Nederlog

 

19 juli 2009

 

IK MELD DRUGS-MISDAAD ANONIEM AAN MR.DR. JOB COHEN!


 
     How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.      
      -- Anne Frank
                    Motto:         
   "It was from this time that I developed my way of judging
the Chinese by dividing them
into two kinds: one humane, one not.
"
  -- Jung Chang, Wild Swans 

     "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing."
  -- Edmund Burke

     "Aan alle overwinningen der vooruitgang ligt het wegwijzende en leidinggevende genie van Stalin ten grondslag."
  
-- Harry Verhey."

Inleiding     : Prof.dr. Molenaar schrijft B&W en de directie van de GGD A'dam
Achtergrond: ME in Amsterdam (*)
Mailadres    : De weledelzeergeleerde dr. H. Smeets h.smeets@os.amsterdam.nl                                                           Helaas te Amsterdam: 19 juli 2009

Weledelzeergeleerde heer/mevrouw doctor Smeets!
Weledelgeleerde heer/mevrouw doctorandus E. Bos Heyssen!

Ik was zo gelukkig eergisteren een Persoonlijk Ondertekende brief van uw bovengestelde de weledelzeergeleerde prof.mr.dr. Marius Job Cohen te mogen ontvangen, die mij opriep - ten tweede male - om Anoniem Aangifte te doen, geheel zoals reeds zo bijzonder populair en financieel voordelig was ten tijde dat prof.dr. David Cohen en prof.dr. Abraham Asscher nog de belangen van de Amsterdamse bevolking met waarachtige heldenmoed verdedigden. (Zie hieronder.)

Hiervoor mijn allerhartelijkste dank!

Tevens was ik zo gelukkig de volgende dag een in fraai zwart, rood en wit gedrukte kaart met wietplanten verluchtigd te mogen ontvangen namens hoofdcommissaris Weltink, als ik het wel heb, en uiteraard vanwege uw leider prof.mr.dr. Marius Job Cohen, met de volgende wervende tekst op de voorzijde (naast drie bloempotjes met ieder één wietplantje):

 
         VOEL JIJ JE
         VEILIG NAAST
         EEN KWEKER
         IN OUD-WEST?


         MELD MISDAAD
           ANONIEM
   
 

met daar onder (helaas zonder beloning, zoals toch bijzonder werkzaam is gebleken, onder Trotse Amsterdammers tussen 1941 en 1945 - en zie hieronder):


        BEL M. 0800-7000
 

Ik zou dus - omdat mijn leven anders zéér serieus gevaar loopt - (als geboren en getogen Amsterdammer, helaas) anoniem (**) willen melden dat ik de redenen van de drugsmisdaad in Amsterdam nu 12 jaar op mijn site heb staan.

Deze zeer leerzame en althans voor een deel zeer welgeschreven en onderhoudende, ja zelfs bij gelegenheid humoristische tekst heet ME in Amsterdam en is het vorig jaar uit en te na gedurende acht maanden bestudeerd (uiteraard óók anoniem) door uw (ex-)collegae mr. Sarucco, mr. Lisser, mr. van Eendenburg, mr. Gianotte, mr. Zeegers (Bouw- en Woningdienst: ik weet niet of hij zo gelukkig is nog in leven te zijn, of dat uw mr. Zeegers de-broer-van is), mr. Vlaskamp ((Bouw- en Woningdienst), drs. Breemers, en talrijke andere meesterlijke en weledelgeleerde collega's van u, en tevens door de Gemeentelijke Ombudsman mr.dr. Van de Pol, de vorige Gemeentelijke Ombudsman mr. Nora Salomons, en het personeel van de Nationale Ombudsman mr. Brenninkmeyer.

Zélfs prof.dr. Coutinho en zijn trouwe assistente Caroline Bruinsma (van wie ik mag zeggen en nog op de band heb staan dat zij een zuster van Klaas is) en vele nobele strijders tegen de gesel van de drugshandel en het fascisme bij de Amsterdamse GGD stemmen met het in ME in Amsterdam gestelde al zeer vele jaren zwijgend toe

Zij allen zij het geheel eens met uw collega - uw loyale vriend, mag ik respectvol hopen, en waarschijnlijk ook uw bovengestelde, hoewel hij reeds 62 jaren telt en dus reeds minstens 10 jaar met trots gemeentepensioen had kunnen vertrekken - mr. Chiel van Eendenburg dat - ik citeer deze deugdmens met heldenmoed:

"Zwijgen Over De Drugshandel in Amsterdam Beter Is Dan Spreken"

- en ik zette het maar principieel en socialisties rood.

Mag ik u tenslotte erop wijzen dat

Ik ga er trouwens - uiteraard! - overigens van uit, omdat ik aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd heb, en heel wel mogelijk in dezelfde tijd als uw beider zeergeleerde personages, dat ik mij met deze mail richt tot de vanzelfsprekende de morele gelijkwaardigen (of beteren, uiteraard) van mijn vader, mijn moeder (***) en mijn grootvader, en met mijn eigen vanzelfsprekende intellectuele gelijkwaardigen (al verdient u ongetwijfeld al vele jaren ongetwijfeld socialisties en gemeentelijk zéér veel meer dan mijn ouders of ik, ongetwijfeld mede ook vanwege de heldhaftige strijd die u nu aangebonden hebt, met z'n tweeën, ook met hulp van mr. Sarucco, mr. Lisser, mr.dr. Cohen, mr. Asscher e.v.a. gelijkwaardigen van Amsterdamse verzetshelden).

Ook wilde ik u beide ZEER dringend verzoeken om de namen, adressen, en gemeentelijke inkomens de laatste 21 jaar van alle genoemde Meesters in het Nederlands Recht die ik hierboven noemde - in verband met mijn persoonlijke veiligheid en mijn vorderingen op de dames en heren - en verzoek ik u mij uiterlijk 20 juli 2009 te antwoorden, zodat ik een en ander ten spoedigste aan de landelijke media kan voorleggen, omdat ik méén dat er eindelijk - en wel (Amsterdam hééft het!) wat GEDAAN wordt door twee Gemeentelijke Verzetshelden, en wel binnen slechts 39 jaar sinds ikzelf daar voor het eerst op aandrong bij uw collega van weleer, de veel geridderde, veel gelauwerde, bijzonder goed in het fascisties terroristies imperialistiese kapitalisme gepensioneerde deugdmens wethouder Harry Verheij, en ook maar  slechts 21 jaar nadat ik persoonlijk vergast werd door de vrienden en collegaas van mr. Sarucco, mr. Lisser, drs. Breemer, en van vele tientallen overige voortreffelijk gepensioneerde juridisch hooggeleerde ex-collegaas van u, velen ongetwijfeld met een zeer getrainde neus, dat ook nodig schijnt om zich met mij te kunnen onderhouden over de vele feiten en feitjes  die u en uw collegaas het vorig jaar in uw acht maanden studie van ME in Amsterdam hebben kunnen vinden, tot uw genot en lering, ongetwijfeld.

Ik wens u en uw loyale zeer deugdzame collega's met veel respect heel veel leesplezier toe, en een verstand dat minder dan 40 IQ-punten van het mijne verwijderd is, dat in ambtelijk Amsterdam sinds 1970 volstrekt onmogelijk lijkt, en inderdaad niet goed is voor een welbetaalde ambtelijke carriere in Neerland.

Hoogachtend,

drs. Maarten Maartensz (psycholoog) (M.A. psy, B.A. phi)

P.S. Hoewel wij elkaar - uiteraard - geheel gelijkwaardig zijn vermoed ik toch dat ik sneller lees dan u, zodat ik het u een stuk makkelijker maak door directe links te geven naar drie al jarenlang veelgelezen stukken op mijn site van ... gisteren en eergisteren (in reprise, namelijk, om u en mr.dr. Marius Job Cohen te helpen) die het, naar ik althans mag hopen, u mogelijk zullen kunnen maken, in beginsel, is het niet feitelijk, als het weer wat meezit, en de wind in de juiste hoek, om bijzonder goed te begrijpen waar ik het over heb:

De titels zijn trouwens énigszins satirisch, wat ik heb begrepen niet mag van mr.dr. Marius Job Cohen, maar - u moet maar denken - anders dan hij wellicht is ben ik "toevallig besneden", al is dat een wat onsmakelijke vermelding in een stad gezegend met bestuurders van de kwaliteit, afkomst en integriteit als drs. Van Thijn, mr.dr. Cohen (zie ook: Recent), drs. Rob Oudkerk a.k.a. "Rob Verhagen", mr. Asscher, allen de meest heldhaftige, vastberaden, barmhartige verzetshelden die ooit in Amsterdam zijn geboren, natuurlijk altijd m.u.v. prof.dr. David Cohen en prof.dr. Abraham Asscher, wier menselijke en intellectuele talenten totaal onnavolgbaar zijn.

Ik zeg het er tóch maar bij, omdat (i) de gehele Amsterdamse gemeenteraad al sinds de benoemingen van Polak en Van Thijn als één man-vrouw-bi-trafo uitgeroepen heeft dat "Amsterdam behoefte heeft aan Een Jood Als Burgemeester" en (ii) de lieve intieme vriendin van drs. Gevers mevrouw drs. Guusje ter Horst, tegenwoordig Minister van Binnenlandse Zaken, besloten heeft dat ook Wilders en Verdonk recht hebben op subsidie voor hun politieke vehikels die uit één of twee leden bestaan, omdat (iii) het anders niet eerlijk zou zijn, volgens Guusje, en ook niet democratisch.

Daarom overweeg ik zelf de oprichting van de PAMM = de Politieke Actiegroep Maarten Maartensz, was het alleen om de pijn die ik de afgelopen 21 jaar leed als kennelijk enige Amsterdamse burger met moed, karakter en hersens, waar het de drugsmafia en het onderwijs betreft, althans, eindelijk eens te kunnen verrekenen met een Amsterdamse ambtenaar boven het niveau van portier.

En overigens is uw hoogste chef, Scharführer mr.dr. Marius Job Cohen van Amsterdam het geheel met mij eens, volgens zijn zeer gewillige uitvoerder mr. Chiel van Eendenburg, wat een bijzonder gelukkig toeval mag heten voor uw (uiteraard) heldhaftige, vastberaden, en ongetwijfeld vooral zeer barmhartige project - lees de links toch, o bureaucratische hooggeleerden! ze horen bij mijn argumentatie! - om de Amsterdamse mafia na maar slechts 40 jaar vrij baan en hulp, steun, bescherming, protectie en "gedoogbeleid" een beter d.w.z. nóg meer winstgevend gemeentelijk riempje om te doen. (****)

(*) Zoals uw collega de heldhaftige, vastberaden, barmhartige mr. Chiel van Eendenburg waarschijnlijk weet is het mijn doel uw heldhaftige inzet tegen de gesel van de Amsterdamse drugsmafia te ondersteunen, verfraaien, duiden, en in een historische context plaatsen op mijn site, waarin ik het deel ME in Amsterdam op mijn (overigens zeer veel uitgebreidere vaak geciteerde en vaak gelezen site over filosofie, logica, programmeren en ME) eigen site wil herschrijven als expositie over postmodern Amsterdams fascisme, terrorisme, degenerering en debilisering, ook voorzien van véél fotomateriaal en van passende symbolen.

Helaas wil uw geachte collega mr. Chiel van Eendenburg (s.s.t.t.) noch de zeer heldhaftige mr.dr. Ulco van de Pol enig overleg met mij over de te gebruiken termen, symbolen (sterren, swastikas en overige heilige tekens des geloofs) en beeld- en film-montages.

Toch is wijlen mijn vader (wiens moed, karakter, integriteit, menselijkheid, artistieke vermogens en intellect natuurlijk niet te vergelijken zijn met de idem vermogens van genoemden) geridderd op het stadhuis van Amsterdam vanwege zijn inzet voor de Nationale Verzetstentoonstelling, zodat ik mag aannemen enig genetisch talent van hem geërfd te hebben.

Aangezien ook u ongetwijfeld moreel en intellectueel geheel gelijkwaardig bent met mijn vader, minstens ook, naar ik zelf mocht leren aan de UvA, hoewel ik daar Vragen bij had (schandelijk genoeg, leerde ik: zie de link!) en u beiden naast al die menselijke voortreffelijkheid óók nog eens Wetenschappelijk Bekwaamd én Integer Moreel Heldhaftig Vastberaden én ongetwijfeld zeer Barmhartig Ambtenaar van de Gemeente Amsterdam in De Strijd tegen De Gesel van De Drugshandel bent (style drs. Ed van Thijn, gestolen van Lord Russell van Liverpool) mag ik mij verheugen op uw zeergeleerde samenwerking hierbij, aangezien dat immers zowel uw menselijke, uw morele, uw burgerlijke én uw ambtelijke plichtje is.

(**) Voor de regelmatige lezers van Nederlog:

Gisteren citeerde ik columnist Johan Schaberg van de NRC o.a. als volgt, die bitter klaagde over het tijdsgewricht waarin wij moeten pogen te overleven - "deze époche", in het onverbeterlijk geniale Nederlands van mijn baken in de duisternis der filosofie, de universeel geniale prof.dr. Paul Scheffer van de UvA, ook hier te genieten over de gelijkwaardigheid van mevr. mr. Sarucco en Hilde Koch (referentie te bevragen bij zowel mr.dr. Cohen als mevr. dr. Jolande Withuis, De Integere, Eerlijke, Feministiese en Principiële Maagd - geen moeder althans - van het NIOD) en in het voorbijgaan hier (en ik zaai nu wat links om wat parallelen in denken te illustreren):

Neem de afbraak van het onderwijsniveau, die we onvermijdelijk haan terugzien in een toekomstig tekort aan gekwalificeerde medewerkers. Of de dreigende uitsluiting en marginalisering van bevolkingsgroepen in de productieve economie. Of de sinistere dreiging van steeds indringender en steeds onoverzichtelijker gekoppelde databestanden. Die zijn nu nog in handen van een goede overheid, maar wat gebeurt er als de overheid onbetrouwbaar wordt? Onze perfecte vooroorlogse bevolkingsadministratie is een huiveringwekkend voorbeeld: toen de nazi's kwamen, hadden ze er een dodelijk effectief opsporingsorgaan aan. Wat gebeurt er als onze overheid in handen komt van schurken? Het zijn allemaal onderwerpen op het snijvlak van maatschappij en onderneming, en van eenzelfde belang als de massawerkloosheid na de van 1929 of de wederopbouw na de oorlog.

Wat de heer Schaberg hier overzag, vergat, of - heel waarschijnlijk - geheel niet weet is waar het uitstekende proefschrift van mevr.dr. Conny Kristel en The Holocaust Encyclopedia Ed. W. Laqueur, sinds 2002 op het nachtkastje van mr.dr. Marius Job Cohen, zo leerzaam en helder van verhalen, en dat heel kort gezegd hierop neer kwam (en ja, 't is lang geleden, maar ook Demjanjuk wordt nog vervolgd, en ik zou mijn grage vergassers van de gemeente Amsterdam ook graag vervolgd zien vóór mijn dood, al is dat onmogelijk in Onze Nederlandse Rechtsstat, tel qu'il existe):

Over "Onze perfecte vooroorlogse bevolkingsadministratie":

De Nederlandse bevolkingsregisters, inclusief de Amsterdamse, maakten tot 1941 geen melding van de zogeheten ethniciteit van Nederlanders (ook niet als het Marokkanen of Surinames waren, vreemd als dat uw eigen collegaas bij de DWI voor mag komen).

Toen kwamen de echte Menschen Rauter en Seyss-Inquart naar Amsterdam, en bewogen de voorzitter en secretaris van de Joodsche Raad de volgens Goebbels en de Gemeenteraad van Amsterdam ca. 125.000 Amsterdamse "joodse" burgers (de meerderheid waarvan heel wel mogelijk even atheïstisch waren als ik ben, of als mijn ouders waren) zichzelf aan te geven als Jood bij het Bevolkingsregister, en braaf, immers als een gewone Nederlander die gewoon doet, ook als inwoner van Rome, een ster te gaan dragen, zodat hun trotse mede-Amsterdammers maar met een grote boog om hen heen zouden kunnen lopen, en zij persoonlijk t.z.t. opgepakt en afgevoerd.

En zo gebeurde, en daarom zijn er in Amsterdam procentueel en absoluut meer joodse mensen (zeiden mijn ouders) afgevoerd ter vergassing dan in vrijwel alle andere plaatsen, inclusief velen in Polen.

Dat danken wij met zieletrots en dankbaarheid - mede - aan de grootvaders en overgrootvader van de huidige (en wegens cocaïnehandel en hoerenloperij naar Den Haag bevorderde) en vorige burgemeester en wethouders van Amsterdam.

Waar een heel klein land niet vreselijk trots op mag zijn, nietwaar?

Maar dat was mijn antwoord dus op de vraag hoe het in Amsterdam mogelijk is meer dan 100.000 burgers weg te voeren ter vergassing en tientallen jaren lang honderden miljarden illegaal om te zetten in illegale drugs, met opzet illegaal gehouden door B&W en parlement - MOET men wel aannemen, voor wie de materie enigermate kent - OMDAT anders een groot deel van Amsterdams en Nederlandse meest winstgevende industrie ten gronde zou moeten gaan, althans wat de winstmarges betreft, dat immers héél slecht zou zijn, ook in deze tijden van ! (Zie ook, mede voor uw informatie en vermaak: Nederlog -Issue extra de luxe en de links daarin.)

(***) Ik noem mijn moeder niet vaak in mijn aantekeningen over ME in Amsterdam, maar ze was toch echt assistenthoofd onderduiksvoorzieningen in Noord-Brabant in de tijd dat Edje van Thijn daar ondergedoken zat, in dezelfde tijd dat mijn vader in Sachsenhausen zat als politiek terrorist, terwijl mijn grootvader toen reeds om het leven was gebracht in het kamp Amersfoort, ook als politiek terrorist, dat - uiteraard - een zeer minderwaardig slag mensen is volgens mr.dr. Donner, de Einstein-en-Mandela-gelijkwaardige (leerde ik aan de UvA, ook met zijn zwijgende dekaden lange instemming).

Het probleem is dat ze een zeer bescheiden buitengewoon intelligente en moedige vrouw was die verzetswerkzaamheden vanzelf vond spreken en er heel weinig objectieve informatie (dus: afkomstig van anderen, geen familie) over haar beschikbaar is.

Laat ik dus maar, ook voor Ons Collectief Bewustzijn De Nedergeschiedenis, een van haar weinige verhalen over haar verzetsactiviteiten in Noord-Brabant geven: Ze moest zich - als aantrekkelijke 24-jarige - de paters jezuïeten van het lijf houden te Noordbrabant, dat grote moeite kostte vanwege hun grote opdringerigheid, brutaliteit en enige kennis of vermoeden van mijn moeder's illegale bezigheden.

(****) Zoals ikzelf en zeer vele ook écht terzake kundige anderen sinds 1969 uit den treure en ad nauseam hebben uitgelegd, ook met verwijzing naar de grote drooglegging en de Amerikaanse en Amsterdamse - nóg moorddadiger - mafia's, is de enige manier om een roes- en genot-middel als hashish aan banden te leggen het keurig netjes en geheel te ..... legaliseren. (Ik zet het maar rood en groot, en verwijs u voor hulp naar mijn bespreking van een stuk van de hand van uzelf, of althans uw directe eigen collega's).

O ja .... en naar mijn toch zeer fraaie 190 noten bij het Parlementaire Rapport Van Traa, die mr.dr. Marius Job Cohen ondertussen ongetwijfeld uit zijn hoofd kent, na minstens 9 jaren intensieve studie ervan.

Ik weet echter ook dat alle meesters in het recht en alle politiecommissarisseren, rechters, officieren van justitie, advoaten-generaals, alle gemeenteraadsleden, én de buitengewoon integere trafo-liefhebber en miljoenenoplichter te Amsterdam én Leeuwarden mr.dr. Dales, daar grote stuipen van zouden krijgen, en wel omdat dit hun eigen verdiensten, en de verdiensten van duizenden Amsterdamse ambtenaren, en de verdiensten van honderden Amsterdamse mafia-maten én natuurlijk ook de inkomens van Amsterdams' grootste, rijkste, machtigste en gevaarlijkste industriëlen, zo zeer zo teder bemind, bewaakt en beschermd gedurende zovele jaren door uw eigen collega mr. Maureen Sarucco, allemaal zeer zou beperken, dat uiteraard in deze tijden van krimpende economie uit den Boze zelve is. (Zie Nederlog -Issue extra de luxe: Ook hier zag ik wat sneller en scherper dan zélfs uw eigen partijleider Wouter Bos bij machte is, al is het natuurlijk een schande dat ik het zeg).

Maar ja, 't is niet anders.

Maarten Maartensz