Nederlog        

 

   2 april 2009

 

Metrofraude Amsterdam: Superspecialist bedrog ingehuurd


Metrofraude-files

De NRC van gisteren staat vol met onderwerpen waar ik wel iets over zou kunnen schrijven n eerder over schreef in Nederlog, maar mijn energie is eindig, en ik zal zien hoever ik kom.

Om te beginnen dan - "Ik ben helaas Amsterdammer" - de metrofraude. En hier is eerst, bij wijze van inleiding, Multatuli en wel uit idee 307:

Onlangs las ik in 'n klein - dikwyls geestig, en daarom in Holland niet geacht - blaadje, dat de burgery in die stad, stipt genomen, het recht hebben zou te-hoop te loopen, naar 't stadhuis te gaan, en de raadsleden met toebehooren - d.i. met al hun plichtvergeten vroomheid en fatsoenlykheid - het venster uittegooien.

Even als dat blaadje raad ik dit af. 't Mocht eens 'n onschuldigen voorbyganger treffen. Maar hierin ben ik 't met dit blaadje volkomen ns, dat de goeie burgery eigenlyk recht hebben zou tot zoo'n exekutie.

In de NRC van gisteren staat een niet zo lang berichtje onder de titel

 " 'Onvriendelijke' ontvangst wethouder A'dam "

en het is voornamelijk gewijd aan de leugens van Lodewijk Asscher, een wethouder die ervoor stt en ervoor gt dat een mens als ik vergast, met moord bedreigd en waarvan de gezondheid totaal geruneerd mag worden in "zijn" stad, door "zijn" harddrugshandelaars, en "zijn" loyale ambtenaren en hun collega's, en ook - z denken en spreken PvdA'ers immers van nature, als Wouter Bos ook - minstens zo vanzelfsprekend herhaaldelijk van "zijn" universiteit geflikkerd mag worden, door zijn daar leidende, stelende, bedriegende en uitvretende partijkameraden, omdat ik daar al 32 jaar geleden zei tegen zijn partijgenoten waar zijn partijgenoot Jeroen Dijsselbloem in 2008 eeuwige roem en een inkomen op managementsbonussen-niveau voor 't leven en zijn kinderen en kleinkinderen  zal ontvangen (allen wonende in het eigen Dijsselbloem-huis op zijn eigen Dijsselbloem-terp met vrij uitzicht alom: de typische dacha van de typische Nederbestuurder, zal ik maar zeggen (*)), als er geen revolutie komt.

Terzake de leugens van Lodewijkt het leugenbeest. Het stuk begint zo:

De Amsterdamse gemeenteraad heeft de nieuwe wethouder Hans Gerson "op een onvriendelijke manier welkom geheten". Dit zegt wethouder Lodewijk Asscher (Financin, PvdA), de leider van de PvdA in Amsterdam: "Zo ken ik de Amsterdamse politiek niet."

Meneer Asscher - zijn overgrootvader hielp mee bijna 100.000 Amsterdamse (beweerde) joden te vermoorden, dus het spreekt geheel vanzelf dat in het tegenwoordig Amsterdam iemand als hij wethouder is, van Financin, voor de drugsmafia ook - als gearriveerde Amsterdamse bestuurs-fascist en bestuurs-terrorist (hb ik aan de UvA geleerd dat ik zou zijn o.a. vanwege mijn Vragen: Dat MOET jij dus wel zijn vanwege je beestachtige zwijgzaamheid, Lodewijkje-uitvretertje-oplichtertje!) - is dat soort dingen als Amsterdams bestuurs-bermensch natuurlijk geheel niet gewend. (Maar zie de reeks Metrofraude, waar dit stukje een deel van is.)

Wat is er dan tegen Gerson als wethouder? De NRC licht u en mij voor:

Veel partijen zijn ongelukkig met het feit dat Gerson, tot vandaag directeur van de Amsterdamse Haven, een 'echte ambtenaar' zou zijn.

Merk op - "voor wie de nuance zoekt" - dat "de slijpsteen voor de geest" o zo voorzichtig is met aanhalingstekens, als dat in het straatje van deze wethouder past, die ook uit zo'n genetisch moreel hoogbegaafde familie stamt. Het blad vervolgt:

Collegepartij GroenLinks (dus, zeker in Amsterdam: de eertijdse CPN) en oppositiepartij D66 signaleerden tijdens een debat bovendien dat er blijkbaar sterke banden zijn tussen het ambtenarenapparaat en de PvdA.

Nota bene dat integere 'blijkbaar', lezer! Hrlijk, voor deze kenner, die hekaas Amsterdammer is, en daarom al 20 jaar pijn lijdt omdat hij de moed had in Amsterdam niet met moord bedreigd te willen worden door de harddrugshandelaren van B&W van Amsterdam!

Ikzelf, die op mijn 20ste, in 1970, afscheid nam van de CPN, nadat wethouder Verheij mij en mijn vader gruwelijk schunnig belogen had over de Sleep-Ins, die feitelijk levensgevaarlijk waren zoals Verheij die wilde doen exploiteren, en die ongetwijfeld vele duizenden adolescenten aan de harddrugs hebben gebracht, heb feitelijk vrijwel geen kennis van enige Amsterdamse generatie-genoot die ik via de CPN gekend heb, hoe dom en onbeschaafd ook, die GEEN gemeentelijk of universitair baantje voor het leven in een hoge ambtelijke schaal kreeg!

ALLEMAAL zijn ze gearriveerd, is het niet als directeur van "Start" (om uitkerings-trekkers te pijnigen) van de gemeente Amsterdam (het Verheij-kroost), dan wel bij het Verzetsmuseum, of de universiteit, of - nog steeds - drukkerij Dijkman, nu gevestigd te Diemen, eertijds de drukker en legale beschermconstructie van het communistisch dagblad "De Waarheid", tegenwoordig trouw gemeentelijk drukker van schunnige gemeentelijke propaganda-troep als Amsterdam.nl.

Maar GroenLinks klaagt dus - feitelijk, o zo integer ook - dat de meeste baantjes en inkomens en macht en extraatjes en bonussen n bestuurlijke Amsterdam via de burelen van de PvdA verdeeld worden (en dus niet van de eertijdse CPN/GroenLinks: ik leg maar parenthetisch uit waar de schoen precies wringt), en  in het nog steeds zeer rijke Amsterdam e.o. dus uiteindelijk door de zeer integere Lodewijk Asscher, uit die genetisch moreel-geniale Asscher-familie van geboren wethouders en Joodsche Raad-gevers aan bezetters met militaire doodskoppetten op. (**)

Hier is het antwoord van de integere financieel specialist en harddrugshandelaren-verdediger, want mijn lijfblad voor Neder-intellectuelen (kennelijk in snl tempo vulgariserend en verdommend, naar ik aanneem - het zijn harde tijden om in te overleven! - om lezers en advertenties te trekken) vervolgt, in de woorden van het Amsterdams toonbeeld van financile, morele en drugs-moraliteit:

"De PvdA is nu eenmaal de grootste partij in de stad en dus is het niet gek dat ook ambtenaren lid zijn van deze partij", zegt Asscher.

De grage vergasser uit naam van de idealen van de Februaristaking (Lodewijk: de jou zelf en je eigen overgrootvader volgens je eigen vaak herhaalde woorden geheel "gelijkwaardige" Eichmann vergaste k niet persoonlijk: hij regelde dat zijn zeer gewillige uitvoerders dat deden, maar werd daar tch voor veroordeeld in Jerusalem, slecht en onrechtvaardig als dat volgens Amsterdamse PvdA-normen ongetwijfeld was) vindt dat het volkomen vanzelfsprekend is dat het in Amsterdam zo geregeld is als in Moskou onder Stalin en in Peking onder Mao.

Ik vind het dus vanzelfsprekend u te wijzen op een artikel dat Lodewijk ongetwijfeld al heel wat jaren geleden dankbaar uitgeknipt en opgeslagen heeft, voor zijn dagelijkse inspiratie, heel wel mogelijk ook in de vorm die ik eraan gaf:

Aantekeningen bij "De illusie van democratie"

en dat opdat u maar kunt nalezen wat een verziekte puinhopen de PvdA de afgelopen 40 jaar van het Nederlands bestuur gemaakt heeft, volkomen opzettelijk ook, vanwege en ten bate van de macht en inkomens van PvdA'ers (want - vreemd genoeg, in het menselijke - gt het PvdA'ers toch uiteindelijk daarom, heel veel persoonlijke macht en een heel hoog eigen inkomen, naar u wellicht verbaast, Cohen en Van Thijn zo vaak gehoord hebbende).

Maar verder met de NRC-rapportage:

Het ambtenarenapparaat is "integer en moreel" benadrukt Asscher: "In mijn ambtelijk team zitten ook actieve VVD-leden en dat is geen enkel probleem."

Snapt u wel? De SS was gelijkwaardig "integer en moreel" met het huidig Amsterdams ambtenarenapparaat omdat ze weleens actief samenwerkten met de Gestapo. Ziet u wel? Da's nou logisch geredeneerd als een PvdA'er, en heb ik geleerd aan de UvA, en aan de voeten van PvdA-Denkers-En-Leiders als Lodewijk Asscher, een man met een hl integere hl begaafde overgrootvader ook, die ook nooit loog, zelfs niet over jodensterren.

U las hierboven de NRC-redactionele aanhalingstekens in de redactionele, objectieve, eerlijke, feitelijke, ongetwijfeld gecheckte weergave: " het feit dat Gerson (..) een 'echte ambtenaar' zou zijn ". Wel, de redactie vervolgt

Dat Gerson dertig jaar ambtenaar is geweest in Amsterdam heeft volgens Asscher voordelen en nadelen: "Gerson heeft inderdaad geen politieke ervaring, maar hij kent door zijn lange staat van dienst de stad heel erg goed."

Zo, zo. Goed dan: Ik heb ook op hem en op Lodewijk persoonlijk een vordering van slechts twee jaarsalarissen van de mij zo gelijkwaardige Jeroen van der Veer, die in ieder geval Lodewijk hl goed zelf kan betalen, want dankzij de moraliteit van zijn overgrootvader is het Asscher-familie-diamant-bedrijf kennelijk financieel ongeschonden en welvarend door de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam heengekomen. Gefeliciteerd, Lodewijk! Misschien was grootvader Gerson wel een persoonlijk assistent van overgrootvader Asscher? Zou me niets verbazen, joh!

 En andere lezers verwijs ik nogmaals naar

Aantekeningen bij "De illusie van democratie"

dat feitelijk uit mei 2002 dateert, en u mr zal leren over de PvdA dan Lodewijk Asscher lief is.

Maar goed - hier is dan, voor uw en mijn en Lodewijk en Job's denkgemak de redenering van B&W inzake de metro:

Premisse: Het is een gruwelijke puinhoop, dus .....
Conclusie: We gaan dr met de puinhoop, kste wat het kost.

Dit begrijpt u niet helemaal, met zulke integere bestuurders als de stad Amsterdam besturen, een stad vol werelderfgoed ook, die eigenlijk toch (nog, ondanks PvdA-bestuur) te mooi is - in oude architectuur, niet in moderne mensen - om richting Keuls stadarchief te laten verdwijnen)?

Ik leg het uit:

Zouden ze de zaak nu opgeven - zoals geheel terecht zou zijn gezien de gigantische puinhopen en het financile bedrog - dan komen ze waarschijnlijker wel dan niet, op termijn, voor de rechter, vanwege die evidente gigantische puinhopen en dat evidente financile bedrog.

Dat willen ze niet, want ze zijn bestuurder geworden om - heel socialistisch, uiteraard - rijk te worden en niet om voor de rechter te verschijnen wegens bedrog, fraude en wanbeleid.

DUS zetten ze de puinhopen, als het even kan, DOOR, nu onder leiding van een al 30 jaar in alle bestuurlijke, ambtelijke, politieke, financile en boekhoudkundige smerigheden gewassen - NRC-kwotering van schier Schefferse diepzinnigheid! -

" 'echte ambtenaar' "

uit Amsterdam drugsmafia-heilstad, mede vanwege ambtenaar Hans Gerson, die daar zich al 30 jaar voor ingezet heeft.

Hier is de eindalinea van het zo eerlijke NRC-stuk ("Door onze Amsterdamse redactie", kennelijk thuis in dezelfde caf's als B&W, en wie weet - wie carrire wil maken in Amsterdam moet wel - al 30 jaar PvdA-lid, of beter gezegd: Al 15 jaar PvdA-lid, na 15 jaar CPN-lidmaatschap):

Gerson zou vanmiddag formeel worden voorgedragen in de gemeenteraad. "Het is een potje gemeentepolitiek om hem voor hij begint al te kritiseren" ...

... die al dertig jaar medeverantwoordelijk is voor de bestuurlijke, financile, morele, menselijke en drugspuinhopen in Amsterdam, waarover zie ook NRC-journalist Jos Verlaan's "Chaos aan de Amstel", die in 2000 liet zien dat het totale Amsterdamse ambtelijke apparaat totaal corrupt was, op allerlei manieren, en geheel boven de wet stond. Hans Gerson fecit! (Samen met loyale collega's van de PvdA!)...

... vindt Asscher. "Laten de raadsleden hem beoordelen op zijn daden."

Ik heb u boven uitgelegd hoe ik denk dat B&W dit ziet. Mag ik de Gemeenteraad het volgende aanraden, als veelvuldig geloofwaardig - ook met hulp en instemming van Hans Gerson, ongetwijfeld - met moord bedreigde Amsterdammer, dat zr motiverend werkt, kan ik u verzekeren?

Als u wilt dat er in en rond de metro BEHOORLIJK gewerkt wordt, door ambtenaren en bestuurders althans, dan is daar maar N methode voor, zoals Amsterdam de laatste 40 jaar bestuurd is door de kameraden van Gerson, Van Thijn, Cohen en Asscher, en dat is ... EEN BONUS.

Ik zou namelijk, als ik in de Gemeenteraad zat, proberen te bestendigen dat wie voor miljarden stelposten begroot, of drugshandelaars helpt vergassen, of woningen rond het metro-trac doet instorten, gewoon, geheel socialistisch verantwoord ook, in de beste bestuurlijke socialistische tradities ook, als bijzondere bonus voor bestuurders en burocraten bij gebleken geschiktheid, gewoon, keurig netjes voorbeeldig, opgehangen worden - zonder martelingen vooraf, want dit is Rusland noch de Sovjet-Unie, doch een socialistisch bestuurde stad sinds generaties - in een metrobouwput of aan het Nationale Monument op de Dam, "pour encourager les autres", en vanwege het feit dat, afgezien van dergelijke maatregelen, mede vanwege de aanwezigheid van PvdA-kameraden (die teruggaan tot de barricades rond het Maagdenhuis), OVERAL waar bestuurd of geambtenaard wordt in Nederland, en zowel in de rechtbanken als in de besturen als in de Openbare Ministeries als in de ambtenarij als in de Eerste en Tweede Kamer als in bankiersposities als in de drugshandel, als  ongetwijfeld ook in de kinderporno, en zker in de hoogbestuurlijke SM-en junkie-hoerenloperij... PvdA, PvdA, PvdA, alsof dat allemaal vanzelf spreekt, alsof alleen in die partij bermenschen geschikt voor het macht uitoefenen over evidente onbewapende machteloze Untermenschen als ik zouden deelnemen.

En zie verder Aantekeningen bij "De illusie van democratie"

Het lijkt mij namelijk - net als Stalin - de enige manier om dit soort burocratische en bestuurlijke monsters te temmen, want aan de wet houden kan je ze toch niet, bij overmaat aan partijkameraden en kameradinnen, al dan niet aangetrouwd of verkutzwagerd, in alle functies die bestuurders of bureaucraten zouden moeten controleren.

-Metrofraude-


P.S. Of ik serieus ben? Met mijn pijn ook, bijvoorbeeld?

Als ik iets geleerd heb als redelijk mens dan is het dat je als redelijk mens met je leven speelt als je je redelijk opstelt tegen modaal begaafde mede"mensen" met bestuursmacht zonder afdwingbare persoonlijke verantwoordelijkheid. (En zie hoofdstuk 11 van On the Logic of Moral Discourse: Daarom ben ik vr een bewapende bevolking - om je te kunnen verdedigen tegen staatsterroristen. Het is beter dat af en toe een puber moorddadig ontspoort, dan dat een heel volk uitgemoord kan worden, zonder enige effectief verdediginsmiddel. (***))

En als u het voorgestelde middel - ongetwijfeld even praktisch effectief in het motiveren van ambtenaren en bestuurders tot persoonlijke behoorlijkheid als het gedoogbeleid praktisch effectief was en is in het motiveren van ambtenaren en bestuurders tot corruptie, zelfverrijking, misdadigheid n het helpen doen vergassen van de zeldzame enkelingen die daartegen durven te protesteren, met gevaar voor eigen leven n gezondheid - misschien wat al te draconisch acht:

Wacht maar tot u zelf vergast bent te Amsterdam, dat net overleefd hebt, omstandig en geloofwaardig met moord bedreigd bent door inpandig door de burgemeester tegen u wil in het pand waarin u woont gevestigde harddrugshandelaren met zijn vergunning, door de gemeentepolitie uitgelachen bent ("Als het u niet bevalt in Amsterdam, sodemietert u maar op naar het buitenland") en u met klachten tot de collega's, gewillige uitvoerders, gedogers, beschermers, en mede-profiteurs van de daders wendt!

NIETS is leerzamer over het niveau van de modale medemens, vooral wanneer deze bestuurder of ambtenaar is, en in een staat leeft die nominaal "een democratische rechtsstaat" is, en bij voorkeur 48 uur per etmaal voor media-microfoons zijn eigen persoonlijke integriteit en humaniteit bejubelt, alsof dat vanzelf spreekt. (Zie ook: "Menselijk-al-te-menselijk", voor wat menselijke achtergronden).

Ik ben nog steeds geen voorstander van revolutie in Amsterdam of Nederland (daar hebben namelijk de straatterroristen als Van Poelgeest - tegenwoordig zeer corrupt wethouder voor Het Grootkapitaal rond de Zuidas te Amsterdam - of alles wat zich in Nederland gedraagt als neo-fascist maar die niet zo wil heten, veel te waarschijnlijk veelteveel baat, belang en succes bij!), maar ik weet wel wat ik dan bij voldoende gezondheid en energie zal argumenteren, kan ik u verzekeren, als de tijd daar is:

"Die Kommunisten verschmhen es, ihre Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Sie erklren offen, dasz ihre Zwecke nur erreicht werden knnen durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung. Mgen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen."
-- Kommunistisches Manifest,
    Karl
Marx & Friedrich Engels

Lodewijk Asscher! Jongeman! Ik heb een vordering op jou en je familie van geboren vergassers en corruptelingen! En ik ben een voorstander van effectieve straffen! Ook vind ik - stukken ouder, stukken intelligenter, en stukken eerlijker dan jij, en ook niet genetisch gedisponeerd tot vergassen van onschuldigen - niet dat een man jouw effectieve bewezen morele en intellectuele talentjes het in zich heeft wethouder te kunnen zijn van mr dan een dorp van 500 inwoners, en dat alleen op voorwaarde dat er streng op je wordt toegezien!

Want geheel afgezien van wat ik moreel van jou en je overgrootvader vind: Lodewijk, jongeheer veelverdienende grootmachtige, vergeleken met mensen die wel kunnen nadenken ben je een doodordinair dwaallicht, hondsbrutaal als je overigens ook bent.

Spreek me eens tegen, als je durft, zolang ik me schrijvend kan verweren in een lezend publiek!

P.P.S. Als ik het opbreng later vandaag iets over ... China, waar ikzelf (zeer veel) minder reden heb boos over te worden, en waar een aardig of althans interessant stukje over in de NRC van 1 april stond.

(*) Zie "Stalin in boekvorm" en "De jonge Stalin in boekvorm": Zeer leerzaam over de menselijke deelsoort die zich geboren bestuurders waant.

(**) U mg best klagen, in dit Darwin-jaar, dat ik aan de UvA geleerd heb, en u wellicht ook, dat alle mensen gelijkwaardig zijn; dat intelligentie en moraal niet aangeboren zijn; dat intelligentie "een keus" is; en dat niemand verantwoordelijk is voor wat zijn voorvaderen deed, in onze monarchistische rechtsstaat, waar veel hoge ambten - familie Donner, familie Van Aartsen, familie De Graaff, familie Cohen, familie Asscher - vanzelfsprekend van vader op zoon gaan.

Ikzelf denk daar wat anders over, maar geef toe dat ik uit een bijzondere familie kom, en niet rijk ben.

(***) Trouwhartige (achter)kleinzonen van Amsterdamse oorlogs- collaborateurs zijn hier ongetwijfeld zr tegen, vanwege eigenbelang, maar ik zou ze tch o.a. op het Ghetto van Warschau willen wijzen, en de opstand daarvan, o.a. gedocumenteerd in "The Holocaust Encyclopedia", Ed. W. Laqueur, die de heren ongetwijfeld ook bezitten. Leerzaam! Moet ook wr kunnen gebeuren, als het aan de heren zelf ligt! Omdat gewone mensen niet vertrouwd kunnen of mogen worden met een wapen! Te dom! Te zwak! Te emotioneel! Dat kan je namelijk alleen toevertrouwen aan zulke genetisch moreel perfecte lieden als in Amsterdam politieman of in Nederland luitenant-kolonel zijn! Zoals Lammert Takens en Thom Karremans!

Toch? Het is pas dan dat genetisch minderwaardig tuig als mijn vader en grootvader veilig en keurig netjes opgepakt konden worden door echte autochtone trotse Amsterdamse gemeentelijke agenten van politie, om heel verantwoord naar de Euterpestraat gebracht te worden.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail