Nederlog        

 

   27 maart 2009

 

Extra-de-luxe geestesbeslijpstening

 

Ik ben nogal moe, vanwege ME enzo, en doe het vandaag dus heel rustigjes aan. Maar ik heb wel drie korte puntjes waar mijn oog op viel, feitelijk alledrie beweringen uit de NRC van vandaag, die ik als volgt voor u samenvat in links

1. Goed menselijk advies om gelukkig en oud te worden
2. Goed wetenschappelijk advies over kansen
3. Een korte uitleg van het onuitlegbare

En - uiteraard! - begin ik met Normen En Waarden:

1. Goed menselijk advies om gelukkig en oud te worden

Mevrouw Leeuwen-van der Loos is 103, staat met twee portret-foto's en een interview in de NRC van heden, en is in dit Darwin-jaar evident een darwinistisch succes van de eerste orde, ook om Trots van te zijn (of worden) op Nederland:

"met haar acht kinderen, haar 35 kleinkinderen en haar 78 achterkleinkinderen".

Zij heeft het bovendien in dit aards tranendal bijzonder goed getroffen, in ons trots landje:

"Ik heb een goed leven gehad" vertelt Marie.

Wat ik hier en nu met u wilde delen, vanwege dit grote succes en grote en langdurige geluk, is haar recept voor geluk, aanzien, en darwinistisch succes in ons fraaie vaderland, opdat het u maar vl deugd en goed mag doen:

Als iemand haar vraagt wat haar geheim is, antwoordt ze altijd: je moet je eigen nergens mee bemoeien en je zou niet alles moeten weten.

"Precies myn idee!", lezer - en ik heb geen kind, kleinkind, of achterkleinkind, dus dat is het bewijs. (Of anders kunt u het nalezen bij Lord Chesterfield, want ook hij wist het.)

2. Goed wetenschappelijk advies over kansen

Op de opiniepagina van de NRC van heden staat een stuk van Herman de Regt - "studeerde bedrijfskunde en wetenschapsfilosofie, waarop hij ook promoveerde. Hij werkt aan de" - eertijds Katholieke - "Universiteit van Tilburg" (*).

Hij is gepromoveerd, las u zojuist, en zijn artikel heeft als onderkop iets waterhoofdigs, althans waar het onderkoppen betreft:

Met wetenschappers was de minder omvangrijk dan met de lekenleiders van nu

Vooral dat "lekenleiders" is mooi - prof.dr.Plasterk, dr. Cramer, prof.mr.dr. Balkenende, drs.drs. Bos, onder anderen, zijn nu zeer gevleid -  maar de Wetenschapsfilosoof bedoelt het allemaal heel goed en wil het volgende bepleiten, na een lange, lange inleiding daartoe:

Vanaf het onderzoek van Kahnemann & Tversky en Nisbett & Ross, tot en met het recente werk van gedragseconomen en psychologen, begrijpen we steeds beter dat mensen kansen zeer vaak verkeerd interpreteren.

Conclusie: we moeten gebruik maken van de kennis van experts.

Snapt u? (Sinds St. Augustinus en St. Thomas begrijpen we steeds beter dat mensen religie zeer vaak verkeerd - tja - interpreteren. Conclusie: we moeten gebruik maken van theologen. Vraagt het de rechts-wetenschapper mr.dr. Hirsch Ballin! St. Thomas any time!)

Niet? (Sinds Darwin en Crick en Watson begrijpen we steeds beter dat mensen zeer slecht vliegen. Conclusie: we moeten ze van hoge rotsen gooien, pour encourager les autres, la mode de Darwin et Staline.)

Nog niet? (Mensen zijn dom. Laten we ze beter onderwijs geven.)

Maar ja - De Regt bedoelt het allemaal vreselijk goed. (Mijzelf wil het voorkomen dat het onderwijs ondertussen, tot aan het eind van de universitaire opleidingen toe, buiten de echte bta-studies in ieder geval, z bedonderd slecht is dat de generatie De Regt in zeer grote meerderheid niet meer in staat was behoorlijk statistiek-onderwijs van enig niveau te begrijpen, al komen ze probleemloos door hun genivelleerde vooropleiding de genivelleerde universiteit binnen, met hun zo bijzonder voor wetenschap geschikte breinen).

3. Een korte uitleg van het onuitlegbare

Onder het bovenstaande prachtigs goed bedoelds staat een stuk van een James Carville met de titel "Deze is niet uit te leggen".

Hij heeft het vooral over Obama, die dat probeert, maar die ook al stuit op het gemiddelde opleidingsniveau in de VS, en op Friedrich Schiller's realistische diagnose ("Gegen Dummheit kmpfen stelbst die Gtter vergebens").

Carville legt uit dat eerdere Amerikaans presidenten het veel makkelijker hadden, en bovendien bij voorkeur en alleen het volk in soundbites en reclames voorlichtten over hun democratische plichten en rechten, maar konkludeert dan met enige droefheid

Met de banken ligt dat anders. Het is onmogelijk om de verklaring van deze in n soundbite of beeld te vatten.

U had - intelligent als u bent - vst al door dat ik het vandaag eigenlijk heb over het soort zaken waar mijn logische geest over struikelt in krantenproza, k van de NRC, toch wel bijna door hoogbegaafden voor hoogbegaafden, als ik het redactie-gevoelen (de redacteuren zijn immers bijna allemaal vrienden van prof.dr. Paul Scheffer, de geniale UvA-geleerde: "Iedereen die er toe doet, is hier") dat daar bij gelegenheid heerst tenminste goed inschat.

Ik wil maar zeggen - ook al niet sprekend van "uitputtend, volledig, rationeel" - dat het hl wel mogelijk is "de verklaring van deze in n soundbite of beeld te vatten", en al hl lang geleden gebeurde:

"Stupidity and egoism are the roots of all vice."
(Buddha)

Maar ja. (**)


P.S. Morgen misschien over het dubbeldenken, maar het hangt wel van de dan beschikbare energie af. Het is in ieder geval een zeer interessant onderwerp, en Montefiore's "Stalin", dat ik bijna uit heb, geeft er een bijzonder heldere weergave van, althans bij implicatie, want net als zijn "Young Stalin" is ook dit boek wel interessant maar helaas te journalistiek en te nlagig.

(*) In mijn eigen universitaire tijd ook bekend - UU, UvA, VU, RUG - als KUT, vanwege het katholieke - of "katholieke", natuurlijk - ervan. Ik vermeld dit vooral omdat, in dezelfde tijd, waar iedereen zo bijzonder vrij en verlicht was, of althans deed alsof, dit zo moest zijn in Officile Taal, vanwege de standaard-bureaucratische afkortingsprocedures, maar er tch altijd omheen geluld werd, wat ik  het tekenend vond (en vind) voor de eerlijkheid en de manier waarop men praatte (en dacht, en handelde) in deze zeer verlichte tijden.

(**) Een btje manager - niveau De Gier als kaliber Van de Veer even in de jacuzi zit met een secretaresse - ziet nu ook onmiddellijk, met Mandeville en Topmanagers, dat de Heilige Man geheel gelijk had: U - die geen manager bent immers, wat u vast ook aan u inkomen kunt zien, en ik zeker ook, dus - bent dom, en zij zijn egost, en zo is alles toch nog goed geregeld in deze beste aller mogelijke werelden!

Topman Hans de Gier van Zwitserse bank Julius Br is hartstochtelijk verdediger van hebzucht als drijfveer

(Ik kan er niet genoeg van krijgen ook al omdat mijn geheugen me bij deze zo fraai genaamde bankier - zer ies no Koinzidenz - Marten Toonder en Morris (van Lucky Luke) gieren-plaatjes bijlevert, gratis en al. Natura artis magistra.)

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail