Nederlog        

   22 april 2009

 

Memento ME

 

Ik heb er op 4 april al aandacht aan besteed, maar doe het hier nog eens:

Er is een 'Erken ME' petitie die u kunt tekenen, was het alleen al omdat veel mensen met sinds dekaden erkende fysieke, invaliderende ziekte het feit of de ernst of de behoorlijke behandeling van hun ziekte door - vooral - uitkerings-ambtenaren en keurings-artsen in Nederland niet erkend krijgen en niet de hulp krijgen waar ze recht op hebben.

Kijk maar:

Artikel 25 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:

  1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.

En het gaat hier niet alleen om mij maar om zeer veel meer mensen met ME, inclusief patiënten die heel anders over de wereld of Nederland oordelen dan ik. Toch ziek, toch geen hulp.


P.S. Zó, daar heb ik me lekker kort van afgemaakt en hoeft u (gelukkig) niet lang over mijn proza na te denken - als u de petitie al tekende, wat mij betreft anoniem, en is het niet voor mij (die immers een slecht mens is (*)) dan vanwege de ME van anderen.

Toch doe ik wel iets vandaag met de site, al weet ik niet hoeveel van de lezers van Nederlog dit interesseert:

  • Ik probeer vandaag - xs4all draait al 3 weken behoorlijk voor me, tot mijn verbazing: 'een nieuwe lente, een nieuw geluid'? - de Class Comments voor Squeak op te laden.

Ik zeurde - voor veel lezers van Nederlog, ongetwijfeld, die maar moeten bedenken dat ik niets van voetbal weet, geen postzegels verzamel en proberen moet mijzelf onledig te houden, als ik daar wat energie voor heb, bij gebrek aan TV en de daarvoor benodigde hersens - eerder over Rosa.

Wel... Squeak is een open source Smalltalk systeem dat al 13 jaar ontwikkeld wordt en waar ik 5 jaar geleden, omdat ik niet geïntegreerd mag zijn in de Nederlandse maatschappij van mr.dr. Cohen en zijn voorgangers, behalve als glassnijder, en geen TV heb enzo, het begin van een helpsysteem voor Squeak geschreven in wat frisse weken of maanden (en ik schrijf altijd snel als ik schrijf, en daarom - ook - ben ik lang zo bekend niet als Mulisch, die dan ook universeel geniaal is), dat ik op mijn site gezet heb, en sindsdien nauwelijks naar omgekeken heb.

Het blijkt behoorlijk wat internet-verkeer te hebben en maar liefst vier punten bij Google te hebben, wat voor een site als de mijne en een onderwerp als programmeren veel is, al geldt het een paar andere onderdelen ook.

Ik zet de Comments er nu maar weer op, die ik er diverse jaren geleden afhaalde omdat ze - verre van - af zijn, maar de html-struktuur is er dus in ieder geval, en het begin is ook gemaakt, en Squeak Help schijnt redelijk wat mensen die in Squeak geïnteresseerd zijn - daar zijn er ook véél meer dan voor Rosa, maar ja - deugd te doen, en vandaar. (**)

En ik schreef "probeer vandaag" omdat het een flinke onderneming is in ftp, zodat het feitelijk best tot morgen zou kunnen duren om volledig gelukt te zijn.

Verder zie Over goedwillendheid en het internet en trouwens ook Nog wat over de NRC, allebei van vorig jaar en trouwens ook omdat ik het niet in mij heb om te Werken om te leven; leven om TV te kijken bij gebrek aan daartoe benodigde hersens. Helaas!

Er wordt wat afgeleden op de wereld en het komt vaak door menselijke gebreken! Ook dat nog! En ieder mens is z'n eigen liefste vijand - en de mensheid idem.

(*) Dat staat boven alle écht Neerlands-redelijk-rationele twijfel vàst en is dan ook vastgesteld door - maar liefst - een inquisitie van 16 Amsterdamse aangestelde universitaire filosofen, reeds 21 jaar geleden op 24 april 2009 aanstaande, en bekrachtigd door het College van Bestuur. En B&W van Amsterdam vinden het ook, en zwijgen daarom sindsdien ook al 21 jaar stil, opdat ik maar in armoe pijn kan blijven lijden.

"Hè, dat grievende taalgebruik van u, in ons beschaafde landje ... daar deugt niets van, en daarom heeft u geen recht uw rechten uit te oefenen. Wie niet horen wil moet voelen! In Amsterdam! Daarvoor hebben uw ouders en grootouders immers hun leven voor veil gehad!"

"Hmm... zei Tom Poes", ik begrijp het allemaal wel: "U kunt niet goed genoeg kruipen in Onze Nederlandse Rechtsstaat. Stramme knieën, misschien, what with ME? Tja..."

(**) En mócht u kijken en bevinden dat Squeak Help elementaire html is: Dat is om het allemaal in Squeak te kunnen laden, en de opgenomen code met één of twee klikken uit te kunnen voeren. (Ja, dat kan allemaal, en daar is het eigenlijk voor bedoeld.)

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail