Nederlog

 

9 juli 2009

 

 St. Augustinus vond het ook

 

     How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.      
      -- Anne Frank
  Give me chastity and continence, but don't do it now.
      -- St Augustine, Confessions

A dialecticis libera nos, Domine.
(= "From logicians free us, oh Lord").
   The most blessed Ambrose.

Ik ben veel te beroerd en heb veel te veel pijn (dank jullie wel, Chiel van Eendenburg en Wim Schreuders) om veel te kunnen doen, maar het gaat een ietsje beter, tot groot leed van de gelinkten, die het naar mijn stellige mening op mijn leven hadden en hebben voorzien. (Zie ME in Amsterdam. Chiel van Eendenburg is, in tegenstelling tot wat hij tegen mij loog, al sinds begin 2008 betrokken daarbij door mijn grage kampbeulen van de Amsterdamse Ombudsman.)

Ondertussen lig ik veel in bed en als ik niet teveel pijn heb of te moe ben om te lezen dan lees ik, of beter gezegd: herlees ik, want ik wil wel bekende kwaliteit en geen moderne rotzooi.

De afgelopen dagen was dat niet zozeer St. Augustinus als wel in Paul Vincent Spade's uitstekende A Survey of Mediaeval Philosophy, waarvan u de tekst in pdf (1.7 MB) onder de link vindt.

Een en ander bestaat formeel uit twee delen en is het resultaat van zeer veel werk en kennis: Een overzicht van Paul Vincent Spade als zijn titel belooft, gevolgd door een fikse hoeveelheid middeleeuwse filosofische teksten in uitstekende vertalingen. Spade is professor emeritus in de Middeleeuwse logica en filosofie, met een uitstekende site, met nog veel meer vertaalde teksten, en wel hier: Mediaeval Logic and Philosophy.

Spade's teksten staan vol met allerlei aardigs en scherpzinnings; zijn goed geschreven en beredeneerd; hij weet ook behoorlijk veel van moderne wiskundige logica, en ik kan u verder niets slechts over hem vertellen behalve dat hij - tot mijn verbazing - een bewonderaar van Sartre is of was, en dat hij heel af en toe nog wel eens iets nogal onzinnigs mag schrijven, zoals

And if you think that scientific principles are somehow a better basis against which to measure your philosophy than theological principles are, I suggest that this simply betrays a rather parochial bias in favor of the period in which you live. It means that you are more concerned with the scientific, and therefore ultimately pragmatic success of predictions (good heavens, no one dares any more to say that science aims at real truth, much less that it has actually achieved it!) than you are with the salvation of your soul. Do you have any nonquestion-begging reasons for preferring the one to the other? (*)

Well... science means knowledge; the real motivation of real scientists is truth and understanding of natural reality, not monetary or social success (outside the UvA, that is); one of the fundamental differences between science and theology is its relation to evidence; and one other fundamental differences between science on the one hand and theologies and wordly philosophies of all kinds on the other, is that only science produces a working technology of humanly created artefacts whereas theologies and wordly philosophies of all kinds tend to have no working technologies other than the classical ones of deception, lying, hypocrisy, police, imprisonment and torture.

Tsjee... daar slipte ik zomaar in het Engels. Ik laat het maar staan, want als u het citaat begreep, dan begreep u mijn Engels ook.  (*)

Kortom, ook Spade schrijft weleens onzin, in mijn ogen, maar er staat veel fraais, leerzaams en grappigs tegenover, zoals

Let us just agree that the preferred spelling is 'mediaeval', not 'medieval'. 'Medieval' is perfectly correct, but uncouth. The people who use it probably also write 'esthetics', and can therefore be dismissed without further consideration.

Hij legt overigens ook uit waarom - "miedeejievel" en niet "miediejievel" - ondanks de TaalUnie, die z'n discipelen en geestelijke gelijkwaardigen ook in de VS heeft: omdat het beter aansluit bij goed Latijn en bij eeuwenlange geaccepteerde terminologie.

Er zijn ook redelijk wat aardige wetenswaardigheidjes als de volgende in Spade's teksten:

Also, although this is hardly Scriptural, the Latin pagan author Petronius, in his Satyricon (section 71), has Trimalchio describe the kind of epitaph he wants (..):

Here rests C. Pompeius Trimalchio Maecenatianus. The rank of sexvir was given him in absentia. While he could have been a member of all the clubs in Rome, nevertheless he didn't want to. Pious, strong, faithful, he rose from little, left behind three hundred sesterces, and never listened to a philosopher. Farewell, you too.

Kortom, mocht u meer willen weten van echte filosofie en logica, dan is Spade een aanrader. In zijn eigen termen:

So, gentle reader, even if you have already been tainted by the influence of the ahistorical Philistines, still it is perhaps not too late to save yourselves. Throw off your old prejudices!

Broaden your horizons! Read on!

In A Survey of Mediaeval Philosophy, wel te verstaan.

Mijn gezondheid blijft overigens heel beroerd, en mijn pijn evenredig, maar als een en ander morgen toe mocht reiken, Deo Gratia en niet dankzij de niet-bestaande Nederlandse rechtsstaat, dan zal ik dan een papieren brief van prof.mr.dr. Marius Job Cohen die ik mocht ontvangen pogen te behandelen, alreeds de tweede keer in mijn Untermenschlich 59-jarig bestaan in zijn Heilstad voor de Mafia dat ik deze zeer vererende genieting van de bermensch van Amsterdam mocht ondergaan. En U moet maar denken, met even grote dankbaarheid als mijn hart doorleeft: Daarvoor hebben Uw Vader en Uw Grootvader Hun Leven Veil Gehad in Duitse concentratiekampen.

Ik bedoel: Dat ik vergast en van de gemeentelijke universiteit getrapt mocht worden in Amsterdam, en 21 jaar voortdurend pijn, armoede, vernederingen en pogingen mij de dood in te drijven van de zijde van de duizenden sadistische en mafiose burofascisten van Amsterdam mocht ondergaan, natuurlijk.

Vandaar ook mijn titel, mede in verband met mijn serie de Aabb-mensen; het deel ME in Amsterdam Konklusies; en de beestachtigheid die in alle mensen schuilt, maar het meest in burgemeesters en wethouders van Amsterdam, want het gaat om de menselijke vrije wil en de menselijke slechtheid, waarover St. Augustinus diep en overwegend zinnig peinste en dat Paul Vincent Spade fraai uitlegt, met passages als deze betreffende

a very curious passage in Augustine's Confessions, which you will be reading soon if you have not already started it. (**) The passage is in Book II, Chs. 4-10. One night in his sixteenth year, it seems - that is, when he was fifteen years old - Augustine and some comrades stole some pears from a neighbor's tree. Augustine describes this episode, and then goes on for several chapters wailing over the evil of this deed. It is a striking passage!

En Augustinus was ook een groot schrijver, zoals u zelf zou kunnen verifiŽren door zijn Confessions te lezen. (Ik las een Engelse vertaling en raad u dat ook aan, omdat Engelsen dat meestal beter doen dan Nederlanders, in mijn ervaring.)

Maar terzake: Wat bewoog St. Augustinus zo treffend en pagina's lang te jeremiŽren over die paar peren? Dit:

Now it is easy to read these chapters and miss the entire point. One is usually struck by the contrast between the relative triviality of the crime and the degree of Augustine's apparent feelings of guilt. And it is all the more odd because Augustine is writing the Confessions as an old man, many years after the deed he reports. Has he been cultivating those guilt feelings for all those years? Is this the result?

This passage is therefore sometimes cited as evidence for the morbidity of the Christian religion. It turns insignificant escapades into mortal sins, condemns people to infinite punishments for finite crimes, and in general fills you with needless guilt and worry.

But that is fundamentally to miss the point of the passage. If you read the passage carefully, it is clear that what Augustine is dwelling on is not the supposed enormity of the crime. Rather it is the fact that he did it in full consciousness of what he was doing. He insists that he was not overwhelmed by the delicious attractiveness of the pears; they weren't even very good pears, and they threw them to some pigs. It was not that they were hungry, so that their judgment was clouded by the needs of the flesh. No, they weren't hungry. And besides, they didn't even eat the things. The point of the passage is precisely that there was nothing that clouded Augustine's mind in this case; he saw exactly what he was doing, and knew it was wrong. Not that it was horribly wrong; that is not the point. But it was wrong, and he was fully conscious of that fact.

In short, the real point of the passage, what strikes him about the deed, what makes him go on for seven whole chapters, is the fact that Socrates was wrong! It is simply an empirical fact that people sometimes do knowingly do evil. Augustine himself did it!

Net als prof.mr.dr. Marius Job Cohen en zijn mafiose rotgenoten in B&W van Amsterdam en de bureaucratie van Amsterdam - die bovendien, sterker nog, in de grote meerderheid van de gevallen hun bestuurlijke posities hebben omdat zij evident genieten van het zichzelf te bevredigen en verrijken middels het pijnigen, uitbuiten, voorliegen en bedriegen van anderen.

Zoals De La Boťtie de mensheid ook leerde, en ik prof.mr.dr. Marius Job Cohen in 2003 -- die mij dus veel liever martelt en doet martelen dan mij gewoon te woord te staan over zijn eigen schunnige mafia-misdadigheid, ondanks hem toen reeds een jaar bekende brieven van Amsterdamse professoren over mij als deze. (Zie ook ME in Amsterdam Konklusies, Chiel van Eendenburg.)


P.S. De links op mijn site werken nog steeds niet allemaal, vooral niet in indexen, en dat moet ik nog in orde brengen. Maar minstens 90% hoort te werken, dat wel.

(*) Nog iets, voor wie zich makkelijk door een rhetorische prof laat vloeren: IEDERE gegeven reden is in beginsel "question-begging" (in de zin dat het legitiem is naar redenen, evidentie, toepassingen, illustraties, analogieŽn etc. te vragen), en overigens wordt de zaak uitstekend behandeld door W.K. Clifford in The Ethics of Belief (met mijn noten).

(**) Als u een student zou zijn in de cursus middeleeuwse filosofie van Spade waaruit ik citeeer en die u hier vindt: A Survey of Mediaeval Philosophy, en die alleszins de moeite van het aandachtig doorlezen zeer veel meer waard is dan bijna alle twintigste-eeuwse filosofie die ik las.

\Maarten Maartensz

        home - index - top - mail