Nederlog        

 

   3 april 2009

 

crisis-economie: G20

crisis-economie

Als ik het goed begrepen heb dan is de G20-top in Londen - de twintig rijkste landen ter wereld vergaderden over de economische , met het doel een plan overeen te komen deze te bestrijden - die gisteren plaatsvond succesvol verlopen.

Het is vrijdagochtend, en mijn bronnen zijn de NRC van gisteren en "Met 't oog op morgen" van idem, maar de korte samenvatting lijkt deze:

  • Er is nog steeds gecoördineerd beleid en overeenstemming over de wereld-economie, nu feitelijk van zo'n 80% van de politieke leiders ervan.

  • Er wordt ca. 800 miljard dollar de wereldeconomie ingepompt (dus ruim 100 euro per levend mens).

  • De financiële sector - banken en verzekeraars - zal herzien worden, maar hoe moet nog uitgewerkt.

  • Er zal over een half jaar weer een top plaatsvinden, om voortgang en effect van de genomen maatregelen te bespreken.

Het lijkt me redelijk goed nieuws, voor wie maatschappelijke ineenstortingen wil vermijden, maar wat het uit zal maken staat te bezien, al zijn de beurzen hoger gesloten.

Achthonderd miljard dollar lijkt veel, maar als je het omrekent zoals ik deed en beseft dat het gaat om een gokje van de leiders van in ieder geval 5 miljard mensen om te proberen het afglijden in de maatschappelijke afgrond te stoppen en te keren, dan valt het mee (en als het niet lukt zal het tóch verdwijnen in geldontwaarding).

De NRC opende gisteren met de kop "IMF: Wereldleiders negeren oorzaak " met de twee eerste volgende alinea's:

De leiders van de G20 zouden meer aandacht moeten besteden aan het gezond maken van de bancaire sector. Zo lang nog voor zo'n 1000 miljard dollar aan zogeheten giftige beleggingen 'kwijt' is op de balansen van banken, kan die niet naar behoren functioneren.

Dat heeft Dominique Strauss-Kahn, voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gisteren gezegd. Volgens Strauss-Kahn "hebben de Verenigde Staten gelijk dat ze hun economie willen stimuleren, heeft Europa gelijk dat het strenger toezicht wil op de financiële sector, maar laten ze allebei na om de bancaire sector te saneren."

Ja, dat lijkt me een zinnige analyse, en later op de dag bleek dat er inderdaad plannen zijn de financiële sector - banken en verzekeraars - aan banden te leggen, die echter nog niet uitgewerkt zijn (*), en dat het IMF er 500 miljard bij krijgt om de wereldeconomie te stimuleren c.q. arme landen - IJsland werd genoemd, onder andere - niet geheel tenonder te laten gaan.

Wat de Nederlandse inzet en betrokkenheid aangaat:

Wouter Bos, die kennelijk nog steeds hoopt na zijn ministerschap bank- of Shell-directeur te worden, ook met een commissariaat of 10 à 75, zoals in zijn eigen socialistisch-gearriveerde bestuurderskringen gebruikelijk lijkt, uiteraard ook mèt navenante gelijkwaardige beloningen en bonussen, en die gezegd had de bonussen aan te willen pakken, modulo de Bos-truuk, die erin bestaat in de eerste helft van je zin te zeggen wat je denkt dat je hoorders willen horen, en in de tweede helft het tegendeel, met de ferme toezegging dat dit exact hetzelfde betekent als het eerste deel - "Geloof me, u kunt vertrouwen!" - blijkt een zogenaamd "Herenakkoord" te hebben gesloten met de heren waar hij na zijn ministerschap toe wil behoren: Voor het moment, tot het weer een ietsje beter gaat, zullen de heren "zich matigen".

Hij was er gisteren mee op de radio in "'t Oog" en verhaalde trots dat Timothy Geithner - die als ik het wel begrepen heb van Obama 100.000 dollar per jaar verdient, dus ca. evenveel als de portier van Nout Wellink - er rustig en met belangstelling naar had geluisterd.

Well, Timothy: It's a stinking con-game, but you're smart enough to see this yourself. (It's up to you, for the Europeans can't or won't: no brains, no guts and high hopes to end up themselves as managers.)

En dan was er gisteren ook nog mijn favoriete princeps aller princepsen, de eerste aller premiers, de meest normbewuste en taalgebaafde eersteling aller Leiders, ons aller JP de HP die MP is, die ook in Londen aan mocht zitten én er van mocht verhalen in 't Oog.

Ook hij had er wat van geleerd, zo zei hij, op zijn unnvlgb're wijze, en wel dit: Er zijn er die van stimuleren spreken, en er zijn er die van reguleren spreken, maar wat ons aller eerste van ons allen had vastgesteld, tot zijn grote verbazing en stichting, is dat het

"geen óf-óf is, maar én-én: We moeten stimuleren én reguleren!"

Die zit, zoals u begrijpt - terwijl u paf staat of zit - en u kunt het ook nalezen in "Hier is een reddingsplan voor de economie" (van 25 februari).

Maar goed... ik vat het relevante economische wereldnieuws maar even samen, inclusief wat ons aller Neder-eersteling ervan geleerd heeft, en konkludeer dat het mild hoopgevend is - ik bedoel het G20-resultaat, niet het gestoethaspel van Jan-Peter en Wouter.

crisis-economie


P.S. Het is wel zo dat er véél macht bij allerlei Vadertjes Staat terecht zal komen, en ook zo dat goed toezicht op banken en verzekeraars (u weet wel: de laatsten omvatten die zo integer en verstandig beleggende pensioenfondsen) nodig is dat nog uitgewerkt moet worden, maar ik zie voor het moment ook geen andere weg, want alleen de Vadertjes Staat kunnen het geld ophoesten om de wereldeconomie te stimuleren en hebben de macht de geldgeile bankiers-managers te onderwerpen aan regels die ook voor andere salaristrekkers gelden, die niet toevallig op gigantische kasstromen zitten geparkeerd vanwege hun werk.

Trouwens... ik heb de vakbewegingen nog niet gehoord over winstdelingen voor het personeel, terwijl dat op zichzelf geen onredelijk idee is:

Als de topmanagers jaarlijks "recht" zouden hebben op zo'n drie keer het overeengekomen salaris via bonussen en aandelen (dat schijnt de moderne Norm en Waarde van Onze moderne managers in het Westen), en wel omdat het zo goed ging met het bedrijf c.q. de wereldeconomie, waarom hebben degenen die feitelijk het meeste, het zware en het vuile werk op moeten knappen geen "recht" op een deel van de winst die hun werkt oplevert op de markt?

(*) Gordon Brown, JP de HP die MP is Britse tegenknie, die als minister van Economische Zaken onder Blair medeverantwoordelijk is voor veel economische deregulering, had drie maanden geleden laten weten op deze G20-conferentie een plan te zullen hebben om de hele wereldeconomie en de financiële sector te hervormen, ook in de zin van Bretton-Woods (een conferentie uit 1944, met Keynes, die de na-oorlogse economie beoogde op poten te zetten, en daarin slaagde, in beginsel).

Er was echter geen plan van Brown, en hij lijkt mij zelf ook geheel geen groot licht. Ik vermoed dat ook dit vooral uit de VS zal moeten komen, omdat dit het belangrijkste land is; het diep in de puree zit; bij gratie van het toeval een beter gekwalificeerde groep bestuurders aan de macht heeft dan gebruikelijk is; en het ook het meeste economisch talent rond heeft lopen.

Hoe het zij, het is belangrijk dat de financiële sector effectief gereguleerd en goed en eerlijk gecontroleerd wordt, want de ongebreidelde menselijke hebzucht is, niet alleen bij managers, onstuitbaar en kan niet met akkoordjes met de heren zelf beteugeld worden, zoals Wouter Bos beweert.

Hooligans van allerlei soort matigen zichzelf niet via nobel klinkende beroepen op hun betere ik en hun goede fatsoen, en dat geldt ook voor hooligans in krijtstreeppak: Verbieden, aanpakken en korthouden is het enige dat werkt met dergelijke lieden.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail