Nederlog        

   7 april 2009

 

Enigszins troostvolle overpeinzing (totalitaire praktijken)

 

"We are never so happy or so unhappy as we think."
   (La Rochefoucauld)

Man is wicked and unhappy; everywhere prisons, hospitals, gibbets and beggars; history, properly speaking, is nothing but a collection of the crimes and misfortunes of mankind.
    (Bayle)

Ik heb vrijwel de hele dag in bed gelegen, vanwege de inspanningen van de afgelopen dagen - met ME betaal je altijd achteraf, en vind je dan ook uit hoeveel, want dat kan variren: ik geloof dat het deze keer meevalt - maar ik haalde wel een krant en realiseerde me dat ikzelf nog zeer van geluk mag spreken, met mijn pijn en armoede n de mogelijkheid - tot zover: tel uw zegeningen - althans te kunnen schrijven wat ik wil en denk.

Twee algemene aanleidingen hiervoor staan boven (en Bayle deed trouwens wat Descartes zei te doen: vooronderstellingen kritisch onderzoeken, met een logische geest, en zonder vooroordelen, voorzover mogelijk: het resultaat is ontluisterend voor veel filosofie en nog veel meer theologie) en hier zijn twee meer concrete aanleidingen uit de NRC van heden op dezelfde pagina.

Onder het kopje 'Artsen bij martelingen CIA':

Medisch personeel is nauw betrokken geweest bij de martelingen van veertien belangrijke buitenlandse gevangenen door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA.
(...)
Walid bin Attash hing wekenlang in de boeien aan een plafond, waarbij hij met zijn voet maar net de grond raakte. Een persoon mat elke dag zijn been op, klaarblijkelijk om het te controleren op zwellingen.

Nu een nder waarachtig olympisch land, hoewel niet helemaal Onze Bondgenoten in The War Aainst Terrrorism, maar toch wel - meen ik - Onze Handelspartner, en ook al gemeld in de NRC 'Door onze correspondent', al zal het vast een andere zijn, gis ik, onder het kopje 'Pak slaag op Allerzielen China':

Sun Wengguang (75), een oud-professor natuurkunde aan de universiteit Shandong, heeft vandaag verklaard dat hij in elkaar is geslagen omdat hij de in onmin geraakte Chinese hervormer Zhao Ziyang herdacht..
(..)
Sinds 1989 is zijn naam taboe in China.
(..)
Sun, die tussen de jaren zestig en negentig van de vorige eeuw veelvuldig werd opgepakt en vastgezet vanwege zijn kritiek op de Chinese leider Mao Zedong, droeg vijf kleine vlaggen waarvan er een de tekst droeg: rouwen om martelaar Zhao Ziyang.

Toen hij het terrein op liep. werd hij gevolgd door een groep mannen die hem vervolgens in elkaar trapten "alsof hij een voetbal was". Het was niet geheel duidelijk wie de mannen waren: stille politieagenten of een knokploeg die door lokale autoriteiten vaker wordt ingehuurd om activisten of ongehoorzame burgers hardhandig het zwijgen op te leggen.

Ik bedoel maar. De rest van de berichten staat in de NRC op de pagina Buitenland, althans in mijn papieren versie van heden, en u ziet hoe bevoorrecht ik ben, in Onze Nederlandse rechtsstaat, en hoe een bijzonder moedig man Sun Wengguang (75) moet zijn, want u mag gerust aannemen, vrees ik, dat hij ervaringen als geschetst eerder had, "vanwege zijn kritiek op de Chinese leider Mao Zedong", als ik Jung Chang's "Wild Swans" of Liu Bunyang's "A higher kind of loyalty" goed begrepen heb, bijvoorbeeld, dat overigens indrukwekkende boeken zijn.

Dat is dus de ene helft van de troostvolle overpeinzing, voor mij althans, in mijn relatief zachte Neerlandse omstandigheden, en helaas niet voor professor Sun, die deed, durfde en dacht zoals maar heel weinig mensen in zich hebben, en als dank in elkaar getrapt werd "alsof hij een voetbal was", en maar moet hopen dat het morgen niet wr gebeurt, of nog iets ergers; en de andere helft is dat tot nu de wereldgeschiedenis gemiddeld behoorlijk gruwelijk is, en desondanks zover is gekomen dat de mensheid nu in beginsel in staat is alle mensen in vrede en vrijheid een redelijk bestaan te kunnen geven, dankzij de voortgang van de echte wetenschap; de hele aarde te kunnen uitroeien, idem; en generaties lang totalitaire terreurstaten overeind te houden, en dat ook steeds makkelijker via computers en electronica, also abermahls die holde Wissenschaft.

De eerste twee zojuist overwogen mogelijkheden zijn historisch nieuw en professor Sun en Liu Bunyang's boek (*) laten zien dat er tot nu toe ook en kennelijk overal, zelfs onder zeer gevaarlijke en totalitaire omstandigheden, individueel en rationeel denkende en redelijk handelende mensen geweest zijn, in sommige gevallen met zr verbazende moed.

Zo is 't ook. Enigszins troostvol is dat wel. (**)


P.S. In Nederland valt het dus wel mee... ja en nee: Ja, gezien het bovenstaande; nee, omdat zowel de letter en geest van de geldende wet als de praatjes van de politici zeer veel fraaier zijn dan de Neerlandse werkelijkheid waarvoor zij zouden gelden is.

Maar 't is waar dat het nog steeds meer wel dan geen rechtsstaat is, en dat er ook nog steeds veel kapotgemaakt kan worden dat althans in beginsel redelijk geregeld is, anders dan in veel andere landen.

U ziet: Ik weet mijn (en uw) zegeningen bij gelegenheid ook wel te tellen. (**)

(*) Vertaald in het Nederlands als "Een kwestie van karakter", maar ik kan mijn kopie helaas niet zo snel vinden - en 't zal wel "Out of Print" (OOP) zijn.

(**) En ik hoop dat professor Sun Wengguang (75) nog heel lang gezond mag blijven - en in vrede en veiligheid de vrijheid heeft te denken, zeggen en schrijven wat hij wil, en alleen met argumenten bestreden wordt. ('t Lijkt mij algemeen wenselijk menselijk n mogelijk, met wat goede wil en verstand, maar 't is waar: Bayle klaagde er al over, en anderen ook. Misschien toch - (75), Handelspartner - enkele seconden van Maxime's Twitter-Tijd waardig?) ()

() Onze Minister van Buitenlandse Zaken twittert namelijk, heb ik geleerd in "'t Oog", dezer dagen, en dat schijnt een moderne internationale intermenselijke communicatieve menselijke extensie van belang te zijn, naar ik verder meende te begrijpen. So apt y-clept! So useful!

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail