Nederlog

 

5 juli 2009

 

Serge Lang vond het ook

 

How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.      
-- Anne Frank

Ik ben veel te beroerd en heb veel te veel pijn (dank jullie wel, Chiel van Eendenburg en Wim Schreuders) om veel te kunnen doen en lag vrijwel de hele dag op bed, maar omdat mijn oog er op viel een citaat, heel typisch van een man die niet wil deugen, volgens Onze Nederlands Moraal:

I don't like the nonsense that passes for rational discourse so often in our society. I am very much bothered by the inaccuracies, ambiguities, code words, slogans, catch phrases, public relation devices, sweeping generalizations, and stereotypes, which are used (consciously or otherwise) to influence people.

I am bothered by the inability of many to recognize these for what they are. I am bothered by the way people fudge issues, or are unable to clarify them, sometimes because they are inhibited by "collegiality" and other forms of intimidation (sometimes subtle, sometimes not). Most people put up with the nonsense without doing anything about it (unable or unwilling, for whatever reason - inertia, lack, of energy, lack of interest, lack of time, etc.), often falling into cynicism and despair.

I am bothered by the misinformation which gets disseminated uncritically through the media and by the obstructions which prevent correct information from being disseminated. These obstructions come about in many ways - personal, institutional, through self-imposed inhibitions, through external inhibitions, through outright dishonesty, through incompetence - the list is a long one.

I am bothered by the way misinformation, disguised as scholarship, is used in social, political, and educational contexts to affect policy decisions.

I am bothered by the way misinformation is accepted uncritically, and by the way people are unable to recognize it or reject it.
                                                              
                                                                   Serge Lang

Voor wie niet weet wie Serge Lang was:

Een wiskundige, en ik citeer uit zijn biografie in de uitstekende reeks biografieën van wiskundigen op de website van St. Andrews university. (Ik kende hem al van uitstekende teksten over  calculus en over algebra.)

Hij formuleert een buitengewoon verwerpelijke mening - zo leerde ik aan de Universiteit van Ansterdam, en via de media - want het getuigt van geen enkel respect voor de grote democratische meerderheid van ons volk, onze geleerden, onze politici en onze publieksvoorgangers.


P.S. Hoe leerde ik dat dan aan de UvA? Bijvoorbeeld zo:

3.    Uw uitgesproken gedachten over het peil van bestuur, onderwijs en onderzoek aan deze universiteit, alsmede over haar bestuurders en medewerkers zouden o.i. aanleiding voor U moeten zijn deze universiteit de rug toe te keren om vervolgens te trachten aan een andere universiteit in binnen- of buitenland af te studeren. Het ontgaat ons om welke reden U nog prijs stelt op een - afgedwongen - diploma van deze instelling al dan niet gepaard gaande met een studievergoeding c.q. smartegeld ten behoeve van Amnesty International.

Wij gaan dan ook niet op uw verlangens in.

Hoogachtend,
het College van Bestuur

drs. R.H.T. Bleijerveld..........................................drs. J.K.M. Gevers
secretaris van de universiteit..........................................voorzitter

Mijn misdaad - meer specifiek - was dat ik 39 Vragen had gesteld, en minimaal 16 wetenschappelijk stafleden van de Faculteit voor Wijsbegeerte hadden bevonden dat dit niet de juiste Politiek Correcte vragen waren (dan en daar, in deze époche, context, situatie, stad, maatschappij, faculteit, universiteit en land) en zeer evident, dus ook met sanctie van het College van Bestuur, "een smerige fascist" en "een vuile terrorist", want dat riepen zij mij toe na mij als spreker genodigd te hebben en een discussie verloren te hebben.

Na deze woorden had ik - mede omdat prof.dr. Frans Jacobs was begonnen te sissen: "We gooien je van de universiteit af! We gooien je van de universiteit af!" - ook nog de gore fascistiese moed na die woorden het spreekgestoelte te verlaten en niets meer te zeggen.

De Leden Van Het Comité Van Aanbeveling van Ons Aller Verzetsmuseum  genieten er nog dagelijks van, in hun ontmoeting op De Kring!

Dat waren nog eens tijden! Hoe aan de UvA het fascisme en terrorisme nog in 1988 heldhaftig, vastberaden en barmhartig de kop werd ingedrukt!

De fascistiese vijand alsnog verslagen door Onze Eigen Trotse Verzetshelden van de Faculteit voor Wijsbegeerte en verwijderd uit het midden van de anti-fascistiese Universiteit van Amsterdam door het verzetsheldhaftig College van Bestuur!

Ik vind dat hun portretten opgehangen verdienen te worden in Het Verzetsmuseum, in Een Erehaag van Portretten van Nederlandse Helden Van De Geest En De Moraal, dus tussen (pardon, prof.dr. Fasseur, want ik maakte u wel eens mee:) onder de De Leden Van Het Comité Van Aanbeveling van Ons Aller Verzetsmuseum, allen voorzien van passende karakteromschrijvingen en bijpassende iconen en symbolen.

Mag ik daar binnenkort persoonlijk op aandringen bij de zeergeleerde historica en directrice van Ons Aller Verzetsmuseum?

Het is te hopen, maar ik neem er geen gif op. (Gelukkig is daar echter (nog) het internet, dat zoveel mogelijkheden tot publicatie biedt, en zeer stimulerend kan werken, al blijf ik voor het moment fysiek zeer beroerd, waarvoor ik ook De Leden Van Het Comité Van Aanbeveling van Ons Aller Verzetsmuseum, allen Verantwoordelijke Burgers immers, zielsveel voor dank bij deze.)

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail