Nederlog

 

20 juli 2009

 

Weil sie es nie gewusst haben WOLLEN

 

     How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.      
      -- Anne Frank
                    Motto:         
   "It was from this time that I developed my way of judging
the Chinese by dividing them
into two kinds: one humane, one not.
"
  -- Jung Chang, Wild Swans 

     "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing."
  -- Edmund Burke


Helaas te Amsterdam, 20 juli 2009

Heren/dames hooggeleerde Amsterdamse burokraten
Smeets en Bos Heyssen!

In vervolg op de mail (plus P.S.je) van gisteren volgen hieronder kopien van twee stukjes van heden: De Mens, opdat u maar gesticht, verlicht en geestelijk en moreel verhelderd moge worden, en Even wat wiskunde tussendoor: Lang en Mazur (met althans in de noten enig wellicht begrijpelijke informatie voor u).

Helaas moet ik u dit mailen omdat mijn ervaringen met de ambtenarij en het bestuur van Amsterdam sinds 1970 leren dat Amsterdamse ambtenaren nooit iets gewusst haben van de zaken die zelf deden of waar ze zelf voor (mede-) verantwoordelijk waren; dat ze immer eigenmachtig en hondsbrutaal proberen te bepalen wat "relevant", "van deze tijd", of "ter zake" zou zijn, en overigens even onmenselijk hondsbrutaal want onaanraakbaar en onvindbaar zijn, en in veel gevallen bijna dierlijk dom en zeker beestachtig sadistisch, althans in mijn psychologisch aan de UvA bekwaamde ervaring.

Bijvoorbeeld: Ik (en mijn vader ook, dat mijn eigen afscheid van de CPN in 1970 aanmerkelijk vergemakkelijkte, want dat kon hij onder omstandigheden heel goed begrijpen) zijn bedrogen en opgelicht door Amsterdam's "communistische" wethouder Harry Verhey, die vond dat de gemeente Amsterdam wel degelijk 600 flippende en trippende hippies per dag voor de gemeente kostendekkend te slapen kon en mocht leggen in een bouwvallig pand, mits daar maar 12 stafleden (werkstudenten met gemeentelijk bijstandssalaris) de tent de hele zomer openhielden in 24-uurs vol-continu dienst met voortdurend flippers en trippers en zieken, gestoorden en junken in het gebouw, en die aan mijn zeer heldere jaarverslag over de Sleep-In Rozengracht die ik in 1970 leidde zijn Stalinistische of BVD-kont afveegde, en het waarschijnlijk verbrand heeft (*), uit naam van de idealen van de Februaristaking, want ook hij is zo een soort man, en daarom ook lid van het Comit van Aanbeveling van Ons Aller Amsterdams Verzetsmuseum. (**)

En zo gebeurde dan ook de volgende twee jaar, met ongetwijfeld tienduizenden in Free And Liberal Amsterdam aan hard drugs verslaafde Amerikanen - even Bill Clinton inhaled in Amsterdam in 1971! - als direct en elementair voorzienbaar gevolg, en was mij ondertussen was mij reeds in het voorjaar van 1971 de toegang tot alle Amsterdamse Sleep-Ins verboden "namens B&W" (letterlijk!): ik mocht niet met de stafleden spreken en zij op straffe van ontslag niet met mij (***), aldus beschikte de totaal corrupte en alcoholische mevr. mr. S. Storm, rechterhand van Verheij, en partijlid van CPN, PvdA, VVD en D'66 als ik het wel heb, want die tendens tot ambtelijke corruptie werd toen ook al vlijtig gecultiveerd: zie "Maak van Prinsjesdag een hoopvolle dag voor ons klimaat!", Over corporatisme en Vadertje Staat, de goedwillende tiran en overigens Over "De illusie van democratie" , "Het verraad van mijn generatie" "Balans mei '68", "Nog wat over "onze generatie"", en het leerzame en eerlijke Ter zake kundige buitenlanders over Nederland.

In de hoop dat deze mail u deugd doet en mijn verlossing uit de Polder of Evil waar de gemeentelijke mafia voor de drugsmafia werkt, maar mag versnellen, teken ik,

hoogachtend,

drs. Maarten Maartensz.
(Welbekend Amsterdams fascist en terrorist, volgens B&W van A'dam en CvB van de UvA)

P.S. Vergeet niet mijn groeten en mijn vorderingen mee te delen aan B&W persoonlijk, want ik heb op allen persoonlijk dezelfde vordering (in n keer af te betalen door mij het vakantiegeld van de gemeentelijke en universitaire ambtenaren over te maken, was het alleen omdat ik sinds 1981 niet met vakantie ging, en al 16 jaar geen wasmachine of bed mag hebben van de directeuren van de DWI noch van alle leden van B&W in die tijd) en dat ik een en ander graag persoonlijk toelicht voor het Europese Hof te Straatsburg.


(*) Ik heb een kopie, die bij tijd van leven en voldoende gezondheid op de site komt in ME in Amsterdam, als bewijs dat burgemeesters en wethouders al 40 jaar feitelijk voor de Amsterdamse mafia werken, opzettelijk danwel door bewuste gewilde blindheid.

(**) Uiteraard maakte zijn lieve zoontje Paul, mij sinds 1966 nooit in niet-dronken is verschenen bijzonder prettig carrire bij.... de DWI van de Gemeente Amsterdam, zoals bijna iedereen die ik uit mijn communistentijd ken, of die ik van de studie filosofie ken als naar eigen zeggen Grote Revolutionaire Marxisten, allemaal carriere in de gemeente Amsterdam of in de gemeente-universiteit van Amsterdam (of anders: bij de VU, de Telegraaf, de Volkskrant en - vooral - de NRC, en natuurlijk verder waar maar baantjes te geef waren voor quasi-radikale salon-revolutionaire oplichters en uitvreters aan andere Nederlandse universiteiten, als te Utrecht, Nijmegen, Tilburg, Leiden en de Politie-akademie: Overal heeft mijn generatie van grage collaborateurs van de macht - kapitalisties en imperialisties en wel! - de Nederlands mensheid en toekomstige midden en hogere managers aan universiteiten, in hogescholen, of in de media klaargestoomd met hun postmoderne, nivellerende, relativerende, de eigen carriere dienende leugens, illusies en ideologische waanleren.

(***) Ik kan namelijk echt schrijven, spreken, discussiren en redeneren, al moet je kennelijk een talent hebben dat dat van een Neerlandse ambtenaar of bestuurder hebben overstijgt. En ik durf te zeggen wat ik denk, in Onze Nederlandse Rechtsstaat, waarin ik vrijwel de enige ben die dat doet en durft - en zie de gevolgen! Pijn, discriminatie, moordpogingen, moorddreigingen, verwijderingen van de universiteit, verbod te promoveren... you name a form of human misery, and apart from hunger I probably suffered from it in Amsterdam, because the Amsterdam authorities desired so and did their best to cause it.

Alles dankzij ambtenaren en bestuurders die ongetwijfeld in de gemoederen, of althans publieke poses de laatste 30 jaar, van de hoogggeleerde burocraten Smeets en Bos Heyssen, hun gelijkwaardigen en overigens hun collega's, en waarschijnlijk ook hun partij- en studiekameraden zijn, want z wordt het bestuur geregeld in Neerland: Via vriendenclubjes in achterkamertjes.

Trouwens, omdat ik me tot Neerlandse zogeheten intellectuelen richt, dus personen die waarschijnlijk een IQ van 115 hebben naast hun titel, en heel weinig kennis, en overigens volgens Komrij die het van Benda had "verraders van de menselijke beschaving zijn" is hier mijn de waarheid betreffende noot bij Multatuli:


[22] 't Is waar ook, waarm toch voelde hy zich zoo ontevreden, zoo alleen, zoo weinig thuis in 't wereldje dat hem omgaf?

Dit is natuurlijk des pubers, omdat een puber zich gedeeltelijk los tracht te maken van z'n familie, en een maatschappelijke positie tracht te vinden, maar is niet wat M. kennelijk bedoelt. En waar M. op doelt is Wouter's bijzonderheid, die nogal wat weg heeft van M.'s bijzonderheid. Deze lichtte hij zelf als volgt toe in de "Japansche Gesprekken", waarin M. doet alsof hij op bezoek is geweest bij een Japanse delegatie naar Nederland en daarvan verslag doet:

"Ziehier. Ik ben by de Japanners geweest, en heb met hen ontbeten. (..)

'k Gaf 'n kaartje: MULTATULI, genie.

De sekretaris schreef wat op. Ik gluurde in z'n boekjen, en bemerkte dat ik 'n plaatsje kreeg in de rubriek: industrieele zeldzaamheden, juist onder 't stuk geschut dat ze hadden zien smelten en vermengen met brons te Delft.

- Genie... wat is dat voor 'n beroep?

Ik hemde, kuchte, snoot en snoof, en zei heel onnoozel:

- Dat weet ik niet, o Kami!
- Kan je uurwerken maken?
- Nee, Kami.
- Of parapluien?
- Nee, Kami!
- Of horlogien met ontuchtighedenS?
- Ach neen! Kami!
-
Versta je je op de keizersnee?
- Ook niet, Kami....

Maar toch ging me 'n licht op door deze vraag, en vr nog 't dienstmeisje binnentrad, dat de Kami had laten roepen om de bekwaamheid te beproeven die hy in my veronderstelde, riep ik met al de verwaandheid van iemand die meent wat ontdekt te hebben:

- Dt is 't, Kami, ik ben verkeerd geboren!

Weer schreef de sekretaris wat op. Rubriek: natuurlyke zeldzaamheden. Ik kwam te staan onder MALCOLM uit Macbeth.

- Verkeerd geboren, goed! Maar wat kan je doen?
- Ik kan nu-en-dan de waarheid zeggen, o Kami!

Het hele gezelschap schrikte (..)

- En hoeveel inkomen geeft je dat? vroeg de Kami belangstellend.
- 't Geeft me niets, o minzame Kami!

Weer schreef de sekretaris in zyn boekje: "De waarheid is in Nederland zoo goedkoop, dat ze niet betaald wordt." "

Kortom, lezer, we moeten aannemen, dunkt me, dat ook Wouter "verkeerd geboren" is, waarover we in feite al gehoord hebben, sprookjesachtig vormgegeven door Wouter's kinderlijke gemoed, in 405 - 412.

Voor meer over 't begrip "genie", dat onder Nederlanders sinds Multatuli geheel onbekend is geweest, en sterk wordt afgekeurd behalve waar het voetballers betreft ("doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-gek-genoeg, is immers de relevante echt-Neerlandse moraal: Genie dat niet begrijpelijk is voor de heffe des volks maakt een mens zr onbemind in Neerland) zie 77.
 


Maarten Maartensz

        home - index - top - mail