Nederlog

 

12 juli 2009

 

Over M.E. en de site - t.a.v. dra. Liesbeth van der Horst (genie)

 

     How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.      
      -- Anne Frank


Wat M.E. betreft:

Ik ben veel te beroerd en heb veel te veel pijn (dank jullie wel, Chiel van Eendenburg en Wim Schreuders) om veel te kunnen doen, maar tot hun ongetwijfelde gruwen - het zijn immers allebei lieden die allebei al jaren genieten van mijn pijn, ontrechting, vernedering, belediging en bedreiging door hun ondergeschikten en mede-mafiosi-in-het-bestuur-van-de-mafia-gemeente-Amsterdam (en het zou mij geheel niets verbazen als "Leon Edelaar" = "Wim Schreuders" - gaat het vandaag een heel klein beetje beter.

Dat heb ik, die helaas gevangen zit in al mijn eigen aangeboren fascistiese en terroristiese beestachtigheid - zo leerde ik aan de UvA, van iedereen die daar werkte of studeerde tussen 1968 en 2009, minus 10 a 15 personen - gebruikt om de site enigszins te verbeteren op diverse plaatsen wat betreft de achtergronden en de links van de bestanden op de site.

En aangezien ik het nu over M.E. heb, en een flink deel van de weinige Nederlanders die mij wel lezen M.E. heeft of iemand kennen die M.E. heeft, is hier een link die ik wel vaker gegeven heb, maar die toch interessant is en blijft: Mijn driemaandelijkse update over M.E. komt van de site van David Axford en Ellen Goudsmit, en is altijd, voor wie voldoende basiskennis heeft, zeer leerzaam en instructief.

Ook is het openingsframe van de M.E.-sectie weer naar de oude stand teruggebracht en verbeterd en dat geldt trouwens de meeste of alle openingsframes van de hoofdsecties op mijn site.

Wat de site betreft:

Zoals u wellicht weet heb ik er eigenlijk (minstens) twee, namelijk één bij xs4all en één in de vorm van maartensz.org.

Ik heb de eerste sinds 2002 niet behoorlijk kunnen bijhouden, omdat xs4all mij sinds 2002 allerberoerdst "dienst" heeft verleend, en al mijn problemen met xs4all altijd afgedaan heeft zoals de drugsmisdadige politie van Amsterdam zeldzame Amsterdammers afpoeiert en beledigt die de in Amsterdam ongetwijfeld als krankzinnig geldende moed hebben te durven klagen over moorddreigingen van Amsterdamse mafiosi, die immers gewoonlijk hun collega's zijn:

"Het gebeurt anderen niet, dus het gebeurt u ook niet. Dág munheer!"

Gelukkig is de andere provider (een buitenlandse) sinds 2004 uniform uitstekend en probleemloos sinds vijf jaar, en ook nog eens stukken goedkoper dan xs4all, maar echt veel vrolijker word ikzelf daar niet van, zomin als ik niet echt véél vrolijker van de gedachte word dat niet alle Amsterdammers met moord bedreigd worden door inpandig bij hen door de burgemeester gevestigde harddrugsmafiosi, al is het helaas wel zo dat - blijkt mij nu proefondervinderlijk 21 jaar lang - 99.99% van mijn Mede-Nederlandse Volksgenoten die zo gelukkig zijn zelf niet in die omstandigheden te verkeren - de ongelukkigen in Neerland die helaas evident wel in die omstandigheden verkeren bij voorkeur breed glimlachend plegen te verzekeren, ook met groot verbaal vertoon van morele normen, waarden en termen, dat wie dan vergast en met moord bedreigd wordt door moordzuchtige harddrugshandelaren in Nederland dat geheel aan zichzelf te danken hebben, want dan hadden ze maar niet de euvele moed moeten hebben daarover te durven klagen bij de gemeentelijke mafiosi van Amsterdam of bij Neerlandse ombudsmannen (*), advocaten, rechters, advocaten-generaal, politie, officieren van justitie (**) of wie er overigens in Nederland rijkelijk betaald wordt voor het beschermen van drugsmafiosi en het maken van carriere in Tokkieland, en dat overigens het leed van anderen buitengewoon licht te dragen valt, in de hoofdstad van de mafia-vergassers en drugs-terrroristen Van Thijn, Patijn en Cohen in het Colombia van Europa.

Maar goed: de cocaïne en excstasy zijn lekker goedkoop in Amsterdam en Neerland, en daarom is het Van Thijn, Patijn en Cohen altijd om te doen geweest, natuurlijk naast het persoonlijk meeprofiteren van de omzet.

MIjn site is dus weer eens iets bijgewerkt, en ik heb ook eens bekeken hoe het met de Googlepunten staat, zowel op maartensz.org als de site die ik niet kan en niet mag onderhouden bij xs4all van xs4all.

Trouwens... wat zijn Googlepunten?

Dit zijn waarden die door Google aan sites wordt toegekend op basis van een geheime formule die "het belang van de site" zou aangeven, en wel afgeleid van de links die anderen naar bestanden op die site hebben gemaakt. U kunt deze Googlepunten zien door de Google Toolbar te installeren in uw browser, en u kunt desgewenst verder een en ander zelf  uitvinden op het internet.

Mijn sites hebben gevarieerd tussen 4 of 5 Googlepunten of 1, zoals maartensz.org heden, met 3 als kennelijk gemiddelde voor de opening van de site bij xs4all, dat vandaag ook zo bleek te zijn.

Hier refereer ik naar de punten voor de openingen van mijn sites. Veel bestanden op mijn sites hebben of hadden punten, maar dat fluctueert zeer, en is psychologisch interessant over Nederlanders en hun gemoedsbewegingen.

Zo zijn bijvoorbeeld alle openingen van mijn ME in Amsterdam en van mijn editie met uitgebreide commentaren bij al Multatuli's Ideën geheel puntenloos op maartensz.org.

Dit moet een voortvloeisel zijn van het waarachtig aangeboren en opgetogen Nederlanderschap zoals mijn ouders en grooutouders (*) dat in de Tweede Wereldoorlog leerden kennen:

Niemand in Nederland durfde, deed of kon iets dergelijks als ik deed - het laatste, wat Multatuli betreft, in geen 130 jaar, en dat ondanks 130 jaar rijkssubsidies voor Neerlandici - terwijl de unieke eenling die dat wel deed, durfde en kon wordt geheel vanzelfsprekend, en met grote morele Nedertrots, doodgezwegen en behandeld alsof hij een stuk gruwelijk menselijk uitschot zou zijn tot één, twee of drie generaties na zijn dood.

En ja: wie mij ondersteunt of zelfs maar naar een bestand van mij op een site van mij linkt bedreigt de verdierlijkte drugscorrupte mafiosi die in Nederland al dekaden de bestuursmacht hebben, die natuurlijk ook van een evidente fascist en terrorist als ik, zo leerde en leert de UvA over mij sinds 1977, niet willen horen of lezen dat wie jaarlijks tientallen miljarden Euro's helpt omzetten in levensgevaarlijke drugs een menselijke morele dégeneré is als het tenminste niet ook een welbewuste sadist of misdadiger is.

Ook is het geheel waar dat ieder bestand in het Multatuli-deel van mijn site één grote stille hoon is van alle Neerlandici van de affelopen 130 jaar, allen ook zeer welbewuste en zeer grage hoeren van de rede sinds minstens 40 jaar ...geef ik graag en grif toe.

Verder variëren de Googlepunten voor bestanden op mijn site zeer, zij het altijd - bij mijn weten - tussen 0 en 5 punten, waarbij - tamelijk interessant, ook in het psychologische - mijn editie van Mandeville's Fable of the Bees al heel wat jaren konstant op 4 Googlepunten staat, hoewel natuurlijk niet dankzij Nederlandse links, al was Mandeville van oorsprong Rotterdammer: Mandeville was véél te duidelijk over de waarachtige fundamenten van de Nederlandse moraal, die inderdaad de waarachtige fundamenten van de Nederlandse slavenhandel en van de Nederlandse drugshandel zijn:

Een dodelijke combinatie van welbewust en graag persoonlijk sadisme in dienst van de eigen hebzucht, alles altijd opgediend in een gedegenereerde zeer welbewuste opzettelijke strontsaus van de zieke en smerige Neerlandse verbale en en visuele hypocrisie, mede aangestuurd door de wereldspecialisten liegen en bedriegen over het Nederlands fascisme bij de NIOD en het Verzetsmuseum:

ALLEEN in Amsterdam, ALLEEN in Nederland wordt een invalide zoon en kleinzoon van Amsterdamse verzetshelden vergast uit naam van de idealen van de Februaristaking ten behoeve van mafiose harddrugshandelaren en beestachtige bureaucraten, en vervolgens 21 jaar lang systematisch en met groot sadistisch genot van vrijwel alle ambtelijke betrokkenen gemarteld vanwege zijn uitgesproken meningen en ideeën.

ALLEEN in Nederland staan de (quasi-)academische "kenners" van het fascisme als één Vrouw achter de Nederlandse drugsmafia, de Nederlandse drugsmafia-burgemeesters, en de Nederlandse drugsmafia-bestuurders, -bureaucraten, uiteraard altijd uit naam van de hoogste publieke idealen in dienst van de laagste persoonlijkste lusten. (En ALLEEN het Nederlandse volk kan je veertig jaar lang wijsmaken dat een illegale drugshandel met een illegale omzet van gemiddeld minimaal 20 miljoen euro's per jaar - in soft en hard drugs - niet evenlang beschermd wordt door het Nederlands drugscorrupt maffioos bestuur sinds vier dekaden.)

Vandaar ook dat ik mijn Trots Op Nederland - de fascistoïde snel verder fasciserende heilstaat van de Europese drugsmafia, binnenkort Europa's kern van het Europees neo-fascisme, mede dankzij NIOD en Verzetsmuseum - af en toe nauwelijks bedwingen kan:

Wat zijn de fascistiese terroristen van de PvdA een buitengewone bekwame leugenaars, oplichters, uitvreters en bedriegers! Goebbels en Himmler - toch zelf niet slecht in liegen, poseren, propaganda en carriere maken - zakken erbij in het niet!

Maar ja: Dat mag je niet zéggen in Neerland, en in Néérland is alle moraal van vrijwel iedereen volledige gereduceerd tot pose, leugen, partijtrouw als het geen waarachtige voetbalmoraal is: "Hamas, Hamas, alle joden aan het gas!", trouwens ook al een morele norm die Neerland dankt aan 40 jaar welbewust debiliserend PvdA-onderwijsbeleid en overigens aan de evidente Normen en Waarden van Van Thijn, Cohen en Oudkerk, die alle Neerlanders deden onderwijzen en 40 jaar lang toebrulden van spreekgestoeltes dat iedere Tokkie gelijkwaardig is met iedere verzetsheld en ieder genie.

Toch? En dat denk en voel jij zelf toch ook zo, en draag je al dekaden trouwhartig uit, omdat je diep in je hartje voelt hoe onrechtvaardig het is dat sommige vrouwen mooier zijn dan jij, sommige mensen intelligenter dan jij, en er zélfs sommige mensen zouden kunnen zijn die moediger zijn dan jij, Liesbeth, onmogelijk als jou dat moet toeschijnen als UvA-historica geschoold in de universele menselijke gelijkwaardigheid van alle mensen van Einstein tot Eichmann?


P.S. Dag Liesbetje, meisje! (***)

LUKT "ut sokkola make" (jouw woorden, in jouw Nedurlans) je al wat beter?

Ik heb nog niets van jou en je collega's hoeren van het fascisme ten behoeve van de drugsmafiose burgemeesters, bureaufascisten en moordzuchtige harddrugs-handelaren van Amsterdam gehoord, maar dat spreekt met karaktervolle types van verbluffend intellect van jouw menselijk en moreel niveau natuurlijk geheel vanzelf - weet ik als hoogbegaafd psycholoog ook - want mensen uit mijn familie verdienen vergast en vermoord en opgesloten te worden, volgens de feitelijk gepraktiseerde normen en praktijken van degenen wier belangen jij zo trots bestendigt.

Dus nóg een keertje, lieffie:

Ik meen te weten, wellicht als enige Nederlander, wat de menselijke oorzaken van het fascisme zijn - namelijk: mensen en persoonlijkheden als Van Thijn, Oudkerk en Cohen, van dat niveau, met die integriteit, en van die aandriften, die vermogens, en die menselijkheid - en ik heb om die kennis te verwerven daar welbewust 40 jaar voor gestudeerd en 21 jaar gruwelijk veel pijn geleden.

Daarover wilde ik dus, geheel in de verzetstraditie van mijn familie, een internet-tentoonstelling maken op mijn site, ook met passende termen, symbolen, en bijbehorende gruwelen, en met een zeer grondige persoonlijke behandeling van alle fascisten en terroristen van mijn generatie die Amsterdam en Nederland zo welbewust aan de mafia, de waardenloosheid, de normloosheid en het burofascisme hebben overgegegen, als waren zij allen klonen van Beria, Himmler en Goebbels, maar natuurlijk in jouw en mij époche aan de UvA opgesierd in quasi-humanistische beestmensen-termen als "De Idealen Van De Februaristaking" en "De Normen En Waarden Van De PvdA" (zonder uitzondering allemaal ofwel intellectueel volkomen gedegenereerde debielen ofwel moreel totaal gedegenereerde grage vergassende drugsmafiosi, zo wil het mij verschijnen, en - naar ik aanneem, als ik voor die tijd niet vermoord word - en ook het Europees Hof voor De Rechten Van De Mens te Straatsburg).

En daarover en over het feitelijk (buro-)fascisme en (buro-)terrorisme van jouw en mijn generatie van verdierlijkte collaborateurs van de mafia en van het links totalitairisme wil ik het met jou hebben, mede vanwege mijn - ongetwijfeld - ""grievende taalgebruik", en de passende symbolen die ik op de voorhoofden en harten van tal van soms wel bijna wereldberoemde Nederlandse bestuurlijke mafia-maten, sadisten, vergassers en zelfverklaarde gelijkwaardigen van kampbeulen.

Jij bent toch een professioneel Kenner Van Het Vezet En Het Fascisme En Terrorisme? Je bent toch historisch bekwaamd? Je leeft toch al minstens 32 jaar duizenden malen prettiger, pijnlozer, welbetaalder, welbeschermder dan ik, terwijl je tientallen jaren moet hebben uitgejodeld dat ALLE mensen, dus ook mijn ouders en grootouders, gelijkwaardig zijn met jouw, Hilde Koch, Nora Salomons, Heinrich Himmler en Lavrenti Beria?

Het bedrag waar ik in de maand van moet leven is toch waarschijnlijk geringer dan de maandelijkse onkostenvergoeding van de directrice van Het Verzetsmuseum?

De hoogte van mijn IQ en de kwaliteit van mijn academische diploma's doen dur tog niks toe, volgens jou, zomin als mijn genetische en familie-achtergrond? Een man als ik, een land als Nederland, en een stad als Amsterdam bestaan toch om mij te doen vergassen ten behoeve van de harddrugshandelaren van jouw College van Aanbevelers; van de UvA te doen smijten omdat ik al in 1977 zei voor het ongeaccrediteerd overschrijven waarvan Jeroen Dijsselbloem lokaal wereldberoemd werd in 2008?

En jij bent toch ook mede Wereldspecialist op het taalgebruik van Theo van Gogh, die ik persoonlijk gekend heb, die mij bewonderde, die ik makkelijk aankon in gesproken en geschreven discussie, en wiens taalgebruik over wat hij "de vijf mei industrie" noemde hemels verdient genoemd te worden vergeleken met wat ik me voorgenomen heb over de hypocriete hoeren van het fascisme en SS'ers van de harddrugsmafia van mijn generatie, waartoe jij ook behoort? (Tenzij mijn pijn snel afgekocht wordt, maar daar moet ik niet op rekenen, was het alleen omdat ik nu 21 jaar kennis heb van de meest gruwelijke en smerige sadisten waar ik weet van heb: Het mafia-tuig van de stad Amsterdam, geheel vrijwillige sadisten voor de harddrugsmafia zonder enige bedreiging door Gestapo of KGB.)

Om dus afsluitend eens één mij klemmende vraag te stellen, mede in verband met de evident sadistische kampbeul Bastiaans, en ook in het licht van de jou ongetwijfeld zéér veel langer bekende, maar door mij pas kort geleden gevonden

Liesbeth, beste integere meid, beste zelfverklaarde gelijkwaardige van mij en mijn ouders:

  • Bij hoeveel toegepaste sadisme-sessies van de kampbeul Bastiaans hebben jij en ieder van de Leden van Het Comité van Aanbeveling sinds 1971 aangezeten, om mee te genieten, de Kleenex in de aanslag?

  • Hoeveel ex-concentratiekamp-gevangenen mochten jij en Ed van Thijn, bijvoorbeeld, wellicht persoonlijk voorzien van 100 mcg illegale tripmiddelen uit handen van Bastiaans zelf, om het ook maar mee te mogen beleven, en ze te helpen "de schoorstenen van het KZ weer te doen ruiken", terwijl de camera's van Van Gasteren draaide en de Toespraken van Hitler schalden door de behandelkamer? Is het denkbaar dat helemaal niemand jullie daarbij doorhad dat het om evident sadisme, evidente charlatenerie en evident beestachtig gedrag en bedrog ging, of kwamen jullie te vaak klaar van genot om dat helder in te kunnen zien? Of hoe zat en ging dat nu allemaal in het echt, in die integere Bastiaans-kliniek voor mishandelingen van KZ-overlevenden?

  • Moet je dan écht zowel mijn genetische achtergrond als mijn hersens hebben om te kunnen inzien - voordat Een Autoriteit dat publiceert - dat dit alles evident, vanaf het allereerste begin, zeer welbewust, uitermate smerig, bijzonder verziekt sadisme was?

  • Jij zat toch ongetwijfeld in de Asva en je studeerde ongetwijfeld aan de UvA toen ik daar studeerde. Welaan dan: Hoeveel keer heb JIJ me tussen 1980 en 1988 toegeschreeuwd dat ik "een vuile fascist" danwel "een gore terrorist" zou zijn? Hoeveel duizend keer heb JIJ je medestudenten wijsgemaakt dat waarheid niet bestaat, dat alle normen relatief zijn, en dat alle mensen, van Einstein tot Eichmann, gelijkwaardig zijn aan jou? Ook Uit Naam Van De Idealen Van Het Verzet?

  • Kortom: Liesbeth, meisje, mede vanwege mijn pijn, mijn inkomen, mijn hersens, en ook ongetwijfeld uit naam van mijn ouders en grootouders, op wie ik veel lijk, al heb ik waarschijnlijk hun moed niet: We moeten dringend met elkaar spreken over de tentoonstelling die ik op het internet wil gaan inrichten over het moderne Nederlandse fascisme en terrorisme van diverse leden van jouw Comité van Aanbeveling, immers tot vergassen, met moord bedreigen en jarenlang martele toe, en over de leugens die jij zelf hebt helpen uitdragen aan de UvA.

P.P.S. Er staat "(genie)" in de titel, Liesbethje, omdat jij en je generatie jullie je nu al vier dekaden trots aan het wentelen zijn in de smerige leugen dat "alle mensen gelijkwaardig" zijn, dat ik altijd begrepen heb als "niemand mag intellectueel of moreel beter zijn dan ik".

Dus, Liesbethje, meisje: Als psycholoog (ook, "begenadigd" en zo meer) begrijp ik al die aapachtige ziekelijke afgunst dus heel goed, maar als historica EN als Directrice Van Ons Aller Verzetsmuseum kan jij nu toch wel eens - na maar liefst vier dekaden zwijgzaamheid over deze wezenlijke vraag - uitleggen waarom jij en de jouwen menen en al vier dekaden hebben uitgedragen dat mijn vader en grootvader gelijkwaardig zijn met hun SS-beulen?

Of was dat één van de vele leerstellingen die jij en Ed en Job en Rob, zwaar onder de LSD en de cocaïne, in de zeventiger jaren uitklungelden o.l.v. Bastiaans om jullie eigen carriéres in Tokkieland te bestendigen?

Dit is toch van dezelfde gore smerigheid, maar dan in het morele, als O'Brien's "2+2=5 als De Partij dat wil"?

Kom op meid! JIJ wordt noch bent gemarteld vanwege JOUW moed, karakter en hersens? Wat let je mij Gelijkwaardig Als Een Verzetsheld te antwoorden via de e-mail?

Onze Nederlandse Jeugd heeft toch récht op jouw deskundologische antwoorden Uit Naam Van De Idealen Van Het Verzet? Zet je beste beentje tegen mij voor! Ik ben alleen maar een unieke eenling, gehandicapt door pijn, door armoe, ongetwijfeld met een zeer zeldzame genetisch veroorzaakte moraal en verstand, en ik geld evident in Amsterdam al 21 jaar lang als vergassenswaardig, terreurwaardig, minderwaardig en evident beestachtig, en wordt in ieder geval al 32 jaar zo behandeld, beschouwd en betiteld door de zeer gewillige uitvoerders van jouw gemeentelijke meesters en subsidiegevers, want ik mag niet eens ziek of invalide heten, of de rechten van een zieke of invalide doen gelden in deze Hollandse Heilstaat voor Fascistoïde Beestmensen, Drugshandelaars, Beulen en Vergassers Uit Naam Van De Idealen Van Het Nederlands Verzet! Al 32 jaar niet! Daarvoor hebben mij ouders en grootouders het KZ en de beulen van de SS getrotseerd!

Kom op meid! Laat zien waarvoor je gestudeerd hebt en betaald wordt!

Ons Nederlands Verzet - dus al die in april 1945 tot Het Verzet bekeerde zwarthandelaren en jodenaangevers; al die waarachtige Verzetslieden uit de familie Van Gasteren, als Louis en Josephine, en (uiteraard) de geniale Bastiaans, Verzetpsychiater, om niet te spreken van de Verzetsfamilies Cohen, Oudkerk en Asscher - rekent op jou!

Laat deze Übermenschen - in geld, moraal, pretenties, manieren van doen en spreken - niet alleen staan in de dagen van hun ouderdom en zwakte tegen deze ondertekende fuiluh gore smerigug fasjist en terrorisjt! (Ik citeer jouw eigen Asva, anno 1982 tegen ondergetekende invalde, die inderdaad zijn familie-achtergrond niet van zins was door te nemen in het Maagdenhuis tussen de linksfascistische brallers van de Asva, sindsdien in merendeel professor aan UvA in een flutvak, maar wel tegen duizend keer teveel aan salaris, subsidies, extra's en ambtelijke pensioenen als ik.)

Jij bent (lichamelijk) gezond, terwijl Het Voormalig Verzet o.l.v. de mafia-kapo's van de Gemeente Amsterdam, de grage vergassers voor de Amsterdamse harddrugshandel uit naam van De Idealen Van De Februaristaking, die ook jouw lijntjes wit denkpoeder betaalbaar helpen houden, vast rekenen op je, en je trouwens al dekaden lang buitengewoon goed betalen om de Fasjistiese Terroristen als ik kort te houden en op hun nummer te zetten c.q. Jedem das Seine te geven in Amsterdam e.o., maar vooral de mafia en de nabestaanden van prof. David Cohen en prof. Abraham Asscher.

Uit Naam Van De Idealen Van De Februaristaking! (Ik zet het maar sosiejalisties rood in de hoop dat het je moraal wat helpt, meid!)

DOE JE MORELE VERZETSPLICHT EN TOON ONS VOLK AAN WAAROM IK AL 32 JAAR EVIDENT EEN FASCIST EN TERRORIST BEN DIE VERDIENT VERGAST TE WORDEN EN VERDIENT VAN DE UVA VERWIJDERD TE WORDEN VANWEGE ZIJN "UITGESPROKEN IDEEËN".

(*) Dit waren zonder uitzondering allemaal fascisten en terroristen leerde ik aan de UvA, zoals wijlen mijn moeder "een vuile smerige kuthoer" is volgens mijn 1800 fascistiese en terroristiese kampbeulen van de DWI, en wel omdat ik 25 jaar geleden de vaders van Leon Edelaar en Jan Koorevaar durfde aan te spreken op hun schunnig, verdierlijkt, racistisch en fascistisch sadisme tegen Marokkanen en Surinamers.

Behoorlijke Nederlanders doen en zeggen dat soort zaken niet! Behoorlijke Nederlanders zitten al 40 jaar uit naam van de idealen van de Februaristaking in de Nederlandse harddrugshandel, hetzij als handelaar, hetzij als mafia-maat, hetzij als bestuurlijke c.q. bureaucratische zéér gewillige S.S. - "Schütz-Staffel" - van de Nederlandse drugsmafia.

Dat is dan ook VEEL winstgevender, en bovendien in Neerland evenveel keren moreler en integerder als het illegale drugseuro's oplevert aan drugsfascistiese bestuurlijke Nederlandse bestuurlijke vergassers en terroristen van en voor de Nederlandse drugsmafia (die voornamelijk bestuurlijk is, en waarvan de top bestaat uit de top van het gemeentelijk bestuur van Amsterdam plus de top van de mafia-maten van Amsterdam).

(**) ALLEMAAL persoonlijk door mij aangesproken tussen 1999 en 2002; ALLEMAAL persoonlijk bezig geweest mij de dood in te drijven ten behoeve van de Amsterdamse harddrugsmafia en de daarvoor al dekaden zeer gewillig uitvoerende burgemeesters, wethouders en burocraten van de drugs mafia van Amsterdam.

(***) Wie vindt dat ik deze arme in eigen ogen o zo integere directrice wat hard aanpak moet haar maar vragen het telefoongesprek dat ik met haar voerde af te draaien.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail