Nederlog

 

6 juli 2009

 

Poetin's Rusland

 

How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.      
-- Anne Frank

Ik ben veel te beroerd en heb veel te veel pijn (dank jullie wel, Chiel van Eendenburg en Wim Schreuders) om veel te kunnen doen en lag vrijwel de hele dag op bed, dus vandaag alleen dit.

Er staat een heel interessant stuk in de papieren editie van de NRC van afgelopen zaterdag van William Browder, ooit groot investeerder in Poetin's en Jeltsin's Rusland onder de titel "Hoe het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken mijn bedrijf heeft leeggeroofd".

Het is een getuigenisverklaring van Browder voor de Commission on Security & Cooperation in Europe ­ the U.S. Helsinki Commission.

Ik kon het niet op de site van de NRC vinden (ik koop dagelijks een los nummer, om te kijken of ik nog 200 stappen kan lopen), maar hier is een link naar de originele Engelse tekst en een citaat eruit.

I am here today to tell you that Russia is reverting. The investor horror stories that were largely fantastic in the 1990’s are now commonplace. The situation in Russia is going from “bad” back to “horrible” ­ and it will be more than just investors who lose out in this process.

If there is one image I want to leave you with today, it is this. In most countries of the world, the spheres of business executives, government officials and criminals don’t typically overlap. In Russia, these three groups have become essentially indistinguishable. All too often in today’s Russia, there is no contradiction in someone being a business executive, senior government official and crime boss all at the same time.

Zie - bijvoorbeeld ook mijn Het Marxisme-Leninisme-Poetinisme en Economie: China en Rusland van eerder dit jaar.

Trouwens... Browder is wat optimistisch, dunkt mij, want in Amsterdam en Nederland is het ook zo, zij het met een paar niet zo heel wezenlijke verschillen: Veel meer welvaart; een veel beter geregisseerde schijn van fatsoen; minder geweld; en een minder grote overlap tussen misdaad en bestuur, behalve (i) in Amsterdam en (ii) het feit dat het totale Nederlandse bestuur al zo'n veertig jaar weigert de eigen wetten te handhaven in zake de zo buitengewoon winstgevende door de bestuurders gedoogde drugshandel. (*)

En ook moet u meewegen dat in Nederland de bestuursélite van Jeroen van der Veer (uiterlijk, ogen en haarlok als Hitler, maar geen snor, tot nu toe) 10 miljoen euro per jaar verdient c.q. meent daar het grootste morele recht op te hebben.

(*) Ze weigeren de eigen wetten te handhaven - waar ze voor aangesteld en vorstelijk betaald zijn - want als je als wetshandhaver de wet niet handhaaft, en daar veertig jaar mee doorgaat, en door kan gaan, zodat tegen huidig tarief ieder jaar tussen de 20 en 50 miljard euro's aan soft en hard drugs illegaal kunnen worden omgezet, ieder jaar weer opnieuw, dan is dat niet omdat je de wet niet "kan" of niet "kon handhaven, maar omdat je de wet EN niet wilt en niet wilde handhaven EN geen ontslag wil nemen, noch hoeft te nemen van je politieke en bestuurlijke vrienden of parlement of gemeenteraad (gevuld met politieke vrienden happig op bestuurlijke en politieke functies).

Mijn stelling is dan:

Dat is dan alleen omdat je én totaal boven de wet meent te staan, veertig jaar lang, ook met veertig jaren recht en reden voor die mening, én persoonlijk van de bestaande situatie gigantisch meeprofiteert, al zal dat alleen bewezen kunnen worden door de Bestuursdienst en B&W van Amsterdam voor onderhoud van hun nagels en goede gesprekken met de collega's van Teeven en Van Riessen van de Syrische AIVD te laten voeren.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail