Nederlog

 

1 juli 2009

 

De opening van de site behoort weer te werken

 

Ik deel het u maar mee, daarover tevree maar overigens hondsmoe en met pijn vanwege ME.

Maar het is alweer iets beter dan het was en zolang er taal+logos is - "In den beginne was De Rede" - is er leven, lijkt het.

P.S. De opening van de site - en ik hoop dat het voor u werkt, maar in Firefox werkt het voor mij.

Citaat van de dag met link van de dag:

"En al zal men het niet zo gauw geloven: Toch is het waar: het zijn altijd maar vier of vijf mensen die de tiran staande houden, vier of vijf man die het hele land in horigheid houden. Altijd is het zo geweest dat vijf of zes mensen de aandacht van de tiran hebben, die uit zichzelf naar hem zijn toegegaan of die hij heeft laten komen om medeplichtig te zijn aan zijn wreedheid, de gabbers bij zijn pleziertjes, de pooiers van zijn wellusten en de deelgenoten van de buit van zijn plunderingen. (...)
   Die zes hebben zeshonderd anderen onder zich die meeprofiteren. En de zeshonderd zijn voor hen hetzelfde was de zes zijn voor de tiran.
   Deze zeshonderd hebben zesduizend anderen onder zich, die ze in staatsdienst hebben verheven en aan wie het bestuur van provincies of het beheer van de duiten hebben gegeven, opdat zij de handlangers van hun hebzucht en wreedheid zijn(...)" (p.43)

Etienne de la Boetie

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-+++