\

 

     Nederlog        

   27 april 2009

 

Nawoordje: "Een rilling ging door de wereld"

 

(*)

De provider van mijn site - niet xs4all - levert een gratis statistiek-programmaatje op dat me desgewenst wat site-gebruiks-informatie oplevert, en waarvan ik ondertussen geleerd heb dat ook dat programmaatje z'n zwakheden heeft, als alles onder de zon (behalve B&W van Amsterdam natuurlijk, waarin u alleen übermenschen en halfgoden kunt treffen, natuurlijk):

Als er plotseling véél meer gebruikers zijn dan slaat het een paar dagen op tilt en registreert helemaal niets meer.

Wel... gisteren laadde ik een wat vage beeltenis (**) van mijn bijna 2 meter lange zeer verouderde, vrijwel gebroken, bijzonder minderwaardige (in Amsterdam e.o. en vooral onder grachtengordel-wetenschappers van de UvA, die allemaal zeer integer weten, en ook graag mogen zeggen, hoewel tegenwoordig niet meer voor camera's, dat ik al dekaden lang een overtuigde fascist en terrorist ben, met de allerverwerpelijkste normen en waarden), uitermate wanstaltige, gruwelijke en nauwelijks menselijke gestalte, ja zelfs met mijn krullen in de war, en om 19.59 gisteren, feitelijk bijna 3 uur vóórdat ik erin slaagde deze vage beeltenis behoorlijk zichtbaar te maken, hadden de servers van mijn site in een paar uur 57 MB aan verkeer naar 83 landen (deze maand) verstuurd, en waren daarna, samen met dat statistiek programmaatje, en alsof het waarachtige lijders aan ME zijn, in elkaar gezakt.

Het voorziet kennelijk in een diep gevoelde wereld-behoefte, al kan ik daar op dit moment geen maat van nemen, zal ik maar zeggen.

Wel, met enig geluk en gezondheid vindt u later vandaag een mailtje voor één van de allermoedigste, allerprincipieelste, allerintegerste, allermoreelste, allereerlijkste advocaten van Nederland, en wel - 'tut, tut', ho, ho - aan mr. Chiel van Eendenburg, waarvan ik u nu al kan vertellen dat hij zulks met een vrijwel extatisch van geluk kloppend hart af zal zitten wachten, heel wel mogelijk (via zijn beminde collega-maten mr. Maureen en mr. Edward) ook met diverse kilo's wit denkpoeder klaar, omdat de voortreffelijke advocatuur van de Amsterdamse Bestuursdienst, zo menschlich-all-zu-menschlich ook, daar al dekaden lang veel behoefte aan heeft, als ze met me te maken krijgen.


P.S. Voor Amsterdamse mafia-maten en hun families: Ik heb deze vordering ook persoonlijk op alle genoemden én hun families én hun nabestaanden, omdat ik het geld hard nodig heb, véél pijn heb geleden, en niets menselijks mij vreemd is. Waarom een menselijk monster als Nora Salomons zéér welverzorgd uit gemeente-belastingen op de Leidsegracht mag wonen ontgaat mij bijvoorbeeld geheel, maar ik las dan ook wel eens wat filosofie en ethiek, en had heel ongebruikelijke ouders en grootouders, wat geheel niet pŕst in Amsterdam, tenzij men daar wethouder of burgemeester is, maar dat kan iemand met mijn minderwaardige aanleg en afkomst nooit worden, in Amsterdam. (Ik mŕg van de moderne Nederwet - zolang ik geen BN'er ben, natuurlijk - zelfs niet meer denken of zeggen, dat ik iets beter zou kunnen of begrijpen dan om het even welke Neerlander ook, want dat is geheel in tegenspraak met de Echt Neerlandse Trots Geest Van Gelijkwaardigheid, waar een übermenschlich genie als prof.dr. Paul Scheffer al dekaden lang voor strijdt, geheel integer ook).

Gelukkig maar voor de grote demokratiese meerderheid van alle welmenende Amsterdammers en Noordhollanders, ons aller Trots Demokraties Menselijk Kiezerspotentieel, nietwaar?!

P.P.S. Opgefrist met leerzame gemeentelijke afbeelding cms-1080, ook klikbaar met resultaat als gegeven.

Overigens heb ik in lang niet zo hard gelachen, maar dat leg ik u morgen wel uit op deze plaats, desgewenst natuurlijk: Leer de neerlanders kennen! (De site-teller van mijn priovider is ook nog steeds verstomd bij gisterenmiddag, maar ja.)

(*) Hier stáát toch, illustratief verbeeld: De gemeente Amsterdam zal de burger met geweld of aangifte behandelen, als de burger enig gemeentelijk ambtenaar niet bevalt?

Of zie ik dat misschien verkeert "want het klimaat in Onze Samenleving verhardt, moet u weten"?

(Kan best hoor, want ieder mens ziet wel eens wat verkeerd(s), nietwaar?)

(**) Ik hecht er niet zo aan, houd ook geheel niet van persoonlijke publiciteit, en loop er ook aanzienlijke risico's mee, want geheel anders dan de zo voorbeeldig integere deugdmensen en - vermoed ik, want ze hebben het hard nodig, met de maat van hun intellect, gretige wit neuspoederer-gebruikers-beschermers-behoeftigen van B&W van Amsterdam, krijg ik geen enkele politie-bescherming bij enige bedreiging.

Dat is, moet u ook begrijpen, omdat in Onze Nederlandse Rechsstaat alle maar dan ook alle mensen ge-heel ge-lijk-waar-dig zijn, maar sommige zéér voortreffelijke schier übermenschliche bestuurders en BN'ers nóg een graadje of wat beter, begaafder, beschermings-waardiger, moreler en menswaardiger zijn (blijkt al 20 jaar, in de Neerlandse bestuurs- en betalings- en bonussen-praktijken).

Déze mensen mógen dan ook hun medemensen doen vergassen en met moord laten bedreigen door hun eigen harddrugshandelaren, en wel onder het Neerlands Recht zoals dat in Amsterdam gehandhaafd wordt door - in dit Darwin-jaar! - genetisch zo hoogstvoortreffelijke Leiders als mr.dr. JC en zijn trouwe uitvoerders en neuspoeder-handelaren-beschermers, en de bijzonder loyale, buitengewoon morele, van waarachtige verzetsstrijdersmoed voorziene meesterlijke zéér gewillige dienaren dáár weer van (nog steeds evident lichtjaren verwijderd van mijn minderwaardigheid, vooral in gemeentelijke betaling dan), als mr. Maureen, mr. Edward en mr. Chiel, die zich dagelijks verheugen in het genot van mijn site en de zo vreugdevolle kennis dat ik (toch) nog steeds bestá, hoewel met mate, en zonder de minste persoonlijke bescherming (zo geheel anders dan zéér veel voortreffelijker écht authentieke zwaar integere in Onze Democratische Rechtsstaat zeer veel meer waard zijnde Waarachtige Verzetsheldsstrijders (m/v/bi) dan ik).

Wel, dames en heren: U kunt (zult, gaat, wilt - wat weet een genetisch inferieur figuur als ik, die geen Neerlands Recht studeerde, van de waarachtige motieven en mentaliteit van mafia-maten met meester-diploma?) een en ander vast ook doorsluizen aan uw gewillige Bulgaarse beroepsuitvoerders van De la S. soort, die uw verlangens geheel bevredigend kunnen lenigen tegen slechts een weekje van uw eigen gemeentelijke salarissen.

Graag in één keer door het voorhoofd dan, en ik zal vriendelijk blijven lachen, MEde uit verachting en pijn.

Wat is een mens als ik immers waard in Amsterdam, behalve discriminatie, bedreiging, belastering en belediging door B&W?

NIETS toch: Ik kóst Onze Gemeenschap alleen maar hánden vol geld!!

En ik heb niet eens het burgerlijk fatsoen of de echte Nederlandse moed om daarover te zwijgen, zoals vrijwel 16 miljoen Neerlanders, levend in het trotse besef zelf zéér gelijkwaardig met Shakespeare, Einstein, ja zélfs Cruyff en Hazes te zijn, minus een klein handjevol zelfingenomen menselijk minderwaardige afwijkelingen als ondergetekende!

Daarvoor hebben mijn ouders en grootvaders hun leven immers niet veil gehad, zoals Job Cohen u in zeer vertrouwenwekkende mimiek en bariton in vloeiend ABN uit kan leggen, en zijn en Rob Oudkerk's ouders en grootouders wel.

Toch, Job?

Spreek me eens tegen, o karaktervolle integere generatie-genoot, zodat we er een gezellig publiek debat te Straatsburg kunnen houden!

Juridisch ook! JOUW übermenschlich-meester-dokterlijke VAKGEBIED ook!

Toch, Job?

Zodat de mensheid eens weten kan wat fascisten en terroristen als ik waard zijn, in Het Amsterdam Van De Idealen Van De Februaristaking, vergeleken met Echt Neerlandse Echt Zwarte Echt Vrouwelijke Echte Fotomodellen, bijvoorbeeld, die ook jouw hartje en kruisje zo integer verblijd(d)en, nietwaar?

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail