Nederlog        

   28 april 2009

 

"Publiek, ik veracht u met groote innigheid"

 

Heel af en toe barst ik in een spontaan schaterlachen uit.

Gisteren gebeurde me dat vanwege Multatuli, als boven geciteerd, en ik leg het onmiddellijk uit, want ik noemde het gisteren al.

1. De gulle lach van Multatuli
2. Ter geruststelling
3. Bedenkinkje

1. De gulle lach van Multatuli

In het eerste jaar van zijn schrijverschap genoot Multatuli grote faam, omdat "men" (eigenlijk, in de Neerlandse praktijk: vooral de voor publiek schrijvende dominees) vonden dat hij, in Van Lennep's woorden, met "Max Havelaar" een

"bl.. mooi boek"

geschreven had, een fraaie roman, over een wat heikel onderwerp, die toch heel stichtelijk was, op het eind na dan.

Nadat "men" (enigszins) begrepen had dat Multatuli het boek vooral vanwege het eind geschreven had en in veel meer en nogal anders ge´nteresseerd was dan in Nederland doorgaan voor Een Groot Vaderlands Schrijver verliep de vreugde snel, zoals bij Multatuli de aanvankelijke opgetogenheid over zijn snelle faam snel plaats maakte voor irritatie en vervolgens verontwaardiging - omdat bijna niemand echt  ge´nteresseerd was in de echte feiten, in het lijden van de Javaan, in het leed van Multatuli en zijn familie, of zelfs maar in enige bewijzen voor zijn beweringen.

Nu had ikzelf, tot voor het afgelopen weekend, voor de meeste hoofddirectories van mijn site 3 Google-punten en voor Nederlog 2. Dat dankt de site aan makers van andere sites die ernaar linken, en aan het belang dat Google aan die sites hecht. Sinds het afgelopen weekend hebben alle hoofddirectories van mijn site precies 0 punten, evenals Nederlog.

Hallo lezers en lezeressen!

Toen ik dat bevonden had - ik heb een aristocratische geest en kan tegen een stootje - moest ik heel hard lachen, en zocht onmiddellijk in de boekenkast naar dit citaat uit Minnebrieven (einde eerste hoofdstuk) om te kijken of ik het me goed herinnerde:

Koopt en betaalt, gy allen! Ik heb genoeg geleden om den toon te uiten, dien ge zoo gaarne hoort! Ge hebt my genoeg belogen, gelasterd en gemarteld, om wat terug te eischen voor uw gemartel, voor uwe laster en uwe leugens!

En als ge dan tevreden zyt met de toonhoogte van de gil, dien ge me trapt uit de borst ...

Zeg dan als gister, als eergister, als vroeger:

Wat schryft die man aardig! Vrindje, ik geeu er zˇˇveel voor 't vel, zˇˇveel voor 't liedje! Zing nog wat! Schryf nog wat! Praat nog wat!

Publiek, ik veracht u met groote innigheid.

Daarna kwam het nooit meer Úcht goed tussen Multatuli en zijn Neerlandse tijdgenoten en had hij het lang buitengewoon moeilijk zelfs maar te overleven zonder bij gelegenheid te moeten hongeren. (Ik tel mijn zegeningen.)

2. Ter geruststelling

Mij verbaast het dus niet echt dat kennelijk diverse personen die naar mijn site gelinkt heb, omdat ik zo aardig schrijf, kennelijk allemaal binnen 24 uur dezelfde Neerlandse gedachtegang doormaakten, in grote menselijke solidariteit.

Dag linkers! Het staat allemaal al in en onder de ideen 74, 136, 276 en 374, geachte eertijdse bewonderaars! Of nee...

... want ik leef in het moderne Neerland, dat inderdaad verhardt:

Als u bang bent met mij in verband gebracht te worden door Job Cohen en de zijnen of voor een proces tegen mij vreest dat door de gemeente Amsterdam geinitieerd wordt vanwege wat op mijn sites staat, dan hoeft u zich echt niet ongerust te maken, want ikzelf (die daar Úcht belang bij heeft, namelijk) schat de kans op minder dan 1 op de 10.000, helaas.

Waarom?

Kortweg, in alle bescheidenheid:

Omdat ik zo zeer de waarheid heb geschreven, zo vaak gelijk heb gekregen en zo goed schrijf, bij gelegenheid, zelfs bij behoorlijk beroerde gezondheid, althans over wat me raakt of interesseert.

Job kijkt wel uit: Als de gemeente Amsterdam dit dacht voor een rechtbank te kunnen winnen dan hadden ze me allang vervolgd (en behoren te vervolgen): Het staat er voor het grootste deel al 12 jaar, zoals ze als 12 jaar weten.

3. Bedenkinkje

Aan de andere kant....

Hoewel het me dus geheel niet verbaast en hoewel ik over helemaal niets anders denk en voel (*) - en wat ik denk en voel over de gemeente Amsterdam dateert vooral van 2002, vanwege de brief van prof.dr. Molenaar en de gemeentelijke reacties daarop, zoals van mafia-maat mr. Salomons (**) - maar te denken geeft het me wel, namelijk over Nederlog.

Ik heb namelijk maar weinig gezondheid en weinig energie en ik zou graag nog het een en ander over filosofie en logica schrijven, waar ik zinnige ideeŰn over denk te hebben. 

Misschien dat ik mijn aktiviteiten eens wat moet verplaatsen, met zoveel begripsvolle linkende lezers van waarachtig Kappelmanse gevoelens, nietwaar...

Maar ja, 't zal wel genetisch zijn, troost ik mezelf maar, dus met voldoende tijd en geluk is er wat aan te doen, al zal ik het niet meemaken...

Een zaaier ging uit om te zaaien. (Motto IDEEN) (***)


P.S. Nee, ik ben niet boos: Zie de ideen 74, 136, 276 en 374, en trouwens ook 1112 en 1211 en de links daar. En Ordinary men, en Mens en Kohlberg en Milgram en ... ach ja.

- Myn zoon, let op uw zeggen, meer dan op uw doen, en het zal u wŔlgaan in den winkel dien ik u geven zal naast het kamertjen uwer geboorte.
(...)
Want, myn zoon, aldus is de mensch geschapen, dat hy veel onreins kan slikken, doch geenszins uwe woorden ˛ver onreinheid. (
374)


(*) De Tocqueville, inclusief een odi profanum vulgus et arceo beschreef 't zo, in mijn vertaling (niet die van prof.dr. Ankersmit)

"Ik heb een soort intellectuele voorkeur voor democratische instituties, maar instinctief ben ik een aristocraat, dat wil zeggen dat ik de menigte vrees en veracht. Ik houd hartstochtelijk van de vrijheid, de rechtsstaat, en het respect voor de wet, maar niet van de democratie. Ziedaar het fundament van mijn ziel."

(**) Dit zijn trouwens ook van die elementaire feitjes die me voor iedere redelijke rechtbank gelijk zullen geven, buiten Nederland dan, Nederlandse lezers, uiteraard.

(***) Zoals het Boek der Boeken o.a. schrijft

... waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had; maar toen de zon opgegaan was zoo is het verbrand geworden, en omdat het geen wortel had zoo is het verdord. En het andere viel in de doornen, en de doornen wiesen op en verstikten het, en het gaf geen vrucht.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail