Nederlog

 

17 juli 2009

 

Reprise: 120.000 emigranten per jaar UIT Nederland

 
     How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.      
      -- Anne Frank
                    Motto:         
   "It was from this time that I developed my way of judging
the Chinese by dividing them
into two kinds: one humane, one not.
"
(Jung Chang, Wild Swans, p. 454)

     "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing."
    (Edmund Burke)

Ik ben veel te beroerd en heb veel te veel pijn (dank jullie wel, Chiel van Eendenburg en Wim Schreuders) om veel te kunnen doen, maar ik heb geen zin om voortdurend te peinzen of schrijven over de oorzaken van mijn nu 21 jaar pijn, armoede, ontrechting en vernedering.

Maar ik zag zojuist dat ik in 2006 reeds uitstekend verwoordde wat me (in 's hemelsnaam, ook voor sokkola-maaksters) bewéégt - en dat waarachtig 1 heuse Google-punt heeft, dus sommige mensen lijkt te inspireren - en daarom dus hier een reprise voor de deugdmensen van Het Verzetsmuseum, het Comité van Aanbeveling, de SP en overige Moderne Verzetshelden in en rond Amsterdam van 9 augustus 2006, met een instructief nawoordje van heden:


120.000 emigranten per jaar UIT Nederland

Ik lees in de NRC dat

"Sinds een jaar vertrekken er elke maand meer dan tienduizend mensen uit Nederland."

Wel, ik juich dat enthousiast toe, en zou zelf emigreren als ik gezond was. Waarom?

In de eerste plaats waarom ik kàn emigreren, als ik gezond zou zijn. Ik ben summa cum laude afgestudeerd in de psychologie, ik heb ook een heel goede graad in de filosofie, lees minstens 9 talen makkelijk en spreek er minstens drie vloeiend, heb een IQ boven de 150 (of had dat voordat ik ziek werd), en ben goed in zowel talen als wiskunde, en ik ben ook nog eens een gediplomeerd veeboer (in Noorwegen, waar ik heb gewoond), met een diploma middelbare landbouwschool.

Indien ik gezond was is de kans dus groot dat ik in veel landen zus of zo makkelijk in mijn brood zou kunnen voorzien, is het niet in de vakken waarin gestudeerd heb, dan wel in de ICT of als boer, en ik zou dat zelf bijzonder graag doen, want ik haat veel dat Nederlands is, al màg dat helemaal niet van doorsnee Nederlanders, die zo graag met collaborerende collectivistische apetrots "Ik haat haat" in oranje koeienletters voor hun ramen mogen plakken.

Waarom houd ik niet van Nederland, en zou ik bijzonder graag emigreren? Waarom zou ik emigreren als ik gezond was? Waarom raad ik iedere Nederlander tussen 18 en de 40 met een behoorlijk IQ aan Nederland z.s.m. te verlaten?

Ik ben invalide, al 28 jaar, en krijg al 28 jaar geen enkele hulp bij invaliditeit, kennelijk omdat ik B&W van Amsterdam gekritiseerd heb, die beliefden inpandig in mijn huis een coffee-shop te doen vestigen met feitelijke harddrugshandelaars, beschermd door de gemeente-politie en de top van de Amsterdamse Bestuursdienst - zoals het hoofd veiligheid (voor drugsmafiosi dan), de Surinaamse mr. Maureen Sarucco, en de gemeentelijke topadvocaat mr. Edward Lisser -  die evident voor de Surinaamse drugsmafia werken, voor goede neveninkomsten naast hun royale ambtelijke salarisen, of anders schunnige sadistische bestuurlijke misdadigers zijn, en minderwaardige beestmensen, waarvan het te hopen is dat de beestachtigheid aangeboren is, en geen vrije keus.

Mijn menselijke waarde, als invalide bijstands-Untermensch in Amsterdam, en trouwens ook als zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van de Februaristaking, is nu 845 euro per maand, all in, zonder korting of heffing, want ik ben schuldenvrij.

Ik ben dus minder waard per maand dan de maandkosten van een lease-Mercedes (= 890 euro, ex BTW) waar drugscorrupte ambtelijke Amsterdamse beestmensen als mr. Sarucco en mr. Lisser zich in mogen en kunnen verplaatsen. Van dat royale bedrag resteert mij na aftrek van de huur, de energie en de "zorgverzekering" ca. 380 euro in de maand om ALLES van te doen: Eten, kleden, telefoon betalen, boeken kopen (als er geld over is) etc.

Ik krijg al 28 jaar geen enkele hulp bij mijn erkende invaliditeit, niet in de huishouding, niet in mijn aanzienlijke medische kosten, in helemaal niets in Amsterdam, waar iedere junk, ook van Duitse nationaliteit, door de GGGD geholpen wordt aan gratis medische zorg, gratis heroïne, gratis cocaïne als ze maar aardig genoeg zijn tegen de helpende ambtenaar, en steun krijgen bij van alles en nog wat om deze verdienstelijke weliswaar verjunkte medemensen maar "te helpen te integreren in Onze Nederlandse Gemeenschap", terwijl ik jaar na jaar doodmoe, voortdurend met pijn, zonder enige hulp bij wat dan ook, overwegend in bed lig pijn te lijden en uitgeput te zijn.

Want ik ben geen junk, en ik ben geen kind van drugscorrupte gemeente-ambtenaren - ik heb M.E., al 28 jaar. Voor mij is er geen hulp in gemeentelijk Amsterdam, nooit en nergens, behalve de allerminimaalste "sociale bijstand", die iedere junk óók krijgt, naast ampele subsidies voor hun drugs en medische kosten, want verschillen moeten er zijn, en dáárvoor is mijn grootvader vermoord in een Duits concentratie-kamp, en heeft mijn vader bijna 4 jaar concentratiekamp overleefd: Opdat Van Thijn, Patijn, Cohen, Oudkerk en Asscher Amsterdam uit konden leveren aan de Amsterdamse drugsmafia, zodat mijn leven en gezondheid volledig geruïneerd konden worden, geheel straffeloos.

Ik heb nu ook officieel ME, volgens de medische specialisten op dat gebied, en krijg er experimentele medicijnen tegen (die zelfs vergoed worden door de "zorgverzekering") maar minister Hoogervorst, burgemeester Cohen, en wethouder Aboutaleb weigeren te erkennen dat ME bestaat, en Cohen en Aboutaleb weigeren mij al evenlang als ze in functie zijn persoonlijk te ontvangen of mijn mail te beantwoorden, omdat ik mij niet blijmoedig en vrolijk liet terroriseren, met moord liet bedreigen en vergassen door de harddrugshandelaars die beschermd werden door burgemeester Ed van Thijn, de drugsterrorist "uit naam van de idealen van de Februari-staking", want daar beroemde deze vergassende drugs-terrorist zich altijd zo bijzonder graag op.

Vandaar dat ik ALLE Nederlanders met een IQ boven de 125, of met een einddiploma van een universiteit of TH, van harte aanraad deze heilstaat van Brood en Hazes, met 1½ miljoen functioneel analfabeten en 1½ miljoen zelfbenoemde racisten, met al meer dan 35 jaar overwegend waardeloze scholen en vooropleidingen (eerstejaars studenten wiskunde moeten op hun 18e nog leren wat iedere Nederlander rond 1960 op z'n 10e moest kunnen in de vijfde klas van de lagere school); waardeloze universiteiten en waardeloze universitaire opleidingen (wèl allebei héél goed om ook de allerlaagst begaafden "master in European Studies" o.i.d. te maken: ook randdebielen willen een universitaire graad, en Nederland is op het gebied van het doen gradueren van randdebielen in flutvakken verreweg 's werelds beste); en een evidente en verdiende toekomst als ontwikkelingsland, met zoveel evidente randdebielen, zo weinig behoorlijk opgeleiden, en met leidende politici van het kaliber Verdonk en Balkenende.

Kortom, mijn groet aan alle intelligente emigranten uit Nederland!

Jullie ontvluchten een natie die overwegend kapot is; waar de drugshandel de grootste industrie is; waar de mafia de macht heeft in veel sectoren van de samenleving (keurig netjes gewoonlijk, want met hulp van talloos veel drugscorrupte ambtenaren en idem advocaten); waar de heffe des volks algemeen ontwikkeld is door TV, en alles weet van voetbal, sex en drank, en vrijwel niets daarbuiten, maar wel mag stemmen, en geen enkel adekwaat idee heeft van wetenschap of wiskunde of ethiek, maar zich wel ronkend "de gelijkwaardige" mag en wenst te verklaren van de beste en meest zeldzame mensen die er ooit geweest zijn.

Jullie ontvluchten een natie waar de politieke élite uit intellectuele en morele tienduizendsterangers bestaat, die aan de macht zijn gekomen als Hitler, door populisme en algemeen kiesrecht, en de bureaucratie in meerderheid corrupt en incompetent is, en vaak - zeker in Amsterdam - voor de drugsmafia werkt, want Nederland is het Colombia van Europa.

En jullie dappere vluchters uit deze Nederlandse drugsheilstaat voor populisten, junken en alcoholici, voorbestemd om binnen een generatie - en verdiend! - een soort derdewereld-land te worden, zonder eigen industrie (naar lage-lonen-landen verhuisd, dankzij Balkenende e.d.); zonder eigen maatschappelijke intellectuele of artistieke élite (die vlucht namelijk, geheel terecht en zeer begrijpelijk); zonder een behoorlijk opgeleide bevolking, met een volk dat in grote meerderheid al een generatie lang alleen voortreffelijk eersterangs in drugshandel, populisme, voetbal, platte sex, en het discrimineren van alles en iedereen die geen volks type is .... jullie verstandige vluchters uit "The Polder of Evil" zijn in meerderheid natuurlijk leden van de intellectuele of artistieke élite die in Nederland evenmin een behoorlijke toekomst ziet als ik.

Ik wens jullie veel geluk en een fraaie toekomst in een aangenaam buitenland, en dat vooral als jullie wetenschappelijk begaafd zijn!

En nogmaals: Iedereen die een IQ boven de 125 heeft, geen leugenaar is, en geen laffe populistische politieke carrière-maker is, en geen corrupte drugsadvocaat is, en ook geen drugshandelaar is, heeft buiten Nederland een VEEL grotere kans op een behoorlijk bestaan conform z'n talenten - dat dan bovendien (o zegening! o geluk!)  niet onderworpen is aan de regeldolle Nederlandse immer liegende en bedriegende en chicaniserende bureaucratische debielen en schoften! - dus nogmaals: iedereen die behoorlijk intelligent, integer, eerlijk en gewillig is te werken, zal in vrijwel ieder buitenland beter af zijn dan in Nederland.

Emigreert als u een goed verstand heeft! U kunt er elders veel meer mee en veel beter mee terecht dan in deze heilstaat van Brood en Hazes; dit drugsterroristisch paradijs van Cohen, Asscher, Oudkerk en Van Thijn; deze toekomstige terreurstaat van Verdonk, Nawijn, Pastors, Smits en overig politiek populistisch uitschot; deze hemel voor randdebiele alcoholische voetbal-liefhebbers en TV-kijkers; dit ooit bijna rijkste land ter wereld met 1½ miljoen functioneel analfabeten en 1½ miljoen zelfbenoemde racisten.


P.S. Ik heb dus de genetische bijzonderheid zoon en kleinzoon van Amsterdamse verzetshelden te zijn, die ook als zodanig opgevoerd worden, inclusief portretfoto, in Amsterdamse gemeentelijke musea. Ook ben ik toevallig besneden, maar geheel atheïst. Behalve mijn gelukkig voor hem al zeer vele jaren in het buitenland levende broer heb ik géén weet van enig Nederlander met zo'n achtergrond, want ook mijn moeder zat in het verzet, namelijk als assistent onderduiks- voorzieningen in Noord-Brabant, waar Ed van Thijn ondergedoken zat.

Ik stel de nieuwsgierige in genetische verklaringen voor menselijk gedrag - dat màg tegenwoordig weer, en er zijn zelfs hoogleraren in - eens de namen van Cohen, Asscher, en Oudkerk te googelen, al dan niet in combinatie met "Joodsche Raad": De voorzitter en secretaris van de met de Duitsers collaborerende Joodsche Raad tussen 1941-1944 heetten David Cohen en Asscher; Oudkerk - de cocaïne-snuivende junkenhoerenlopende ex-"wet"houder - is de kleinzoon van deze David Cohen, die een collaborateur was volgens de Nederlandse rechter na de oorlog; als ik het wel heb zijn Job Cohen en Rob Oudkerk neven, dus Job zal ook wel van een oorlogscollaborateur afstammen (schreef hij daarom de wetgeving die een Verdonk in staat stelde haar SM-lusten zo gruwelijk te botvieren?), en de Amsterdamse PvdA-raadsvoorzitter Lodewijk Asscher draagt óók al de familienaam van een van Amsterdams grote collaborateurs.

Over de "Joodsche Raad" in de Tweede Wereldoorlog wil ik hier niet oordelen - zie "The Holocaust Encyclopedia" ed. W. Lacqueur voor objectieve want niet-Nederlandse informatie van internationaal erkende experts, en zie In Nederland regeert de leugen - maar ikzelf vind het opvallend dat ik één soort, in Nederland buitengewoon zeldzame genetische achtergrond heb, en Job Cohen, Rob Oudkerk, en Lodewijk Asscher een kennelijk héél andere. Toch hebben de drie genoemden ieder vele tientallen malen meer ontvangen in Nederland aan inkomen dan ik, van "de Nederlandse gemeenschap".

Voor goed begrip: Ik ben geheel geen racist of anti-semiet: Wat mij opvalt is uitdrukkelijk het verschil in persoonlijke achtergrond van burgemeester en wethouder in Amsterdam, en mijzelf, terwijl gezegde burgemeester en wethouder o zo dol zijn op het te koop lopen met "mijn joodse identiteit" (terwijl ze even atheïstisch zijn als ik, en wellicht niet eens besneden), en o zo graag zich mogen beroepen op "de idealen van de Februaristaking".

En ik werd al in 1981 bij psychologie aan de UvA uitgebreid voor "fascist" gescholden toen ik zei - wat toen en daar duivelse ketterij was - te geloven dat talenten overwegend aangeboren zijn.

Men heeft niet voor het kiezen wat men kan en niet kan, in termen van talenten, en dat zou heel wel mogelijk niet alleen kunnen gelden voor intellectuele, artistieke of lichamelijke talenten, maar ook voor morele moed, integriteit, eerlijkheid, individualititeit en karakter.

Hoe het zij: De Amsterdamse drugsmafia zal B&W even dankbaar zijn, vermoed ik, als de Duitse bezetter dankbaar was voor de collaborerende Joodsche Raad, die feitelijk probeerde arme joden te laten wegvoeren, om rijke joden te sparen. Volgens objectieve terzake kundige buitenlandse bronnen, in ieder geval. In het huidig Amsterdam collaboreren B&W al minstens 25 jaar met de drugsmafia, trouwens ook al een levensgevaarlijke terreurorganisatie. Zou het overwegend genetisch veroorzaakt zijn?

Ik stel maar eens een wetenschappelijke vraag. Opvallend vind ik het wel.


Nawoordje:

Weer terug in 2009 uit 2006 en in vervolg op deze laatste vraag:

Zie de recente informatie over de verheffende prof.dr. Bastiaans: Alweer een bitter persoonlijk gelijk (over Bastiaans), waaronder ook, van anderen dan ik, de fraaie en informatieve stukjes als Toespraken van Hitler schalden door de behandelkamer; Een psychiater in de rol van Schweinehund; en Therapeutisch trippen, alles van kénners en alles geheel zonder mijn medeweten geschreven, al kan mijn site een rol gespeeld hebben in de  meningsvorming van de schrijvers.

Dat is allemaal weliswaar niet direct relevant voor de wetenschap van de gedragsgenetica (die tegenwoordig zélfs aan de UvA onderwezen wordt, door een speciale hoogleraar, maar liefst!), maar het werpt wel een toch tamelijk  interessante vraag op, namelijk deze:

Of de TGO's Van Thijn, Cohen, Oudkerk en Asscher (die héél goed weten wie ik ben, en al vele jaren, en al die jaren zwijgend hoewel vloekend ingestemd hebben dat wat ik schreef de waarheid is, al bestaat deze niet volgens wat ik aan de UvA onderwezen kreeg, zoals iedere student daar sinds ca. 1975 onderwezen kreeg) héél wel mogelijk behandeld zijn door Bastiaans, of aangezeten hebben bij de behandeling van anderen, om mee te kunnen genieten van Een psychiater in de rol van Schweinehund (niet mijn stuk)? [1]

Ook enigszins terzijde, maar wel relevant:

Hier is een aanzienlijk, wezenlijk, meningvormend en spraakmakend deel van De Nederlandse Postmoderne Verzetstraditie sinds ca. 1970

en zo nog een lange, laaaaaange lijst aan handel, list, bedrog, oplichting, leugens, misleiding, en pogingen tot persoonlijke opgang verder, inclusief het al een generatie lang uitmelken van "Het Verzet" en "De Idealen Van De Februaristaking" ("heldhaftig, vastberaden, barmhartig", door mij reeds in 1989/1990 logisch vervoegd voor drs. Ed van Thijn als: "hoerig, hebzuchtig, huichelachtig" - dus wat wonder dat ik sindsdien al 21 jaar pijn lijd zonder enige hulp in Onze Nederlandse Rechtsstaat, en ook zonder dat dit meer dan een heel klein handjevol immer respectvolle, loyale, deugdzame en zeer collegiale verantwoordelijk Normen En Waarden betrachtende Trotse Nederlanders ene moer interesseert, nietwaar [3]), alles ten behoeve van de carriéres, de opgang, de persoonlijke belangen en de verrijking van Amsterdam's burgemeesters en wethouders, en waar het theatraal Krabbeaans-doorleefd-doorleerd "breken" voor camera's ook maar opgang mocht vinden!

Tenslotte: Ik heb vandaag ook weer met de burelen van de SP gebeld (afwezig c.q. niet geïnteresseerd, maar "de heer Bakker is met vakantie", anders dan gisteren) en met de burelen van Ons Aller Verzetsmuseum, waar ik de aardige Sanne Dijkstra trof die ik gevraagd heb mevr.drs. Van der Horst te vragen mij alle mailadressen van Het Comité Van Aanbeveling te sturen, zodat ik deze welmenenden kan vragen mijn Comité Van Aanbeveling te worden voor de spoedige verstrekking van een Nationale Zelfmoordpil, voor mij en voor andere invaliden die niet kunnen vluchten uit Nederland en geen hulp krijgen. (Zie ook: De ME-Petitie van de Stichting Erken-ME). [4]

Daar zal ik in het weekend, met voldoende "gezondheid", nader op ingaan voor mevrouw, die nu toch al twee weken zwaar getraind en integer nalaat haar Grote Voorbeeld te volgen:

 How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.      
      -- Anne Frank

vanwaar - onder andere maar niet alleen - mijn instemming met

 "It was from this time that I developed my way of judging
the Chinese by dividing them
into two kinds: one humane, one not.
"
(Jung Chang, Wild Swans, p. 454)

en mijn aanhalen van

 "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing."
    (Edmund Burke)

En vanwaar ook de dekadenlange triomfen van Bastiaans en van de bestuurlijke en drugsmafia in Ons Modern Nederland, nietwaar?

Ach ja.


[1]  Persoonlijk lijkt me dit zéér veel waarschijnlijker dan niet, vanwege de gigantische zeer positieve sensatie en heisa rond De LSD-Verzetstherapie-Bastiaans in de zeventiger en vroege tachtiger jaren, en de grote macht, invloed, pretenties, status en vermogens zichzelf te promoten van genoemde integere Amsterdamse bestuurders.

En zoals ik herhaaldelijk opgemerkt heb of aangeduid heb: Ik heb veel geleden in mijn leven, maar geheel niet vanwege wat mijn ouders deden of aangedaan is.

Het is echter heel wel mogelijk dat Cohen, Oudkerk en Asscher even wreed thuis zijn mishandeld door gestoorde ouders of grootouders als Ed van Thijn door zijn moeder, althans volgens zijn eigen integere geschriften (reeds als puber werd hij gemarteld met electriciteit, en is dus daardoor de aangewezen PvdA-figuur om Amsterdam's burgemeester te worden, naar ik begreep uit zijn overwegingen, die overigens zeer moeilijk te volgen zijn, en dan ook uit lucht, leugens en illusies plegen te bestaan).

En het is heel wel mogelijk dat één of meerdere van genoemde Amsterdamse bestuurspasja's behandeld zijn door prof.dr. Bastiaans, immers tussen 1970 en 1985 het enig psychiatrisch genie ter wereld dat kampsyndromen volledig (TM) wist te genezen (TM) met hulp van LSD en "het weer ruiken van de verbrandingsovens", en ongetwijfeld graag de Amsterdamse bestuurlijke TGO's, DGO's en VGO's onder zijn therapeutische hoede zou brengen.

(Zie ook mijn Heldhaftig Krisisberaad in Kabinet van Burgemeester Cohen, uit 2008, en weegt u s.v.p. dan zijn meesterlijke, nobele, heldhaftige, vastberaden, barmhartige woorden uit 2008 aan mij mee, heel wel wetende van de brief van prof.dr. Molenaar uit 2002 aan hem en zjn rotgenoten, evenals zijn echt menschliche Schreibtischmörder in 2009, en tevens zijn  burgemeesterlijk nihil obstat: imprimatur (*), na maar liefst een half jaar studie van mijn site door de totale staf van de Bestuursdienst, al dan niet voorzien van gratis wit denkpoeder door mevr. mr. Sarucco, Hoofd Veiligheid DrugsMafiosi van Amsterdam, maar liefst).

(*) Leerzame noot in de noot: "Geen bezwaar: afdrukken" - de woorden van de inquisitie in de behoorlijke boeken van katholieke rechtgelovigen.

Of aangezeten hebben bij Bastiaans' therapeutische "behandeling" met LSD, die beoogde ex-kamp-gevangenen opnieuw de hel van het KZ te doen doorleven, omdat ze volgens Bastiaans (én de Tweede Kamer én alle leden van het Comité van Aanbeveling, trots zwijgend of magisteriaal vokaal) daardoor "volledig genezen" zouden worden.

Bijvoorbeeld bij de behandeling van de zo integere PvdA-senator Eibert Meester, meesterlijk groot Echt-Nederlandse Verzetsheld ook. (Zie de Bastiaanlinks: IK zuig niets uit mijn duim, en wat ikzelf niet schreef over hem is zeer interessant en leerzaam, o.a. over Ons Nationale Nederlandse Postmoderne Verzet Tegen De Gesel Van Het Fascisme, om de taal van drs. Ed-De-Integere even te spreken).

[2] Ik kan u daarover echter alleen melden dat - "Welnu...", om met de meester zelve te spreken, ook zonder enige "aggressie" (**) - ik het geschreven werk van De Jong onleesbaar vind, en geen TV heb (en wat ik zag pretentieus en aanstellerig gelul vond). Kennis heb ik er dus wel van genomen.

(**) Noot in de noot: Meneer had de Tweede Wereldoorlog veilig in Engeland doorgebracht; was daarom natuurlijk de geboren enige échte Deskundige over de Tweede Wereldoorlog in Nederland; en had in Engeland geleerd dat "agressieve zelfpromoters" daar met het adjectief "aggressive" gespeld wordt, in vertaling, sinds wanneer de zeer meesterlijk uitgevallen prof.dr. Lou hevig aggressief werd op wie hem over Neerlandse grammatica wilde onderhouden. (Soms is geschiedenis best leuk, zoals u ziet!)

[3] "Nous avons tous assez de force pour supporter les maux d'autrui", nietwaar, en zéker het Heldhaftige Vastberaden Barmhartige B&W van Amsterdam, en sinds 21 jaar minstens, nietwaar?

Dan moet een mens maar niet durven protesteren in Onze Nederlandse Rechtsstaat tegen vergassing en bedreiging met moord door inpandig door de burgemeester gevestigde harddrugshandelaren-vermond-als-coffeeshop, nietwaar? En niet de gore brutale moed hebben zich ook nog eens op zijn menselijke rechten te beroepen, nietwaar?

Je moet toch wel gék zijn in Nederland en in Amsterdam om dát te durven en te doen, in een land waar legeroversten vorstelijk gepensioneerd worden te Spanje, na 7000 mensen te hebben laten afslachten met de Nederlandse moraal - gedicteerd door de Nederlandse regering - "There are no good guys. There are no bad guys. Mladic is my colleague."

Het zal vast genetisch zijn, zoals zoveel, en ook bij zoveel anderen, van enigszins ander genetisch allooi. Gis ik, ook geheel zonder racisme of xenofobie.

[4] Ter geruststelling van menig lezer(es) en tot woede van B&W van Amsterdam: Ik ben geheel niet suïcidaal en ook geheel niet depressief, maar ik lijd veel pijn, en mag - bijvoorbeeld, zoals Cohen al bijna even lang weet en goedkeurt- al 16 jaar geen wasmachine hebben.

Dat zijn de gruwelomstandigheden waarin ik moet overleven, en ik weet ook - jawel, "meelevende Amsterdamse bureaucraat-sadisten ! - dat vele anderen op de wereld er nog veel gruwelijker en armoediger aan toe zijn dan ik, maar die wonen niet in Nederland, hebben mijn achtergrond niet, genieten geen bestuur als dat van Amsterdam of Neerland (als ze tenminste niet voortdurend zo buitengewoon schijnheilig camera-getraind logen over zichzelf, hun ambities, hun pretenties, hun achtergrond, hun motieven, hun integriteit, hun competentie, hun menselijkheid en hun gruwelijke bestuur!), en zijn ook geen unieke eenling in een land vol van miljoenen van zelfverklaarde gelijkwaardigen van Einstein en Eichmann, die miljoenvoudig en sinds 40 jaar geleerd hebben dat kennis en moraal even grote illusies zijn als welke religie ook, pardon even waarachtig zijn als ieder geloof en iedere politieke leer, en dat wie langer is dan de rest onthoofd verdient te worden of moet kruipen: Doe gewóóón, als een Gordon, als een Joling, als een Hazes, als een Brood, als een Cohen, als een Bos, als een Balkenende - of krepeer.

Maar ik wil niet in dit land leven; mijn leven is herhaaldelijk zeer geloofwaardig bedreigd door professionele Amsterdamse mafiosi, levend en werkend en handelend en dealend en bedreigend en vergassend met actieve steun en burgemeesterlijk-persoonliujke vergunning van B&W én van de gemeentepolitie én van de Nationale én van Gemeentelijke Ombudsmannen; en zoals ik reeds 21 jaar geleden schreef en voorspelde, als waarachtige Nederlandse fascist en terrorist volgens de normen van de UvA, de PvdA, GroenLinks, de SP, en trouwens ook de andere politieke partijen, waarvan de voorlieden niets menselijker zijn:

Beangstigend, zoals ik al zei.

Het resultaat zal zijn wat tot op aanzienlijke hoogte, na 25 jaar Mammoetwet, al zichtbaar is: Achterlijke academici; hele, halve en driekwarts charlatans doctorandussen psychologie en sociologie; getitelde quasi-intellectuelen die nauwelijks vreemde talen kennen en het "te druk" hebben om te lezen, niet kunnen schrijven, en geen redelijk Nederlands beheersen (genus geëerd lid van de volksvertegenwoordiging - een dolhuis vol zelfverafgodende yahoos dat helaas maar een paar honderd minkukels onderkomen verschaft); semi-wetenschappelijk maar zwaar gesubsidieerd onderzoek dat nooit wat oplevert behalve bovenmodale inkomens voor "wetenschappers" met zeer modale gruttershersens en onleesbare onderzoeksrapporten in gruwelijk ambterlands "ten bate van de vrouwenbeweging, de vakbeweging, en de milieubeweging" (zoals de doelstelling van de UvA jarenlang luidde) - kortom, Nederland zal bestuurd worden door corrupte mandarijntjes met een gemiddeld IQ van 118. En de gebruikelijke schijnheilige poeha en achterbakse hebzucht, dus "in naam van onze voorbeeldige dommocratie, pardon democratie".

Niets nieuws? Echte wetenschap zal in een atmosfeer van tienduizenden, wellicht honderdduizenden doctorandussen minibrein en maxi-hebzucht (een gemiddeld IQ van 118 sluit hebzucht, ambitie, scherpe ellebogen, en een heerlijke soort-zoekt-soort vakbondswerkersmentaliteit bepaald niet uit) nog zeldzamer worden dan het al is.

Het culturele peil van de samenleving zal zakken totdat publiekshoeren op de droombox de bevolking tot iedere vorm van onredelijkheid kunnen bewegen. Politieke gangsters, oplichters, uitvreters en ambiërende dictators zullen de vrije hand krijgen - en de enige sociale groep die hen met kracht van rationele argumenten, gebaseerd op werkelijke kennis en begrip van de menselijke cultuur had kunnen tegenspreken, zal gereduceerd zijn tot een stelletje stamelende nietskunners, van exact het niveau volksvertegenwoordiger dat we al hebben.

Niets nieuws, vraag ik nogmaals? Nee inderdaad: Vrijwel het enige wat we nog niet hebben is een volksmennende would-be dictator die er misbruik van maakt. We hebben immers al meer dan 25 jaar Mammoetwet achter de rug. En we leven in een gedebiliseerde samenleving, die onomkeerbaar verder debiliseert.

Dankzij de huidige soi-disant academische elite, die het allemaal heeft laten gebeuren terwijl ze ervan meevrat: De huidige docentengeneratie. Apres vous le deluge, quoi?

Dat was in 1988, en in dit land, en nu levend in de toen voorspelde situatie, wil ik hier niet leven, en al helemaal niet in een eventuele komende heilstaat van Wilders of Verdonk of de SP.

Mij spijt dat ook, maar ik heb meer dan genoeg geleden om het te mogen vinden en willen, en het Comité van Aanbeveling om hun aanbeveling te vragen de middelen te verschaffen om mij geruisloos en pijnloos van de zegeningen van Amsterdam en Neerland te bevrijden, als ik dat nodig mocht vinden, en omdat de bestuurders van de gemeente Amsterdam en de gemeente-universiteit van Amsterdam zeer ontrieft worden door mijn bestaan en mijn ideeën, zoals ze immers zelf al in 1988 schreven en brulden, en omdat het geheel afgezien daarvan buitengewoon moeilijk is om met ME, zonder enige hulp, en zonder wasmachine of bed te moeten leven in de Amsterdamse heilstad voor de mafia uit naam van de idealen van de Februaristaking.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail

 

\