Nederlog

 

15 juli 2009

 

 Bij stukjes en beetjes

 
     How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.      
      -- Anne Frank
                    Motto:         
   "It was from this time that I developed my way of judging
the Chinese by dividing them
into two kinds: one humane, one not.
"
(Jung Chang, Wild Swans, p. 454)

     "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing."
    (Edmund Burke)

Ik ben veel te beroerd en heb veel te veel pijn (dank jullie wel, Chiel van Eendenburg en Wim Schreuders) om veel te kunnen doen, maar ik heb geen zin om voortdurend te peinzen of schrijven over de oorzaken van mijn nu 21 jaar pijn, armoede, ontrechting en vernedering.

Maar hier zijn wat kleine stukjes en beetjes:

1. Een BitAndPieces
2. Stukjes over politiek (zeer leerzaam)
3. Kleine stukjes Holocaust-ontkenning
4. Uw vele stukjes privacy gehoed door Google

1. Een BitAndPieces

Er is een nieuwe BitAndPieces over Squeak. Een en ander betreft programmeren (hier: in Smalltalk en dialecten daarvan), dus zal niet van wijd en enthousiast onthaal zijn.

2. Stukjes over politiek (zeer leerzaam)

Omdat ik er gisteren over kwam te schrijven en het vandaag enigszins nakeek:

De stukjes over Stalin, Beria, de Cheka, de Moscow Trials, de Great Purge, de Great Terror op de Engelse Wikipedia onder de links, en vele andere gerelateerde paginaas, zijn heel leerzaam zowel over politiek als het soort mensen dat daarin floreert.

Ook raad ik u aan wat biografieën te bekijken, als van Babel en Yezhov.

En natuurlijk kan ik u met grote Trots Op Nederland vermelden dat ik aan de UvA geleerd heb dat alle Russische politici (en mensen en vrouwen ook, in het bijzonder) geheel gelijkwaardig zijn met alle Nederlandse politici (en mensen etc)! En de PvdA vindt het ook, net als alle sprekers van alle Nederlandse politieke partijen sinds ... Den Uyl, als ik het wel heb, maar toen was ik zo gelukkig niet in Nederland te wonen en niet ziek te zijn. (Ja, 't is laaang geleden!)

En net als alle leden en werknemers en werkneemsters van het Comité van Aanbeveling en Het Verzetsmuseum, die zich natuurlijk sinds zij door mij aangesproken zijn zich in gepaste stilte - voor wie weet hoe en door wie zijn of haar brood gesmeerd wordt in de Gemeente Amsterdam - verborgen houden voor mij.

Zie mijn mottoos van heden, zou ik zeggen. (Mensen zijn zo, moet u maar denken, in dommocratische meerderheid ook, helaas.)

3. Kleine stukjes Holocaust-ontkenning

Ik leer uit de NRC van heden dat er weer een Holocaust-debat woedt in Neerland, of althans: De integere gristen Voordewind van de Gristenunie wil het ontkennen van de Holocaust strafbaar stellen.

Omdat ik er eerder over schreef in Nederlog en op de site, en omdat u dat allemaal met Google kunt vinden (Google reveals all!, copyright here if not calimed already), desgewenst, kan ik hier veel achterwege laten.

Behalve dit:

Eilieve... - zou Multatuli zeggen (*) - ik kan met gróte Trots Op Nederland vermelden dat ik aan de UvA geleerd heb, zoals iedereen tussen 1977 en 2007 bij mijn weten (dat helaas zeer uitgebreid is), dat waarheid niet bestaat, dat alle moraal relatief is, dat alle mensen gelijkwaardig zijn, en dat ieder maatschappelijk systeem een geheel gelijkwaardige poging om een menselijke samenleving te creëren is, en overigens dat ik een fascist en terrorist ben omdat ik daar vragen over stel en dat waag te betwijfelen, en daarom als enige Nederlandse student sinds 1945 van een Nederlandse universiteit (overigens in de studierichting filosofie, kort voor mijn doctoraal) verwijderd ben "vanwege uw uitgesproken ideeën" en "ondanks de ernst van uw ziekte".

Ik weet natuurlijk wel dat ik een éénling ben en dat de UvA geen gristelijke universiteit is, maar eilieve... aan de VU onderwees men hetzelfde, alleen in gristensaus, eventueel met gebed vooraf. Héél gristelijk integer ook, wel bijna zo integer als de Neerlandistieke hoogbegaafde VU-hooglerares en Harry Mulisch-kenster Elsbeth Etty!

4. Uw vele stukjes privacy gehoed door Google

De NRC heeft zomaar een zinnig hoofdredactioneel artikel over Google's - zogeheten - cloudcomputing, dat er in bestaat dat u al uw eigen informatie - uw email, uw contacten, uw website, uw e-bibliotheek, uw e-media etc. etc. - bij Google kunt stallen, die dat dan uiteraard geheel vertrouwelijk voor u zal beheren en/of in genoemde services voor u voorziet, geheel gepersonaliseerd, zodat u het allemaal niet meer op uw eigen harddisk op uw eigen computer(s) hoeft te hebben, en u altijd toegang toe hebt tot uw eigen informatie op Google's eigen servers, waar u ook bent op aard' (buiten China enzo), terwijl u overigens overal gebruik kunt maken van de talrijke cloudcomputing-faciliteiten, desnoods met uw eigen TwitterTM (beloved by Leaders Like Maxime)! Ja heus!

Het artikel eindigt zo

Maar wat gebeurt er met al die informatie op het net?
Google ging bedroevend snel door de knieën toen de Chinese autoriteiten om politieke redenen beperkende activiteiten in het webverkeer van het Amerikaanse concern eisten.

Natuurlijk, ze zeggen dat informatie vertrouwelijk is.
Maar de burger zal in zijn verhouding tot het internet toch moeten uitgaan van het volgende adagium: Alles dat bewaard kan worden, zal bewaard worden, alles wat gebruikt kan worden, zal gebruikt worden. Misschien niet nu, misschien niet over een paar jaar. Maar wellicht ooit wel. Wantrouwen jegens Google is, naast sympathie, dus geboden.

Zou de hoofdredactie eindelijk De kant en klare infra-structuur voor een totalitaire staat gelezen hebben (mei 2006, nog steeds leerzaam)? Of is het eigen duiding, denkwerk en interpretatiekracht?

Maar goed - loffelijk initiatief, met vier kwaliteitsduidingen mijnerszijds:

1. Alles wat gebruikt kan worden, kan misbruikt worden.
2. Het is niet eens wantrouwen tegen Google dat de lezer dient de bewegen als wel wantrouwen tegen enige overheid die Google in z'n macht heeft, geheel of gedeeltelijk, legaal of niet, ook lang achteraf of niet.
3. Het gehele internet, zoals het nu bestaat, bestaat bij gratie van het getolereerd worden door de leiders en belangrijkste uitvoerders van de staatsorganen, wherever, whoever, mede omdat dit hun greep op hun ondergestelden en de rest van de wereld vergroot, vergemakkelijkt en verbetert.
4. Is het trouwens niet Gristenunie+PvdA-wenselijk - zie Gristendeugdzame haters van de haat - dat in alle huizen in alle kamers in Ons Trots Nederland ministerieel goedgekeurde webcamera's worden geplaatst (in de vorm van smurfenTM, ook met geheel gratis gepersonaliseerde spelletjes-software voor kinderen, én directe toegang tot politie en GGD voor ouders, ouden van dagen én invaliden, mits geïntegreerd in Onze Samenleving) die worden bestuurd door Onze Gelijkwaardige Hoeders, Bewakers En Anti-Terreur-Terroristen van de GGD, uw eigen gemeentepolitie en de Bestuursdienst van uw eigen Gemeentehuis, gecoördineerd via het Ministerie van Volksgezondheid en het EPD? Tegen onverantwoord taalgebruik, kindermishandeling, en in het belang van Ons Aller Volksgezondheid en voor Goed Nederlands Burgerschap? Wij Nederlanders hebben toch al generaties lang de gordijnen open, onder Echte Neerlanders?! Toch?

Ik vraag maar even door, als goed vaderlander, die het heel goed met mijn medevaderlanders voorheeft, vanzelfsprekend.


P.S. Ik ben er ook voorstander van geworden dat er een nieuw web komt, alleen voor privé-personen en zonder reclame - en dat de feitelijke dragers daarvan persoonlijke computers blijven. Technisch is dat heel wel mogelijk en alle relevante progamma-code bestaat en is gratis en vrij toegankelijk.

Maar ja.

(*) U begrijpt als kenner van mijn site dat het Multatuli-deel van mijn site in Nederland onder Neerlandici en aan universiteiten en VWO's eenvoudig niet bestaat, waarschijnlijk vanwege mijn hoogmoed, en zie item 2 en 3.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail

 

\