Nederlog

 

26 juli 2009

 

De la Boétie over bestuurlijke en ambtelijke beestmensen

 

                Motto:         
   "It was from this time that I developed my way of judging
the Chinese by dividing them
into two kinds: one humane, one not.
"
(Jung Chang, Wild Swans, p. 454)


In vervolg op wat ik gisteren op deze plaats schreef:

Ik ben erin geslaagd vandaag een bruikbare versie van Etienne de la Boétie's tekst over De Vrijwillige Slavernij op te laden naar mijn site in een dragelijke html-versie.

Het is de bedoeling - zoals met de andere filosofische klassieken op mijn site - er t.z.t. mijn noten bij te leveren, maar daarvoor ontbreekt me op dit moment de gezondheid.

Het is echter wel zo dat, zoals mijn titel en mijn motto aangeven, ik radikale konklusies wil uitdragen over wat mijn Amsterdamse vrijwillige graag, van sadisme vaak hoorbaar genietende, beulen voor de mafia feitelijk beweegt en onderscheidt van echte mensen: Het zijn - zie mijn De Mens -

Multatuli's "Mensch, wees mensch ! " (276) is een andere vorm van 136, en impliceert 'tzelfde: De meeste mensen - bijna alle mensen - zijn geen echte mensen, geen waarachtige mensen, maar zelf-gemaakte karikaturen van mensen, parodieën van mensen, vervalsingen van mensen, halve of kwart mensen die pretenderen - authentiek pretenderen! eerlijk huichelen! - dat ze zijn wat ze niet zijn.

Het zijn acteurs, rollenspelers, illusionisten, vertoners van uiterlijkheden met een verborgen innerlijk, die zich inspannen iets te schijnen dat ze niet werkelijk zijn, maar waarvan men denkt dat "men" - fatsoenlijke, nette, oppassende, behoorlijke, zedige, conformistische men - behoort vóór te wenden om maatschappelijk voordeel te halen, sociaal aangepast te lijken, mee te mogen doen en eten en verdienen met de anderen. Het zijn welbewuste gelovers in waansystemen die hun wanen in stand houden door te weigeren serieus na te denken over de eigen vooroordelen, en deze in stand houden door geen evidentie voor het tegendeel van een vooroordeel serieus te willen onderzoeken.

Ik wil dit ook verdedigen voor het Europese Hof, waar de mafia-firmaas Van Thijn, Cohen, Oudkerk, Asscher en zo nog een heel lange lijst geboren en getogen Amsterdamse en Nederlandse bestuursmafiosi verder, dan hun mafia-maten mogen laten argumenteren dat mijn genen niet behoorlijk genoeg zijn voor mijn meningen, uiteraard in tegenstelling tot de idems van genoemden.

Dit is ook de reden waarom ik voor het bewapenen van de gehele burgerij ben, overeenkomstig Jefferson's ideeën en de Amerikaanse Constitutie: Omdat de beestmensen sowieso vanzelfsprekend machthebber of gewillige uitvoerder kunnen worden, en omdat staatsterroristen van staatsorganen de gevaarlijkste menselijke moordmachines vormen die er ooit geweest zijn.

Wie mijn eigen gronden daarvoor wil lezen verwijs ik naar mijn Hoofdstuk 11 bij On the Logic of Moral Discourse, naar ME in Amsterdam, en naar Nederlog van deze maand (NIEMAND van de aangesproken antwoordt zelfs maar, en als ik al een antwoord krijg van hun mafiose bedrijven - want in mafiaheilstad Amsterdam is alles mafioos dat bestuurt - dan is dat eerder een leugen van iets dat zich menselijk voordoet met dezelfde verbeeste menselijkheid als die van SD-DWI-portiers, althans volgens de leer van Van Thijn en Cohen, dan wat anders - al heb ik een heel goed begrip van doorsnee menselijke domheid en zwakheid).


P.S. Hier is een verklarend citaatje uit mijn Hoofdstuk 11 bij On the Logic of Moral Discourse:

And it makes also sense to compare earlier centuries with the 20th century, and note what is and was common, say the last twenty centuries or so, when we speak of ordinary men and women:

1. In great majority human beings have been equally totalitarian in emotions.
2. In great majority human beings have been equally ignorant and fanatical about their own religious or political ideologies.
3. In great majority human beings have sincerely believed in absurd religious or political ideas.
4. Human beings tend to commit the greatest evil in the name of the highest good.
5. Whatever the propaganda, the great majority of human beings believe and practice that anything is permitted to whomever does not belong to Us.

To conclude this section:

These very common "human-all-too-human" shortcomings, that so well illustrate Voltaire's "If we believe absurdities, we shall commit atrocities", are mostly due to a combination of innate lack of intelligence and curiosity and of egoistic conformism. In brief, it comes to this: For the great majority of the untalented, it is safer, more rewarding, more convenient, much easier, and socially much more popular to try to appear - to act, to speak, to dress, to look, to feel, to think - like the great majority of the groups and societies they belong to. ("Video meliora proboque; deteriora sequor" is the normal way of the human heart - "If in Rome, do as the Romans do; if among cannibals, do as the cannibals do.")

The very many millions murdered and persecuted by their fellow-men may have been murdered and persecuted because of the instructions of some obviously psychopathic leader - but even so the very many millions murdered and persecuted were usually murdered and persecuted by quite normal, ordinary, decent patriots, party-members or faithful, of some country, party or faith to which the victims did not belong.

Their best excuse is not the psychopathology of the leaders who they revered and whose orders they followed, but their own innate lack of intelligence and courage.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail