheidenheid, in zijn eigen Wikipedia-biografie, die ook heel objectief van zijn eigen hand is. Moet je eens lzen, meisje, dan kan je ook zien wat een Waarachtige Verzetsheld n EGO we hier ooit als burgemeester van Amsterdam mochten genieten. Een waarachtig Groot Schrijver en Denker bovendien! En hij hft toch immers nog ruim over van zijn bijverdiensten in wit poeder, indertijd?

Job (strenge Den Uyl wijsvinger): Nee! Nee! NEE! Dat geld is allemaal voor Ed's eigen kinderen en kleinkinderen, en verder om Onze Partij en vooral Onze Partijgenote Evelien uit de problemen te helpen!

Petra: Maar wat moeten we dn? Hij zit nu achter mij aan! Nora, hij moet me vast niet! En jou ook niet! Wat moet ik doen tegen z iemand? Ik kan 'm in m'n eentje helemaal niet verbaal aan.

Lodewijk: Stelletje slappe laffe lamme grede bemunatie doorligboffers! Luister, zo iemand moet je... (bandbreuk) ...

...en tot zover mijn authentieke bandopname, doorgespeeld door een - the mind boggles! - corrupte Amsterdamse ambtenaar, die ook niet van Petra en Nora houdt, en hoopt ze via mij te kunnen schaden.

Ik hoop dat u dit weer tot enige instructie mocht dienen bij het beantwoorden van de zo moeilijke vraag aan wie in Onze Nederlandse Politiek, loyaal en met respect, uw vertrouwen te geven, en bij het belichten van de redenen waarom het kabinet van de burgemeester al mnden overuren draait, en ook ter illustratie van mijn eigen evidente totaal verrotte menselijke slechtheid van gemoed en moraal, althans relatief gesproken aan de voorbeeldige Gelijkwaardigen van Verzetshelden die in Amsterdam in het Kabinet van de Burgemeester de heldhaftige en vastberaden Amsterdamse Strijd tegen Het Terrorisme leiden, inzonder dat van mijn eigen (en Fielding's) uitermate wrede verbale soort, dat immers voor de huidige en vorige burgemeesters ook zr veel gevaarlijker is dan Al Qaeda.

Binnenkort hoop ik mij op deze plaats werpen op het vraagstuk van de Relativiteit van de Moraal, en oordeel, k in samenhang met Amsterdamse burgemeesters, wethouders, gemeenteraadsleden, en ambtenaren. Komt dat zien!


(*) Job en Maureen verschenen in 2002 - en zie ook de concidentele brief van prof.dr. Molenaar - voor talrijke TV-cameraas om daar glimmend van genot en trots en plein publique te melden dat zij zelf, hoogstpersoonlijk en samen, maar liefst 19 (NEGENTIEN!) moordaanslagen op Amsterdamse drugshandelaren hadden weten te voorkomen.

U begrijpt nu wellicht - zo langzamerhand - waarom ik, in en in slecht en verhard als mijn hart wel moet zijn, hier wellicht een hl klein tikje cynisch, verdorven als ook ik soms mag zijn, verbaal dan, wat hl grievend en/of beledigend is, voor ambtenaren en bestuurders in een stad als Amsterdam, toevoeg:

Daarvoor Hadden Uw Ouders En Grootouders Hun Leven Veil!


Als ik het allemaal maar niet zo eerlijk en helder verwoordde, alsof - zouden  dra. Liesbeth en dr. Withuis (De Integere En Morele, ook voor Aan Het Werk, Op welke manier ook en Jedem das Seine) hier blijf cht Nederfeministies hier willen uitroepen - hoe het persoonlijke politiek is of het politieke persoonlijk kan zijn, althans voor beroepspolitici en hun gewillige Schreibtischmrder (%).

En vergassen gaat cht pijnloos! Ik zweer het met de hand op mijn hart!

Opdat Marianne Thieme, Elsbeth Etty en Harry Mulisch maar met een gerust hart en geweten mogen blijven slapen, en zwijgen, en niets zien, en niets horen, en van niets weten, en niets zeggen, en fatsoenlijk dr blijven verdienen, zoals vele andere Prominente Neerlanderthalers n het Comit van Aanbeveling ook, sinds drie weken, genspireerd door Anne Frank.

Zo, dat was alweer een goede daad!

Opdat de biggen in Neerland maar een leefbaar bestaan mogen genieten.

(%) M.C.J. van Eendenburg, maart 2009

"Spreken is zilver en zwijgen is goud. Ik ben 62 en wij begrijpen elkaar heel goed. En hiermee beindig ik dit gesprek."

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail